Home Cikkek Carl Sagan tudta, hogy az UFO-k és a gabonakörök is földönkívüli eredet?ek?

Carl Sagan tudta, hogy az UFO-k és a gabonakörök is földönkívüli eredet?ek?

0

1968-ban, egy kongresszusi meghallgatáson az egyik Házbizottság el?tt Dr. Carl Sagan a következ?ket mondta: “Ha jól értem, a bizottság azt kéri t?lünk, hogy vizsgáljuk meg az intelligens földönkívüli élet létezésének valószín?ségét. Egyértelm?, hogy azt a közkelet? feltételezést, miszerint az azonosítatlan repül? objektumok földönkívüli eredet?ek lennének, nekünk is meg kell fontolnunk. Örömömre szolgál elmondani, hogy korunk tudományos gondolkodása ezen irányvonal mentén halad, de mindjárt az elején had szögezzem le, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok egyáltalán nem arra utalnak, hogy az UFO-k földönkívüli eredet?ek lennének.”

Csakhogy, mint az egy 2010-es interjúrészletb?l, illetve egy pár nappal ezel?tt el?került levéltöredékb?l valószín?síthet?, a híres tudósnak ez csupán a nyilvánosság felé mutatott arca volt, nagyon úgy t?nik ugyanis, hogy a valódi meggy?z?dése ezzel szöges ellentétben állt.Két évvel ezel?tt, Paola Leopizzi-Harris egy interjú során árulta el az ?t kérdez? riporternek, hogy a modern asztrotudomány egyik pilléreként tisztelt Sagan még a nyolcvanas években arról beszélt Dr. Allen J. Hyneknek, hogy biztos benne, az UFO-k valóban léteznek: “Úgy emlékszem, Hynek azt mesélte, hogy az eset az egyik Johnny Carson Show felvétele közben történt a színpad mögötti részen. Sagan és Hynek régi ismer?sökként találkoztak, majd beszélgetésbe elegyedtek, melynek során Sagan így fogalmazott:  – Tudom, hogy az UFO-k léteznek, de veled ellentétben én nem tehetem meg, hogy err?l nyíltan beszéljek, mert ezzel a kutatásaim finanszírozását tenném kockára.” A történetet két éve a nyilvánosság elé táró Paola Leopizzi-Harris 1980 és 1985 között Allen J. Hynek egyik közvetlen munkatársaként dolgozott. Dr. Allen J. Hynek az Amerikai Légier? által 1952 és 1969 között m?ködtetett és az UFO jelenségek kivizsgálására létrehozott Blue Book Project (Kék Könyv Projekt) civil tudományos tanácsadója volt. Saját bevallása szerint, amikor belépett a projektbe teljes szkepticizmussal viszonyult minden UFO-kkal kapcsolatos beszámolóhoz:

“Úgy álltam munkába, mint egy ?szinte ?leleplez??, akinek nagy örömet fog okozni rejtélyesnek t?n? esetek illúzióinak szétfoszlatása. Gyakorlatilag az UFO jelenségekben hív?k ?sellensége szerepében tetszelegtem.” (Hynek, J. Allen. “The Hynek UFO Report”. Dell Publishing Co. 1977). Csakhogy a jelenség kutatásával töltött évek alatt gyökeresen megváltozott a szemlélete és miután a Kék Könyv Projektet a Légier? 1969-ben megszüntette már így nyilatkozott: “Napjainkra a kiszivárgott dokumentumok az UFO jelenség és az Egyesült Államok kormánya közötti ellentmondásosságot egészen új fénybe helyezték. UFO kutatók és szerz?k ugyanis az információ szabad áramlásáról szóló törvény alapján olyan, eddig titkos iratokat tudtak bemutatni, amelyek egyértelm?en azt jelzik, hogy a CIA és az NSA (National Security Agency – Nemzetbiztonsági Ügynökség) által a jelenség irányába tanúsított érdektelensége semmi más csakis látszat és az ezzel teljesen ellentétes valóság leplezését szolgálja. A nemrég bemutatott dokumentumok és más meggy?z? bizonyítékok tükrében az, hogy a kormányzat továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy az UFO-k nem léteznek, bizonyos értelemben felér a közvélemény becsapásával.”

Kés?bb Allen J. Hynek lett az egyik f? tanácsadója Steven Spielberg: Harmadik típusú találkozások cím? filmjének, 1978-ban pedig az UFO jelenségek alapos kivizsgálására kérte az ENSZ közgy?lését.Sagan kapcsolata az UFO jelenségekhez és valószín?leg Hynekhez is minden bizonnyal 1966-ból eredhet, amikor Sagant a Kék Könyv Projektet véleményez? ideiglenes bizottság tagjává választották. A bizottság munkája végén arra a következtetésre jutott, hogy az Amerikai Légier? UFO kutató projektje teljességgel nélkülözte a tudományos jelleget, ezért azt javasolták, hogy különböz? egyetemek bevonásával olyan projektet kell létrehozni, amely alkalmas az UFO jelenségek tudományosan megalapozott vizsgálatára.Néhány napja Linda Moulton Howe bejelentette, hogy újabb bizonyítékra bukkant, amely arra utal, hogy Sagan a gabonakörök valódiságában is hitt.

Az Earthfiles.com szakírója szerint Dr. Carl Sagan 1996. március hatodikán, néhány hónappal a halála el?tt kelt levelében a következ?ket írta a brit Védelmi Minisztériumnak (U.K. Ministry of Defence):

“Bizonyítékok kerültek el?, melyek szerint egyes farmerek, jelent?s összegeket áldoznak arra, hogy egyrészt tönkre tegyék a valódi gabonaköröket, másrészt konkrét csoportokat ösztönöznek arra, hogy az eredetiekhez nagyon hasonló hamisítványokat készítsenek.”

Tekintve, hogy a fenti idézet a tudós társadalom egy különösen megbecsült tagjától származik, egyértelm?en felfoghatjuk úgy, mint beismer? nyilatkozatot – f?zte hozzá Linda. Ezzel egybevágnak Colin Andrews szavai, akit  a “gabonakörök keresztapjaként” is emlegetnek. Andrews gyakran hangoztatta, hogy már az 1980-as évekt?l kezd?d?en kiterjedt és kiemelt figyelmet szentelt a gabonakörök jelenségének a CIA és a brit katonaság is, miközben a háttérben aktív dezinformációs kampányt folytattak, hogy egyrészt letörjék a közvélemény figyelmét a jelenség iránt, másrészt elhiteltelenítsék a téma kutatóit.

 

 
ittvannak