Home Cikkek Billy Meier találkozásai Semjaséval

Billy Meier találkozásai Semjaséval

602
0
Megosztás

Eduard Meier, akinek személyes találkozások sorozatában volt része a Fiastyúk Taygeta csillagának, Erra nevû bolygójáról származó Semjasével.

Eduard Meier hatvanas éveiben jár, svájci állampolgár, számos, emberszerû földönkívülivel való találkozásról számolt be 1975-tõl kezdõdõen. Az idegenek elmondása szerint a Fiastyúk csillagtársulásból érkeztek az általuk ?sugárhajóknak? nevezett repülõ csészealjakon. Meier nyilvánosságra került kijelentései a Cherokee, a Navaho és az Inka indiánok számára egyáltalán nem hatott meglepetésszerûen, hiszen – állításuk szerint – valamennyien a Plejádokból érkezett égi istenek leszármazottai.

1975-tõl 1978-ig Meier számos alkalommal létesített telepatikus kapcsolatot az egyik Plejádok-belivel, nagyrészt azért, hogy megbeszéljék az idõpontot – általában késõ éjszakát megjelölve -, amikor szemtõl-szemben találkoznak. Ezekre a találkozásokra átlagosan tíznaponként egyszer került sor, ilyen alkalmakkor Meier teljesen egyedül ment el az adott helyszínre. Legtöbbször a Zürichtõl kilométerekre délkeretre esõ hegyekben találkoztak, olyan helyen, mely alkalmas volt a Fiastyúk-beliek sugárhajói számára a rejtett megközelítésre.

Meierrel elsõsorban egy Semjase nevû hölgy tartotta a kapcsolatot. Beszélgetéseik a teljes spektrumot átfogták a hétköznapi dolgokon, a történelmen és a tudományon át egészen a spirituális témákig. Az elsõ néhány találkozó alkalmával fõleg Semjase beszélt, nagyrészt arról, hogy miért lett éppen Meier kiválasztva, késõbb azonban Meier is tehetett fel kérdéseket.

Mindösszesen a Plejádok-beliek 19 alkalommal találkoztak Meierrel napközben, 1975 és 1976 között, majd 1981-ben, ezalatt pedig Meiernek lehetõsége nyílott, hogy számos fotót készítsen az ûrhajóikról, alkalmanként akár négyrõl is egyszerre. Mindez azért történt így, hogy bizonyíthassa a találkozások valódiságát mások számára. Összesen mintegy 500 színes fotót készített ûrhajóikról, amint azok a közelben vagy a távolban lebegnek, de vannak olyan képek is, amikor egy elõtérben lévõ fa ágai mellett közvetlen közelségben repülnek el. Hat alkalommal magával vitte 8 mm-es filmkameráját, így mozgóképek sorozatát rögzíthette. Ez már túl sok volt a legtöbb ufókutató számára akik tanulmányozták az esetet. Elsõként az európai ufószervezetek, aztán az amerikaiak is, az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején, kereken visszautasították az ügyet, ?csalásnak? minõsítve.

Délnyugati irányba, napnyugta idõszakában készült fotó, 1976. március 29-én. Az elõtér árnyékban van, azonban a Nap arany sugarai tisztán mutatják az eredeti színeket megcsillanni a lebegõ objektumon, miközben az elõtérben lévõ fa továbbra is árnyékban van. A lebegõ tárgynak tehát magasabban és távolabb kellett elhelyezkednie.

Wendelle Stevens nyugalmazott ezredes vezette csoport végezte el az eddigi legalaposabb és minden részletre terjedõ kivizsgálását az ügynek 1977-tõl kezdõdõen. Stevens és emberei valamennyi bizonyítékot, beleértve a fényképeket is, eredetinek találták, a csalás semmiféle nyomát sem tudták kimutatni. Semmiféle okot nem találtak, amiért Meier hamisította volna a fotókon látható tárgyakat (melyek a legtöbb esetben semmiféleképpen sem lehettek modellek, olyan közel a lencséhez, ahogy az a felvételeken látszik), semmilyen nyomát nem találták annak sem, hogy Meier hamisította volna meg a fotókat magukat, és annak sem, hogy másokkal hajtatta volna végre mindezt.

Legalább két tucat olyan tanú is van,akik alátámasztják az események hitelességét ? emberek, akik pl. látták a repülõ csészealjakat, vagy látták a csészealjak fényeit vagy ragyogását közvetlenül abban az idõpontban, amikor Meier elindult egy találkozásra. Megint mások különös fûköröket fényképeztek le, az óramutató járásával megegyezõ irányban ledõlt fûszálakkal, a találkozások másnapján és azok helyszínén. Meier beszámolt arról is, hogy Semjase sugárhajója a talaj közelében lebegett, ennek következtében, az általa megjelölt helyen, hetekig vízszintesen nõtt a fû, s csak aztán kezdett el újra függõleges irányban növekedni. Négy, név szerint is ismert szemtanú álltja, látta Meiert ?materializálódni? közöttük, közvetlenül az egyik találkozását követõen, egyikük a négy közül két ilyen esetet is megélt. Meier szerint mindez a Fiastyúk-beliek technikai tudásának köszönhetõen történt így, amikor a sugárhajójuk majdnem láthatatlanul lebegett õt magát is láthatatlanná téve.

