Home Földönkívüliek Az Univerzum korai társadalmai

Az Univerzum korai társadalmai

0

Mi vagyunk az egyetlen értelmes faj az univerzumban? A kérdést már oly sokszor feltettük, és a válasz mindig ugyanaz rá. A tejútrendszeren kívül több milliárd galaxis van, melyek milliárdnyi csillag és naprendszert tartalmaznak, ezek szinte mindegyike rendelkezik bolygóval, melyek közül számos alkalmas lehet az életre. Statisztikailag elmondható, hogy lehetetlen, hogy mi legyünk az egyetlen élő faj az Univerzumban.

Amennyiben a világegyetemnek nincsenek határai, levonható a következtetés, hogy végtelen számú életet tartalmaz. A rengeteg beszámoló, kiszivárogtató, kontaktok elmondásai, valamint egyes napvilágra került titkos dokumentumok szerint csupán a mi galaxisunkban, a Tejútrendszerben több ezer földönkívüli civilizáció él.

Tejútrendszerünkben néhány civilizáció fizikai, némelyik éteri. Egyesek humanoidok, mások nem. Mostanra teljesen nyilvánvaló, hogy az idegenek rendszeresen látogatnak minket. Az viszont egy tévhit, hogy, hogy csupán ismerkednek bolygónkkal. A Földet ugyanis már jóval az ember megjelenése előtt ismerték. Bolygónk mindig is amolyan – átjáró háznak – számított a földönkívüli civilizációk körében. Egyik faj jött, a másik ment.

Az egyik rövidebb, a másik hosszabb ideig tartózkodott itt. Mindegyiknek más volt a célja. Előfordult olyan, akiket az élővilágunk tanulmányozása kötött le. Voltak olyanok is, akik genetikai kísérletek miatt látogatták a Földet. Aztán előfordult olyan is, akik egyszer eljöttek víz vagy talajmintát venni és már tovább is álltak. A tudomány szerint a Föld több, mint 6 milliárd éves – amely meglehetősen fiatalnak számít kozmikus viszonylatban és a mai ember csupán 100 ezer éve létezik, fizikusok pedig úgy gondolják, hogy az Univerzum 14 milliárd éves.

Néhány földönkívüli szerint azonban a mi univerzumunk életkora 1022 év, azaz összehasonlítatlanul idősebb, mint ahogy a földi tudomány feltételezi! A földönkívüliek azonban nem voltak mindig fejlettek. Náluk is ugyanúgy lezajlott az evolúció sejtszinttől egészen az egyedfejlődés végső szakaszáig. Csupán az idő kérdése volt, mikor érhetnek el emberi elme által felfoghatatlan technológiát. Több milliárd év pedig éppen elegendő ehhez.

Lyssa Royal és Keith Priest nézőpontja

Lyssa Royal és Keith Priest amerikai írók szerint a humanoid földönkívüliek egyik bölcsőjében, Lant csillagképben sokáig ugyanúgy találgatták, mi lehet bolygójukon kívül, mint ahogy ma mi is tesszük. Aztán megtették az első lépéseket: olyan technológiákat használtak, melyek segítségével egyre messzebbre való kitekintést nyerhettek bolygórendszerükön kívüli világba. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy technológiai fejlődésük gyökeresen különbözött az emberitől: ők nem az önpusztítás útjárt járták és még csak nem is elektronikai alapon fejlesztették a technikájukat. Aztán ahogy telt az idő, el kellett hogy érjenek egy olyan szintet, amikor már képesek voltak kilépni a világűrbe. A Lant csillagképben az első humanoid civilizációk 22 millió éve kezdték el felfedezni az űrt, olyan helyekre kerülve, ahol azelőtt még senki nem járt. Az első hely, melyet kolonizáltak a Vega volt, ez mára egy humanoid fajokkal betelepített rendszer. A másik ilyen hely az Apex bolygó, mely külön magyarázatot igényel.

Az Apex a Lant csillagrendszer egyik bolygója. Ez volt az egyik első olyan bolygó, melyet a lantbeliek betelepítettek humanoid civilizációval. Mire itt is kialakult a bolygó sajátos társadalma és megszületett a törvény rendszere, és megalakult a szociális berendezkedés sajátos szabályrendszere, egyre önállóbbá vált a bolygó, egyre kevésbé függött a lantbeli betelepítőktől. Elérkezett az az idő, amikor az Apex bolygó autonómiát akart.

A lantbeliek feltételei azonban nem tetszett az Apexen élők politikai vezetésnek. Mivel nem segített az sem, hogy más és más feltételeket szabjanak a lantbeliek, hamarosan komoly ellentét alakult ki közöttük. Végül ennek eredménye az lett, hogy viszályok és versengések közepette a bolygó nukleáris háborúban elpusztult. Azok, akik túlélték a katasztrófát, a föld alá kényszerültek és ott ragadtak több generáción keresztül. Ez jelentősen megváltoztatta a bőrük színét, mely szürkévé alakult, valamint a szemük mérete is megnőtt a sötétség következében. Így alakult ki az őket illető szürke elnevezés. Azonban nem csak biológiai jellemük változott meg, hanem a hosszú idő során amíg a föld alatt tartózkodtak, tovább fejlesztették technológiájukat, elsősorban a dimenzióváltást. Ennek következtében sikerült elérni azt is, hogy maga az Apex bolygó is dimenziót váltson és ma már a Zeta Reticuli rendszerben található meg. Így lett a szürkék egy részének a Zeta Reticuli a hazájuk.

