csütörtök, április 25, 2019
Home Cikkek Égb?l jött m?vészet

Égb?l jött m?vészet

330
0
Megosztás

Amikor arról hallunk, hogy valakit megszálltak, szinte azonnal ?rjöng?, ordibáló emberekre gondolunk, akiknek forog a feje és mozog alattuk az ágy. Nyilván ezek a kellemetlen tünetei a megszállásnak. Vannak azonban olyan esetek, amikor az embert egy vagy több szellem abból a célból szállja meg, hogy különböz? feladatokat végezzenek el rajtuk keresztül. ?k ugyan nem beszélnek holt nyelveken és nem lebegnek a leveg?ben, ?k valójában óriási mennyiség? kreativitással és információval rendelkeznek, amely könyveken, m?veken, klasszikus darabokon keresztül nyilvánulnak meg.

Pearl Curran

Az egyik legkülönösebb eset Pearl Curran írón?é, aki Saint Louisban tevékenykedett. 1913-tól novellákat kezdett írni és azt állította, hogy a m?vet egy szellem diktálta neki, aki Türelmes Munkának neveztette magát. Habár Curran nem volt híve a spiritualizmusnak, úgy döntött, hogy szeánszon fog részt venni. Ouija táblát használva Curran a nevén szólította a szellemet, majd amikor megmutatkozott, elmondta hogy ? a 17-dik században született Angliába, Dorsetben. Kés?bb Amerikába emigrált ahol Indiánok áldozata lett. Attól a perct?l kezdve Curran és a szellem a legszokatlanabb irodalmi módszerrel m?ködtek együtt. Curran folyamatos diktálást kapott, az eredmény számos novellán keresztül megjelent, amit még a kritikusok is dícsértek. Türelmes Munka talán csak egy kitalált személy volt, melyen keresztül Currant öntudatlanul fejezte ki magát? Az olyan novellák, mint a Szomorú Mese, az Igazvér, vagy Az Atheneum mind olyan történelmi m?vek, melyek igényes irodalmi megfogalmazásban íródtak. Aki ismerte Curran-t, azok szerint az írón? nem kapott olyan iskolai oktatást és nem is rendelkezett olyan történelmi tudással, hogy ilyen szint? m?veket írjon. Van még egy furcsaság Curran-al kapcsolatban: néha egyszerre dolgozott két könyvön úgy, hogy mindkett?re egyforma intenzitással tudott koncentrálni. A legnevesebb m?ve a Telka címet viseli, melynek története a középkori Angliában játszódik a korának megfelel? dialektussal, annak ellenére, hogy Currcan egyáltalán nem ismerte azt a nyelvezetet. Rosemary Brown és Liszt Ferenc Rosemary Brown túltesz azon, amit Curren produkált. Körülberül annyi zenei m?vet írt, mint 20 zeneszerz? egyben, sok közülük jól ismert. Állítólag pszichikus ajándékkal született. Elmondása szerint hét éves volt, amikor megjelent neki egy fehér hajú szellem és azt mondta neki, hogy zeneszerz?vé kellene válnia. 10 éves kora után meglátta Liszt Ferenc képét egy könyven, s felismerte ?t a szellemr?l. A tanács ellenére Rosemary nem vált még zenésszé, csupán néhány zongoraórára járt el. 1964-ben ez a középkorú kétgyermekes özvegy újra kapcsolatba lépett Liszt szellemével. Ekkor már nem egyedül jelent meg, hanem néhány barátjával. Rosemary mostmár nekikezdett a zeneszerzésnek olyan legendás m?vészek kiséretében mint Bach, Chopen, Sztavinszkij, Schubert, Grieg, Debussy, Rachmoninoff és természetesen Liszt. Még Beethoven szimfóniájának elemei is szerepelnek m?veiben. A szakért?k szerint Rosemary Brown munkája kevert stílusú. Minden kritikus egyet ért abban, hogy a m?vek határozottan magukban hordozzák a nagy zeneszerz?k m?veinek jellegzetességeit, egyesek teljesen le vannak ny?gözve Rosemary munkájától, felfedezvén bennük a lágy zeneiséget és az összetettséget. Egyéb kritikusok azonban leértékelik Rosemary m?veit mondván, hogy bár igen nagy zenei tudást igényel ez a munka, mégis csak feldolgozások. Tény, hogy Rosemary rengeteg bonyolult m?vet írt.

A Seth jelenség

Az egyik legérdekesebb és legvitatottabb eset Jane Roberts-é, aki több kötetnyi anyagot fogadott egy Seth nev? szellemt?l. Az ? története 1963-ban kezd?dött. Jane, aki írón? volt, Robbal, aki pedig m?vészként dolgozott, Ouija táblát ragadott magához abban a reményben, hogy az érzéken túli észlelést kutassák (ESP). Nagy meglepetésükre megjelent nekik Seth, aki attól a perct?l kezdve mondatról-mondatra mesélni kezdett nekik a legmeghökkent?bb dolgokról az élettel kapcsolatban, az emberi természetr?l, és a tapasztalatról. Végs? soron Jane képes volt tábla nélkül is kommunikálni a Seth-el, ? egyfajta közvetít? csatornaként m?ködött. ?Lavinaként zúdultak a fejemben az ötletek, az információk, hihetetlen er?vel. Mintha a koponyám egy vev?állomássá változott volna, elviselhetetlen hanger?re kapcsolva. Testem az asztalhoz húzódott, kezeim vad írásba kezdtek a papírra vetve az agyamban felvillanó információkat. ? ? mesélte Jane. Az eredmény több mint 1500 ülés, több könyv olyan címekkel mint: A lélek örök érvényessége, A személyes valóság természete, és Az életcél. Helen Schumann esete Valószínüleg kevéssé ismert Helen Schumann csak mostanában megjelent könyve, Tanfolyam a csodákról címmel, amely szintén a spirituális csatorna eredménye. A könyv attól lett népszer?, hogy Marianne Williamson csinált bel?le egy kivonatot ?Vissza a szeretethez: új megvilágításban a Tanfolyam a csodákról? címmel. Helen Schuman a Columbia Egyetem professzora és pszichológusa, aki szöveget transzállapotban írta hét éven keresztül. Az írón? szerint a könyv szerz?je maga Jézus Krisztus volt, ? diktálta a szöveget,  segített kijavítani a hibákat, megteremteni a nyelvezetet. Gondolhatnánk arra, hogy az egyházak biztosan feljelentették az írón?t mondván hogy démoni inspirációval írta a könyveket, ennek ellenére növekv? érdekl?désre tesz szert a könyv, legf?képp Williamson lektorait ejtette ámulatba. A könyv üzenete aligha lenne démonikus, leginkább szeretetr?l szól, a megbocsátásról és a spirituális fejl?désr?l. Hogyan magyarázzuk meg ezeknek a csodálatos m?veknek a mibenlétét? Erre számos elmélet van: Ha az írók valóban más dimenziók szellemeit?l fogadják az üzenetet, akkor valamilyen ismeretlen okból ki lettek választva, hogy rajtuk keresztül folyjék a tanítás.

Az írók képesek fogadni telepatikusan egy vagy több él? m?vész, vagy tudós gondolatait (ami teljesen kizárja a megszállottságot). Az írók képesek fogadni a világ közös tudatalattiját, kollektív memóriáját, amelyb?l kiválogatják az információkat. Ezeknek az írók, m?vészek agyuknak bizonyos részei igen fejlettek és aktívak ahhoz, hogy, látható könnyedséggel írjanak komoly m?veket ? amelynek mechanizmusát szintén rejtély övezi.