Home Cikkek Brit UFO kutatók szerint az UFO kutatás a kihalás szélén van

Brit UFO kutatók szerint az UFO kutatás a kihalás szélén van

1

Csökkent a repülőcsészealj-észlelések száma, és ez a lelkes ufóhívőket is elkedvetlenítette. Sokan úgy vélik közülük, hogy valószínűleg nem is léteznek földönkívüliek. A szakértők szerint a kamerás mobilok és az internet elterjedése öli meg az ufómítoszt, mások az összeesküvéselmélet-hívőket hibáztatják.

A földönkívüli lényekben hívő ufórajongók évtizedeken át lelkesen kémlelték az égboltot, remélve, hogy megpillanthatnak egy-egy repülő csészealjat. Mivel sosem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni a földönkívüli értelmes lények létezésére, a brit ufómegfigyelők lelkesedése annyira lelohadt, hogy sokan már nem is hisznek a létezésükben.

Az Egyesült Királyságban tucatnyi csoport foglalkozott a repülő csészealjak és az azonosítatlan repülő tárgyak megfigyelésével, de ezek közül sok mára megszűnt. Dave Wood, a Természetfölötti Jelenségek Tudományos Kutató Társaságának (Assap) vezetője a jövő héten konferenciát rendez, hogy megállapíthassák, miért lankad az ufófigyelők lelkesedése.

Wood valószín?nek tartja, hogy a lelkesedés lanyhulása odáig vezethet, hogy tíz éven belül az ufókutatás teljesen megsz?nik. Wood elmondta, hogy évtizedek óta foglalkoznak ezzel a kutatási területtel, de az, hogy perdönt? bizonyíték nem született, csak meseszer? beszámolók, azt igazolhatja, hogy valószín?leg nincsenek földönkívüli civilizációk.

?Úgy látom, az ufókutatók mindegyike elmagyarázhatná, hogy a vélt észlelések 98 százaléka ésszer? érvekkel is megmagyarázható. Jogosnak t?nhet a következtetés, hogy nincs ott semmi. A perdönt? bizonyítékkal rendelkez? szemtanúk korának, úgy t?nik, leáldozott? ? összegezte a tapasztalatait Wood.

Wood úgy látja, az internet elterjedése is nagyban hozzájárult az ufóészlelések számának csökkenéséhez. Az Assap ufóészleléseinek száma 96 százalékkal csökkent 1988 óta, az ezzel foglalkozó szervezetek száma pedig a kilencvenes évek óta harmincra esett vissza a korábbi százról. Több híres szervezet, például a British Flying Saucer Bureau, a Northern UFO Network vagy a Northern Anomalies Research Organisation is fölhagyott az ufófigyeléssel. Wood azt is elmondta, hogy az ufók iránt érdekl?d?k már nem az újkori észlelésekkel, hanem az évtizedekkel korábbi, megmagyarázhatatlan eseményekkel foglalkoznak.

Példaként hozta föl az 1947-es roswelli incidenst, ahol állítólag lezuhant egy repül? csészealj, illetve azt az 1980-as brit esetet, amikor egy suffolki amerikai légi támaszpont környékén egy ?rhajó leszállását jelentették. Wood szerint a mai ufókonferenciákon az emberek többnyire ezekr?l az esetekr?l beszélnek, nem a modern észlelésekr?l, és inkább összeesküvés-elméleteket sz?nek, amik Wood szerint nem használnak az ügynek.

David Clark, a Sheffield Hallam Egyetem akadémikusa úgy véli, hogy az ufókutatás azért fog hamarosan végleg elt?nni, mert az elmúlt évtizedekben senki nem tudott fölmutatni egy perdönt? bizonyítékot. Clarck szerint, mivel ma már mindenki magával hordhatja a kamerás telefonját, ha valóban egy idegen civilizáció légi járm?vei cirkálnának fölöttünk, már régen el?került volna egy minden kétséget kizáró felvétel, de erre nem került sor. Az akadémikus Woodhoz hasonlóan úgy látja, hogy ennek az egyik oka az internet elterjedése.

Míg régen csak hosszas kutatómunkával lehetett kideríteni, hogy mi lehet egy szokatlan égi jelenség magyarázata, addig manapság a szemtanúk inkább az interneten teszik közzé a felvételeiket, ahol azonnal megmagyarázhatók a látott jelenségek. Mivel számos felvétel kerül nyilvánosságra, ahol a szokatlan fényjelenségr?l gyorsan kiderülhet, hogy csak egy kínai lámpáról van szó, az igazán értékes videók elt?nnek ezeknek a tengerében, és talán soha nem kapnak nagyobb nyilvánosságot.

Érdekes módon azonban a MUFON adatai másról adnak bizonyosságot. A szervezet észlelési statisztikája a következ?:

MUFON’s Director of Research: 2007, 2,203 reports; 2008, 4,220 reports; 2009, 4,990 reports; 2010, 4,534 reports; 2011, 5,137. During the first 10 months of 2012, MUFON has received a total of 7,272 reports.

Tapasztalati tény az is, hogy a legnépszer?bb videómegosztókra is egyre több UFO észlelési videó kerül fel. A kérdés az, mi célból mondanak alacsonyabb számokat, ha a statisztikák ennek ellentmondanak.

1 KOMMENT

  1. Szerintem azért beszélnek a kutatók még mindig a régi UFO esetekr?l mert akkoriban még nem volt olyan könny? hamisitani a fotókat vagy videókat és az igazi perdönt? bizonyitokok a régi id?kben kerültek el?. Ma is vannak UFO észlelések csak a mai modern technológia korában nagyon könny? UFO fotókat meg videókat hamisitani. Viszont a régi bizonyitékok még mindig megvannak és sok öreg UFO kutató és tudós 100 %-ig meg van gy?z?dve hogy az idegenek itt vannak mert ?k találtak bizonyitékokat. Azért néhány mai UFO kutatónak akik nem találtak semmit csak néhány hamis videót a neten nem kellene kijelenteni, hogy semmi nincs odakint. A régi kutatók már öregek páran már meg is haltak. Valóban veszélyben van az UFO kutatás ha a mai kutatók semmibe veszik az öregek több évtizedes munkáját és bizonyitékait.