Home Paranormális jelenségek Az intelligens fénygömbök mibenléte

Az intelligens fénygömbök mibenléte

1

Az intelligens fénygömbök egyáltalán nem újkeletü fogalom az UFO kutatásban. Egyelőre még nem tudjuk, pontosan mik ezek, de számos megfigyelés történt velük kapcsolatban. Már Tesla is észlelt ilyen jelenséget Colorado Springsben, az viszont nem egyértelmű, hogy gömbvillámról volt-e szó, vagy pedig valamilyen intelligens létformáról. Sajnos a fizikus nem végzett megfigyeléseket ezekkel az energiagömbökkel kapcsolatban, ám léteznek feljegyzései a laboratóriumában megjelent izzó gömbökről.

Feltételezhető, hogy valamilyen ismeretlen elektromágneses mechanizmus hozta létre őket, kérdés azonban, hogy a világ számos pontján észlelt intelligens fénygömbök vajon megegyeznek-e azzal, amit Tesla is észlelt?

eGNyZjRuMTI=_o_amazing-ufo-orbs-over-ferrara-italy---february-2009

Oroszország egyes vidékein, ilyen sugárzó fény labdák gyakran jelennek meg. Az oroszok intenzív kutató programokat indítottak, melyek meglepő következtetésekhez vezettek. Nagyon sok ember ismeri ezeket a vidékeket, ahol ezek az űr-jelenségek, az égen megjelenő csillogó fény gömbök formájában gyakran fordulnak elő. Figyelmesen szemlélik ezeket, azt kérdezve vajon mik lehetnek ezek? Egy kutató szavait idézzük:

– Arra gondoltam: Szervusz! Ha ufók vagytok, repüljetek háromszög alakban. És egyszerre, a gömbök háromszöget formáltak. Egy másik alkalommal azt üzentem nekik, hogy gyorsítsanak fel 0-ról, maximális sebességre és ezt tették.

Az oroszok most felfedezték azokon a vidékeken, ahol ezek a fény gömbök megjelennek, hogy a gondolat által irányíthatóak. E gömbök körül nagyon alacsony frekvenciákat mértek, melyek azonosak az agyunk által gerjesztett frekvenciákhoz. Eme azonosság miatt reagálnak e gömbök, a mi gondolatainkra! Figyelmeztetnem kell benneteket arra, hogy nem jó ötlet ráugrani egy ilyen, talajon lévő fény labdára. Mivel a benne lévő energia annyira nagy, hogy genetikai mutációkat okozhat nekünk? De az is lehet, hogy mégsem. Mivel, közt udott például az, hogy sok spirituális tanító létrehoz ilyen láthatatlan energia gömböt maga körül, akkor amikor mély meditáció állapotában kellemes és spirituálisan felemelő állapotot hoz létre.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a földönkívüli technológiák nem az anyagon alapulnak, hanem a gondolatokon. Sok-sok elrabolt vagy eltérített számol be arról, hogy a földönkívüliek járműveibe nincsenek műszerek és azokat nem gombokkal irányítják. Egyes feltételezések szerint a Roswellben talált idegen űrhajó belsejében sincsenek műszerek, csupán ülőalkalmatosságok és egy kommunikációs berendezés, amely a fejre csatolható. Elképzelhető lenne, hogy minden földönkívüli eszközt a gondolatokkal lehet irányítani?

2824683244_1f9d89849c_o

A gondolatok hatalma az anyag felett már nem csak az eltérítettek beszámolóiban jelenik meg, hanem több channelingező médium szintén erről tesz vallomást – hogy a gondolat teremti az anyagot és nem megfordítva. Ezt figyelembe véve nem nehéz elképzelni, hogy az időnként megjelenő fénygömböket valóban a gondolatok irányítják, márpedig ha így van – miért ne irányíthatnánk mi is? Hiszen nekünk is vannak gondolataink, akárcsak a földönkívülieknek.

Híressé vált az egyik ilyen spirituális tanító esete, akit valaki lefényképezett miközben székén ülve meditált és a fényképen csupán egy fehéres-csillogó ködfolt volt látható. Egyszerűen ez a jelenség a gravitáció-antigravitáció jelenségével áll kapcsolatban, ezekkel a féreg-lyukakkal, melyek gondolattal stabilizálhatóak valamint a hiperkommunikációval, vagyis a szokásos tér-idő szerkezetünkön kívüli energiával. Az előző nemzedékek, akiknek ilyen kapcsolataik voltak a hiperkommunikációval és fény gömbökkel, angyali tapasztalatnak nevezték ezeket. Annak ellenére, hogy ezekről a kölcsönhatásokról azt feltételezik, hogy csupán spirituális energia transzferek voltak ezekből a szférákból az Ember számára, ami nem jelenti azt, hogy angyalok nincsenek!

A hivatalos tudomány ismer már olyan zónákat a Földön, ahol gravitáció anomáliák vannak, mely elősegíti az ilyen űr fény-gömbök képződését. Eddig a gravitációs eltérés a mező összértékének 1 % -a alatt volt. Nemrég 3 ? 4% -os gravitációs anomáliákat mutató zónákat is felfedeztek. Az egyik ilyen hely Rocca di Papa, Rómától délre ( a hely pontos megjelölését lásd a ? Vernetzte Intelligenz ? című könyvben. Ott, különböző dolgok emelkednek a levegőbe, kezdve a gömböktől ? egészen az autóbuszokig (igen,nem  nyomdai hiba).