Mindent egybevetve, Eduard Meier kapcsolata Semjaséval az ufológia egyik leghitelesebben és legátfogóbban alátámasztott találkozás-sorozata idegen lényekkel.

A Fiastyúk-beliek

Rendkívül õsi emberi faj. A földi emberi civilizáció teljes történelmi ismeretanyagát õrzik feljegyzéseikben a legkorábbi kezdetektõl egészen napjainkig. Állításuk szerint a Föld bolygó 6.26 milliárd éves.

Valamikor 227 ezer évvel ezelõtt a Fiastyúk-beliek felfedeztek egy kicsiny naprendszert, körülötte a Föld nevû bolygóval, egyik felderítõ útjuk során. Azt is felfedezték, hogy a Földön háromféle, ám civilizálatlan emberfaj él. A legnagyobb csoportjuk világos bõrrel rendelkezett és egyértelmûen Lant-béli leszármazott volt. A Lant-béliek már jóval korábban leszálltak a Földre a Fiastyúkbelieknél, s itt ragadt csoportjukat további maradásra kényszerítették, révén nem bántak kellõ tisztelettel a barna bõrû õslakosokkal. Ebben az idõben a Fiastyúk-beliek is a maradás mellett döntöttek, és szándékaik szerint, társadalmi közösségeket szerettek volna létrehozni a Földön.

A Galaktikus Föderáció megengedte a Fiastyúk-beliek számára, hogy belépjenek a földi emberek reinkarnációs ciklusába. Ennek helyszíneként az alábbi területeket jelölték ki: Bali, Hawaii, Samoa és India. Civilizációk jöttek és mentek a Földön sok-sok háború pusztításának eredményeként; békés korszakok és természeti csapások, a 198 ezer évvel visszamenõleg kezdõdõ idõszaktól Kr.e. 10-ig. Eddig maradtak ugyanis a Fiastyúk-beliek közöttünk, próbálván segíteni az emberiség fejlõdését, miközben számos kultúrát alakítottak ki, mint például Lemuria, a Maya, az Inka és Machu Picchu civilizáció. Továbbá igyekeztek az embereknek iránymutatást adni egy magasabb spirituális út elérése felé.

Kb. Kr.e. 10-ben az utolsó Pejádok-béli vezetõ, Plejas elhagyta a Földet, mert otthont nyújtó világukban sikerült végre megvalósítani a tartós békét. Emellett úgy érezték, itt az ideje, hogy a földi emberi faj is a saját útját járja. Mielõtt elhagyták volna a Földet, spirituális vezetõt hagytak hátra, akit késõbb Jézus néven ismertünk meg. Rendkívül magas szintû szellemi lény volt, apja Gábriel a Plejádok rendszerébõl való, míg anyja, Mária, Lant-béli leszármazott.

A Föld ezután a maga útját járta egészen napjainkig, a Fiastyúk-béliek közvetlen vezetése nélkül.

Azonban a közeli jövõben, amikor a Föld Tejútrendszerbeli pályája során egy különleges sugárzási övezetbe kerül, a Plejádok-beliek újra nagyobb számban visszatérnek a Földre és elhozzák a fényt a földlakosok számára.

A Fiastyúkbeliek egyfajta isteni társadalmat alkotnak, mely a családot, a gyerekeket és a nõket helyezi központba. Ötödik dimenziós rezgésszinten élnek, mely a szereteté és a kreativitásé.

Körülbelül 400 ezer ember él az Errán, ez az a létszám, amirõl a Fiastyúk-beliek úgy gondolják, hogy ideális a bolygójuk állapotának megõrzése végett. Az Erraiak telepatikus képességgel rendelkeznek, így nincs szükségük telefonra, vagy hasonló eszközökre. A bolygójukon való közlekedést egy alagútrendszer szolgálja. Alapvetõen vegetáriánusok, azonban alkalmakkor húst is fogyasztanak. Nincsenek egészségi problémáik, mivel egészségi állapotukat mentális erejükkel kontrollálják. Körülbelül 700 évig élnek. Bõrük világosabb és simább a mienkénél. Nincs vérük, emlékmátrixuk fénybõl szõtt.

Nincsen pénzük, abban az értelemben, ahogy nálunk: bolygójuk erõforrásait valamennyi bolygólakos közt megosztják. Minden anyagi eszközt ingyen adnak lakosaiknak – társadalmuk alkotmánya értelmében.

