csütörtök, január 17, 2019
Home Cikkek Egy földönkívüli lény vallomásai

Egy földönkívüli lény vallomásai

653
0
Megosztás

Megrázó vallomások a Föld múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl egy interjú keretében

ARYANA HAVAH

Inuaki, a bennem élõ reptilián

Megrázó vallomások a Föld múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl

ORFEU, BUKAREST, 2000

Elsõsorban szeretnék egy pár szót mondani magamról. Nem vagyok könnyû személyiség, ellenkezõleg, egyike vagyok azoknak az embereknek, akik keresnek, kutatnak, kritizálnak és nem annyira a tudományos megállapításokra helyezik a logikát, mint inkább a saját megélésekre és tapasztalatokra. Nem mondhatom azt, hogy kezdõ lennék a paranormális jelenségek terén, mivel még gyermekkorom óta üzeneteket és kommunikációkat kapok, de a végzettségembõl kifolyólag elõször a beszélgetõ társ hibáira figyelek és csak utána a képességeire.

El kell mondanom, hogy pszichológus vagyok és nagy részben gyermekekkel foglalkozom. Minden korosztályból és minden szociális kategóriából jönnek hozzám gyermekek. Vannak olyan gyermekeim, akiknek a szüleit tanítani kéne és olyan gyermekeim, akik komoly beilleszkedési gondokkal küszködnek. Egyesek önmagukba zárkóznak (introvertáltak), mások gazdag érzelmi megnyilvánulásokat mutatnak, de mindannyian szellemi lények, akik arra törekednek, hogy az emberi feltételeknek eleget tegyenek és megpróbálnak e bolygó frekvenciájára hangolódni, hogy beilleszkedjenek a társadalomba és tagjai legyenek annak.

Mindig azt állítom, hogy szükség lenne egy felnõttek iskolájára, amely kötelezõ lenne egy lélek világra hozása elõtt. Fölösleges a gyermekeket állandóan ajándékokkal és javakkal elhalmozni, nekik szeretetre van szükségük, törõdésre és figyelmességre, de mivel mi idõ hiány miatt, vagy azért mert túlságosan stresszesek, fáradtak vagyunk, eltaszítjuk õket magunktól, szobájukba küldjük vagy kiküldjük játszani, vagy még rosszabb: másokra bízzuk, hogy foglalkozzanak velük, szükségleteikkel és gondjaikkal, tanításukkal, majd késõbb azt kérdezzük, hogy kihez hasonlít ez a gyermek, erõszakos vagy félénk, kitõl örökölte ezt a kegyetlenséget vagy ezt a hangnemet. A családban mindenféle hasonlóságokat keresünk ? és mindig megtaláljuk a genetikai vonal leggyengébb láncszemét ? azzal a szándékkal csináljuk, hogy elrejtsük magunk elõl a kudarcunkat, a szembeszegüljünk valamivel, hogy átverjük magunkat, de a lelkünk mélyén ott lapul a hibás identitása, az a bennfentes, aki soha nem kerül leleplezésre, nem mutatja meg a világ elõtt önmagát, a hibás, aki még a tudatosság szintjére se kerül sohasem.

Ezzel küzdök nap, mint nap. Van, amikor gyõzök, van, amikor veszítek, vagy nem történik semmi, de amit biztosan elmondhatók, az a tény, hogy a terápiás beszélgetés után a szülõk és gyermekek között létrejön egy apró kapcsolódási pont, egy fényes összekötõ fonal, ami minden öleléstõl vagy jó szótól, minden elolvasott mesétõl vagy esti csóktól növekszik és vastagszik.

De térjünk vissza a mi történetünkhöz. Arra emlékszem, hogy felhõs nyári reggel volt. Nyomós, fullasztó idõjárás. Úgy döntöttem, hogy kinyitom az ablakot azzal a szándékkal, hogy az enyhe kellemetlen érzést elüti a friss levegõ illata. Nem éreztem magam a saját bõrömben, gyenge nyomást éreztem a solar-plexus (köldökcsakra ? a ford.) táján, tudtam, hogy ez a nyomás az én belsõ riasztásom, amely azt jelzi számomra, hogy kevésbé rokonszenves események fognak velem történni. Teljes szívembõl azt reméltem, hogy ez egy hamis riasztás, mivel tudtam, hogy egy új fiúcska fog jönni.

A megadott idõpontban érkezik a rendelõmbe az édesanyjával.
A sarjadék, egy csodálatos gyermek, égszínkék szemekkel, összeborzolt gesztenyebarna hajjal, nem teljesen új farmer nadrágba és sárga pólóba öltözve, amelyen ezt írja: Love me.

Arra gondolok, milyen jó lenne, ha minden gyermek ruhájára felírnánk, hogy Szeress engem. Ily módon nem felejtenénk el. Hosszasan rám néz, majd határozottan elhelyezkedik a fotelben. Megtudom, bár már olvastam a beteglapjában, hogy Dávidnak hívják (nem ez az õ valódi neve) és 7 éves.

Általában egy kis alkalmazkodási idõ után, miután érzem, hogy tudok kommunikálni a gyermekkel, megkérem a szülõt, hogy várjon meg a váróteremben, de meglepetésemre Dávid távozásra kéri fel az édesanyját.

Nyugtalanná válok a reakciójától, mivel nem említettem semmi hasonlót és megpróbálom kideríteni. Megtudom tõle, hogy azért hozta ide az édesanyja, mert olyan ?hangot hall a fejében, mintha egy telefon szólna hozzá?, amely beszél, és akarva akaratlanul válaszol, amely segíti abban, hogyan lépjen át különbözõ fokozatokat, amely mindig helyes válaszokat ad neki.

Megkérdem tõle, hogy hívják azt a hangot, mire õ Agthonnak nevezi, és elmondja, hogy az egy másik konstellációból (csillagrendszerbõl) jön, ahonnan õ is reinkarnációval érkezett, és kapcsolatban marad vele ezen a földön való teljes itt tartózkodása alatt. Megkérdem, hogy mennyi ideig marad nálunk és azt válaszolja, hogy ha a mostani években számoljuk, akkor körülbelül 200 évig, de hamarosan másképpen fogjuk számolni az idõt, és ezért nem tudja nekem megmondani.

Majdnem egy órát beszélgettünk és meglepõdtem a válaszai érettségén és alaposságán. A beszélgetés során megállapítottam, hogy egyes válaszokat a ?fejében levõ telefon hangja? adta.

Mielõtt kilépett a szoba ajtaján, felém fordult és azt mondta, mikor a azelõtt nap este az édesanyjától megtudta, hogy ma ide kell jönnie, Akthon azt mondta neki, hogy adja át az üzentet a pszichológusnak, hogy megkéri, mindent, amirõl beszélni fog, írjon le egy könyvbe, annak ellenére is, ha nem tetszik az neki és ugyanakkor higgye el, hogy minden valóságos, és ne sajnálja azt a vázát, amit reggel otthon eltört, amikor megpróbálta becsukni az ablakot.

Elképzelhetik, abban a percben milyen félelem fogott el, fõleg, hogy egyedül voltam, aki ezt a dolgot tudta!

Abban pillanatban megkaptam a visszajelzését annak, hogy minden, amit átélt, valóságos volt. Olyan volt, mintha egy nagy hullám emelkedett volna fel a szemem elõtt. Akkor realizálódott bennem, hogy az elképzeléseim, amelyekbõl kiindultam, annak ellenére, hogy azok a szakmai hátterembõl származtak, mint például az, hogy amit hall az ember az egy bõséges képzelet szüleménye, egy szkizofrén természetû ezotériás megéllés, vagy egy olyan típusú kommunikáció eredménye, amely önmagunkak másoknál magasabbra való helyezésébõl fakad, hogy különbözzünk a környezetünktõl, mind alaptalanok voltak.

Így kerültem ma az író szerepébe. Megpróbáltam, természetesen az õ utasításai alapján, minden fontos üzenetet összegyüjteni. Ugyanúgy fogom visszaadni, ahogyan azok érkeztek, anélkül, hogy valamit javítanék rajtuk, az eredetiségüket és tisztaságukat örízve meg ezáltal.

Elõre is köszönöm, hogy idõt szentelnek ennek a könyvnek az elolvasásához. Egyesek hülyeségnek fogják gondolni, mások megfogják érteni. Az elõzõektõl bocsánatot kérek, a többieknek azt kívánom, hogy találják meg az utat és tudatosuljon bennük a küldetésük.

I
A második találkozásnál egy kicsit közelebbinek éreztem magam ehhez a gyermekhez. Úgy tûnt, mintha már régóta ismerjük egymást, sõt, kialakult közöttünk az a szoros, bensõséges kapcsolat érzése, amely csak a régi barátok között szokott megnyilvánulni.

Megkérdeztem tõle, hogy lenne kényelmesebb neki, ha kérdéseket tennék fel, vagy hagyom, hogy õ kezdjen el mesélni. Egy kis gondolkodás után azt válaszolta, hogy szeretné, ha én kérdeznék.

Aryana: Hogy hívnak téged ezen a földön?
Dávid: Dávid.
A: Van még más neved is?
D: Most nincs. Sok nevem volt még, de most csak egy van.
A: Hogy szeretnéd, hogy hívjalak?
D: Dávid.
A: Miért?
D: Mert ez a jelenlegi nevem.

A: Az elején azt mondtad, hogy egy másik bolygóról érkeztél reinkarnációval. Tudod, hogy hívják azt a bolygót?
D: Inuának hívják és közel van az Orionhoz.
A: És a lakóit szintén inuáknak nevezik?
D: Nem, inuakiknak hívják.
A: Tehát te inuaki vagy?
D: Inuaki voltam, most földi vagyok.
A: Milyen a régi bolygód?
D: Szebb a Földnél.
A: Ugyanúgy néz ki?
D: Majdnem. Vannak vizei, hegyei, síkságai, de más a növényzete. Az ottani fáknak nagyjából olyan színûk van, amely hasonlít az itteni ezüsthöz, csak egy kicsit világosabb.
A: Vannak évszakaitok?
D: Igen, de nem olyanok, mint itt. Ott soha sincs tél, nem létezik hó. Csak esõ. És a fáknak nem hullnak le a leveleik. És nincsen meleg, ahogy itt nyáron szokott lenni.
A: Vannak tengereitek és óceánjaitok?
D: Igen, a tengereket avata-nak és az óceánokat surim-nak hívják. Vannak halaink, csak más színûk van. Valójában mindennek más színe van.
A: Milyen színe van?
D: Másféle, nem tudom, hogy mondjam, ugyanazok a színárnyalatok, csak egy kicsit halványabbak. A piros nem olyan piros, mint itt, hanem olyan piros-fehér.
A: Vagyis rózsaszín?
D: Nem, egy kevésbé erõs piros, mintha fehéret adnál hozzá.

A: És az inuakik milyenek? Emberek?
D: Nem, inuakik. Nagyon hasonlítanak a gyíkokhoz, de az emberekhez is.
A: Vagyis hüllõk?
D: Nem hüllõk. Inuakik.
A: Elmondanád, hogyan néz ki egy?
D: Magasak, körülbelül, mint a te könyvespolcod (2 m), lábon állnak, két kezük van, mint nekünk, de három ujjuk, hasonlóan járnak, annyi a különbség, hogy vastag és erõs farkuk van. Fehér bõrük és arany-ibolya színû szemûk van, és úgy beszélnek, mint mi és õk.
A: Hogy érted: mint õk?
D: Vagyis gondolatban. Mondanak valamit gondolatban és a többiek hallják.
A: Ez egyfajta üzenet, amilyent te is szoktál kapni?
D: Igen, persze.
A: És a bõrük milyen? Pikkelyes?
D: Nem, puha, mint a miénk, bársonyos, de nincsen hajuk és szõrzetük.
A: Vannak fogaik?
D: Igen.

A: Mit esznek ezeki az inuakik?
D: Ételt, akárcsak mi, de húst nem. Olyasmivel táplálkoznak, mint amit mi zöldségnek nevezünk, gyümölcsökkel és magokkal.
A: Ezeket a növényeket a mi módszereinkhez hasonlóan termesztik?
D: Hasonlóan, de nem tart olyan sokáig.
A: Hogy érted ezt?
D: Ott beteszel egy magot a földbe, hozzáadsz egy ki vizet és arra gondolsz, hogy milyen gyorsan kell eredményt elérned vele, és az akkor jelenik meg, amikorra azt meghatároztad.
A: Vagyis ha azt akarom, hogy holnap almám legyen, holnap le tudom szedni a fáról azt?
D: Nem éppen olyan gyorsan. A legrövidebb idõ: két fordulat.
A: Milyen fordulat?
D: A bolygóé. 5 földi nappal egyenlõ.
D: Igen, vagy ha szükséged van és nem gondolkodtál idõben, kérhetsz bárkitõl, mindenki hajlandó segíteni rajtad, de nem történik túl gyakran.
A: És hogy történik ez a csoda? Hogy sikerül az inuakiknak, hogy bármit megkapjanak, amit csak akarnak? A föld a felelõs ezért?
D: Valamilyen formán igen, mert ott a talaj egy kicsit különbözik az ittenitõl, mindenesetre nagyon tiszta. De ne hidd, hogy mindez elégséges. A szándék a fontos. Kérsz valamit a Mátrixtól és az a dolog megvalósul, mivel szükséged van rá. Õk csak azt kérik, amire szükségük van. Semmit pluszba. Minden friss, nem lenne értelme hûtõszekrényben tartani az élelmet, mivel bármikor leszedhetik. Annak sincs értelme, hogy többet kérjél, mert az veszteséget jelente és ez nem tetszik a Mátrixnak.
A: És hogyan jársz el? Beteszed a magot és arra gondolsz, hogy az kihajtson?
D: Valahogy így. Beteszed a magot a földbe, ráöntesz valamiféle vizet, besugárzod fénnyel és szeretettel és arra gondolsz, hogy az általános mátrixához kapcsolódjon, amibõl a kifejlõdéséhez szükséges információkhoz jut annyi napon belül, amennyit megszabtál neki. Abban a pillanatban a belseje megtelik fénnyel, amibõl egy fényes szálacska bújik ki, amely elindul és összekapcsolódik a mátrixszal, és így kezdõdik el a folyamat.
A: És miután leszedted a zöldségeket és gyümölcsöket, mi történik a növény többi részével?
D: Ez vagy tovább él, de a következõ gyümölcsei és zöldségei csak magként lesznek felhasználva, vagy hagyják elszáradni és azután kérik a gyors szétbomlását azokra az anyagokra, amelyekbõl létrejött, hogy megmaradjon a bolygón az egyensúly.

A: Úgy értsem, hogy nálatok nincs szemét?
D: Nem nagyon. Nekik nincs szemetük, mert nincsenek csomagoló anyagaik és egyéb segédeszközeik. Ha el kell dobni valamit, elviszik egy megadott helyre, ahol inuakik segítenek elemi anyagokra szétbontani. Ily módon náluk nincsenek szemétdombok, vagy eldobott tárgyak.
A: Jó, de mégis ha valaki nem viszi el azt, amit el akar dobni, egyszerûen kidobja az útra?
D: Miért tenne ilyent? Én nem hallottam olyanról, hogy valaki ezt csinálta volna. logikátlan lenne.

A: Nektek vannak autóitok vagy szállítási eszközeitek?
D: Vannak, egyfajták. A bolygón kívül olyanokkal közlekedünk, amiket az emberek repülõ csészealjaknak neveznek, az Inuán pedig ugyanazok a típusú jármûvek vannak, csak kisebb méretûek.
A: Milyen üzemanyagot használnak?
D: Semmilyen üzemanyagot. Amolyan örökmozgók. A végtelenségig mûködnek, üzemanyag nélkül, mivel valamiféle egymásra helyezett köröket tartalmaznak, amelyek különbözõ polaritású mágnesek, ezek egy mezõt hoznak létre, amit a Földön Merkabának hívunk. A gondolat erejével két tetraéder van aktiválva, amiknek a közepén fekszenek a mágnesek. Ezeknek a mezõit a tetraéderek belsejében fogják fel, amelyek elkezdenek forogni, ami olyan erõmezõt hoz létre, hogy az lehetõvé teszi a jármû elmozdulását. A polaritások megváltoztatásával tudod emelni és leengedni és a mágnesek dõlésének megváltoztatásával tudsz irányt adni a mozgásnak. Ez egyfajta sisakkal valósul meg, amelyet a fejedre teszel, és amely közvetlen kapcsolatban áll a jármû szívével.
A: Valamilyen formán a gondolat erejével vannak irányítva.
D: A gondolat erejével is, de a mágnesek nélkül ez nem mûködne.

A: A hajók mibõl vannak?
D: Egyfajta fémbõl, ami van nálunk is itt a Földön. Valójában 5 fém van benne kombinálva. Ezt a keveréket különbözõ színû sugárnyalábokkal csinálják. Ezeket a sugarakat nagy kristályok segítségével hozzák létre.
A: Mindenkinek lehet egy ilyen hajója?
D: Igen, de csak akkor, ha szükséged van rá.
A: És amikor elveszel egy hajót az a te tulajdonod lesz, függetlenül, hogy használod-e vagy sem?
D: A hajók mindenkié. Ha már nincs szükséged rá, elviszed a helyére, ahonnan elvetted. Semmi értelme megtartani. Ily módon bárki elveheti, amikor kell neki.
A: Kifizetik azokat? Egyáltalán létezik pénz?
D: Nem, ott nem létezik pénz, mert nincs, mit csinálj vele. Mindenki akkor dolgozik, amikor kell, segítenek, amikor kérik és van mindenük, amire szükségük van.

A: Vannak vezetõitek?
D: Van egyfajta. A bolygó minden 260.-dik rotációján megválasztanak egy vezetõt és egy 12 fõbõl álló tanácsot. Hasonlít az itteni választásokhoz, de senkit sem szabad egymás után többször megválasztani. Amikor valakit megválasztanak, õ utána nem lehet többet. Csak miután az összes lakós sorra került, lehet ugyanaz újból. Semmiképpen nem lehetsz vezetõ vagy tanácstag, ha nincs 5200 rotációd a bolygón.
A: Azt hiszem, ez egy jó dolog!
D: Igen, mert mindenki optimizmussal és áldozatkészséggel jön, és amikor azt akarod, hogy minden jó legyen, természetesen megvalósul az.

A: Nektek vannak gyermekeitek?
D: Igen, de a rendszer más. Amikor azt konstatálják, hogy szükség van új sarjadékokra, olyanok keresnek, akik hajlandóak gyermeket csinálni és ezek egy utódot fogantatnak, aki egy különleges helyen nõ fel, optimálisan kigondolva, hogy a fejlõdése tökéletes legyen. Ez olyan, mint egy gyermekotthon, annyi különbséggel, hogy nekik itt minden megadatik. Megtanulják a bolygó történetét, a viselkedést, a meditációt, a telepátiát, a növények termesztését, a technikát és még sok mindent. A tanáraik mindig a legtapasztaltabb, legidõsebb inuakik. A kicsik bármikor találkozhatnak a szüleikkel, ahányszor csak akarják és fordítva. Akárhogy is õk telepatikusan kommunikálhatnak, így ez a különválasztás nem okoz problémát. Ott a távolság nem jelent akadályt.
A: Az utódaik élve születnek vagy tojásból, mint a hüllõk?
D: Élve, de valójában nem születnek, mert õk embrióként speciális helyeken fogannak és fejlõdnek. A szülõk oda mennek, és ott hagyják a szaporító anyagukat, majd ezek megnõnek és ellenõrzött környezetben fejlõdnek. Ezért õk sohasem betegednek meg, nem léteznek genetikai hibák.

