Home A múlt rejtélyei Bábel Tornya

Bábel Tornya

321
0
Megosztás

Ufonauták rombolták le az els? földi ?rhajó-indító állomást!

A Biblia elején olvashatunk egy érdekes történetet arról, hogy az emberek elhatározták, egy óriási tornyot építenek maguknak. “És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban. Nosza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszté ?ket onnan az Úr az egész földnek színére; és megsz?nének építeni a várost..”

Nagyon titokzatos egy történet ez! Vajon mi zavarta az Urat akit én nem azonosítanék Istennel egy látszólag közönséges toronyban, amit az emberek azért építettek, hogy nevet szerezzenek maguknak? Ezen az alapon a világ összes m?emléke idegesíthette volna ?t. Ám csak ezzel az egy épülettel kapcsolatban olvashatunk ilyesmir?l. Mi olyan érdekes ebben a toronyban?
Sokáig nem értettem a dolgot. Aztán egy nap rájöttem arra, hogy tulajdonképpen egy félrefordítás okozta a homályt.

A fordítók úgy értelmezték a szöveget, az emberek azért építették a tornyot, hogy hírnevet szerezzenek maguknak. A kérdéses mondat így hangzik helyesen:
“Jertek, építsünk tornyot, és szerezzünk magunknak sémet.”
A sém kifejezésnek azonban nem név, hírnév a jelentése, hanem égi járm?!
Egy csapásra világossá válik, miért lett nagyon ideges az Úr, aki az én olvasatomban nem Isten, hanem a földönkívüliek parancsnoka.

Az emberek elkezdtek egy hatalmas kilöv?-tornyot építeni, és azon töprengtek, hogyan szerezzenek egy ?rhajót.A kételked?k biztosan azt mondják nekem: az akkori emberek még nem voltak olyan technológiai színvonalon, hogy konkurenciát jelentsenek a földönkívülieknek. Úgy t?nhet, igazuk is van, ám mi a helyzet akkor, ha mondjuk egy lázadó ufonauta csoport az emberek oldalára állt, technikai segítséget nyújtva az embereknek? Ebben az esetben az egész történet más megvilágításba kerül.

Mindenesetre a Legf?bb el?ször alaposan felmérte, hogy az építkez?k meddig jutottak. Leszállt hát, hogy szemügyre vegye, hol tart a projekt. Már csak ezért sem lehet az események f?szerepl?je itt a Mindenható. Istennek ugyanis miután mindenütt jelen van, sehová sem kell leszállnia, hogy meggy?z?djön valamir?l.

Az Úr szempontjából nem igazán volt megnyugtató a helyzet. A “város” azaz az én olvasatomban a torony és kiszolgáló bázisa szinte már majdnem teljesen felépült. A kilöv?torony munkálatai is nagyon szépen haladtak. Az az aggodalom tehát, hogy az emberek technikailag utolérhetik a földönkívülieket, megalapozottnak bizonyult. Ekkor az Úr radikális elhatározásra jutott. El kell pusztítani az egész komplexumot, méghozzá az emberekkel és a lázadó ufonautákkal együtt! A döntést követ?en kiadta a parancsot? Az akció kezdetét vette. A rombolás mikéntje nem maradt az utókorra, de alighanem légitámadás lehetett. Képzelhetjük milyen z?rzavar volt, amikor a bombázók megjelentek az égen, és leszórták halálos terhüket a toronyra és a bázisra. Robbanások, fejetlenség, kapkodás, rohangálás, emberek ordítozása? Talán évek szorgos munkája semmisült meg néhány perc alatt. Ezzel a bábeli torony végképp eltöröltetett a Föld színér?l, csak halvány emléke maradt meg, az is jelent?sen eltorzulva. Az esemény kés?bbi lejegyz?je pedig azt hitte, az emberek azért kiabáltak összevissza, mert nem értették egymás nyelvét.

Így az emberiség els? kísérlete arra, hogy kijusson az ?rbe, sajnos csúfos kudarcot vallott. Végkövetkeztetésként meg kell állapítanom, hogy a legendák néha fatális félreértésekb?l keletkeznek?