Amikor gyermek születik a Plejádok-beliek közösségében, akkor életének elsõ tíz évében az élet céljának megértésére tanítják. Ezután a gyerekek az elkövetkezõ 60 vagy 70 évet különbözõ szakmák elsajátításával töltik.

Meier és Semjase a Fiastyúk-beli sugárhajó elõtt.

A Fiastyúk-beliek ûrhajóját sugárhajónak nevezik. Különbözõ méretûek és különbözõ célokra készültek. Átlagosan 7 méter átmérõjûek, több embert tudnak szállítani, emellett bolygóközi repülésekre is képesek. A sugárhajók milliárd és milliárd kilométereket tudnak megtenni a hipertérben utazva a másodperc töredéke alatt, így az utazás a Plejádok-rendszerbõl a Földre mindössze hét órát vesz igénybe.

A Fiastyúk-beliek más, barátságos földönkívüliekkel együtt fognak majd leszállni ismét a Földön, amikor a nagy változások végbementek. Megérkeztünkkor a különleges sugárzási övezetbe 2000 után, a Fiastyúk-beliek anyaûrhajót indítottak a Föld térségébe, hogy segítsék majd a bekövetkezõ katasztrófák túlélõit élelemmel és ideiglenes szállással ellátni. Rendelkeznek a megfelelõ technikai tudással ahhoz, hogy az anyaûrhajón speciális talajon alkalmas magvakat elvetve élelmiszert termeljenek. A magvak rendkívül gyorsan fejlõdnek ki és hoznak termést. A földi embereknek tehát nem kell kétségbeesniük, lesz segítség, amikor szükségessé válik. Minden amit most tehetünk az a következõ: ?testetek mûködését rá kell hangolni a szeretetre, így elérhetitek az ötödik dimenziós rezgésszintet 2005-ben. Ekkor tagjaivá válhattok az új fény-civilizációnak, a fény bolygóján.

Semjase 344 éves, nagyjából 1.7 m magas, karcsú, fiatal és csinos hölgy, halványszínû bõrrel, ragyogó kék szemekkel és egészen világos szõke hajjal. Meglehetõsen hosszú, és furcsán elõrehajló fülcimpája különleges megjelenést kölcsönöz számára. Ez az egyetlen anatómiai különbség ami közte és a földi nõk között fennáll. Kivételes magas szintû tudása révén, mely messze meghaladja az átlagos lakosságét szülõbolygóján, elérte a fél-Jschrjsch rangot, mely egyfajta a bölcsesség fél-királynõje vagy félistennõ jelentéssel bír, ahogy korábban a földön is nevezték õket (miként arról olvashatunk is példának okáért a görög mitológiában). Hosszú éveken át tanulmányozta már a bolygónkat, különbözõ területeken, és amikor végül 1975. január 28-án felvette a kapcsolatot Billy Meierrel, messze a legjobb földönkívüli ismerõjévé vált az itteni ügyeknek.

1965. Februárja és 1973 júniusa között a DAL-univerzumban élt, Asket-béliekkel. Miután visszatért a DAL-univerzumból az Errára, eljött a Földre 1973-ban, s folytatta azt a munkát, melyet eltávozása elõtt megkezdett, tartózkodási helyét természetesen elrejtve. Billyvel az elsõ kapcsolatfelvételre 1975. január 28-án került sor. Semjase a földi nyelvek közül a németnek vált mesterévé és nem is tanult meg másikat. 1984 novemberében véglegesen el kellett hagynia a Földet, egészségügyi okokból. Munkája kizárólag Európa területére korlátozódott. Nem volt jogosultsága arra, hogy bármiféle helyi ügybe belekeveredjen, vagy kapcsolatba lépjen azokkal a Fiastyúk-beliekkel, akik Európán kívül, akár Amerikában, akár Ázsiában tevékenykedtek.

Szerencsétlenségére 1977. december 15-én életveszélyes balesetet szenvedett a Semjase Silver Star központban Hinterschmidrütiben, ahonnan azonnal haza kellett szállítani szülõbolygójára, az Errára, gyógykezelés és rehabilitáció céljából. 1978 májusában visszatért a Földre, és ismét felvette a kapcsolatot Billy Meierrel, egészen 1981. március 26-ig. 1981 márciusától fogva 1984 januárjáig ismét távoznia kellett, mert különbözõ kötelezettségeknek tett eleget. 1984. február 3-án került sor az utolsó találkozóra Semjase és Billy Meier között.

Az 1977. december 15-i baleset utóhatása miatt súlyos agymûködési hiba állt be nála 1984 november elején, s a lehetõ legsürgõsebben elszállították a DAL-univerzumba, ahol segítségére siettek az Asketiek, valamint a barátja, Sonaer. Az apja, Ptaah, elmagyarázta, hogy az agykárosodás miatt a komplett agyregeneráció és a pszí-képességek visszanyeréséhez legalább 70 év szükséges.