A: És a házak, a vagyontárgyak az utódokra maradnak, örökölhet valaki?
D: Ha akarod, de nincs értelme, mert minden létezõ, aki felnõtté válik, segítséget kap, hogy megteremtse a magának szükségest, nincs értelme mástól kapni valamit, ha te is mindent megkaphatsz.
A: Jó, de ha családi ékszereid vannak? Egyáltalán létezik ilyesmi?
D: Nem, mert fölöslegesek, és nekünk is van aranyunk, de az inkább a hajóknál és különbözõ ötvözeteknél van használva, mert semmi értelme, hogy aranyat vagy más fémet tegyél magadra, mert ezek csak megzavarják a mezõdet.
A: Nálunk nagyra értékelik.
D: Igen, mert az egy bizonyos státuszt ad neked, egy bizonyos társadalmi rangot, viszont náluk nem lehetsz más, mint ami vagy, mert mindannyian tudják, hogy kivel állnak szemben, mit tud csinálni, milyen képességei vannak.
A: De ahogy értem mindannyian ugyanazon a szinten vannak.
D: Nem, mert a tapasztalataik különböznek, ott is vannak inuakik, akik bizonyos képességekkel vagy hajlamokkal rendelkeznek. Egyesek értenek a építéshez, mások a növényekhez, mások a tanításhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek nem ismerik ezeket a dolgokat. Ott mindent meg kell tanulni és miután minden információt megkaptál, döntheted el magadnak, hogy neked mi felel meg jobban.
A: Nálatok vannak párok? Férj és feleség? Különbözõ nemek?
D: Különbözõ nemek vannak, akik párt alkotnak, de nem úgy van, mind itt. Ott nem kötelez senki, hogy maradj, ha nem akarod ezt a dolgot. Akármikor egyedül maradhatsz, vagy más társat kereshetsz magadnak. A gyermekek együtt maradhatnak a szüleikkel, amikor felnõnek, de ez nem történik meg. Megengedett, de senki nem érzi a szükségét. Ott mindenki barát.

A: Szerveznek mulatságokat, mint nálunk?
D: Bármikor találkozhatnak, amikor akarnak, de nem láttam hasonló mulatságokat.
A: De ha valaki összeveszik a szomszédjával?
D: Nem létezik ilyesmi. Nem hallottam, hogy megtörtént volna valaha. Ha mégis lenne valami nézeteltérés, összehívják a tanácsot és megkérdik a Törvények Könyvét, de nagyon rég óta nem történt meg.
A: Mi a Törvények Könyve?
D: Egy óriási kristály, amibe az õseik bizonyos szabályokat írtak be. Lényegében ezek általános szabályok. Amikor valamilyen problémád van, ráteszed a kezed a kristályra és az a fejedbe küldi a megoldást, a benne rejlõ törvényeknek megfelelõen.
A: Hogy küldi a fejedbe?
D: Nem tudom pontosan, mivelhogy soha nem csináltam ezt, de úgy értettem, hogy olyan, mintha bizonyos képek jelennek meg, amelyek megmutatják, mit kell csinálnod.
A: És betartják?
D: Persze!
A: Jó, de ha valaki azt mondja, hogy nem akarja, õ mást szeretne csinálni és nincs megelégedve!
D: Nem lehet. Hogyne csinálná azt, amit látott? Mindenki betartja a szabályt.
A: Jó, de feltételezem, hogy nem akarja, eldöntötte, hogy megöli azt az entitást, aki kárt okozott neki.
D: (fennhangon nevetve) Ez lehetetlen. Megölni valakit, annyit jelent, mint megölni magadat. A gyilkosság perturbációt okoz a Mátrixban, ami visszafordul és rosszat csinál neked. Ilyesmi még nem fordult elõ. Lehet, hogy létezett a múltban, de õk már rég kiléptek abból, amit itt az ok-okozat törvényének nevezünk. Nem tudom, hogy magyarázzam el neked, de õk nem tudnak rosszat csinálni neked. Nem ismerik ezeket a dolgokat. Egyszerûen nem léteznek ezek. Emlékszem, amikor megtudtam, hogy léteztek ilyenféle gondolatok, aberrációnak tûnt.
A: De léteztek?
D: Igen, de nagyon régen. Tanultunk ezekbõl a dolgokból, de ezek nem léteznek manapság.
A: Le tudnád ezt fordítani nekem földi évekre?
D: (egy kis gondolkodás után) Talán ötszázezer éve!
A: Tehát ti ötszázezer éve éltek így, tökéletes szimbiózisban?
D: Nem, kevesebb, az elején nehéz volt, amíg szétváltak.
A: Mitõl váltak szét?
D: Folytassuk a következõ alkalommal a beszélgetést.
A: Igenis.

Elbúcsúzom Dávidtól és megpróbálom megérteni mit akart mondani nekem. Visszagondolva jövök rá, hogy más kérdéseket kellett volna feltennem, sokkal tájékoztatóbbakat, pontosabbakat, de az információk újszerûsége összezavart, elvesztettem a figyelmemet. Úgy döntöttem, hogy lejegyzek magamnak egy pár részletet, amirõl azt gondoltam, hogy újból át kell vennünk.

II

A: Arra gondoltam, hogy még egyszer elmondod, milyen az élet az Inuán. Saját házukban élnek vagy közös helyen?
D: Nem, mindenkinek saját háza van. Lényegében nincsenek házak, mint itt és nem léteznek panelházak.
A: De milyenek a házaik?
D: A földbe vannak építve. Rájöttek arra, hogy nincs értelme a felszínen építkezni, mert sok termõföldet veszítenének, és ezért építik belül. A házak fölött növényeket termeszthetsz és így minden optimálisan kihasználható.
A: Mibõl vannak a házak csinálva?
D: A falaik egyfajta homokból készülnek, amelyet különbözõ kristályporral vegyítenek össze. Ezt hullámok segítségével megolvasztják, akárcsak a hajóknál, ebbõl a keverékbõl viszont nagy tömböket öntenek, amelyek megfelelõ méretre vághatóak. Ezeket behelyezik a földbe és olvasztással összerakják, tökéletes kockákat hozva létre.

A: Vannak bútoraik?
D: Igen, de másfajták és az összes természetes anyagból készül. Valami, ami nagyon hasonló a bambuszhoz és a fához, és nincsenek ruháik.
A: Vagyis meztelenül járkálnak?
D: Igen, de ez teljesen természetes. Szokatlan lenne felöltözve.
A: Nem fáznak?
D: Nem, mert ha hideget éreznek, a Mátrixhoz fordulnak melegért.
A: Hogyan?
D: Ha fázom, ráhangolódom az Általános Mátrixra és meleget kérek. Abban a pillanatban a testem felmelegszik és a fázás érzete eltûnik. Olyan ez, mintha a szervezetem segítene nekem és felmelegítene.
A: Itt is meg tudod csinálni ezt?
D: Igen, de nem tart sokáig, mivel itt rengeteg interferencia van.

A: És a fényt hogy kapjátok?
D: Ugyanúgy. Fényt kérek az Általános Mátrixtól és megkapom.
A: Vagyis ha én most fényt kérek és rákapcsolódom a mátrixra, megtelik fénnyel a szoba?
D: Természetesen nem. Itt nem lehetséges még, de az lesz. Jelenleg turbulenciák vannak és te sem vagy képes, hogy ezt megcsináld, fõleg nem hosszú ideig, talán figyelemösszpontosítás segítségével sikerülni fog, de a hatás egy pár másodperc alatt eltûnne, mert a Föld morfenergetikai mezeje nem engedi meg.

A: Azt mondtad, hogy még nem. Lehetséges lesz majd?
D: Még hamarabb, hogy hinnéd.
A: Mikor?
D: Elég hamar. Minden, amit mondhatok, hogy meg fogod látni.
A: Talán egy másik életben!
D: Nem, persze hogy ebben.
A: Részleteznéd?
D: Hamarosan a bolygó rezgési szintet vált.
A: Vagyis a híres 2012-es év!
D: Igen. A bolygó be fog lépni az ötödik dimenzióba és akkor…
A: Hogy léphet be az ötödik dimenzióba, amikor mi a harmadikban vagyunk? Átugrunk a negyediken?
D: Mi a negyedik dimenzióban vagyunk!
A: Nem, nekünk egy háromdimenziós világunk van. Ezt mindenki tudja.
D: Mindenki, aki nem akarja elhinni, hogy az idõtényezõ is egy dimenzió.
A: Az idõ egy mértékegység!
D: Akárcsak a hosszúság, szélesség és magasság!
A: Igen, de ezt az emberek találták ki.
D: És a hosszúságot, szélességet és abszolút mindent, ami mérhetõ és összeadható ezen a földön, az emberek találták ki.
A: Tehát mi belépünk egyenesen az ötödik dimenzióba?
D: Valami ilyesmi, de azelõtt meg fogunk érteni és tudatosítani bizonyos nézõpontokat, beleértve az úgynevezett különbözõ dimenziókat.

A: Azt akarod mondani, hogy mi lefekszünk és másnap, amikor felébredünk, az ötödik dimenzióban leszünk?
D: Nem fogunk csak úgy egy másik világban lenni, mert sok dolog fog rázúdulni a földre. Ezek mind elõjelek lesznek. Akárhogy is az átmenet 3 hónap alatt történik meg. Ebben a három hónapban meg fogjuk érteni, mi valójában a negyedik dimenzió.
A: Milyen elõjelekre gondolsz?
D: Elõször is a 2009-es év sorsdöntõ lesz. A második részében különbözõ természeti katasztrófák fogják érni a Földet, amelyek közül egyesek területi veszteségeket fognak elõidézni. A víz elönti a földeket és több part menti település érintve lesz. Majd növekedni fog a vulkáni tevékenység, ami ahhoz vezet, hogy olyanok fognak feléledni, amelyeket már rég kialudtnak gondoltak. Felerõsödnek a földrengések és különbözõ területeken fognak egyidejûleg pusztítani. 2011-ben az emberiségnek egy erõs napszéllel kell szembenéznie, ami képtelenné teszi az elektromos energia használatát. Az elektromágneses szelek törölni fogják az információs rendszereket, használhatatlanná téve azokat.
A: Meg tudnád mondani nekem, hogy mikor indul a következõ ûrhajó az Inuára, talán kapok még egy jegyet!
D: Sajnos nem létezik járat ebbe az irányba!

A: Az elmondásból azt vettem ki, hogy egy sötét idõszak vár ránk.
D: Egy olyan, mint bármilyen más idõszak. A Föld elindítja a megtisztulást és mi mindannyian vele együtt kell ezen keresztülmennünk. Nehéz idõszak lesz, de ami jön, azért megéri. Valami más világ vár ránk. Nem tudom elmagyarázni neked, hogy megértsd. Ezeket a dolgokat meg kell élni, látni, másképpen nem tudod semmihez se viszonyítani.
A: Talán egy utópikus világ! Szép lenne a történet, ha egy tökéletes világban ébrednénk fel.
D: Ahogy elmondtam, így lesz, de nem egyszerre. Lesz egy pár teljesen felforgatott év, évek, amelyben minden meg fog változni, és mindent újra kell gondolni. Gondolok itt a tudományra és vallásra.
A: Hogy gondolod, mennyit fog ez a rendbehozatali idõszak tartani.
D: Három és öt év között.
A: 2012 elõtt vagy után?
D: Után. Azelõtt meg kell értenünk, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben.
A: Ahogyan én tudom, 2012-ben a Föld egy síkba kerül a galaxis központjával, amely egy fekete lyuk. Meg tudod mondani nekem mi a fekete lyuk?
D: A fekete lyuk az a hely, ahol nincs dimenzió. Teljesen üres. A világegyetem egyfajta nullpontja, ahol a teremtés megszûnik létezni.
A: Vagyis nem létezik semmi? Mire jó ez?
D: Az a hely, ahol minden anyag szétesik egy hatalmas forgó erõnek köszönhetõen. Ide kihûlt bolygók, aszteroidák, üstökösök, porfelhõk vannak beszorítva. Ha akarod, összehasonlíthatod egy hatalmas keverõgéppel, ahova minden, ami bekerül, szubatomi részekre esik szét majd energiává alakul át, mert semmi sem vesztõdik el.

A: Azt mondják, hogy ezek más világokba való belépési pontok.
D: Nem, ezek azok, amiket mondtam. Az univerzumok közötti kapcsolatokat vortexek (örvények) segítségével hozzák létre, amelyek a teremtés kezdete óta léteznek. Természetesen ilyen örvényeket mesterségesen is létre lehet hozni.
A: Hogyan?
D: A gondolat erejével és hatalmas kristályok segítségével. A elképzelés kristályba való vetítésével egy gondolat-forma keletkezik, ami felerõsítve zavart idéz elõ a Mátrixban, ami a maga során fizikailag, vagyis az ûrben, egy fajta csatornát hoz létre, egy alagúthoz hasonlót, univerzumok közötti kapcsolódási pontot valósítva meg.
A: Ezek után úgy kell értenem, hogy több világegyetem is létezik?
D: Tíz van belõlük.
A: És minden univerzum ugyanolyan, mint a miénk?
D: Azok egyediek. Csak a teremtésükben hasonlítanak és van megfelelõjük a Mátrixban, de mindenik különálló és megvan a saját rendszere.

A: És az Isten mindeniknek az irányítója?
D: Függ attól, hogy melyik Istenre gondolsz.
A: Amelyikhez imádkozunk.
D: Igen, mi ugyanazon Istenhez imádkozunk, amelyet örököltünk, de nem õ a Teremtõ. Minden Univerzumnak megvan a saját teremtõje és a saját vezetõ entitásai, de minden fölött valami hatalmas, végtelen áll, egy energiaforma, amit mi a Legfelsõ Istennek nevezünk, az Eredet, a Végtelen. Az összes teremtmény Benne van. Vagyis az összes Univerzum, Világ, a többi Irányító Isten és entitás. Õ mindent magába foglal.
A: És létezik rajta kívül még valami?
D: Nem tudom, nem hiszem. Nem hiszem, hogy valaki ezt tudná!
A: De ha õ egy másik Istennek lenne a része?
D: Érdekes gondolat, de az inuakiknak minden le van írva ez a Törvények Könyvébe és nem láttam és nem hallottam hasonlóakról. Talán létezik, de akkor senki nem jutott el arra, tudatossági szintre, hogy bebizonyítsa ezt a dolgot.
A: Akárhogy is nem számít. Az már túllépi a felfogóképességünket.
D: Igen, mert mi mindent a földi tudomány és tudás alapján értékelünk, de ezek csupán a felebarátjaink által kreált akadályok. A teremtés teljesen más. Semmi köze ahhoz, amit mi tudunk, vagy felfogunk. Az ember nem csak egy mechanizmus, valami sokkal mélyrehatóbb.
A: Ezt mindannyian tudjuk! Bennünk egy halhatatlan lélek van bezárva.
D: Nincs bezárva!
A: Vagyis?
D: A lélek, ahogy te mondod, nem található a testen belül, vagyis nem teljesen.
A: De hol található?
D: Õ fent van, minden entitás fölött.
A: És hogy van ott?
D: Hadd, magyarázzam el neked. Minden ember fölött egy léggömbhöz hasonló valami van. Ez egy átlátszó képzõdmény, fehéres, amiben a fizikai forma egyfajta másolata van. Úgy képzeld el, mintha egy kicsi másolatod lenne. A léggömb egy vastag, csavart fonallal van hozzákötve a testhez, amely ebbõl a képzõdménybõl megy ki és a testhez kapcsolódik a fej tájékán. A fonal körülbelül 15-20 cm vastag. Vagyis körülbelül ennyi a felnõttkorban, mert a születéskor nagyon vékony, kb. 1 cm. Ahogy az ember halad az idõvel, úgy vastagszik, a halál közeledtével pedig vékonyodik, elõsegítve ezáltal, hogy könnyen szétváljon a testtõl.
A: Jó, de ha a személy fiatal és egy balesetben hal meg?
D: Ez nem számít, mert a mérete megfelel egy felnõtt emberének. Baleset esetén hírtelen szakadás történik. Ez egy erõszakos, fájdalmas elválás.
A: És ez minden? Mi hozzá vagyunk kötve egy valamiféle lufihoz?
D: Nem, természetesen. Ez az egyszerû módja, hogy elmeséljem neked ezt az aspektust. Mi ehhez a lufihoz egy fonallal vagyunk hozzákötve, de a testtel való kapcsolódás helyén ezernyi szétágazás van, amelyek az egész test belsejében megtalálhatóak. Ezek olyanok, mint valami gyökerek. Különbözõ színük és vastagságuk van. Például az ujjak szintjén vékonyak és kékek.
A: Mi történik akkor, amikor az ember elveszti az egyik kezét? Visszahúzódnak?
D: Nem. Ott maradnak, mintha a kéz továbbra is létezne.
A: Mi történik velük a halál pillanatában?
D: Mielõtt a fonal elszakadna, elkezdenek visszahúzódni. Elõször a kezekben és lábakban levõk, majd a vállakból és csípõbõl, következik a gyomor és a fej, és utolsóként a szívben levõ húzódik vissza.
A: Hova húzódnak vissza?
D: Az összes elõször egy csatornába húzódik vissza, ami a gerincoszlopban van. Még a szívben levõ is. Itt maradnak körülbelül három napig és csak azután szakad el a fonal, és mehet el a gömb.

A: Igaz az, hogy az ember magával viszi a tetteit?
D: A tetteit nem. A jellegzetességeit, képességeit, hibáit igen.
A: És a tettei hol maradnak?
D: Õk a Mátrixban maradnak. Oda mentek, amikor azok megtörténtek és ott is fognak maradni.
A: Mi ezt Akasha Krónikájának nevezzük
D: Ez a Teremtés Általános Mátrixa.
A: Egy hatalmas adatbankhoz hasonlít, egyfajta gigantikus számítógéphez?
D: Igen, így is mondhatjuk, de a számítógépet valaki létrehozta, míg a Mátrix mindig létezett. Az nem volt teremtve. Õ hozott létre minket.

A: Te Mátrixnak hívod Istent?
D: Nem. Isten a Mátrix irányítója. A Mátrix önállóan létezik. Egy energiaforma.
A: Nem értem. Ki tudnád fejteni bõvebben?
D: Nem tudom hogyan.
A: Isten és a Mátrix különbözõ fogalmak?
D: Nem, de nem ugyanaz a dolog. Isten és a Mátrix mindig létezett. Ugyanaz az energia felépítésük, de nem ugyanazok a dolgok. Isten dolgozhat a Mátrixszal, miközben a Mátrix nem tud csinálni semmit vele. A Mátrixból származik a Teremtés.

