Az Élet Kenyere

Jézus önmagát ?az égb?l alászállt kenyérnek? nevezi, de így is mondta: ?Én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám j?, semmiképpen meg nem éhezik.? (Jn. 6-35). A mi ?hagyománytanunk? csak Jézust és a sumér Gudeát ismeri oly ?emberfiának?, akik egyformán az Istenes életben megszilárdult valóságos és igaz SZERETET tanítói voltak. Igazságuk,...

Ádám Apokalipszise

A kinyilatkoztatás, melyet Ádám tanított fiának, Sethnek, a hétszázadik évben, így szól: Figyelj szavaimra Seth fiam. Amikor az isten megalkotott engem a föld anyagából, Évával együtt, anyáddal; dics?ségben jártam együtt vele, melyet Éva az eónban látott, ahonnan vétettünk. Megtanított egy szót nekem az örökkévaló Isten tudásából. Akkoriban hasonlítottunk a hatalmas...

A Sintoizmus

Japán ?si vallása, a Sinto, egyike a világ különleges, rendhagyó vallásainak. Nincs körvonalazott tanítása és erkölcsi parancsrendszere, csupán mitológiája, kultikus és szokásrendszere. Az ?si Japán hitvilágának alapja, mitológiává b?vül? természetkultusz volt, amely idegen kulturális hatások (a Konfucianizmus, és a Buddhizmus) megjelenése után, az ötödik századtól kapta az "Istenek Útja" (Sinto)...

Ádám Apokalipszise

A kinyilatkoztatás, melyet Ádám tanított fiának, Sethnek, a hétszázadik évben, így szól: Figyelj szavaimra Seth fiam. Amikor az isten megalkotott engem a föld anyagából, Évával együtt, anyáddal; dics?ségben jártam együtt vele, melyet Éva az eónban látott, ahonnan vétettünk. Megtanított egy szót nekem az örökkévaló Isten tudásából. Akkoriban hasonlítottunk a hatalmas...

BIBLIA: AMI A KULISSZÁK MÖGÖTT VAN

Sz?cs Róbert beszélgetése Sloszár Józseffel a nagy kozmikus kísérletr?l, és egy évezredekkel ezel?tti földönkívüli kapcsolatfelvétel bibliai nyomairól. Biblia. A szent könyv. Az elmúlt kétezer esztend? során több tucat módon próbálták értelmezni az Ó-, és Újszövetség írásos emlékeit. Az utóbbi id?ben -? a hagyományos nézetekkel szemben ? egyre népszer?bbé váltak az...

Ábrahám és a sumérok üldöz?i

Az olasz kutatócsoport vezet?i - mint prof. MATTHIAE és PETTINATO - és munkatársai több ízben tartottak sajtókonferenciát. Azokon elhangzott beszámolók és kijelentések azonban egyáltalán nem er?sítik meg a ?kampány" állításait. S?t, ellenkez?leg, azt egyenesen cáfolják. De hogy valóban létezett egy széles körben megrendezett és nemzetközileg szervezett hírverés, minden kétséget...

Bevonulás Jeruzsálembe, az utolsó vacsora

Jézus nemcsak ostoroz, hanem gyógyít, csodálatos és eddig soha nem látott eseménynek lesz tanúja az eddig félrevezetett nép addig, míg be nem következik az id?k teljessége. Így nevezem azt a pillanatot, amikor Jézus földöntúli hatalmának Isten-erej? bizonyíté­kát adja. Ez pedig: Lázár életre keltése, mellyel a nagyhatalmú és eddig ?istenérték?nek"...

A zsidó vallás

A zsidó vallás gyökerei az i.e. II. évezred elejére, a palesztinai honfoglalás idejére nyúlik vissza. E kor zsidóságának vallási nézeteit az ?s-sémi vallásosság elemei határozták meg. Isteneik között kozmológiai, vegetációs istenalakok egyaránt szerephez jutottak. Kiemelked? jelent?sége volt Jahve Vihar Istennek. Az ? kultusza kapcsolta egybe a honfoglaló törzseket, és ?...

A Taoizmus

Az ?si Kína vallásosságának az alapja az ?sök és szellemek kultusza, az ehhez kapcsolódó mágikus és animisztikus szertartások. A világot benépesít? jó és rossz démonok hitéb?l bontakozott ki a Kínai panteon, élén az Égi Császárral (Sangti). A Kínai mitológia kozmológiája ugyanakkor az isteneket is alárendelte az egyetemes összhang világában...

Az Univerzum Istene

A csillagászok nemrégiben felmerült elmélete szerint a világegyetem anyagát egynegyed részben atomi agyag, egynegyed részben energia, kétnegyed részben egy ismeretlen fizikájú matéria teszi ki. Ez a fekete anyag, amelynek mibenlétét senki sem tudja, és még csak nem is sejti. De vajon mi, vagy ki ? valójában? Egyszer a nem megszokottan katolizáló Ellák...

CSATORNÁK

17,767FansLike
0FollowersFollow
104SubscribersSubscribe