Ezalatt Semjase ideje nagy részét a DAL-univerzumban fogja tölteni, és teljességgel lehetetlen a számára, hogy akár technikai eszköz, akár telepatikus módon kapcsolatba lépjen bárkivel is a mi világegyetemünkbõl. (Az egyetlen mód, hogy bárkivel is érintkezhessen az az lenne, ha az illetõ személyesen keresné fel õt a DAL-univerzumban.) Ami a személyes dolgait illeti, Semjase férjnél volt, azonban mindössze hét év házasság után tragikus körülmények között elvesztette társát. Párja idegen galaxisba vezetõ felfedezõúton vett részt. Akkoriban, 200 évvel ezelõtt, még nem ismerték pontosan a hipertéri technológiát. Két kutatóhajót küldtek ki, de csak az egyik tért vissza tizenegy évvel késõbb, miközben a másik, irányítási hiba miatt balesetet szenvedett és belezuhant egy csillagba. Házasságukból gyermek nem született.

Részletek Semjase tanításából

– Az ember olyan lélekkel rendelkezik, mely soha nem hal meg, soha nem alszik, még a legmélyebb álom során sem; minden gondolatot és érzelmet megõriz; tudatja az emberrel, hogy gondolatai helyesek vagy hibásak ? ha az illet megtanul figyelni szavaira.

– Az emberi lélek hordozza magában a kreativitás birodalmát, és minden ember rendelkezik saját lélekkel.

– Az ég és a Föld elpusztulhat, ám az igazság, a tudás, a bölcsesség és a lélek soha sem pusztulhat el.

– Az ember képes világokat teremteni gondolatok által, ahogy a Teremtés során folyamatosan keletkezik a világ.

– Az embernek ez a képessége felemeli õt a tudatlanságból, mely önmagában létezik, pontosan ugyanúgy, ahogy a csodák is léteznek benne.

–  Az ember önmaga a mennyek birodalma, a teremtés birodalma.

– Ezért tanították azt a régi bölcs filozófusok, hogy az ember tulajdonképpen mikrokozmosz a makrokozmoszban, merthogy amit a Világegyetem magába foglal, azt az emberi tudat is képes magába foglalni.

– Az emberi belsõ dimenziók végtelenek.

– A teremtés képe, a lélek az emberben ? a kiterjedés nélküli létezés ? valamennyi dimenziót önmagában hordozza, ugyanabban az idõben, átlényegítve valamennyi dimenzióból.

– A lélek maga a csodák csodája, és minden erõ ebbõl fakad.

– A csoda igazából a lélek erejének használata a maga tökéletességében.

– Az ember azonban a csodákra úgy tekint, mintha semmi értelme sem lenne keresni logikus magyarázatukat.

– Ha az ember boldog, öröme belülrõl fakad, azért, mert az öröm, belsõ állapot; soha nem lehet meghatározni pontos forrásának helyét.

– Az öröm az ember bensõjébõl fakad, spirituális erõk teremtik.

– Ezért minden belülrõl fakad.

– Az a körülmény, vagy ember, aki látszólag az öröm okozója, csak az örömnek egy külsõ okra történõ kivetítése, az ember belsejében fakadó örömé.

– A boldogság az ember bensõjébõl fakad, és elválaszthatatlan a lélek létezésétõl.

– A lélek végtelen öröme és végtelen ereje szintén e létezésébõl fakad.

– Az ember látszólag lehet öreg, de ez csak átmeneti állapot.

– Ötven évvel ezelõtt még nem létezett, és ötven év múlva ? amikor teste halott lesz ? szintén nem fog létezni, mert csak a test öregedhet meg és betegedhet.

– A lélek azonban mindörökké fiatal marad és semmiféle betegségét nem kell elszenvednie az öregedésnek.

– Az öregkor, de így a fiatalkor és a gyermekkor is, lehet szomorú, vagy problémákkal teli, de mindez elmúlik, mint ahogy minden a külsõ, megtapasztalható világból.

– Ami örökké tart, az a lélek, az igazság, a tudás és a bölcsesség.

– Ami a feladatotok, az az, hogy mindezt felismerjétek és felépítsétek önmagatokban, hiszen ezek a dolgok teszik az embert szabaddá.

– Amikor az ember felismeri majd a lélek létezését, az öreg kor soha többé nem okoz majd problémát.

– Nem lesz szomorúság, szenvedés, probléma, változások, nem lesznek jó és rossz idõszakok.

– A bölcsesség alapvetõ, és elemi erejû.

– A bölcsesség fény.

– Ahol pedig süt a fény, ott a sötétség megsemmisül.