A: Írd le a Mátrixot.
D: A Mátrix az energia elsõdleges formája. Itt található minden gondolat-forma, fogalom, lenyomat és energia, ami létre volt hozva, vagy lenni fog. Az összes univerzumból.
A: Ez valami Szentlélek, amit Isten az emberekbe lehelt, amikor létrehozta õket?
D: Valami olyasmi. Az emberek és minden a Mátrix energiájából volt teremtve, de a lélek Istentõl származik. Csak a lélek része Istennek.
A: Mi tudjuk, hogy az Úr hasonmására voltunk teremtve.
D: Mindent az Úr teremtett, a növényeket, állatokat és köveket is. A forma, jellegzetességek, tulajdonságok a Mátrixé, mert az õ energiájából voltak leszakítva. A fogalom tehát a másolat, kivetítés is a Teremtõ éne.

A: A növényeknek is megvan ez a gömbjük?
D: Igen, mindennek. A növényeknek, állatoknak és a köveknek is. És minden olyan entitásnak, amit most nem láthatunk, amikor inkarnálodva vagyunk.
A: Jó, de…
D: Meg szeretnék állni. Fáradtnak érzem magam.

Eltávozása után a fotelbe ülök, ahol õ ült azelõtt. Megpróbálom érezni a jelenlétét, hogy azonosuljak vele. Arra gondolok, milyen érettség és bölcsesség lakozik ebben a törékeny testben. Megpróbálom átvenni az megéléseit, gondolatait. Egy rakás gondolat fogalmazódik meg a fejemben. Szeretnem, ha mindenre válaszolna, hogy siettessem, de biztosan tudom, hogy helytelen lenne túllépni a határt.

III

A: Kérlek, folytassuk onnan, ahol megálltunk az elõzõ beszélgetésnél.
D: A növényeknél és állatoknál maradtunk.
A: Arról a gömbrõl beszéltünk.
D: Igen, az mindennél létezik. Minden, ami teremtve volt, rendelkezik ilyesmivel. Tudod, amikor az ember csinál magának egy házat, az elõször valami semmihez sem kapcsolódó gömb formájában jelenik meg. Az annak a személynek a környezetében lebeg, aki kitalálta. Ahogy az ember közeledik annak a befejezéshez, úgy rajzolódik ki jobban, abban a pillanatban, hogy megkezdõdik a munkálat, az eljön és hozzákapcsolódik az illetõ helyhez, és addig marad ott, amíg a ház létezik.
A: És ha vásárolsz egy új lakást vagy egy új házat? Arra gondolok, hogy nem egyedül csinálod, hanem mástól veszed meg.
D: Akkor a gömbbel együtt veszed, mert az a helyé és nem a személyé. A dolog rossz oldala, hogy átveszed az emlékeit és megéléseit azoknak, akik ott laktak. A bánatot, az örömöt és a halált.
A: És ez befolyásol minket?
D: Igen.
A: Vannak olyan személyek, akik kitisztíthatják a házat. Energetikailag és rezgésszinten. Õk ki tudnak olvasni bizonyos dolgokat, amelyek azon a helyen történtek.
D: Igen, mert azok rákapcsolódnak erre a gömbre és információkat gyûjthetnek belõle. Ha van képességük rá, õk meg tudják tisztítani az interferenciáktól és a töltésektõl.
A: De nem tudnák megszüntetni és egy újat hozni létre helyette?
D: Nem, mert az illetõ hellyé. A teremtésével együtt volt létrehozva, és addig fog létezni, amíg a teremtett tárgy el nem tûnik. Ez egy törvény.

A: Tehát Isten megalkotott minket és nekünk is van egy ilyen gömbünk. Mi teremthetünk, és amit kigondolunk, annak lesz egy ilyen gömbje?
D: Nem ugyanilyen, csak valami hasonló. Igen, így van, mi teremthetünk, mert mi részei vagyunk Istennek. Ezért tud az ember fejlõdni, kitalálni új dolgokat. Ez az aspektus jelenti a fejlõdés, a haladás alapját.
A: Ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk a Mátrixszal dolgozni.
D: Igen. Mi mindenképpen a Mátrixszal dolgozunk, még akkor is, ha nem találunk ki semmit, mert minden megélésünk és tettünk a Mátrixhoz megy.
A: De miért?
D: Mert azok energiaformák és a Mátrix az, amely tárolja az energiát.

A: És a karma, sors, csak innen jön?
D: Nem jön, mivel ott található. Elkövetsz egy cselekedet. Mondjuk, segítesz valakin, hogy meggyógyuljon. A Mátrixba bemegy az energia-forma, a jó gondolat, a máson való segítés szándéka és nyomot hagy ott. Ez konzerválódik ott és abban a percben, amikor szükséged van rá, visszaküldõdik hozzád.
A: És a rossz tettekkel mi történik?
D: A rossz tettek, ha nevezhetjük így, lényegében negatív energiájú gondolat-formák. Nem történik semmi a Mátrixban miattuk. A személynek kell szenvednie értük. Amikor szükség lesz rá, ezek visszaküldõdnek a személynek. Tudod, valójában egyensúlynak kell lennie. Ahogy minél több negatív gondolat-formád vagy cselekedet-formád van, annál jobban válsz a célpontjukká. Ezek olyan balszerencsék.
A: De az embernek nem a jólét és harmónia felé kéne hajlania?
D: De igen, mert a Mátrix elsõdleges állapotában harmónia, szeretet, tökéletesség. Ezért minden olyan dolgot, ami nem felel meg a polaritásának, ki kell szedni és eltüntetni. És hogy lehet ezt a dolgot megcsinálni? Vissza kell küldeni annak, aki létrehozta, mert csak a teremtõje tudja elemeire és energiájára lebontani.

A: Jó, de léteznek a karmák angyalai?
D: Igen, itt így ismerik õket, de ezek a Mátrix irányító entitásai. Ezek tökéletes harmóniában vannak vele, benne élnek és az egyensúly megtartásáért felelnek. Így õk felügyelik azt, hogy testfelvételkor betartsák a törvényeket. Az ember visszaveszi azt, amit adott. A Mátrix eredetileg egészséget, békét, intelligenciát adott neki és õ gyûlöletet, ellenségeskedést és szenvedélyt, akkor õ ezeket a rezgéseket kapja vissza.
A: A következõ életében?
D: Igen, de nem feltétlenül. A legjobb az lenne, ha ebben az életében kapna mindent vissza. Sokkal könnyebb lenne.
A: De mi mindannyian egyenlõk voltunk egyszer? Nem?
D: Mi mindannyian egyenlõk vagyunk. Minden, ami az Univerzumban és a Mátrixban van, egyenlõ. Mindenki össze van kötve itt a földön. A mátrix ugyanazon szegmenséhez tartozunk. Inua például egy másik szegmenshez tartozik, ennek ellenére mi a mátrix szintjén vagyunk összekötve vele (az Inuával). Különállóak vagyunk, de mégis valahol egy helyre tartozunk.

A: Ez azt jelenti, hogy az inuakik a testvéreink?
D: Igen. Ugyanahhoz az energiához, gondolathoz, tervhez, teremtéshez tartozunk. A mátrixban van egy bizonyos szegmensünk, amibõl létrehoztak. Annak az energiája megfelel a mi energiánknak és befolyásol minket. A tudatalatti szintjén vagyunk összekötve. De ami valakivel történik, az mindenkivel történik. Mi több, a föld és a naprendszer szoros kapcsolatban van az emberrel. Egy ember tettei az összest befolyásolják.
A: Jó, de miért lennék én felelõs azért, ha egy ember le akarja dobni az atombombát?
D: Mert te hallgatólagos beleegyezésedet adtad. Ha azok, akik nem értenek ezzel egyet, összetartanának, vagy legalább te arra gondolnál, hogy ez a dolog nem jó, mert rossz, mert meg kell állítani valahogyan, ha a teljes szívedbõl kívánnád, hogy ez a dolog ne történjen meg, a te gondolat-formád eljutna a mátrixba, az energiahullámokká alakulna és azokat más személyek foghatnák fel. Manapság a földön az emberiség súlyos közönyben él. Az embereket még a béke, és a csend sem érdekli. Igazi vágyakra gondolok, melyek a lélekbõl fakadnak, nem csak azért vannak kifejezve, hogy jót okozzanak.

A: Én nem hiszek abban, hogy a békevágyam önmagában eredményhez vezetne.
D: Te nem hiszed, a többiek még annyira sem, inkább ne törõdjünk ezzel és hagyjuk a dolgokat a maguk medrében, arra alapozva, hogy mások, ügyesebbek, felkészültebbek, megcsinálják helyettünk. Miért dolgozzál, amikor lazítani is lehet?
A: Ez nem teljesen igaz, mi nem ismerjük ezeket a dolgokat. Valamit hallottam, de senki nem hiszi, mert azokat nem lehet bebizonyítani.
D: Be lehet bizonyítani, de mindannyinknál belülrõl kell jönnie és nem mások által mondva. A földieket megtanították, hogy mások elképzelései, elõítéletei vagy információi alapján döntsenek. Azt mondták nekünk, hogy megszületünk, élünk és meghalunk. Miért? Ki döntötte ezt el?
A: Isten.
D: Nem. Mi döntöttük el. Mi egy gondolat-energia-formát hoztunk létre a Mátrixban, amelyhez, természetesen, mindannyian rácsatlakoztunk, vagy még a gyermekeinket is rácsatoljuk, tudományosan megmagyarázva ezeket a dolgokat. Mi programoztuk be magunkat. Neked kéne mondanod, hogy nem szeretnél csatlakozni, hogy nem fogadod el, hogy nem tartozol a csoporthoz, hogy mást szeretnél.
A: És sikerülni fog?
D: Persze, sõt! Egy új gondolat-energia-formát fogsz létrehozni, amihez fel fognak sorakozni mindazok, akik szeretnék megismerni vagy megértik azt.
A: És hogy csináljam, hogy megértsék?
D: Én azt ajánlom mindenkinek, akik elolvassák ezt a könyvet, hogy csatlakozzanak rá minden vasárnap 22:30-kor az új gondolat-energia-formára. Mi most egy gondolat-energia-formát hozunk létre, amely azt mondja, hogy az ember halhatatlan. Megszületik, felnõ és így marad. Erõs, egészséges, életerõs.

A: Jó, de ez azt jelenti, hogy túlnépesedünk. Hogy végtelen sok ember születik.
D: Ne idegeskedj, minden szabályozva van. A lélekszámot csak a Mátrix határozhatja meg. Másképpen nem megy.
A: Ha nem hal meg senki, de mégis el szeretnél menni?
D: Ez magától szabályozódik.
A: Jó, próbáljuk meg. Minden vasárnap 22:30-kor. Mit kell tennünk?
D: 5 percen keresztül ismételve azt mondjuk, hogy fiatalok vagyunk, érettek vagyunk, egészségesek vagyunk, életerõsek vagyunk, jók vagyunk, szeretetteljesek vagyunk, és nem létezik halál. Örökké élni fogunk.
A: Megpróbálni megpróbálhatjuk, de ha mindenki másképp gondolja, vagy ha hozzátesz még valamit?
D: Minden szó felszabadít egy fajta energiát és színt. Az a gondolat-energia-forma a mátrixból, amelyet mi hoztunk létre, azok számára lesz elérhetõ, akik hasonló rezgést küldenek. Semmi nem zavarhatja meg, mert az egy bizonyos hullámhosszon, frekvencián volt létrehozva.
A: Jó, így fogunk eljárni.
D: Megéri!

A: Azt mondtad, hogy minden, amit az ember csinál, az elején egy gömb formájában jelenik meg és utána valósul meg anyagi szinten. Mi van azokkal a dolgokkal, amiket mások csináltak és mi megvásároljuk?
D: Nekik megvan a saját gömbjük. Például, amikor egy számítógépet veszel, az alapjául egy elképzelés szolgált, amely egy gondolat-energia-formát hozott létre, amely materializálódott. A kezdeti objektumnak megvan a gömbje, amihez a többi kapcsolódik.
A: Vagyis ha vásárolsz egy ruhát, annak nincs meg a saját gömbje?
D: Nem, õ az eredetivel van összekötve.
A: Jó, de például tudjuk, hogy vannak átkozott gyémántok, amelyek a tulajdonosuknak bajt okoznak.
D: Emberek által létrehozott dolgokról beszéltem. A természetben mindennek megvan a Mátrixból származó gömbje. Vagyis mindennek, amit Isten hozott létre, megvan a saját, egyedi gömbje, amely egy másik nagyobbhoz kapcsolódik; az ember által teremtetteknek saját gömbjük van, de ezek közösek, csak egy van belõlük, függetlenül, hogy hány másolatot készítenek róluk, más energiájuk van, különböznek a Mátrixból származóktól.

A: De ha a szomszédom ugyanahhoz az építõhöz megy és az enyéméhez hasonló házat épít?
D: Nem számít, lehet ugyanolyan, de saját gömbje lesz, mert a létrehozó változik.
A: És hogy van az, hogy a ruha megtartja az ember lenyomatát, aki viselte azt? Azt jelenti, hogy az energia a közös gömbbe jut, és onnan mindenki kiveheti?
D: Nem, a megmaradt energia a tárgy valamiféle lenyomata. Ha például örökölsz egy ágyat, részed lesz a benne alvók megéléseinek. Ha megtisztítod, megváltoztatod a huzatját, megfested, az energia eltûnik, újjá válik. Ha a lenyomatot benne hagyták volna a gömbben, az nem lett volna kiszedhetõ.
A: És az állatok?
D: Azoknak saját gömbjük van, de kisebbek, amelyek a maguk módján egy nagyobb, hatalmasabb gömbhöz csatlakoznak, amelyben megtalálhatóak a faj jellegzetességei. Ez történik a kövekkel, növényekkel és a többivel.

A: Megértettem. Amikor egy ember meghal, hová megy a gömbje?
D: A Mátrixba, a szegmenshez, amihez tartozik.
A: Létezik pokol? Arra a pokolra értem, amire általában gondolunk?
D: Nem tudom, mit értünk a poklon, de a gömb a saját helyére kerül, amely megfelel a tartalmának. A mátrixszegmensünk több szintbõl áll. A gömbök a nekik megfelelõ rezgésszinten vannak.
A: Vannak, és mit csinálnak? Egyszerûen ott vannak?
D: Nem, kapcsolatba lépnek azokkal, akik ott vannak, a nekik megfelelõekkel.
A: De ez nem idõveszteség?
D: Én is ezt mondom neked. Mi azt akarjuk, hogy minél hamarabb felnõjünk, és egyúttal, hogy minél hamarabb meghaljunk, hogy visszajussunk a Mátrixhoz. Miért? Még nem sikerült megértenem. A mi helyünk azon a bolygón van, amelynek részei vagyunk. Minél többet kell segítenünk, tökéletesítenünk, el kell jutnunk az igazság és teremtés megismeréséhez, de idejövünk és sietünk, hogy elmehessünk.
A: Felfogod, mit jelentene, ha Hitler, a gyilkosok vagy a diktátorok végtelenségig élnének?
D: Többet nem lenne lehetséges. Ha az emberiség az élethez, békéhez, egészséghez és örökkévalósághoz csatlakozna, nem jöhetnének többet ide, amíg nem válnának olyanná, mint a többiek. Ki lennének zárva a mátrix által a reinkarnáció alól (az itteni reinkarnációra gondolok). Az nem engedné meg többet nekik, a rezgésüknek megfelelõen ki lennének taszítva a Föld mátrixszegmensébõl és olyan helyre vinnék õket, amely megfelel a rezgésüknek.
Meg kell értened, hogy a többség szabja meg az irányt.

A: Jó lenne, ha a vezetõink egy részét eltávolítanák és elvinnék innen!
D: Akarjátok! Valójában minden egyes vasárnap este akarjuk együtt, hogy akik nem felelnek meg a Mátrix Igazságainak, azok legyenek kiszedve, eltávolítva, elszállítva egy másik szegmensbe!
A: Én azt hiszem, hogy ez egy karma dolog. Ezt érdemeljük.
D: Ostobaság. Ezt mondván, mi egyetértünk velük és õk lényegében a mi segítségünkkel maradnak itt.
Nekünk nincs semmilyen karmánk. Valójában az ember azon a ponton van, hogy befejezze a karma törvényét.
Mi nem tartozunk senkinek, semmivel így tehát nem kell fejet szegnünk. Meg kell mondanunk, mindenki egyedül, kiáltanunk kell a szomszédoknak, rokonoknak: Vége! Elegünk van! Elég volt idáig! Állj! Mostantól kezdve szabadok vagyunk! Kérjük a Mátrixot, hogy vigyen el mindenkit, aki megszegi a játékszabályokat, aki az Igazság ellen szegül, aki valamilyen formán leigáz és elnyom. Az altalajkincsek, a víz, a levegõ, az élelem, az üzemanyag, a bolygó gazdagságai mindannyinkat megilletnek. Badarság, hogy teremtésének egy részét Isten csak egyetlen ember, egyetlen család kezébe adta volna. Miért?
Kérjétek a jogaitokat! Saját magatokért, a leszármazottaitokért tegyétek!

A: Milyen szépen és egyszerûen hangzik! Megérted, hogy ez egy utópia? Akik a bolygó gazdagságát birtokolják már évszázadok, generációk óta rendelkeznek ezzel az elõjoggal.
D: És az elsõknek ki adta ezt a jogot? Isten döntött így? Van valamilyen papírjuk? Valamilyen egyezségük Vele? Õk egyedül adták maguknak. Elvették azt, ami nem az övéké, de még rosszabb, mindannyinktól elvették.
A: Jó, de ha a tulajdonjogot nem tartanánk be, káosz lenne!
D: Nem, mert akkor az emberek megértenék, hogy minden az övéké és elvehetnének bármit, bármikor, amikor szükségük van rá. Többet venni annál, mint amire szükség van, értelmetlen. Ha nem versengenénk a szomszéddal, ha nem csodálnánk meg egy házat vagy egy autót, akkor mi lenne? Tudd meg, hogy neked is bármid lehet, ha akarod vagy kívánod.
A: Szép lenne!

D: Én csak annyit mondok, hogy így kell lennie és biztosan így is lesz. Az emberek és a bolygó megérdemli ezt. Ahhoz a ponthoz érkeztünk, hogy az emberiségnek kezébe kell vennie a saját sorsát. Hogy saját maga döntsön. Hogy egyedül gazdálkodjon és megfontoljon dolgokat. Hogy megalkossa a maga törvényeit és kiválassza a vezetõit. És többet ne engedje meg, hogy az Igazság és az Élet el legyen véve tõle.
A: És hogy csinálhatjuk meg ezt?
D: Elsõsorban, higgyetek abban, hogy minden megváltoztatható. Másodsorban kérjétek a Mátrixtól a rabságból való felszabadítást és a szabad kormányzás jogát.
A: De mi vagyunk azok, akik a vezetõket választottuk!
D: Nem, semmiképpen sem. Õk választották magukat. Máskülönben, akik a bolygót vezetik, mindig ugyanazok. Igaz, hogy változnak, úgy értem fizikailag, név szerint, hely szerint, de õk több ezer éve ugyanazok. Egymást váltják, ide-oda sétálnak, de lényegében, mint gondolat-energia-formák mindig ugyanazok.
A: A különbözõ okkult szervezetekre gondolsz, amelyekrõl azt állítják, hogy a világot vezetik?
D: Igen, azzal a módosítással, hogy azok tényleg vezetik. Az egész: a választások, a demokrácia, a szabadság, a törvények valójában egy színlelés, egy csalás. Gondolkodj, ha odatesznek, hogy kötelezõen két államelnök közül kell választanod. Az egyik erõszakos, a másik meg gyilkos. Nincs más választásod. Melyiket választod?
A: Egyiket sem. Nem megyek szavazni.
D: Persze, és az egyik mindenképpen gyõztes lesz. Miért? Mert egyesek azt hiszik, hogy érveik vannak az egyik vagy a másik mellett!
A: Jó, de ha elmegyek, és az egyikre szavazok, a logika azt mondja, hogy a kettõ közül csak az egyik fog nyerni.
D: Helyes, de megvan a lehetõsége, hogy bojkottáljad a választásokat. Hogy kinyisd a szádat. Ha senki nem menne el, ha nulla jelenlét lenne, akkor egyik sem gyõzne. Ez lenne az elsõ lépés.
A: Igen, de elmennének az embereik, rokonaik?
D: Sokáig érvelhetünk. Máskülönben az életet úgy mutatták be nekünk, hogy logikus legyen. A megérzésre és a lélekre nem szabad hallgatni! Elõször próbálj meg valamit és csak utána mondd, hogy nem lehet!

