Home Cikkek Démonok

Démonok

4

Az idő kezdetén a sátán megalkotta saját energiájából a tökéletes démonokat. Végül a sátán, összegyűjtötte a bukott, a vétkes és az áruló angyalok sokaságát és lelküket megmérgezve soraiba állította.

A démonok, a mitológiákban az istenek és az emberek között állnak és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű is, a legtöbb démon képes a tudat befolyásolására, mások megszállására. Ismerkedjünk meg rövid listánkban az alvilág legbefolyásosabb és egyben leghatalmasabb démonaival.

demonok

Asmodeus

A bujaság démona, kinek feladata, hogy megakadályozza a házaspárok szexuális életét, tönkretegye a házasságokat és ezzel házasságtörésre vegye rá a férfiakat. Az egyik leggyakoribb démon a dokumentált megszállások történetében. Leggyakrabban három fejjel (ogre, bika, kos), kígyófarokkal és szárnyakkal ábrázolják. Gyökerei egészen az ókori Perzsiáig nyúlnak vissza. Tőlük került bele a héber mitológiába, ahol bukott angyalként a démonok legerősebbje és vezetője. Általában Lilith férjeként, vagy Lilith és Ádám leszármazottjaként szokás azonosítani. Tóbit könyvében egy Sára nevű nőt megszállva öli meg annak férjeit a nászéjszakájukon. Tóbit Rafael arkangyal segítségével Egyiptomba, a mágia földjére űzik a démont. Ezután Tóbit feleségül vehette Sárát. A keresztény tanok is átvették a démon alakját. Itt az ördög szolgálatában állva az egyik legmagasabb rangú démon. Varázslók és boszorkányok használták fel, hogy lesújtson ellenségeikre. Ha megfelelően idézik meg, láthatatlanná teszi az embert és felfedi a földben rejlő kincseket.

Azazel

A júdeai sivatag fődémona és a kecskeszerű démonok (seirim) királya. Az engesztelés napján (jom kippur) a zsidók két kecskét áldoztak. Egyet Jahvénak, a másikat, bűneikkel ellátva (bűnbak) Azazelnek. Henok könyvében a virrasztók tagja, ő tanítja varázslásra az embereket. Büntetésül a sivatagba zárták az ítéletnapig. Az okkult tudományok szerint rejtett kincseket őriz és mágiára tanít, amitől az ember képessé válik a napot és a holdat kedve szerint mozgatni az égen.

Belzebub és Belphegor

Belzebub egy nyelvi elferdítés eredménye. Eredeti neve Ba’al-Zebul, vagyis a Szentély Ura Szíria-Palesztinában. Ezt változtatták meg később a korai kereszténység idején a pejoratív Ba’al-Zebub-ra, így lett ő a Trágyadomb Ura (ebből áttételes értelmezés a legyek ura). Az akkori időkben az egyik leginkább félt démon, aki nagy légy alakban jelenik meg. Megöli a zsarnokokat, embereket vesz rá démonok imádatára és szent emberekben (papokban) kelt tisztátalan vágyat. A középkorban is nagy erejű démonként tartották számon. Úgy gondolták, a boszorkányszombatok fölött ő uralkodik. Emellett ő a falánkság démona a kereszténység szerint.

Belphegor szintén egy palesztinai, pontosabban moábita isten. Eredeti nevn Ba’al-Peor, azaz a Peor hegy ura. Eredetileg a termékenység és a szexuális erő istene volt. A keresztény tanokban a lustaság démonaként jelenik meg. Mindkét istenséget a héber mitológia, majd a korai kereszténység állította be démonként. Ennek lényege a vallási polémia a terület egyéb istenei ellen.

Inkubus

Erkölcstelen férfi démon, aki nőket csábít el. A héber mitológiában éjszaka befekszik melléjük az ágyba és szexuális viszont folytat velük. Ádám démoni leszármazottjainak tartják őket. Éjszakai csábításukból ember-démon hibridek születtek, akik magas rangot foglaltak el a démonok között.

A korai keresztény tanok szerint az inkubusok bukott angyalok. A nőkkel folytatott szexuális viszonyukból születtek a Nephilim-ek (tisztátalanok, bukottak). Emellett azonosították őket olyan pogány istenségekkel is, mint a faun. A boszorkányüldözések alatt igen gyakorivá váltak az ilyen típusú jelentések. Leginkább apácákat és fiatal szüzeket támadtak meg. Mivel az inkvizíció szerint a boszorkányok önként háltak ezekkel a démonokkal, a gyanúsítottakat addig kínozták, míg be nem vallották. Több leírás is létezik az ilyen nászból született torzszülött gyermekekről. Gyónással, kereszttel és imával elűzhető.