Omnec Onec nézőpontja

Hitelesnek tűnő történetet ad elő a Naprendszerünk történetére vonatkozólag, melyről Omnec Onec, egy amerikai hölgy, aki 1955-ben, 7 éves korában egy vénuszi ufóval jött az USA-ba, hogy ott egy olyan családba illeszkedjen be, amely épp akkor vesztette el a gyermekét.

Ez a kislány azért választott földi pályafutást, hogy spirituális tanításokat adjon a környezetében élőknek. A lány már nagyon korán elkezdte a tanításokat. A hölgy szerint a galaxis magasan fejlett szellemi vezetői egykor négy különböző humán faj tagjait kérte meg arra a feladatra, hogy jöjjenek el a Naprendszerbe tanítói munkát végezni.

Ezek a lények igen fejlettek voltak. Képesek voltak a térben és az időben is utazni, valamint telepatikusan kommunikáltak egymással. Technológiájuk teljes mértékben összhangban állt a természettel, ismerték a teremtés koncepcióját, nagy volt a felelősségtudatuk. Ezt a négy humán fajt színeik alapján különböztetjük meg Omnec Onec nézőpontjában: A sárga a Marsot, a vörös a Szaturnuszt, a fekete a Jupitert, a fehér pedig a fehér a Vénuszt népesítette be, más rezgésszinten. A Naprendszerben csodálatos harmónia uralkodott. Más rendszerekben ugyan éltek hódító és agresszív népek, akik már ismerték az űrutazást, közel sem voltak olyan fejlettek.

Amikor azonban értesültek arról, milyen állapotok vannak a Naprendszerünkben, ide jöttek, és háború állt be. Ez az ellenséges nép a reptilián fajhoz tartozott, akik mindenki felett állónak tartották magukat és ki akarták fosztani a Naprendszer ezen bolygóit. A háború következtében a Föld egyik Holdja megsemmisült és a Föld élővilága is kipusztult. Később a Naprendszer szomszédos bolygóiról a négy faj tagjai eljöttek ide, hogy felmérjék a károkat és a pusztulás következményeit. Ezt követően a négy faj regenerálta bolygónkat és megszületett az első népcsoport, az atlantiszi kolónia.

Templomokat építettek, melyek dimenziókapuként szolgáltak, így a kolónia tagjainak lehetősége volt arra, hogy kommunikáljon a magasan fejlett spirituális papokkal. Eközben a galaxis sötét erői továbbra is érdeklődtek e magasan fejlett társadalom és anyabolygói iránt. A reptiliánok sötét erői az emberektől megfosztották a spirituális tudást és mind genetikailag, mind anatómiailag módosítottak minket. Nem voltunk többé képesek kommunikálni a Spirituális Hierarchiával sem, így el lettünk vágva a kozmikus társadalmaktól. A Földre bevezették a különböző vallásokat, hogy megtévesszenek minket, a gyűlöletet, a bűnözést, az erőszakot. Mindennek hatása a mai napig tart, de a pozitív civilizácók folyamatosan azon dolgoznak, hogy ez az állapot megváltozzon. Ehhez azonban nem csak nekik, hanem nekünk, embereknek is tennünk kell.

A humanoidok bölcsője

Több kontakt elmondása alapján a humán jellegű földönkívüliek egyik bölcsője a Lant csillagkép. A görög mitológia szerint a lant nevű hangszert Hermész találta fel, melyet Apollónnak adott. Egy másik monda szerint Arioné egy lant segítségével menekült meg a halál elől. Amikor a hajóját kalózok támadták meg, annyit kért tőlük, hogy még egy utolsó dallamot játsszon. Az énekkel delfineket csalt a hajóhoz, ő pedig vízbe ugrott és a delfinek partra vitték. Orpheusz nevéhez is kötődik egy monda, aki az Alvilágból próbálta meg visszahozni kedvesét, ám elveszítette őt.

A Drake formula hibái

A Drake Formulát Frank Drake alkotta meg 1960-ban-. Az egyenlet segítségével meghatározható, hogy egy adtott térrészben hány intelligens kommunikálni képes civilizáció él. Az egyenlet azóta sok kritikát kapott, mert sok a bizonytalan tényező. Például kihagyja azt, hogy létezhetnek intelligens civilizációk, de mi van ha ezek nem tudnak kommunikálni egymáss, vagy teljesen más alapú technológiát használnak, melyek egymással nem kompatibilisek. Drake 2008-ban 10 ezerre becsülte a galaxisunkban élő földönkívüli civilizációk számát.