A: Talán megpróbáljátok ti, az újonnan jöttek, mert mi elfáradtunk!
D: Igen, egyszerûbb az örökséget okolni? sokkal egyszerûbb, mint rávenni magad, hogy megoldd?
A: Hát ti, a mostaniak, a kristály, indigó gyermekekre gondolok… Apropó, te ezek közé tartozol?
D: Nem. Õk másféle lelkek.
A: Azt hallottam, hogy nagyon különlegesek…
D: Igen, de nem mindenik. Nem mindenik, akinek a felépítésében szerepel a lila szín, azért jött ide, hogy segítse a bolygót. Egyesek azért voltak küldve, hogy destabilizálják, éppen most, ebben a helyzetben. De különben Aghton azt üzeni, hogy nem mindenik hiperaktív és rosszul nevelt gyermekkel kell elnézõen bánni. A jó érzéknek semmi köze a mezõ színéhez. A szülök azok, akik bizonyos szempontból túltengõeknek tartják és megpróbálják a nevelés kudarcát egynéhány olvasott dologra kenni. Ugyanúgy az autizmusnak kevés esetben van köze az e világba való alkalmazkodással.
A: Igen, de azt mondják az autista, hiányosságokkal rendelkezõ gyermekekrõl, hogy nem felelnek meg a bolygó rezgésszintjének…
D: Lehetetlen, hogy nem felelnének meg, mivel a Mátrix ugyanazon szegmensébõl jönnek. Õk a Föld kezdete óta ott vannak, megfelelnek neki, sõt függnek tõle.
A: És akkor mi van velük?
D: Nem gondolok mindenikre, de a nagyrészük hibázott a bolygó vagy az emberek ellen. Nagy, hatalmas hibákra gondolok. Õk halálukkal a Mátrixban hagyják ennek a súlyát. Ez maga módján a következõ életben is kapcsolatba lépik velük és letargiát (közönyt) küld nekik, hogy ne legyenek képesek ugyanazt a dolgot elkövetni és ugyanakkor, hogy visszaküldje nekik azt, amit csináltak. Ezért a társaik elutasítják, kiközösítik õket. Ennek ellenére a mi felelõsségünk, hogy segítsük õket, mert õk hozzánk tartoznak, mi magunkhoz. Egy bizonyos szinten összekötõdünk.
A: És a többiek, akik nem tartoznak ehhez a kategóriához?
D: Õk nemes lelkek, érzékenyek, különlegesek, de akik az elõzõ létezésük egy bizonyos pontján szintén nagyon megzavarták a mátrix mezõjét. Valójában nagyon kevesen vannak. Onnan ismered fel õket, hogy nem agresszívak és a problémáik ellenére szeretetet sugároznak; csendesek, udvariasak, érzik a közeledés, a kapcsolattartás szükségét, és akik velük találkoznak, barátokként kezelik õket. Õk azok, akik egy jól meghatározott céllal jöttek ide. A többségük úttörõ, feltaláló vagy forradalmár volt. Hagytak valamit az emberiség számára, lehet, hogy rosszul használták vagy értelmezték és most azért jöttek, hogy megváltoztassák azt. Forradalmasítani tudnak bizonyos területeket. A problémájuk az, hogy két világban élnek, ha kifejezhetem így magamat. Látják azt, amit mi nem látunk. Az embereknek még nincs meg a képességük, hogy segítsék õket. Teletömik gyógyszerekkel és bizonyos szocializáló programokra teszik.
A: Itt ellentmondok neked! Ezek a dolgok a segítségükre vannak!
D: Nem igaz. Abban segítenek, hogy olyanok legyenek, mint a többiek, amikor õk különlegesek. Békén kéne hagyni õket, az árnyékba maradjanak, hagyni, hogy kifejlesszék igazi képességeiket. Õk azok, akik be tudják bizonyítani, hogy más is létezik az anyagon túl, hogy a gondolat ereje a legerõsebb rezgéshullám, hogy a tér és idõ uralható, meghódítható.

A: Már elvesztettél! Nem akarok ellentmondani neked! Beszélnél nekem az indigó gyermekekrõl, akik segíteni jöttek a bolygóért? Õk honnan jönnek?
D: Õk vagy a Földnek megfelelõ szegmensbõl vagy más szegmensekbõl jöttek. Akik a mátrix ugyanazon helyérõl jönnek, azok emelkedett entitások, akik új irányvonalakat nyitnak. Akik máshonnan jönnek, azok magasabb entitások, a Mátrix más szegmensébõl származnak, a bolygó segítése a céljuk. Mindkét kategóriának megvan a képessége, hogy tudatosan rákapcsolódjon a mátrix memóriájára és felhasználja a tudását. Õk alkalmazkodnak a legjobban és leghamarabb az új rezgésszinthez. Õk azok, akik képesek lesznek visszaszerezni a Földet, és bánni vele.
A: És velünk, többiekkel, akik nem fognak az új paraméterekre hangolódni, mi fog történni?
D: Õk a Mátrix egy másik szegmensébe lesznek vezetve. Máskülönben a belsejében ez bármikor megtörténik. Egy idõ után kitisztulnak a szegmensek. Összegyûlnek azok, akik egy bizonyos energetikai és rezgési szintnek felelnek meg és létrehoznak egy új mátrixszegmenst.
A: Mint egyfajta új közösség?
D: Igen, pontosan. Ezek egy helyre lesznek téve, és ott maradnak, amíg nem indul be egy új tisztulási folyamat.
A: Ez a helyzet, amiben mi jelenleg vagyunk?
D: Gondolkodj, ide is egyforma rezgésûek voltak hozva. Százezer év alatt eltávolodtunk egymástól, és most elérkezett a kiegyenlítõdés pillanata.
A: Ez az elsõ kiegyenlítõdés?
D: Nem, ez a harmadik.
A: Beszélnél nekem a többirõl?
D: Nem, mert nem ismerem azokat.
A: Értsem úgy, hogy idõrõl idõre az univerzum szétválasztja az entitásokat? A jók együtt maradnak, és a rosszak elmennek?
D: Nem tudjuk szétválasztani a jót a rossztól. A Mátrix dönti el, ki marad, és ki megy el. Ez egy rezgési tényezõ.
A: És ez a dolog mindig megtörténik? Egy helyre vihetik az összes szegmens entitásait?
D: Igen, de azok rezgésszinten meg kell egyezniük és csak akkor, ha egy új, bizonyos rezgésszintû szegmens létrehozását döntötték el.
A: Hát nem különböznek az univerzumok, bolygók és fajok?
D: Ahogy mondtam, egy bizonyos szinten összekötõdünk. Ugyanabból a kovászból vagyunk gyúrva.
A: Igen, de más törvényeknek engedelmeskedünk. Ha összetennénk a földieket és az inaukikat egy helyre, mi lenne?
D: Ez lehetetlen, mert õk rezgésileg nem felelnek meg. Inuakik azok voltak, akik mi most vagyunk. Nem létezik már az Inuán olyan, aki megfelelne a legfejlettebbnek itt a Földön.
A: Vagyis õk jobbak, nyugodtabbak, szeretõbbek?
D: Õk már nem zavarják meg a Mátrixot. Semmivel. Ellenkezõleg, segítik, hogy beállítódjon, pozitívan feltöltõdjön.
A: Hogy csinálják ezt a dolgot?
D: A tetteikkel, gondolataikkal és megéléseikkel. Tudják, hogy állandóan ehhez kapcsolódnak és harmóniában élnek vele. Semmi értelme megzavarni az egyensúlyt.

A: Látom, hogy elkezdtél forgolódni. Meg szeretnél állni?
D: Igen, de elõtte jó lenne, ha megértenéd, hogy mindennek van logikája. Semmi sem létezik véletlenül és önmagától. Minden dolog vagy minden élõlény mögött egy gondolat bújik meg, egy gondolat- rezgés-forma.
A: Igen, de egyeseket az emberek csinálták. Tehát az ember is tud materializálni dolgokat.
D: Igen. Sajnos nem csak jó és hasznos dolgokat.
A: Az állatok megzavarhatják a Mátrixot?
D: Nem, mert azok a központi gömbre csatlakoznak, és ezt védõ entitások irányítják, akik nem engedik meg.
A: És az embereknek nincs?
D: Nem, mert õk egyvalamiben mások. Istenhez hasonlóak, akik képesek egy gondolat-formával teremteni.
A: Mondd csak, ezek a ötletek, mint például a találmányok nem léteztek korábban a Mátrixban, és onnan kivehették azok, akiknek szánták.
D: Igen, mondhatnánk. Egyes ötleteket már korábban kigondolták. Vegyünk például egy repülõt. Azt több ezer évvel ezelõtt már az elsõ ember kitalálta, aki feltette a kérdést, hogyan lehet a madarakhoz hasonlóan repülni. Mindenki, aki erre a dologra gondolt, hozzátette az energiáját, amikor is egy szép napon, amikor valaki, aki ugyanarra hullámhosszra került, továbbfejlesztette az ötletet és gyakorlatba ültette, materializálta.

A: De nem léteznek Isten által létrehozott gondolatok?
D: Nem. A Föld szegmensében levõ gondolatokat az emberek hozták létre. Még léteznek más gondolat-energia-formák, amelyeket más szintek entitásai hoztak létre.
A: Nem értem.
D: Tegyük fel, hogy az inuakik engedélyt adnak a kristályok fényének fémek megmunkálásában való felhasználására. Két megoldás létezik. Vagy reinkarnációra küldenek egy entitást, aki megõrizheti az eredeti mátrixszegmens memóriáját, vagy egy gondolat-energia-formát küldenek a Föld mátrixszegmensébe. A második változatot használják a leggyakrabban.
A: Ez azt jelenti, hogy neked hozzáférésed lévén az Inuakik életének adataihoz, azért jöttél, hogy valami különlegeset hozzál?
D: Igen, de errõl a következõ alkalommal szeretnék beszélni.