Lámia

A közel-keleti és görög mitológiában szereplő démonok. A történetek szerint Líbia királyának lánya volt, aki Zeusszal hált. Héra dühében megátkozta őt, hogy csak halvaszületett csecsemőknek tudjon életet adni. Ezért bosszúból Lámia démonná változott, kinek célja más gyermekeinek megölése. Démoni gyermekei a lámiák, mind női démonok. Alsó testük deformált, ellenben egy gyönyörű nő arcával és melleivel rendelkeznek. Újszülöttekre vadásznak és a vérüket szívják. A héber mitológiában ezek a lények Lilith démoni gyermekei.

Leviatán

A héber mitológiában a tengerek ősi démona. Jób könyvében óriási, bálnaszerű, sebezhetetlen szörnyként írják le. Még korábban az ugariti mitológiában is megtalálható. Ba’al isten ősi ellensége, akit nagy harcok árán ugyan, de legyőz. Innen került be később a héber mitológiába. Ő testesíti meg a hét fő bűn közül az irigységet.

Lidérc

A magyar folklórban megtalálható alakváltó démon. Három formáját szokás elkülöníteni:

Incubus, aki kihasználja a magányosságot. Halott férj vagy régóta távollévő szerető képében jelenik meg, és elcsábítja a nőket. Különös ismertetőjegye, hogy kacsaszerű lába van, amit nagy bakancsokkal rejt el. A háztáji lidérc: Kopasz csirke képében jelenik meg, ami a hónaljban szállított tojásból kel ki. Kiűzni nem lehet. Egyetlen mód, hogy feladatokkal elfoglalva tartjuk, különben elpusztítja a lakhelyet.

Lidércfény: Egy ártalmatlan fénylabda. Olyan házaknál jelenik meg, ahol hamarosan meg fog halni valaki.

Lilith

Az éjszaka női démona, aki újszülötteket rabol el vagy folyt meg. Emellett férfiakat csábít el, hogy új démonokat nemzzen velük. Eredete a héber mitológiában keresendő, de hozzá hasonló alakok szerte a világban megtalálhatóak. Eredetileg Ádám első felesége volt, akiket Isten hátuknál összenőtt ikrekként teremtett. Egyenlőséget követelt férjével szemben, de mivel ezt nem kapta meg, dühében elhagyta a paradicsomot. A sivatagban démonokkal hált, és több száz gyermeket nemzett velük. Büntetésül engedetlenségéért az angyalok minden nap megölik száz gyermekét. Bosszút esküdött az anyák és újszülöttjeik ellen, de megfogadta, hogy ha az őt üldöző három angyal nevét látja, békén hagyja a házat. Az Édenből való kiűzettetés után Ádám 130 évet Éva nélkül töltött. Lilith felkereste őt álmában, és nászukból egy béka született. Később Samaél (Asmodeus) feleségeként tartják számon.

Succubus

Az incubus női megfelelője. Gyönyörű nő alakját veszi fel, hogy elcsábítsa a férfiakat. Leginkább az egyedül alvó férfiakra veszélyes. A középkorban az ördög hírnökeiként tartották őket számon. Ellentétben a boszorkányperekkel, ha egy férfit elcsábított egy succubus, az nem a férfi hibája volt, így őket nagyon ritkán fogták emiatt perbe. A succubussal való szexuális együttlétet rettenetes élményként írták le. 1468-ban egy embert kivégeztek Bolognában, mert succubusokkal teli bordélyt üzemeltetett. Megszabadulni tőle hasonlóképp lehet, mint az incubusoktól.

A 17. században egy érdekes bírósági per játszódott le emberek és démonok között. Egy kísértetjárta házban egy rabbin keresztül a démonok közölték, hogy szerintük a ház őket illeti, és ezt bírósági perben kívánják bebizonyítani. Az indokuk az volt, hogy a ház régi tulajdonosa és egy succubus gyermekei. Örökségül a padlást kapták, de mivel a ház örökös nélkül maradt, így ők veszik birtokukba. A bíróság ítélete szerint a démonok nem jogos leszármazottjai az embereknek, így jogi követelései sem lehetnek. Ezután a rabbi felszólítására elhagyták a házat.

Horváth Dániel

4 COMMENTS

  1. Ez most komoly? Mi ez a marhaság? Ilyen boldogtalanságot még a bibliában se lehet olvasni! Tudatában van az aki ezt irta a Dimenzio fogalmával? Honnan ismerik a démnok neveit? Sehonnan, ez felháboritó!! Ilyen esztelenségekkel tömik a szegény emberek fejét? Elnézést szeretnék kérni a modorért meg a viselkedésért de ez a szöveg…. Mit akarnak ezzel elérni? Igyis az emberek tévuton vannak.