Mi magyarok sem állunk rosszul a földönkívüliekkel kapcsolatos összeesküvés-elméletek terén: magyar találmány például az intelligens plazmagömbök és az eltitkolásukra nemzetközileg szövetkezett tudósok elmélete. Verőczei W. Ernő, egy biztonságtechnikával foglalkozó budapesti mérnök 1992-ben pillantotta meg először a plazmagömböket egy balatoni nyaralásakor, és azóta a jelenség szenvedélyes kutatója lett. Rendszeresen videóra veszi a különös, repülő gömbökből álló fényjelenségeket, amelyek elmélete szerint az idegen civilizációk automata szondái lehetnek, céljuk a földi civilizáció megfigyelése és ellenőrzése volna.

Verőczei egy akadémikusokból álló tudóscsoportot is verbuvált a feltételezése szerint antigravitációs hajtóművel közlekedő fénygömbök tanulmányozására, ám a Magyar Tudományos Akadémia, és a hivatalos tudomány más szervezetei, orgánumai még a jelenség létét sem voltak hajlandók elismerni, nemhogy komolyabban foglalkoztak volna vele. A visszautasítás hatására Verőczeiben megérlelődött a felismerés: a világ tudóstársadalma tud az idegenek jelenlétéről, ám valamilyen okból erősen titkolja azt. Galilei-szindróma címen még könyvet is kiadott, amelyben leleplezi a nemzetközi tudós-összeesküvést, amelynek célja a túlhaladott tudományok kiváltságainak megőrzése és az emberek tömeges félrevezetése. Az elhallgatásban Verőczei – ahogy általában az összeesküvés-elméletek hívei – az összeesküvők cinkosának tekinti a médiát is, amely jó pénzért részt vesz a valódi kutatók lejáratásában, az igazság eltorzításában.

Verőczei plazmagömbjeinek érdekessége az, hogy magát a jelenséget, tőle függetlenül, más országokban is észlelték, egy helyütt még webkamerás észlelőállomást is létesítettek egy elhagyott völgyben a rejtélyes fénygömbök tanulmányozása céljából.

Vajon mennyire élők ezek a gömbök és honnan jöttek? Egyáltalán szellemi vagy földönkívüli eredetük van? Ha a szellemi vonalat követjük, akkor bizonyára hallhattunk néhányan olyan beszámolókról, melynek során bizonyos személyek, akik egyébként képesek észlelni a szellemeket, időnként intelligens energiagömböket vélnek látni. E. Judit, aki a szellemek észlelésének képeségével van megáldva, a következőképp jellemzi a formákat:

– Ezek a gömbök egy másik dimenzióból származnak, melyet bárki elérhet a halál után. Ott ugyanis szabadok vagyunk, nincs válaszfal a di9menziók között. A gömbök energiából álló lényeg, melyek szeretettel és pozitív erőkkel vannak feltőltve, egyfajta koncentrált, tudattal rendelkező energiagömbök ezek. Kommunikációm során elmondták, hogy rájuk már semmilyen negatív erő, a gyűlölet egyetlen fajtája és szintje sem hat rájuk. Ők immunisak bármiféle negatív mentális és emocionális hatásra.

Talán szembetűnő, hogy a kérdéskört több szempontból is végigjártuk, de hiányzik az a részletesebb vizsgálat, amely átfogóan elemezné ezeknek a létformáknak a pontosabb mibenlétét, holott pontosan erre lenne nagy szükség. Ha sikerülne komolyabb figyelmet fordítanunk erre a jelenségre, könnyen lehet, hogy megértenénk az Univerzum titkainak sokkal nagyobb mélységeit. Feltéve persze, ha hajlandóak vagyunk mellőzni a materialista gondolkodást. Rajtunk múlik…

xhirek / paranormal.hu

1 KOMMENT

  1. Észrevétel: megfogta az elmém az a sor amiben azt taglalják hogy a földönkivűli technológia nem az anyagon alapul, majd szóba hozza a roswelli gépet.. A Roswellben található gépnek szilárd anyaga volt mint azt a roncsokból igencsak látni lehet, tehát igenis az anyag technológiára épűl a szerkezet, az irányitása szintén anyagi technológiára épül hiszen olyan ezközöket találtak amik képesek voltak a gondolatok felfogására és erősítésére. Ugyan ezen az mi is képesek vagyunk pl: az agyunkba ültetett érzékelőkkel mű végtagokat mozgatni, vagy akár sávot váltani egy televízión. Az elv ugyan az, nincsenek gombok vezetékek stb… az agy kiadja a parancsot ezt egy szenzor jellé alakítja  majd a gépben egy újabb szenzor fogja a jelet és utasítást ad a mozgásra. Ebből kitünik hogy ugyan szükség van az anyagi technológiára azért, hogy a gondolat cselekvő képes legyen.
    Véleményem a gömbökről: kiskoromban én is láttam vagy látni véltem ilyen gépezetet egy erdei tisztáson tevékenykedni. Azóta meg vagyok győződve hogy ezek nem mások mint pilóta nélküli drónok vagy szondák amik megkönyitik az irányitóik dolgát, a fényességet az antigravitációs technológia mellékterméke ként tudom elképzelni mint azt már korábban leirtam egy másik cikknél. Amennyiben igény van arra, hogy mégegyszer leirjam megteszem nagyon szívesen!