IV

A: Beszéljünk ma arról, hogy hogyan kerültél te ide a Földre és miért. Te választottad a helyet és a szülõket?
D: Nem igazán. Õk jelentették az egyik elérhetõ lehetõséget abban a percben.
A: És te eljöttél, felvetted a testet és megszülettél, mint gyermek?
D: Nem születtem.
A: De, én azt hiszem, hogy születtél. Mi mást tehettél volna?
D: Ez egy kicsit bonyolult. Nekik volt egy gyermekük, aki normálisan született, kilenc hónap terhesség után, mint minden földi lény. Sajnos, õ beteges gyermek volt, következésképpen a programjának megfelelõen el kellett volna hagynia ezt a világot. Akkor jöttem én és átvettem a helyét.
A: Lennél kicsit pontosabb? Nem értettem semmit.
D: A gyermekük, Dávid, azért született e világra, hogy meghaljon. Ez volt a programjában. Neki a 6. hónapban kellett volna távoznia. Akkor úgy döntöttek a Mátrixban, hogy én átveszem a helyét.
A: Igen, de hogy? Nem jöttek rá, hogy más gyermekük van?
D: Nem, mert én ott voltam helyette.
A: Eldöntötték, nem értem.
D: A gyermek érzékenynek született. Egész idõ alatt meg volt fázva. 6 hónapos korában az anyja az ágyban kapta, kómában. Elszaladt vele az orvoshoz, ahol megpróbálták visszahozni az életbe, de õ meghalt. Egy pár percig leállt a szíve. Akkor a lelke szétvált a testétõl és én felvettem azt. Az orvosok azt hitték, hogy felélesztették, de nem így volt. Õ távozott.
A: És nem jöttek rá?
D: Nem, képtelenség lett volna. Ugyanaz a test volt.
A: Te azzal az öntudattal léptél be a testbe, hogy vagy aki vagy?
D: A belépéskor tudtam ki vagyok. Megpróbáltam tudatosan feléleszteni, de a biológiai óra és a test funkciói csak csecsemõként engedték meg, hogy megnyilvánuljak. Aztán a tudatosságom önmagától eltûnt. Elfelejtettem mindent, és keresztül kellett mennem a tanulás állomásain, mint bármely halandó.
A: Miért?
D: Hogy meg tanuljak alkalmazkodni az emberek és a hely rezgéséhez. Hogy megértsem a mentalitásukat és az életmódjukat.
A: Sok idõt vesztettél!
D: Nem, dehogy, mert megkaptam a karácsonyt, a boldogságával és fényével, amely valójában a kedvenc ünnepem. Anyám azt mondta, hogy fog jönni az angyal. Olyan izgatott voltam, hogy nem tudtam aludni. Akkor kezdtem el gondolatban beszélni, bizonyos dolgokat kérdezve magamtól és valaki elkezdett válaszolni nekem. Elég sok idõre volt szükségem, hogy megértsem. A legrosszabb az volt, hogy magamra maradtam, mert se anyám, se apám nem akart engem meghallgatni, sõt megtiltották, hogy másnak beszéljek a dologról. Még a barátom, Vladuþ is azt mondta, hogy furcsa vagyok, és ha nem fejezem be ezeket a bolondságokat, nem fog többet játszani velem.
A: Így vetted fel a kapcsolatot Aghtonnal?
D: Valójában õ vette fel a kapcsolatot velem. Õ mondta nekem, hogy egész idõ alatt figyeltek, de csak akkor léptek kapcsolatba velem, amikor a kapcsolatom a Földdel teljesen stabilizálódott.
A: Miért?
D: Mert megvolt a veszélye annak, hogy felevenítve ezt, el akarok majd menni.
A: És rossz volt?
D: Igen, mert egy küldetéssel jöttem és ezt a dolgot végig kell vinni.
A: Aghton beszélt neked az Inuáról?
D: Nem mesélt. Olyan volt, mintha egy filmet néztem volna. A elmém szemeivel néztem, mintha a TV-t nézném a fejemben, mindent, az Inuára való születésemtõl az elmenésemig. Láttam a bolygó történetét, újraéltem az életet és visszaszereztem a tudásomat. Amivel nem voltam tisztában, megkérdeztem, és õ válaszolt, képeket, hangokat és rezgéseket mutatva nekem.
A: Te meghaltál az Inuán, hogy ide jöhess?
D: Nem haltam meg, hanem áttértem a másik szintre, tudatosan szétbomlasztva a testem és várva a megfelelõ pillanatot, hogy ide jöhessek.
A: Tehát a szülõk valahogy ki voltak választva!
D: Nem, egy utolsó percben történt döntés volt.
A: De azt mondtad, hogy vártad a megfelelõ pillanatot!
D: Igen, de a szüleim nem ezek voltak. Az egy fiatal pár volt, akik egy ezoterikus irányzatot képviseltek, amely valójában egy nagy misztikus iskola utódja volt. A lány terherbe kellett volna essen és meg kellett volna szüljön engem, így reális támogatást kaptam volna és sokkal korábban és optimális körülmények között nyilvánulhattam volna meg.
A: És õk meggondolták magukat, nem akartak többet a gyermeket?
D: De igen, meg voltam tervezve. Sõt elindítottam az entitás megtestesülésének folyamatát, de anyám meggondolta és megszakította a terhességet.
A: De ha te egy különleges, segített entitás voltál, miért nem mondták meg neki?
D: Meg volt mondva neki, de õ úgy gondolta, hogy túl fiatal. Álmokat is küldtek neki, megéléseket, de a félelem miatt nem értette meg. Valójában a félelem és a gyûlölet az egyedüli földi érzelmek, amelyek meggátolják a tudás és a fejlõdés kibontakozását.
A: És nem várhattál még?
D: Nem, mert maradhatok sokat a Mátrixban. Ha többet idõztem volna, el kellett volna vegyülnöm vagy inuakiként újraszülessek. Így vettem át Dávid helyét.
A: A Mátrixban csak egy bizonyos idõ van a rendelkezésedre?
D: Igen, egy különleges megtestesülést megelõzõen megmaradnak a sajátosságaid és a mátrixbeli memóriád, de a benne lévõ energia megzavarhatja az entitás egységét, miután túllépett egy bizonyos idõt.
A: És Dávid entitásával mi történt?
D: Õ visszatért a Mátrixba és egy másik lehetõségre vár, hogy visszajöjjön.
A: És ez helyes vele szemben?
D: Igen, mert egy magasabb helyre került vissza, mint ahonnan jött.
A: Miért?
D: Mert a program, amivel érkezett a testre volt hagyva, amit én átvettem.
A: Vagyis átvetted a karmáját?
D: Nem éppen, te a karmát másképpen értelmezed. Én átvettem a nagyrészét azoknak a zavaroknak, amit a múltban Mátrixban hagyott, de csak azokat, amelyeket most megoldani hozott ide. A többi abban a mátrixszegmensben van, ahol most tartózkodik, és akkor fogja elhozni, amikor ezt eldönti magában.
A: Ez azt jelenti, hogy te szembe kell nézzél a problémáival?
D: Igen.
A: És ha komoly egészségi gondjai vannak? A jövõre gondolok.
D: Túl tudom tenni magamat rajtuk, mert ez egy egyveleg, amit õ hagyott és amit én hoztam magammal. És ezen kívül, minden megoldható, ha tudod hogyan kell.
A: Igen, természetesen, ha tudod hogyan.
D: Mi tudjuk, a probléma az, hogy földiek nem akarják tudatosítani ezeket a dolgokat.
A: Leírnád nekem a testátvétel folyamatát?
D: Igen. Ez az ellentétese annak, amit halálnak hívunk, csakhogy a gömb a abban a pillanatban szabadul fel, amikor a fonal elválik a testtõl, egy másik veszi át a helyét. Ez kezd szétágazni, belépve a fejtetõn keresztül a hátgerincbe, majd a szívbe és innen a gyomorba, fejbe és végtagokba, majd pedig a test egy fényesség többletet kap, amely a mátrix mezõjébõl lépik ki. Színében és erejében a villámhoz hasonlít. Ez egy rövid, de nagy intenzítású felvillanás. Utána magadénak érzed a tested. Érzed a fájdalmat, éhséget, szúrásokat, a saját kedved szerint irányíthatod és utasíthatod.
Da nekem, ahogy mondtam, korlátozott mozgáslehetõségem volt, mivel a fej csak egy 6 hónapos gyermek ismereteit tarlamazta.
A: És ha egy entitás egy felnõtt testet vesz át? Lehetséges?
D: Igen, de akkor rendelkezik a felnõtt test elõnyeivel és sokkal több lépést tehet meg.
A: Az azt jelenti, hogy magától aktiválná a tudatosságát?
D: Nem. Neki is alkalmazkodnia kell a testhez, a hely rezgésével, a Föld pulzusával.
A: Jó, de ez azt jelentené, hogy nagy üressége, amnéziája lenne. Nem emlékezne semmire, nem ismerné meg a rokonait, barátait.
D: Nem lenne amnéziája, mert a test felvevésével átvenné az információit is. A jelenlegi élet emlékei tárolva vannak a Mátrixban és a fejben is. Valójában a Mátrixba a tettek gondolat-energia-formája jut el, az emlékek a testben maradnak tárolva. Akárcsak a tapasztalatok és érzelmek.
A: Ezek nem befolyásolják a Mátrixot?
D: De igen, ezek zavart idéznek elõ, de más típusút és csupán az illetõ lélek mátrixszegmensében. A földi tapasztalatok és érzelmek biztosítják a test helyes mûködését. Ez egy földi jármû, amely valójában ugyanúgy van energiával, étellel táplálva, mint tapasztalattal.
A: És amikor az entitás megtudja, hogy a teste nem volt az elejétõl az övé?
D: Függ az alkalmazkodási szintjétõl. Nem törvényszerû. Akkor tudja meg, amikor a rezgése megfelel a Földével.
A: Sok személy van itt?
D: Nem tudom. Annyit tudok, hogy az Inuáról 10-en jöttünk.
A: Veled egy idõben?
D: Nem, különbözõ idõpontokban. Én a harmadik voltam.
A: És a többiek tudják, tudatosak?
D: Aghton azt mondja, hogy rajtam kívül csak héttel tud kommunikálni.
A: És mi történt a másik kettõvel?
D: Az átvétel kudarcba fulladt. Bizonyos kockázatok vannak.
A: Nincs lehetõség arra, hogy helyrejöjjenek?
D: Nincs.
A: És meddig maradnak így?
D: A test halálával mehetnek csak el, ez pedig csak akkor jön el, amikor befejezõdik a programja.
A: És nem lehet semmit csinálni?
D: Nem, mert a törvényeket be kell tartani. Mindennek logikája van.
A: De miért történtek ezek a balesetek?
D: Ahogy én értettem, az egyiknél az átvétel túl sokat tartott, a test nem volt bõségesen oxigénnel ellátva és az agy károsodott, a másik meg balesetet szenvedett az átvételkor. Az entitás, aki a testben volt, meggondolta magát, amikor az új fonal rögzült és így a testet most két lélek lakja, ami nagy zavart idéz elõ a rendszerben, amit nem lehet irányítani.
A: De ezek a dolgokat nem ismerték korábban?
D: Nem, honnan tudhatod, hogy az entitás nem tartja be a törvényt, hogy ellenkezik?
A: És a többiekkel mi történt?
D: Azt tudom, hogy jól vannak, megkezdték a kommunikációt és minden rendben van. Egy még nálam is fejlettebb, mert mindkét szülõ támogatásának örvend.
A: Mivel foglalkoznak a szülei?
D: Kutatók, de a Rózsakeresztesek Rendjéhez tartoznak, így tehát magasabb ezoterikus ismeretekbe van belátásuk.
A: De nem valami sátánista szervezethez tartoznak?
D: Nem, teljesen más. Igaz, hogy vannak olyan irányzatok, amelyek a saját jólétüket helyezik elõrébb, mint a fejlõdést és önzetlenséget, de akikrõl beszélek egész biztosan nem negatívak.
A: És Romániában vannak?
D: Nem, csak én vagyok egyedül itt. Azok közül, akiknek sikerült átvenniük a testet, hárman Amerikában vannak, egy Franciaországban, egy Kínában és egy Németországban.
A: Veled együtt hét. A nyolcadik hol van?
D: Egy speciális helyen, amit Agthon nem mondhat meg neked.
A: Én Aghtonnal beszéltem?
D: Nagy részben.
A: Miért választották ezt a szétszórást.
D: Az elhelyezést az események fontossági sorrendjében csinálták, amelyek jönni fognak.
A: Azt veszem ki, hogy nekünk a franciákkal és a kínaiakkal együtt nem lesz különösebb eseményben részük.
D: Ellenkezõleg, itt viszont nincs annyi munka. Minden nyugodtan fog lezajlani.
A: Miért?
D: Mert ezen a területen nagyon fejlett lények éltek, amelyek a elkövetkezõ nemzedékeknek egyfajta energia burát hagytak, amelyek nagy értékû információkat tartalmaznak. Ezek egy bizonyos pillanatban fognak feltárulni. Ugyanakkor ezekhez hozzáférve, minden olyan kérdésre választ kapunk majd, amely az evolúció során felmerült, kérdések, amelyekre az helyes válaszokat általában elrejtették, elfedték vagy megcsonkították.
A: Adnál rá egy példát?
D: Nem, mert nem az én feladatom.
A: És sok van addig, amikor elérhetõvé válik számunkra ez a kincstár?
D: Nem. Egyesek már használják, sõt, továbbítják a kapott információkat.
A: És mi miért nem tudunk róla?
D: Haljuk, de nem érdekelnek. A nagy része mesének gondolja.
A: Az egész Romániát ezek a lények lakták?
D: Fõleg a jelenlegi ország közepén, az egyik hegyen még egy nagy jelentõségû információs tudástár is van.
A: Miért nem tudta idáig senki?
D: Aghton azt mondja, hogy sokan tudják, de nem akarják elmondani. Vannak személyek, akik éppenséggel beléptek már oda.
A: Ez Romániára jellemzõ. Ha olyant hallasz, amit nem szabad tudj, azt mondják neked, hogy tájékozatlan vagy, hogy rosszul értetted, vagy nem jutottál arra a szintre, ahol feltárulkozhat számodra a titok.
D: Mindenki meg fogja tudni, amikor eljön az ideje.
A: Mit mondhatsz a mi országunkról?
D: Az egyetlen ország, amelynek hét aktív csakrája van.
A: A többieknek nincs?
D: Nincs. A Földnek a maga rendjén hét energia pontja van, szétszórva a teljes felszínén, de különben egyetlen országnak sincs hét saját központja. Ez az oka annak, hogy bizonyos negatív áramlatok vagy szervezetek rá akarták tenni a kezüket Romániára.
A: Meg tudnád mondani nekem, hogy hol vannak a Föld csakrái?
D: A Föld csakrái Kaliforniában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, Angliában, Egyiptomban, Iránban és Tibetben vannak.
A: De a Romániáé?
D: Az egyik Felsõszombatfalván (Brassó megye), a második a Radnai-havasokban, a harmadik Szilágysomlyón, a negyedik Capidaván, az ötödik Várhelyen (Szármiszegetúza), a hatodik Páring-hegységben, a hetedik a Géta Szubkárpátokban van. Jó, de nem abban a sorrendben vannak, ahogy én mondtam, nem tárhatóak fel, mert nem százszázalékosan aktívak.
A: De a Bucegi hegységrõl tudnál mondani valamit?
D: Úgy a Bucegi-ben, mint a Ceahlãu-ban létezik ez az információs kincs, amelyrõl beszéltem. Ha az emberek megnéznék, láthatják is talán. Azokon a helyeken valamiféle energetikai képzõdmények jelennek meg, olyanok, mint valami négyszögletû piramisok. Most egyfajta hologramoknak látszanak, de ahogy bizonyos eseményekhez közeledünk, úgy lesznek kifejezõbbek.
A: Milyen szerepük van ezeknek a piramisoknak?
D: Ezek különbözõ energetikai támadásoktól védik meg az országot és olyan gondolat-energia-formákat közvetítenek, amelyek védelmet és spirituális fejlõdést biztosítanak. Valahogyan megpróbálják a teljes Romániára megemelni a rezgést. Úgy a helyét, mint az emberekét.
A: Hasonlítanak ezek a központok az emberekéhez?
D: Igen, egyezõek. Ugyanolyan színük és szerepük van.
A: De mi a céljuk?
D: Azok beállítják, felügyelik és optimalizálják a bolygó mûködését. Akárcsak az élõlények csakrái, amelyek felügyelik a teljes rendszer mûködését. Az embereknek ugyanannyi központjuk van, mivel itt élnek és rezgés szinten meg kell egyezniük a bolygóval.
A: De Románia csakrái?
D: Ezek csak 1986-ban voltak aktiválva. A maximumot 2011-ben érik el.
A: De mi azok szerepe?
D: Nem mondhatok többet, mint hogy ez ország földje a Föld kezdetétõl létezik. Ugyanitt voltak az elsõ lények létrehozva, akik aztán elmentek és benépesítették az egész bolygót. Ennek az országnak fontos szerepe lesz az elkövetkezõ években. A kollektív tudat, amit az õsök hagytak, felrobban, betöltve azok szívét, akiknek megadatik a túlélés.
A: Hogy túléljenek?
D: Igen, mert nem leszünk védettek. Másfelõl jó, hogy így van. Nem minden ember van felkészülve arra, hogy átlépjen egy másik szintre. De nem beszélhetek errõl.
A: Meg tudod mondani nekem, hogy történik-e valami rossz globális szinten az elkövetkezõ évben?
D: Igen. Lesznek gondok.
A: Milyen gondok?
D: Valami vízzel kapcsolatosak, de többet nincs jogom tudni.
A: Romániát érinteni fogja ez a víz?
D: Nem. Itt csak gazdasági jellegû problémák lesznek. Valójában lehet, nagy gazdasági gondok lesznek, lehet, hogy lesz egy nagy földrengés.
A: Részletezni tudnád?
D: Nem. Meg szeretnék állni.

Megkérem Dávidot, hogy mielõtt elmenne, hagyja, hogy beszéljek a mamájával. Megtudom tõle, hogy a gyermek tényleg különleges érzékenységgel született és az elsõ 6 hónapban valóban folyamatosan meg volt fázva, mi több, ezen idõszakban egy súlyos tüdõgyulladás következtében egy hajszál választotta el a haláltól, amit megnehezített az antibiotikumokkal szembeni intolerancia, mondja nekem, hogy az orvosok kétszer is megpróbálták feléleszteni. Megtudom még tõle, hogy az egész egy csoda volt, mert e történet után Dávid egybõl helyrejött, soha semmi problémája nem volt.
Az ajtóhoz kísértem, hogy elbúcsúzzak tõle. Mielõtt kilépett volna, felém fordult, és ezt suttogta:
? Tudja, érdekes érzés, nem szeretném, hogy bolondnak higgyen, de akkor, amikor kinyitotta a szemeit, az volt az érzésem, hogy nem õ az! Megbeszéltem a pappal is ezt a dolgot, és ördögûzõ szertartásokat végeztettem, de… Megtörténhet, hogy megszállta valami?

Kinyitom a számat, hogy válaszoljak, de megelõz engem, ezt mondva:
– Kérem, ne válaszoljon. Nem vagyok felkészülve erre. Nem szeretném, ha egy szörnyeteg lakna bent a lakásban.
Elmenésük után sokáig álltam ott a gondolataimba süllyedve. Azon gondolkodtam, hogy jó lenne, ha az anyja meghallgatná a beszélgetések hangszalagját. Úgy döntöttem, mégsem teszem meg mielõtt nem egyeztetek vele.

V.

A: Szeretnél valami különlegeset elmondani nekem?
D: Nem, kérdezzél csak te. Aghton csak annyit mondott, említsem meg neked, hogy kb. hat ördögûzõ szertartást csináltak nekem, különbözõ helyeken. Anyám oda akart tenni, hogy bizonyos dolgokat elmondjak, fõleg mert egyes papok nem azok voltak, akiknek látszottak, de meggondolta magát, mert ez a kapcsolat megromlásához vezetett volna köztem és a családom között.
A: Hogy érted, hogy nem azok voltak, akiknek látszottak? Nem voltak papok?
D: De igen, de figyelmen kívül hagyták a saját meggyõzõdésüket.
A: De ismered azt a szóbeszédet, hogy csináld azt, amit a pap mond és nem azt, amit õ csinál.
D: Nem. Azt kell csinálnod és azt kell mondanod, amit helyesnek és jónak tartasz. Hogy példát adjál a saját rezgéseddel és megéléseddel, neked, földi halandónak tanúbizonyság a feladatod. Miért kéne másokat rávenned, hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amiben nem hiszel?
A: Mert létezik egy magatartásforma, léteznek bizonyos erkölcsi elvek.
D: Helyes, azonban azokat csak azok hirdethetik, akik hisznek bennük.
A: Rendben, térjünk vissza a csakrákra. Az szerettem volna megkérdezni, inuakiknak szintén hét csakrájuk van?
D: Nem. Tíz van. Van hét olyan, mint a földieknek, meg három, párhuzamos korongokhoz hasonló, amelyek a fejtetõ fölött helyezkednek el.
A: Úgy értsem, hogy a többiek energetikai szinten azonosak?
D: Nem. Dehogy.
A: De miben különböznek?
D: Nekünk itt a Földön hét csakránk van, de a testünk körül hét, különbözõ színû energiamezõ található. Lényegében a csakrák színével azonosak. Egymásba helyezett koncentrikus gömbökhöz hasonlítanak.
A: Ezeket bioenergia-mezõknek nevezzük.
D: Jó, de ezek a bio-mezõk a földieknél jellemzõk. Az inuakiknál ezek már nincsenek meg. Megvoltak valamikor régen, de amikor a bolygójuk meglépte az ugrást, ezek tökéletes energiagömbökké alakultak át. Ezek aranyszínûek.
A: Milyen célja van ennek a gömbnek?
D: Ez segít a szervezet egyensúlyának beállításában és megõrzésében. Ennek segítségével kommunikálni lehet, mivel amikor ezt szeretnéd csinálni, ez megnövekszik és eljut addig a személyig, amellyel beszélni szeretnél. Ennek a segítségével aktiválódik a Merkaba is. Valójában e gömb segítségével történik minden.
A: És nekünk is ilyen lesz, miután megtörtént az ugrás?
D: Igen, de itt most megpróbálnak egy új kísérletet végrehajtani.
A: Vagyis?
D: Megpróbálják végrehajtani az ugrást és a jelenlegi testet megtartani.
A: De az inuakik nem tartották meg a testüket?
D: Csak a formáját. A testük könnyebb lett, energikusabb, lényegében az egész bolygó megváltozott, úgy szerkezetileg, mint energetikailag. Most megpróbálják megtartani a testet és megváltoztatni az energiáját. Az embereknek megvan az esélyük, hogy megtartsák a jelenlegi testüket. Vagyis, hogy az megõrizze a molekuláris felépítését. Csak a DNS módosul meg. Az embernél pillanatnyilag a DNS kódok egynegyede aktív. A többi nem mûködik.
A: És mit jelent ezeknek az aktiválása?
D: Aktiválva az összes ilyen DNS kódot az ember képes lesz testében megõrizni a mátrixbeli fényt, rezgést, hangot és információt. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a teljes Univerzum pulzusára és lélegzetére lesz csatlakozva.
Harmóniában fog élni vele. Látnod kéne a DNS-t, amint az a fény, hang és rezgés továbbítójaként mûködik.
C: Hogy érted, hogy az Univerzum pulzusára?
D: Az Univerzumnak van egy pulzusa, egy rezgése. Ez a galaxisnak küldõdik, majd átveszi a föld, ahonnan felfogja a fej, amely átküldi a szívnek, majd ez szétszórja a testben. Jelenleg így történik, de a DNS kódoknak, amelyek részben blokkolva vannak, az ember csak egynegyedét veszi át a küldött rezgésnek.
A: Neked is csak a DNS-ed egynegyed része aktív?
D: Nem, majdnem 70%-a aktív. Valóban nem vagyok az egyedüli. Sokan vannak.
A: De miért nem aktiválódik mindenkinél?
D: Mert nem mindenki csinálja meg az ugrást. Akik nem jönnek velünk tovább, azoknál nincs értelme aktiválódnia. Ha aktiválódva mennének a mátrixba, az nagy zavarokat okozna, úgy a mátrixszegmensben, amihez tartoznak, mint az entitásoknak. Nekik addig kell a Mátrixban maradniuk, amíg egy másik bolygón nem történik egy hasonló esemény, de ez hátrányosan érintené õket, mert egyetlen élet alatt kéne megoldaniuk minden zavaró gondolat-energia-formát, amit a saját mátrixszegmensükbe küldtek.
A: És akik itt maradnak, azok kódjainak teljes aktiválódása mikor fog megtörténni?
D: Miután megtörtént az ugrás. Azok elkezdenek aktiválódni, de csak az után lesznek a maximumon.
A: Miért?
D: Mert a Föld csak a rezgésszintû ugrás után lesz rendben. Jelenleg a Föld szenved. Tele van ellentétes energiákkal.
A: Vagyis?
D: Te tudod, hogy az egyedüli rezgések, amelyek számítanak, az a gyûlölet és a szeretet? A többi csak leszármazottja ezeknek.
A: De az ember egy élet során keresztül megy az összesen.
D: Igen, de eljött az idõ, hogy eldöntsük, melyik oldalon szeretnénk lenni. Eljött az ideje annak, amikor azt éljük meg, amit kibocsájtunk, mivel a Föld már nem vesz át semmit tõlünk, sõt visszaadja azt is, amit a teljes életünk során leadtunk. Ugyanez történik a Mátrixszal is. Egy általános megtisztulás megy végbe.
A: Talán ez az oka a sok betegségnek.
D: Igen, ez is lehet egy magyarázat arra.
A: És hogy szabadulsz meg a sok negatív emóciótól?
D: Hogy megszabadulj a negatív érzésektõl, meg kell tanulnod alárendelni magad, szembenézz velük és átalakítsd szeretetté.
A: Jó, de ha félsz a kutyáktól. Nincs mit csinálnod.
D: De igen. Szeretned kell. Minden este beszélj az irányító gömbjükkel és szeretet, megbocsájtás, segítség gondolatokat küldj a Mátrixhoz, az õk fajukhoz. Meg teheted ezt a teljes félelmeddel és gyûlöleteddel. Mindent meg kell keresni és fel kell hozni a tudatosság szintjére, majd át kell alakítani szeretetté és fénnyé. Elõtte kell ezt megtenni, hogy az új energiát be tudd fogadni.
A: Ez valami új, speciális energia?
D: Nem, ez nõi energia.
A: De az létezik már!
D: Igen, de nem volt kifejezõ energia. A teljes idõ alatt a Földet férfi energia vezette. Most ez a dolog meg fog változni. Az új rezgéssel, a nõi energia egyenlõ lesz a férfiével.
A: Úgy sejtem, ez egy jó dolog! Láttam, mi történt a férfi energiával.
D: Természetesen ez egy jó dolog, mert mindkét energia ki fogja egyenlíteni rezgésileg és energetikailag a Földet. Egyfajta erõ egyensúly lesz.
A: Tudott tény, hogy ha az erõk egyenlõk, azok semlegesítik egymást,
D: Ami jó, mert ez egyensúlyt és tökéletességet jelent.
A: De a nõk is vezettek egy adott pillanatban.
D: Igen, aztán jöttek a férfiak, majd megint a nõk és újból a férfiak. Négy hasonló ciklus volt, és most az ötödikbe fogunk belépni. Valójában ez megfelel bizonyos eseményeknek.
A: Milyen eseményeknek?
D: Volt a tûz ciklusa, majd a föld, ezt követte a levegõ és a víz ciklusa.
A: És mi maradt még?
D: Maradt az éter ciklusa. Most fogunk belépni ebbe. Úgy gondolok az éterre, mint a Mátrix állapotára, és ahogy a Mátrixban minden egyensúlyban van, itt is egyensúlyban kell lennie.
A: Mondd csak, ezek a ciklusok meg voltak elõre tervezve?
D: Minden meg van tervezve. Az Univerzumban minden egy bizonyos logika szerint mûködik. Semmi sem történik véletlenszerûen.
A: Milyen logika szerint?
D: Ezek egyetemes törvények. Az Univerzum ezek szerint mûködik, de az összes a szeretetbõl származik.
A: Amikor szeretetrõl beszélsz, akkor a földi szeretetre gondolsz?
D: Az a szeretet, amit itt tapasztalhatunk, egy apró része a szeretet Mátrixban lévõ gondolat-energia-formájának. Itt nem tud teljesen tudatosulni benned.
A: Adnál egy példát?
D: Az Univerzum szeretete a földi harmónia, béke, megelégedettség, tisztelet, megértés, önmagunkkal való megbékélés, csend állapotának az egyvelege. Valami ilyesmi.
A: Addig még sok van!
D: Nem, ellenkezõleg, már nincsen sok.
A: Te azt hiszed, hogy az emberek olyan hamar lemondanak a régi szokásaikról?
D: Igen, mert akik maradnak, új tudatossággal fognak rendelkezni. Más rálátásuk lesz a egészre. Õk automatikusan az új energiára és információra fognak kapcsolódni, és ebbõl kifolyólag az énjük elkezd átalakulni, formálódni. Mindenkinek belülrõl fog jönni.
A: És energiailag hogy fog ez megmutatkozni?
D: A csakrák kinyílásával, amelyek maximális kapacitáson és optimális paramétereken fognak mûködni. Abban a pillanatban, amikor a legfelsõ központja eléri a maximumot, megkezdõdik a másik három aktiválódása. Ezek nem egymást követõen fognak beindulni, hanem amikor az elsõ korong eléri a maximális aktiválódás felét, akkor kezd aktiválódni a második. Amikor az elsõ teljesen kész, és a második a felénél tart, akkor indul be a harmadik. A második befejezõdésével a harmadik még csak félig van aktiválódva.
A: És a harmadik befejezõdése?
D: Ez egyéntõl függ. Nem törvényszerû. Egyesek hamarabb megcsinálják, mások lassabban.
Csak azután fog az aranygömb aktiválódni, amilyennel az anuakik is rendelkeznek.
A: De nem lesz eltérés az emberek közt?
D: Nem, mert a gömbök aktiválódása egyidejûleg fog történni. Akárhogy is ez függ a Föld rezgésszintjétõl. A mátrixbeli aktiválási jel csak akkor fog megjelenni, amikor a Föld és az emberek egyazon frekvencián lesznek.
A: De ha lesznek még olyan személyek, akik soha nem tudnak teljesen aktiválódni?
D: Ez lehetetlen. Meg kell értened, hogy csak energiáról van szó. A befogadási viszont emberrõl emberre változik.
A: De megtörténhet, hogy száz évig fog eltartani?
D: Nem. Semmiképpen sem.
A: Hogy gondolod, mennyi ideig fog tartani ez az asszimilálódás? Maximumra gondolok.
D: Vagy három évet, ha a jelenlegi idõben mérjük.
A: Mindig jelenlegi idõt mondasz. Miképpen lesz akkor az idõ számolva?
D: Nem lesz többet idõ.
A: Vagyis nem lesz többé idõmértékegységünk, óránk, percünk?
D: Nem, mert nem lesz többé idõ.
A: Jó, de akkor nem lesznek évek, honnan tudhatod hány éves vagy?
D: Többet nem lesz életkorod. Meg kell értened, hogy az idõ a jelenlegi gondolkodásunktól függ. Az Univerzumnak nincs kora. Az csak létezik. Az idõ csak egy vonal. Elindulsz egy pontból és elérkezel egy másikhoz. Az Univerzumban egyszerûen mindenhol ott vagy, nem kell elindulnod valahonnan és elérkezned valahová.
A: Igen, de valamihez viszonyítanod kell magad.
D: Igen, az Univerzum szívveréséhez fogjuk magunkat viszonyítani.
A: Azt mondtad nekem, hogy ti a bolygó forgását számoljátok. Tehát kell lennie egy idõegységnek!
D: Így van, de a rotációkat az Univerzum pulzusa szabályozza. Inua olyan, mintha a Mátrix egy szíve lenne. Ugyanúgy, ahogy a mi szívünk ver, úgy forog Inua a Mátrix pulzusával teljes összhangban.
A: Inua a Mátrix szíve?
D: Egyike a Mátrix szíveinek. Így mondanám, hogy megértsd. Az összes bolygó, amely megcsinálja az ugrást, egyfajta szív lesz. Pontosabban, rákapcsolódik az Univerzum pulzusára és tökéletes harmóniában lesz vele.
A: Azt mondtad, hogy megpróbáljuk testben véghezvinni az ugrást. Miért?
D: Mert ezt a kísérletet soha nem hajtotta végre senki, és ahogy az Univerzumban mindent kikísérleteznek, ennek is eljött az ideje.
A: És úgy adódott, hogy most mi vagyunk a soron?
D: Így mondhatnánk.
A: De a többi bolygón, amely megcsinálta az ugrást, ugyanúgy történt?
D: Nem. Mindeniken volt valami új.
A: És te idejöttél, hogy megtapasztald ezt az ugrást?
D: Nem. Engem küldtek, ahogy a többi inuakit is, hogy megmagyarázzunk nektek bizonyos dolgokat, hogy a bolygón minél többnek sikerüljön. Megpróbáljuk tömegesen felkelteni a tudatosságot és ez a dolog csak üzenetközvetítõkön keresztül valósulhat meg.
A: Azokra a tényezõkre gondolsz, amelyek azután jönnek?
D: Nem, arra gondolok, hogy a földieknek meg kell tudniuk, hogy kik is igazából, honnan jöttek, kik vezetik õket és hol van a helyük az Univerzumban.
A: Kik vagyunk mi?
D: (megváltozott hangon) Én Agthon vagyok és azért jöttem, hogy megmondjam nektek, hogy a fénylények vagytok. A Mátrix gyermekei vagytok, talán a legtökéletesebbikjei ennek. Magatokba foglaljátok a Mátrix összes elemét, úgy rezgésszinten, mint energetikailag. A felsõbbrendûséget, a tökéletességet, a végtelent képviselitek, és ezért kell így megnyilvánuljatok. Az Univerzum pulzusából, a Teremtõ lélegzetébõl, és Isten akaratából vagytok létrehozva.
Az Õ gyermekei vagytok és rendelkeztek a képességeivel, a potenciáljával és a hatáskörével. Megvan most az esélye, hogy aktívvá váljatok, hogy tudatosan részt vegyetek, hogy társ-Teremtõkké váljatok. Ébredjetek fel!
Ezeket a dolgokat hallva látom, hogy Dávid a kanapéra esik. Hozzásietek, de nem emelem fel, mert kinyitva a szemét ezt mondja:
Bocsáss meg, de egy erõs áramlatot éreztem, amint az végighalad a testemen és rosszul lettem.
Egy pohár vizet nyújtok oda neki, elkerülve, hogy megemlítsem, hogy az utolsó mondatokat más hangon mondta.
A kék szemébe nézek, egy hét éves gyermek szemébe, és arra gondolok, vajon az Univerzum hány titka rejtõzhet mögötte.
? Azt tanácsolom, hogy ma álljunk meg itt! ? mondom én, véget vetve a beszélgetésnek.

VI

A: Az elõzõ beszélgetésünk során ott maradtunk el, hogy egy üzenettel jöttél most ide hozzánk. Elmondanád, mirõl van szó?
D: Igen, de mielõtt ezt részletezném, el kell mesélnem egy pár dolgot az Inuáról.
A: Parancsolj.
D: Elég régen történt, talán úgy nyolcszázezer évvel ezelõtt ? ha mai években számolnánk ? Inua egy Földhöz hasonló bolygó volt. Kezdetleges teremtmények népesítették be, akik egy kissé hasonlítottak a mai inuakikhoz. Nem voltak intelligensek és nem rendelkeztek a mai inuakik képességeivel. Ami figyelemre méltó volt náluk, az a talaj összetétele volt, mivel az gazdag volt ásványokban, kristályokban és szilíciumban, a víz meg a levegõ tiszta volt, ami miatt, sajnos, a galaktikus hódítók célpontjává váltak. Egy adott ponton a bolygóra egy hajó szállt le. Egy kisméretû hajó volt, hasonló az általuk jelenleg használtakra, amit két agresszív, de nagyon fejlett lény vezetett. Ezek a lények megvizsgálták a talajt, mintát vettek és elmentek, két inuaki gyermeket véve magukhoz. E bolygó lakóinak egy része, tulajdonképpen azok, akikkel ezek felvették a kapcsolatot, azt hitte, hogy természetfölötti lények látogatták meg. Ezt az érkezett hajónak és a talajban hátrahagyott speciális tárgyaknak köszönhetõen vélték. Ha a mai tudásunk szerint néznénk, akkor az egy parabola antennához hasonlítana, de mivel a lakosság elmaradt tudással rendelkezett, ezért elkezdték tisztelni. Sok idõ telt el e találkozás után, úgy két generáció… Valami nem tiszta?
A: De abban az idõben az inuakik ugyanannyi ideig éltek?
D: Nem, a legidõsebb a bolygón kb. 40-50 földi éves lehetett.
A: Inua ugyanúgy nézett ki, mint manapság? A domborzatra, klímára gondolok…
D: Inua abban az idõben az idõjárás viszontagságainak volt kitéve. A viharok nagyon erõsek voltak, de rövid ideig tartottak. Ahogy én értettem, létezett tél, de az nagyon hideg volt. Voltak hegyek, dombok és mezõk is, de azok nem ott voltak, ahol jelenleg vannak.
A: Leselkedtek veszélyek? Húsevõ állatok, növények?
D: A legnagyobb veszélyforrás a vízben volt. Ott krokodilokhoz hasonló gigantikus teremtmények voltak, amelyek néha kijöttek a vízbõl és megtizedelték a lakosságot. Ezért az emberek megszokták, hogy magasan a sziklákon vagy fákon aludjanak. Liánokhoz hasonló vastag növényi indákból valamiféle házakat építettek. Ott töltötték az éjszakáikat.
A: De voltak állataik?
D: Igen.
A: Megették õket?
D: Igen.
A: Az ételt elkészítették? Ismerték a tüzet?
D: Igen, de nem úgy, mint mostan Nem tudtak gyújtóval vagy gyufával tüzet csiholni. Volt egy pár hely a talajban, ahonnan ezt megkapták. Természetes volt.
A: És mi mást ettek még?
D: Növényeket, de nem készítették el. Leszedték és egyszerûen megették. Akárhogy is nem rendelkeztek fõzõedényekkel. A fegyvereik többnyire kõbõl, fából és növényi indákból készültek.
A: És mit ittak?
D: Vizet.
A: A tengerbõl?
D: Nem, forrásokból, mert a tengerekhez féltek lemenni és a vizük sem volt iható.
A: Miért éltek olyan keveset?
D: Mert legtöbbször megölték õket vagy balesetet szenvedtek. Ehhez hozzájárultak még a betegségek és az egymásközti harcok.
A: Miért harcoltak?
D: Mert zárt csoportokban éltek, amolyan klánokban, és amikor azok egymással találkoztak, verekedésekre került sor.
A: Voltak fõnökeik?
D: A fõnök mindig a legidõsebb személy volt. Amikor az meghalt, az utána következõ vette át a helyét.
A: Stabil párkapcsolatban éltek?
D: Nem, mindenki azzal volt, akivel akart, de csak a csoporton belül.
A: Megértettem!
D: Ahogy említettem, két generáció telt el azoknak a lényeknek a látogatása után…
A: Még van egy kérdésem. Hogy néztek ki azok a lények, akik az ûrbõl jöttek?
D: Hasonlítottak a mai inuakikhoz, de a bõrük sötétszürke volt, a szemük pedig hamuszínû. Amikor azt mondom, hogy hasonlítottak, arra gondolok, hogy hasonló alakjuk volt, de a hátukon a gerincük mentén nagy, zöldes-barna tüskék voltak, de a bõrük durva volt, és különleges szaguk volt…
A: Milyen szaguk?
D: Érdekes, mint az egér és a kén keveréke.
A: De jók voltak?
D: Az elején nagyon jóknak látszottak. Az emberek bizalmába férkõztek, mivel az akkori inuakikhoz hasonló lények társaságában érkeztek. Az inuakik nem vették észre, hogy valójában azok leszármazottai, akiket magukkal vittek el. Ennek köszönhetõen a két faj találkozása zökkenõmentesen zajlott le. Ezek az új lakósok fejlõdést adtak a bolygónak és a lakósainak. Egyszerû eszközöket és ugyanakkor összetett gépeket is hoztak magukkal. Megtanították õket, hogyan használják ezeket és miként bánjanak a tûzzel. Kiválasztottak egy párat, akikbõl vezéreket neveltek és megtanították nekik, hogyan kell a népet irányítani. Keskeny korongokat helyeztek a fejükre, azt mondván, hogy ezek valamilyen antennák. Lemészárolták a vízi szörnyeket, hogy lehetõvé tegyék a felszíni munkát azok mellett is. Amit az inuakik nem vettek észre, hogy az utódaik, akik a kolonizáció után születtek, másfélék voltak. Nagyon hasonlítottak az õslakósokhoz, de jóval ügyesebbek voltak és több képességgel rendelkeztek.
A: Miért?
D: Mert összekeverték a saját genetikai anyagukat az inuakikéval és ezt ültették be, egy új generációnak adva teret.
A: De miért csinálták ezt?
D: Tehetséges munkásokra volt szükségük, jó ítélõképességûekre, akik kezelni tudják az általuk hozott felszereléseket.
A: És mit kerestek azok valójában?
D: Aranyra, kristályokra és más típusú ásványokra volt szükségük.
A: Mit csináltak azokkal?
D: Az anyagok nagy részét haza szállították. Általában hajók építésénél használták fel, de a fajfenntartás érdekében is szükség volt azokra.
A: Ki voltak ezek?
D: Anunnakiknak hívták magukat és a Drákói csillagrendszerbõl jöttek.
A: És hasznos volt ez a keresztezõdés?
D: Egyféleképpen igen, mert az inuakik sokat fejlõdtek. Elkezdtek megérteni a dolgokat, ítélkezni és fejlõdni. Házakat építettek a felszínre és egyfajta városokba szervezõdtek.
A: És mindenki megváltozott?
D: Maradt még egy pár elszigetelt klán, de ezeket felszámolták a anunnakik, mert nagyon agresszívaknak látszódtak.
A: A genetikai manipulációval megnõtt az életkoruk is?
D: Az inuakik életciklusa hosszabb lett, fõleg azért, mert eltûntek a veszélyek. Nem léteztek többé harcok, erõszakos gyilkosságok, az étkezés változatosabb lett, mert az újonnan jöttek megtanították földet mûvelni õket. Még akadt egy-két munkabaleset, de azok ritkák voltak. Az egyedüli probléma az volt, hogy idõközönként egy-egy inuaki eltûnt, viszont az anunnakik azt mondták nekik, hogy azt egy fejlettebb szintre vitték el, mivel különleges volt. Beléjük verték a magasabb istenek, felsõbb vezetõk gondolatát.
A: Mint egyfajta vallás?
D: Igen. De ez egy hamis vallás volt. Az inuakik azt a hitet örökölték az õseiktõl, hogy az anunnakik a múltban is jártak ide és valami védelmi eszközt hagytak hátra.
A: És mennyi ideig tartott a gyarmatosítás?
D: Kb. harmincezer évig. Ennyi ideig éltek csendben a bolygón.
A: És mi történt azután?
D: Egy adott pillanatban egy inuaki leszedte a fejérõl a születéskor kapott kört. Az elején csak akkor távolította el, amikor az anunnakik nem látták. Sokszor megcsinálván ezt felismerte az uraik valódi énjét, sõt elkezdte érezni a rezgésüket és szagukat. Egyszer észrevette, amint azok megesznek egy inuakit.
A: Hogy ették meg?
D: Egyszerûen. Csakhogy az egy rituálé volt.
A: Miféle rituálé?
D: Két szálat kötöttek a fémkörre, amelyek a maguk módján egy nagy kristályhoz csatlakoztak. Fejjel lefelé fordították és elvágták a nyakát. A kifolyt vért egy edénybe gyûjtötték össze és mindenki ivott belõle a jelenlévõk közül. Az áldozatot késõbb feldarabolták és a húsát egymás közt szétosztották. A maradékot a tengerbe dobták.
A: Tehát valójában gonoszak voltak?
D: Nagyon gonoszak voltak. Ma többet tudunk róluk. Negatív lények. Azokhoz a sáskákhoz hasonlóak, akik jönnek, kolonizálnak, ölnek, ellopják a talajkincseket, beszennyezik a bolygót és aztán elhagyják a helyet más után kutatva.
A: De miért teszik ezt?
D: Mert a bolygójuk szegény a nyersanyagokban és jelenleg lakhatatlan. Õk biztosítják a fajuk fennmaradását, de ehhez kristályokra van szükségük. A hajóik és a felszereléseik aranyötvözetekbõl és szilíciumból vannak. Õk nem ölhetik meg egymást és ezért máshol kell élelmet keresniük.
A: De õk csak hússal táplálkoznak?
D: Enni csak húst esznek, de azt megélésekkel… töltik fel magukat.
A: Hogy érted, hogy megélésekkel?
D: Összegyûjtik az áldozatoknál használt kristályokba, amirõl beszéltem… a halál pillanatában keletkezõ izgalmat… és közbe-közbe megérintik, hogy felvegyék a rezgését.
A: Hogy érted, hogy a halál pillanatában keletkezõ izgalom?
D: A halál pillanatában a kibocsájtott energia nagyon erõs. Ugyanolyan, mint a erõs, mint a születéskor. Ezt az energiát befogják, és szükség esetén használják.
A: Jó, de mit csinál ez az energia?
D: Ennek segítségével élnek. Értsd meg, hogy õk semmilyen pozitív megéléssel nem rendelkeznek. Nem ismerik a szeretet. Nem tudnak megnyilvánulni, sõt, távol tartják maguktól. Az Univerzum legsötétebb teremtményei. Nincsen lelkiismeretük, és nem éreznek bûntudatot, sajnálatot, vagy nincs véleményük a rosszról. Az egyedüli céljuk a fajuk túlélése.
A: És élnek manapság is az Inuán?
D: Nem, már rég elhagyták a bolygót. Összességében kétszázezer évig éltek a bolygón.
A: Mintha harminc ezret mondtál volna!
D: Harmincezer évig tartották rabságban az inuakikat, így is mondhatjuk. Pontosabban az inuakik harmincezer év után fellázadtak ellenük. Durva összecsapások voltak, mindkét oldalon rengeteg veszteséggel. A helyzet megoldottnak látszott, mert egy idõ után az anunnakik úgy döntöttek, hogy elmennek. Ez valójában egy átverés volt, mert õk csak megjátszották, hogy elmennek. Néhány hûséges inuaki segítségével földalatti bázisokat építettek, ahova visszahúzódtak és ahol tovább laktak majdnem kétszázezer évig. Onnan irányították a bolygót ugyanazokat a tevékenységeket folytatva.
A: És az inuakik nem vették észre?
D: Nem. Sõt, azokat az inuakikat tették meg a bolygó vezetõinek, akik segítették az elnyomókat. Ezek kettõs játszmát játszottak, az anunnakikat szolgálva.
A: Jó, de egy bizonyos ponton meghaltak…
D: Igen, de az utódaikra hagyták az örökséget, akik erre a célra voltak speciálisan kiképezve.
A: Ez azt jelenti, hogy az Inuán a földi királyi paloták hasonmásai voltak.
D: Persze, mert ez egy vezetõ forma a Mátrixban.
A: És mi mindannyian hogyan tudtuk pont ezt választani?
D: Mert egy adott pillanatban egységesen elfogadtuk! Ha elfogadsz egy dolgot, és más személyek is csatlakoznak hozzád, akkor rákapcsolódsz arra a mátrixszegmensre, amelyben létrejött, és amely lehetõvé teszi a gondolat megtestesülését.
A: És hogy csináltátok, hogy elmenjenek?
D: Ez a dolog csak azután történt, miután rengeteg generációt szolgasorba állítottak. Egy adott pillanatban az Inua bolygó történetében rezgésszint változás történt. Az új energia szint nem engedte meg az anunnakiknak, hogy a területeiken lakjanak. Egyszerûen nem maradhattak többé, így maguktól hagyták el a helyet.
A: Hova mentek?
D: Más égitestek felé vették az irányt. Olyan bolygókat keresnek, amelyek mind légkörileg, mind lakosságra és ásványi kincsekben megfelelnek.
A: De az inuakik az õk génjeikkel maradtak?
D: Igen. Az felépítésükben jelenleg szerepel az õk DNS-ük. Az ugrás után még ezer évre volt szükség, hogy megszabaduljanak a negatív befolyásoktól. Az összesre gondolok.
A: De ahogy értettem, õk már régóta pozitívan nyilvánulnak meg.
D: Igen. Ami azt jelenti, hogy bárki megváltozhat. Akarni kell csupán.
A: De az inuakik rájöttek az ugrás elõtt, hogy kik voltak valójában?
D: Csak egyesek. Minden a maga rendjén volt megszervezve. Inuát az õk szolgái vezették, minden úgy volt elrendezve, hogy láthatatlan maradjon a valóság. Akik megmerték kérdõjelezni, azok meghaltak, vagy speciális kezelések alá kerültek, amikben megtört az akaratuk és ellenállásuk. A társadalom struktúrája úgy volt kigondolva, hogy senki ne tudjon semmit tenni.
A: De a mai inuakik lényegében a régi inuakik és az anunnakik keresztezõdései. Nem?
D: Igen.
A: Ez azt jelenti, hogy az inuakik az anunnakiknak is köszönhetik azt, ahol most vannak.
D: Igen. A mai inuakik az anunnakik genetikai befolyásának köszönhetõen fejlõdtek ki, mint faj.
A: Ez azt jelenti, hogy az anunnaki valahogy egy fejlettebb faj.
D: Sok szempontból fejlettebbek voltak. Elsõsorban az intelligencia szint fejlettségének köszönhetõen. Aztán telepatikusan kommunikáltak. Értettek a távolsági kommunikációhoz, a gondolatok megváltoztatásához és nem utolsósorban nagyon fejlett technológiával rendelkeztek.
A: Vagyis olyanok voltak, mint amit ma ?paranormálisnak? neveznénk.
D: Igen.
A: De a keresztezõdés nem vitt át néhány ilyen tulajdonságot az inuakiknak?
D: De igen, de megpróbálták ezeket eltüntetni. Ez az oka, hogy az inuakikat különbözõ anyagokkal mérgezték, amiket a vízbe, talajba és levegõbe tettek.
A: Milyen anyagokkal?
D: Olyan anyagokkal, amelyek megakadályozták ehhez az információhoz való hozzáférést. Ezek a képességek csak az ugrás után tudtak megnyilvánulni.
A: Értettem, de a igazság az, hogy az inuakik az anunnakiknak miatt lettek ennyire fejlettek.
D: Igen.
A: Tehát ha nem lettek volna õk, akkor az Inua nem lenne az, ami most.
D: Természetesen.
A: Ez azt jelenti, hogy a kolonizáció valahogyan elõre ki volt tervelve ahhoz, hogy a bolygó kifejlõdhessen.
D: Igen. Nekik is hasznosaknak kell lenniük valamire. Az Univerzumban semmi sem felesleges.
A: Ezek az anunnakik valami régi fajt képviselnek?
D: Õk az Univerzum elsõ entitásaihoz tartoznak.
A: Õk is a Mátrixból jönnek?
D: Minden a Mátrixból származik és minden oda tér vissza.
A: De nekik megvan a saját helyük, egy megfelelõ mátrixszegmens. Ha õk genetikailag módosították az Inua lakosságát, akkor azok is az anunnakik szegmensébe jutottak?
D: Nem, õk az Inua mátrixszegmensében maradtak. A bolygók és entitások megõrzik a sajátosságukat.
A: És azok az inuakik, akiket megöltek a teljes genetikai manipuláció elõtt?
D: Õk az Inua bolygó mátrixszegmensébe kerültek, ahonnan reinkarnálódtak, átvéve az anunnakik DNS-ét.
A: Ez azt jelenti, hogy nem léphetsz ki abból a szegmensbõl, amihez tartozol, akármennyire fejlett is légy.
D: Így van. Mindenki egyszerre, vagy senki.
A: De a mi szentjeink, akikrõl azt mondják, hogy Istenhez mentek?
D: A Mátrixba mentek, a Földbolygó szegmensébe, ahonnan reinkarnálódnak, ha úgy adódik, vagy ott maradnak, mint vezetõk. Ezek speciálisan azokkal történnek, akik megtanulták az összes leckéjüket és tettekkel igazolták azt.
A: Úgy értsem, hogy bármennyire is fejlett légy, csak másokkal egyszerre léphetsz át egy másik szegmensbe?
D: Igen. Mi mindannyian egy vagyunk. Mi és a bolygónk. Csak együtt fejlõdhetünk
A: És ha a többség fejlõdik és néhányan nem. Mi történik velük?
D: Ha konkrétan a Földet vennénk, amely nagy változásokra készül, akkor a helyzet egy kicsit különbözhet. Nem történik gyakran meg, hogy egy égitest megcsinálja az ugrást, sok ezer év felkészülésre van szükség. Eközben a hosszú idõszak alatt, az emberek jönnek és reinkarnálódnak, magukba véve különbözõ rezgéseket, végigjárva a bolygót és az érzelmi állapotait minden féle képen. Most tegyük fel, hogy mi a mátrix szintjén fel vagyunk rá készülve. Akik nem felelnek meg, azokat a mátrixba hozzák vissza, ahol addig maradnak, amíg az ugrás megvalósul és stabil lesz. Akkor fog eldõlni, hogy kinek adódik meg az a lehetõség, hogy visszajöjjön a Földre. A többi el lesz távolítva a megfelelõ szegmensbõl és a speciálisan erre létrehozott szegmensbe fog bekerülni. Itt mindenféle mátrixszegmensbõl lesznek lelkek, akik viszont kompatibilisek. Ezek egyesülni fognak és egy új mátrixegységet hoznak létre.
A: Vagyis újból kezdik?
D: Igen
A: És újból inkarnációra lesznek téve?
D: Igen. Egy másik bolygóra. Egy újra.
A: Vagyis mint ezen? Elfelejtve, hogy még éltek?
D: Persze. Ez a Mátrix törvénye.
A: De az inuakik ugyanúgy kivették a részüket ebben a felejtésben?
D: Természetesen. Ahogy mondtam, ez egy törvény.
A: Tehát akik nem rendelik alá magukat a többségnek, el fognak hagyni minket!
D: Lehetnek olyanok is, akik nem rendelik alá magukat a kisebbségnek.
A: Vagyis?
D: A bolygó ugrást csinál. Az embereknek szintén meg kell tenniük. Ez a dolog meg fog történni. Biztos, hogy így fog lesz. Akik nincsenek felkészülve, automatikusan ki lesznek szedve a szegmensbõl.
A: De hát azt mondtad, hogy a többség adja meg a hangot!
D: Igen, de most egy speciális eset van, amely ritkán történik meg. Ezért az egész bolygó figyelemmel van kísérve, fõleg mert elõször az Univerzum történetében megpróbálják a fizikai test megtartását.
A: De az inuakik nem tartották meg a testüket?
D: De igen, mint formát, de nincs meg az a struktúrája, sûrûsége, a fej módosult. Most másfélék, mint amilyenek az elején voltak, annak ellenére, hogy megõrizték a kinézetüket.
A: És mi ugyanolyanok maradunk?
D: Igen. Ezt akarják.
A: De ha nem sikerül?
D: Ezt senki nem tudja Istenen kívül. Ha nem sikerül, akkor azt jelenti, hogy ennek így kellett lennie.
A: Ha nem sikerül, mi történik a Földdel?
D: Nem fog többé létezni. Akárcsak a naprendszer, de nem hiszem, hogy ne sikerülne. A bolygók a naprendszerünkben elkezdtek módosulni, õk és a nap is készülõdik. Felesleges energiapazarlás lenne, amit a Mátrix nem engedhet meg. Gondolkodj csak, a bolygónak millió évekre volt szüksége, hogy ide jusson. Miért kéne energiát pocsékolni, hogy oda kerülj, ahol minden tönkremegy. Az Univerzumban mindennek van logikája, semmi sem vesztõdik el.
A: Igen, de van egy kis esély arra, hogy balul süljön el.
D: Mindig van lehetõség erre, de én azt hiszem, hogy jól alakul.
A: Reméljük.
D: Meg szeretnék állni. A következõ alkalommal a Földrõl akarok beszélni.

VII

A: Azt mondtad, hogy ma a Földrõl akarsz beszélni.
D: Igen. Azt szerettem volna mondani, hogy mindaz, ami megtörtént az Inuán, a gyarmatosításra gondolok, az megtörtént a Földön is.
A: Ki gyarmatosított minket?
D: Szintén az anunnakik. Kb. ötszázezer földi évvel ezelõtt, leszállt ide egy hajó, amely talaj- és vízmintát vett és aztán elment, hogy idõvel más hajók társaságában érkezzen vissza és megtelepedjenek itt. A cél ugyanaz volt. Az ásványkincsek kitermelése. A visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. Mivel túl fáradságos lett volna a létezõ lakosságot megtanítani, hogy a fejlett gépeikkel dolgozzanak, odatették az inuakikat, hogy azok dolgozzanak. Így tehát ezek elkezdtek dolgozni, de kiderült, hogy az erejük nem elégséges, sõt még egy lázadást is kirobbantottak. Ez arra késztette az inuakikat, hogy munkára késztessék az embereket. De az is kiderült, hogy azok nem voltak eléggé fejlettek, hogy lépést tartsák az inuakikkal, csak összezavarták õket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához, csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették, hanem az inuakiktól.
A: Azt mondod, hogy mi rokonok vagyunk?
D: Igen.
A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel?
D: Igen. Ti nekünk köszönhetõen léteztek, mint faj. A Föld akkori genetikai állományára rátevõdött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj.
A: És hogy nem hasonlítunk hozzátok?
D: Az anunnakik mindig megtartják a külsõ fizikai formát, mivel az a származási környezethez igazodik. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak.
A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis, amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül, és talán bolygó szinten is egy közös õsünk van, amely 180-300.000 évvel ezelõtt élt Afrikában.
D: Így van. Ez igaz. Akkor történt meg a DNS elsõ módosítása.
A: Az elsõ?
D: Igen, mert most kb. Negyvenezer éve a létezõ DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagjukat.
A: De miért?
D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek ráeszmélni, hogy kik õk valójában, és arra gondoltak, hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket, talán elfogadjuk õket.
A: Tehát mi az inuakik, az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk.
D: Igen.
A: Ha jól ítélnénk meg, akkor inkább anunnakik vagyunk, mint mások.
D: Nem, mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni, és ezért egy keveredés alakult ki azok közt, akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t, és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. Voltak tiszta vérvonalak is, akik megõrizték az anunnaki vér tisztaságát.
A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk, nem?
D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. Még léteznek tiszta vérvonalak.
A: Azt akarod mondani, hogy léteznek olyan családok, amelyek tiszteletben tartják a származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést?
D: Igen.
A: És mi történt az anunnakikkal, amikor elmentek?
D: Õk nem mentek el. Itt vannak közöttünk, csak visszahúzódtak.
A: Hallottam még ezt az elméletet, de nem tudom, mit higgyek?
D: Én nem akarok senkit sem meggyõzni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy õk azok, akik minket vezetnek. Igaz, hogy a háttérbõl, de õk irányítják a világot.
A: Mond csak, ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllõkhöz, csak két lábon járnak?
D: Igen.
A: Léteznek olyan mendemondák, amely szerint ezek hüllõszerûek.
D: Nevezd úgy, ahogy akarod, de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai, az utódaik.
A: Ismerem az elméletet, de nehéz elhinnem. Senki nem látta, nem tudja ezt pontosan?
D: De igen, pontosan tudják, ismerik õket, még a kormányok is nekik dolgoznak. Mi csak egy kis részük vagyunk.
A: Ezek szerint csak egy részünk van tõlük.
D: Nem, még van a fejben valami, ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel.
A: Elmondanád, te hogy látod, hogy vezetnek minket?
D: Kb. 6500 évvel ezelõtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek, hogy visszavonulnak, de nem a szó szoros értelmében, csakhogy a háttérbõl dolgozzanak. Ezért õk létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Kiképezték a papokat és odaállították, hogy szolgálják õket, bevezettek egy pár dogmát és féligazságot, ami elég hatásosnak tûnt, mert az embertömegek elkezdték tisztelni és hallgatni rájuk.
A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok, de az istenek tiszteletére tették.
D: Igen. Ugyanazok az istenek voltak. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. Meg kell értened, hogy õk ezektõl a dolgoktól függnek, mert ez jelenti az élelmet számukra. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. Ma ezek az okkult szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek.
A: Ezt hogy csinálják?
D. Õk a kormányokon, bizonyos intézményeken vagy cégeken, a bankrendszeren, a katonaságon és rendõrségen, a törvényeken, az iskolán, a médián keresztül dolgoznak. Õk mindenhol ott vannak, azoknak az embereknek köszönhetõen, akik kiszolgálják õket, akiket kiképeztek erre, akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. Õk azok, akik jelenleg minket, a világot vezetik.
A: Jó, de hogy sikerült ez nekik?
D: Õk egy régi fajt képviselnek. A tudásuk õsrégi és nagyon fejlett. Uralják az anyagot, ismerik az Univerzum összes aspektusát, jó asztrológusok. Befolyásolhatják az emberi elmét, az idõjárást, az energiát, a lelki nyugalmat, egyszóval bármikor bármit akárhányszor megcsinálhatnak. Felhasználták a vallásokat, hogy saját érdekükben hibás, természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el az emberekkel, hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. Azt az elképzelést keltették az emberekben, hogy az álmok az ördögtõl származnak, amikor az ördög, ahogy mi elképzeljük nem is létezik, és az álmok valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. A Föld összes kedvezõ és potenciálisan sugárzó pontjára emlékmûveket vagy különleges épületeket építettek, hogy megszüntessék azokat. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni.
A: És mégis, hogy lettek õk a világ vezetõi?
D: A vallások segítségével, ami egy rugalmas be dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett, a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. Õk lényegében a mi pénzünk. Õk adnak nekünk enni, meleget, lakást, iskolát, szabadságot, egészséget és abszolút mindent õk biztosítanak a számunkra. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. Az elnökeink vérében az õk vérük folyik. Mindenikûk valamilyen formán kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal.
A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek?
D: Igen. Õk ismerik a származásukat, tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet határozataival. Õk azok, akik manipulálnak, kormányoznak és irányítják az életünket. Mi értük születünk, élünk és meghalunk.
A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak, amelyek már tudják ezeket és el is mondják.
D: Így van, de ezek közül egyeseket éppen õk támogatnak speciálisan azért, hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat.
A: Ez azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Bármit is csinálunk, rabok maradunk.
D: Nem. Mi a lelkünkre kell hallgatnunk. Elsõsorban. Senki sem áll a teremtés fölött, mindannyian egyformák vagyunk, így senkinek sem áll jogában megmondani, hogyan gondolkodjunk, mit higgyünk, mit tanuljunk.
A: De mégis, a tudomány hasznos. A segítségével fejlõdtünk, tanultunk meg bizonyos dolgokat.
D: A tudomány szintén az övék. Valamelyest átvette a hit szerepét. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. Ez egy indukált tudomány, egy olyan tudomány, amelyet azért hoztak létre, hogy összezavarjanak, amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben, és akkor az anunnakik a meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan folytassák a tanok beültetését, az elbutítást és így jelent meg a tudomány.
A: De mitõl féltek?
D: Attól a perctõl, amikor az ember felébred és megérti, hogy a testen túl is létezik, hogy része az Egyetemes Tudatosságnak, hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés.
A: És ha rájönnek, mi fog történni? Semmi!
D: Az emberek legyõzik és elûzik õket. A problémájuk az, hogy nincs, ahova menjenek. A bolygójuknak vége, más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban, ahol az megmódosítja õket, mint fajt, elõször megszünteti, majd átalakítja. És õk nem akarják ezt. Félnek tõle.
A: Én még mindig nem értem, hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le õket!
D: Hát, ha õk irányítanak mindent, ki tudná õket leleplezni? Mindenki, aki megpróbál valamit mondani, egyenesen sarlatánnak, bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. Az árnyékbeli vezetõink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. Megmondják, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit igyunk, mit hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, ki van számolva és végre van hajtva. Semmit sem felejtenek ki. Gondolkodj csak, amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Valóban még léteznek olyan emberek, akiket nem lehet meggyõzni, akik hisznek a jóban és kinyilvánítják ezt. Ezeket vagy kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy balesettel, váratlan halállal vagy ?öngyilkossággal? félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek.
A: Jó, de ha lenne egy halom ember, aki hasonlóan gondolkodna, akkor nem lenne mit csinálniuk. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben, akik ismerik az igazságot és megmondanák.
D: Akik a rendszerben vannak, akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni, azokat félreállítják, tehát nem jelentenek veszélyt, ami meg a nagytömegeket illeti… A dolgok másképpen állnak. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenõrizve és irányítva.
A: Kémiai vegyszerekkel?
D: Igen. Minden, amit élelemként és italként kapunk, orvosságok, a víz, amivel megmosakszunk, abszolút minden programozva van.
A: Elmondanád pontosabban?
D: Minden kémiai vegyszer, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, a konzerváló porok, adalékok, gyógyszerek speciálisan arra vannak csinálva, hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon, vagy ellenkezõleg, ne reagáljon.
A: De a gyógyszerek életeket mentenek!
D: Igen. Egyesek. Mások viszont arra vannak kifejlesztve, hogy az ember eltávolodjon a Elsõdleges Forrástól.
A: Talán, de nagyon nehéz határvonalat húzni, mit csinálnánk antibiotikumok, vakcinák nélkül…
D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Azok a immunrendszert támadják meg. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál, amit rám kényszerítettek. Tisztán láttam, ahogy a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat, destabilizálva azokat, hogy aztán az egész testem reszkessen, negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket.
A: De a gyógyszerek jót is csinálnak!
D: Igen. De nélkülük is lehet élni. Valójában azok több rosszat csinálnak, mint jót. A betegség egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálsz. Talán ahol vagy, ott szennyezett a levegõ, talán az élelem rossz, talán a gondolataid és érzelmeid hibások. Ahelyett, hogy pasztillákat szednél be, meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezõket. A pasztillák, ahogy én látom, nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz. Abban a pillanatban, hogy lenyelsz egy gyógyszert, az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ez az energia különbözik, a tabletta alkotórészeitõl függ. Ahogy a szervezetbe jut, beállítja a váladékait, megnövelve, vagy csökkentve a váladékok mennyiségét, ami javuláshoz vezet, de ez a dolog helytelen. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni, ha eltávolítanák a betegség okát.
A: Talán, de az ellenszer felfedezése csodálatos volt.
D: Igen, de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. Minél több antibiotikumot veszel be, az szervezet annál jobban védekezik, beállítja magát, eljutván ahhoz a ponthoz, amikor már nem válaszol. A baktériumok és vírusok részei az életünknek, a bolygóé. Mi a kezdetektõl velük élünk. El kell fogadnunk azokat. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Tudja, hogy minden ki van számolva.
A: De az anunnakik, akikrõl azt állítod, hogy irányítanak minket, hol vannak most?
D: Azok velünk együtt élnek. Elbújnak a tekintetünk elõl, az idõszakos érzékleteink elõl is. Úgy mondhatjuk, hogy õk egy másik dimenzióban vannak, de most itt élnek. Õk aktívan részt vesznek a mi életünkben, de mi nem vehetünk részt az övékében.
A: De konkrétan hol vannak?
D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak, afféle városok. Ott laknak, de õk a felszínen is tartózkodnak. Közöttünk vannak és találkozunk velük, de nem ismerjük fel õket.
A: Vagyis nem látjuk, láthatatlanok?
D: Nem, láthatóak, de õk egyfajta energia mezõt vetítenek ki maguk köré, ami segítségével olyan kinézetük lehet, amilyent csak akarnak. Ez az oka annak, hogy felismerhetetlenek.
A: Mivel védekeznek?
D: Az elméjükkel.
A: Nem használnak gépeket, valamit?
D: Nem. A mentális erejük magasabb rendû az emberekénél, ezért nekik ez egy fajta játék. Õk egy képet erõltethetnek ránk, egy fajta projekciót, anélkül, hogy erõlködnének.
A: És így közlekednek szabadon közöttünk?
D: Nem csak közlekednek, vezetnek is minket, sõt közös háztartásban is élhetnek velünk. Néha fõnökeink vagy kedveseink, barátaink…
A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül, hogy tudnál róla?
D: Lehetséges lenne, de az ilyesmi kizárt, mert õk nem keverednek fajon kívüliekkel.
A: Még az õk DNS-üket hordozóakkal sem?
D: Csak bizonyos esetekben. Néha eldöntik, hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor elfogadnak kívülálló személyeket, de csak egy körültekintõ vizsgálat után.
A: Milyen vizsgálat?
D: Genealógiai, személyiség, asztrológiai jellegzetességek és sok másféle…
A: Asztrológiai jellegzetességek?
D: Igen. Elsõsorban. Tudják, hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. Máskülönben az asztrológia a legidõsebb tudomány. Benne rejlik összegyûjtve az Univerzum teljes tudása.
A: Nem tudtam, hogy ilyen fontos.
D: Mert nem szabad tudnunk. Azt mondták, hogy az asztrológusok varázslók, hogy az ördögtõl származnak, de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit, azt állítják be nekünk, hogy az csak idõvesztés.
A: Miért?
D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezõt hoz létre. Ennek a mágneses mezõnek fontos behatása van a földi életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az emberek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különbözõ idõciklusok vannak az aratásra, szüretre, bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezõleg is, léteznek végzetes idõciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen.
A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is elõnyös lenne.
D: Nem lenne elõnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva, megfelelõ idõpontokban mûvelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerûbb lenne a kártevõket a holdciklus bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkel elpusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat, a gyermekek életképesek, jobbak, tehetségesebbek lennének, különbözõ feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra.
A: Hogy tudnád más növényekkel elûzni a kártevõket?
D: Igen, a kártevõk elpusztíthatóak növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat ültetnél a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolnád azok nedvével. A valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt, mind megöld azt.
A: Adj egy példát egy ilyen növényre.
D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevõ férgektõl. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az eperrel.
A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevõket?
D: Olyan anyagot választ ki, amely elûzi a kártevõket, akárcsak egy speciális energiát, amely megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezõjével, rákényszeríti, hogy elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében levõ növényekre nézve is.
A: És sok ilyen fajta virág van?
D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is kezelhetik magukat velük, de két tényezõt kell figyelembe venni: az asztrális idõszakot, amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi.
A: Az is számít?
D: Igen, mert bizonyos idõszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a leszedõ lelki állapota, mert õ az, aki elõször ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja.
A: Nem tudtam!
D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos.
A: Így van, de ezek a dolgok nem ismertek.
D: A növények élõ létezõk, csodálatosak, jók. Õk azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk, majd eldobjuk õket. Ahogy a fenyõket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg!
A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony!
D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám egy mûanyag fenyõt vásárolt régebb. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem, hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek!
A: Vagyis?
D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következõ alkalommal szeretnék errõl beszélni.
A: Jó, akkor megállunk.

Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke könyvében, a Felsõbbrendû Titokban, a sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400 km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész.
Õ azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsõbbrendû fajról, nevezetesen AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevû bolygóról jött. Stichin az állítja errõl a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter és a Mars között kezdõdik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világûrbe. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat.

Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. A mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák az altalajkincseket. Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idõvel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára. Több lehetõséget is megpróbáltak, de végül az ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak, amelyek az õk nevükben kormányozhattak, sõt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok.

Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egybõl Homo sapiens lett, ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelõtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é alakuljon, a mai emberé. Melyek voltak ezeknek a fejlõdési idõszakoknak az okai, nem tudja senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják, hogy mindannyinknak egy nõnemû közös õse van, amely Afrikában élt 140-300.000 éve ezelõtt.

VIII

A: A bolygó megölésénél maradtunk el. Mit szerettél volna mondani?
D: Gondolj csak arra, mi történne, ha a mikrobák, amelyek a testünkben élnek nekiállnának, hogy elvegyenek egy csepp vért és üzemanyagként használnák az autóikban, ha elvennének egy darabka csontot és a nyakukra vagy a kezükre tennék, hogy azzal büszkélkedjenek, ha levágnák és felgyújtanák a hajunk vagy ajándékba adnák, amikor valakihez mennének, hogy aztán a viselõje eldobja azt. Körülbelül ezt tesszük mi a Földdel. Megkínozzuk, megcsonkítjuk, feldaraboljuk, meggyötörjük, és mindezt a tudomány, a fejlõdés, a jólét nevében tesszük. Ezt vettük át az anunnakiktól, hogy tönkretegyük, kimerítsük a természeti kincseket. Ezt nagyon jól megtanultuk.
A: De ha nem használnánk ki, akkor mit csinálnánk, mivel közlekednénk, mivel melegednénk, mit ennénk?
D: Megtehetnénk mindezt az elménk erejével, egyszerû akaratunktól fogva.
A: Rendben, de senki nem tanít meg erre. Miért nem tanítják ezt az iskolákban?
D: Mert az iskolák is ugyanazon kontroll alatt vannak. Az okkult szervezeteknek az volt a célja, hogy destabilizálják a tanulási rendszert, amit sikeresen megvalósítottak. A tanítás a logikus és racionális gondolkodásra épül. Az adatok olyan formán vannak elrendezve, hogy semlegesítsenek minden intuíció-nyomot vagy a mátrixhoz való hozzáférést. A gyermekeket a tanárok és útmutatók robotokká alakítják, akiknek megtiltják a szabad véleménynyilvánítást. Még a szülõk is részt vesznek ebben a támadásban. Hányszor hallottad már ezt a felnõttektõl? tanulnod kell, oda kell figyelned a tanárra, ha ezt mondja a könyv, akkor ez így van.. én soha nem haltam meg az iskolában!… A tanulásnak köszönhetem, vagyok az, ami vagyok? Ezek a jelmondatok, amivel ti felnõttek támadtok minket. Miért gondolod azt, hogy a mai tanulók nem érdeklõdnek, hogy halálra unom magam az óvodában és legtöbbször nem akarok oda menni. Miért kéne megtanulnom azt, amirõl tudom, hogy nem igaz?
A: Jó, de nem maradhatunk otthon, mert akkor analfabéták leszünk!
D: Nem kéne otthon maradnunk, csupán nektek, felnõtteknek kéne megváltoztatnotok a rendszert. Akarnotok kell, hogy ez megtörténjen, akkor biztos elérhetõ lesz.
A: Ne mond azt, hogy nincsenek hasznos tantárgyak? mint a történelem, biológia.
D: Hasznosak lennének, ha az információk igazak lennének. Mit tanulnak az iskolában? Az igazságukat! Mit tanultatok ti? Az igazságukat! Mit csináltok ti most? Nekik dolgoztok! Mik leszünk mi, ha a dolgok nem változnak meg? Nekik fogunk dolgozni. Ez egy bûvös kör, amelybõl mi gyermekek nem tudunk kilépni, hiába érezzük, hogy nem jó, miattatok. Ti vagytok, akik elfogadjátok, lenyelitek a meséket, lustaságból, kényelembõl, félelembõl vagy egyszerûen azért, mert meg vagytok elégedve az életetekkel. Ha mindened megvan, miért kéne többet akarnod!
A: Ez nem éppen így van. Mi átvettük a rendszert és továbbvisszük azt…
D: Ti egy olyan rendszert vettetek át, amely soha sem volt megfelelõ, és amit tovább erõszakoltok. Ti vagytok a hibások!
A: De mit tehetnénk?
D: Hogy akarjátok a változást. Hogy aktívan részt vegyetek benne. Hogy leleplezzétek és az egész világnak bemutassátok.
A: Kiket?
D: Az anunnakikat.
A: Hogyan, ha nem látjuk?
D: Akarjátok, hogy lássátok õket, és látni fogjátok! Valójában vannak olyan emberek, akik látják õket, akárcsak én. Õk közöttünk vannak, a mi életünkhöz tartoznak. Én túl kicsi vagyok, hogy figyelembe vegyenek, azok a felnõttek, akik látják õket, nem beszélnek a másoktól való félelem miatt.
A: És akkor mit kell csinálni?
D: Akik látják, szólaljanak meg. Mutassanak rá az ujjukkal. A látás a Teremtõ ajándéka. Használnotok kell.
A: Miért látják egyesek, mások meg nem?
D: Akik látják, azok azért tehetik, mert erõsebb kapcsolatuk van a Mátrixszal. Ez a dolog a test és fölöttes én kapcsolatának tudatosulásával jön létre. Amikor az információ szabadon közlekedhet a két struktúra között, amelyben a folyam tudatosan lecsapolható, akkor energia szinten minden láthatóvá válik és semmi sem marad elrejtve.
A: És akiknek nem rendelkeznek ezzel az ajándékkal?
D: Õk aktiválhatják, gyakorolhatják a kommunikációt és akkor ez az ajándék megjelenik és tudatosítható lesz.
A: De hogyan?
D: Ahogy mondtam, minden akaratnak, beszédnek, gondolatnak van egy rezgése. Amikor gondolsz valamire, az átalakul gondolat-energia-formává és egy mátrixszegmenssel lépik kapcsolatba, amely megengedi, hogy az a óhaj megvalósuljon. Olyan ez, mint amikor elvetsz egy magot és várod, hogy az kinõjön, hogy leszedd a gyümölcseit. Lényegében az embernek most nagyobb teremtõ ereje van, mint valaha.
A: Jó, de konkrétan, hogy tudjuk ezt a felsõbbrendû látást kifejleszteni? Azt hiszem, hogy a harmadik szemre gondolsz.
D: Harmadik szemnek is hívhatjuk, de az elsõ szem és nem a harmadik, mert a tõle jövõ információkra kell alapoznunk. Amit a fizikai szemeinkkel látunk, az a Valóság kivetítése, amit az anunnakik vetítenek ki és irányítanak.
A: De konkrétan, létezik valamilyen technika vagy eljárás, léteznek valamilyen követendõ lépések?
D: Természetesen. Elõször is az embernek vissza kell állítania a kapcsolatot az elme és a fölöttes én között.
A: Mit nevezel te fölöttes énnek?
D: Ez az Igazság. A tökéletes, igazi megismerés, ami mélyen bennünk van elrejtve. Ez a Mátrix közvetlen elérési vonala, amellyel mindenki rendelkezik, de amely nagyon el van homályosítva a létezõ interferenciák miatt.
A: Miféle interferenciák?
D: Az anunnakik nem akarják, hogy az ember megismerje az Igazságot. Ezért a hibás információk mellett vegyszerekkel is mérgeznek, aminek az célja, hogy közömbösségben tartsanak. Ezek a vegyszerek a tobozmirigyet gátolják, blokkolják. A tobozmirigy nagyon fontos része az embernek. Például a csecsemõmirigy az a mirigy, amelyet ha tudatosan aktiválnánk, akkor meghosszabbítaná az életünket. Máskülönben minden mirigy mást csinál, de mindenik beállítható lenne, ha az ember közvetlen információkat kapna a Mátrixból, és nem a Föld alsó mezõjébõl.
A: Mi van a Föld alsó mezõjében?
D: Mi innen kapjuk az információkat, ezeknek a mesterséges blokkolásoknak köszönhetõen. Az alsó mezõben található meg az összes alacsony rezgésû gondolat-energia-forma. Az anunnakik ide tettek mindent, ami a rosszra, félelemre, gyûlöletre, rémületre, fóbiára, halálra és sok minden másra vonatkozik. Mi ezekkel táplálkozunk, mivel csak ehhez van hozzáférésünk.
A: De nekünk szép gondolataink is vannak…
D: De azok a mátrix mezõjébõl jönnek
A: És hol található ez az alsó mezõ?
D: A Föld körül. A föld be van burkolva ezzel. Minden, ami információként jön, általában onnan jön, csak egy kis rész jön a Mátrixból.
A: És hogy tudnánk elérni a Mátrixot?
D: Teremtsétek meg a kapcsolat az elme és a fölöttes én között.
A: Hogyan?
D: Mondok neked egy példát. Amikor én egy kérdésre szeretnék választ kapni, és Aghton nem válaszol nekem, lábon állva lehunyom a szemem és arra gondolok, hogy a Mátrixra csatlakozzam, hogy megtudjam az Igazságot. Ezt csinálom, és azt mondom, hogy ha igen a válasz, akkor a testem elõre hajoljon, és ha nem a válasz, a testem hátra hajoljon. Nagyon egyszerû.
A: És a válasz mindig igaz?
D: Mindig. Próbáld meg te is. Kezdheted azokkal a kérdésekkel, amelyekre tudod a választ. De vigyáznod kell, hogy ne add tudatosan te a választ. Hagynod kell, hogy meglepõdj ettõl. Tedd fel a kérdést, mintha semmit sem tudnál.
A: Felteszem, hogy átmegyek ezen a feladaton, mit kell még tennem?
D: Agthon azt mondja, hogy mutassak meg neked egy eljárást. Elhelyezkedsz egy olyan helyen, ahol senki sem zavarhat meg, lehet egy ágy lefekvés elõtt. Az elején meg kell mondanod a testednek, hogy természetes módon, anélkül, hogy szenvedned kéne, távolítson el minden mérgezõ anyagot, amelynek nincs Igazság megfelelõje a Mátrixban, amely benne van összegyûlve. Valójában ezt kéne minden nap csinálnod. Nagyon hasznos. Aztán elkezded kérni a fölöttes énedet, hogy lépjen kapcsolatba veled.
A: És hogy nyilvánul meg ez a kapcsolat?
S: Én, amikor a fölöttes énemmel beszélek, a gondolat erejével egy speciális helyre megyek. Arra gondolok, hogy az Inuán vagyok. Van egy kedvenc helyünk egy fa mellett. Onnan láthatjuk a tengert. Te oda mehetsz gondolatban, ahova szeretnél. Ahol tetszik neked.
A: Tegyük fel, hogy tetszik egy vízesés mellett.
D: Odamész. Elõször a vízre nézel és arra, ami körülötte van. Megpróbálod érezni a hely illatát, megérinted a vizet, érzed. Elnevezed ezt a helyet az Igazság Titkos helyének. Ily módon ide senki sem jöhet be. Szent lesz. Aztán megpróbálod tudatosítani a fölöttes énedet. Az elején hatalmas szeretet fogsz érezni. Akkorát, hogy érzed, nem férsz be a testedbe. Aztán egy megkönnyebbülést, békét érzel. Amikor elérted ezeket az állapotokat, megpróbálsz a Mátrixhoz beszélni. Megmondod neki, mit szeretnél. Tudnod kell, hogy csak a hozzád köthetõ vágyak fognak megtestesülni. Nem kérheted a fölöttes énedet, hogy meggyógyítsa a nagymamádat. Megkérdezheted viszont, hogy miért beteg. Itt csak olyan programozásokat végezhetsz, amelyek rád vonatkoznak. Semmi más egyebet.
A: Konkrétan, mondjuk, szeretném látni az Igazságot. Mit kell kérdeznem?
D: Meg szeretném tudni az Igazságot. Ennyit. Az éned tudni fogja, mit kell csinálni. De az csak részletekben adja meg az Igazságot, nem mindent egyszerre, mert az emberi agy nem tud egyszerre annyi információt befogadni.
A: És ha azt akarom, hogy jól legyek, hogy meggyógyuljak?
D: Meg szeretnék gyógyulni. A betegséggel kapcsolatban az éned elõször megmutatja, hogy miért vagy beteg. Csak akkor gyógyulsz meg, miután kiküszöbölted a betegséged okozóját.
A: Hogy mutatja meg nekem?
D: Vagy helyben, filmszerûen a fejben, vagy küld egy üzenetet az elmédbe, vagy egy álmod lesz. Tudnod kell, ha nem tartod be azt, amit mond, akkor nem lesz esélyed meggyógyulni.
A: De ha az egy karmikus betegség?
D: Akkor azt úgy mutatja meg neked, hogy megértsd. Most azokban az idõkben élünk, amikor kiküszöbölhetjük a múltbeli problémákat. A lényeg, hogy akarnod kell.
A: És ha látni akarom az anunnakikat?
D: Azt mondod, hogy látni szeretnéd az anunnakikat. De itt, ahogy mondtam, meg kell tisztítanod magad a vegyszerektõl, amelyek megakadályozzák a tobozmirigyed mûködését.
A: De melyek azok?
D: Sokféle termék van. Láttam üdítõkben, ételekben… de a legmérgezõbb a fogkrém. Okosan van beletéve, mert ti rákényszerítetek, hogy lefekvés elõtt fogat mossunk és az a testben marad és egész éjjel hat.
A: Milyen vegyszerre gondolsz?
D: A fluorra.
A: De ez egészséges a fogakra nézve!
D: Semmi hatása nincs a fogakra. Azt a tobozmirigyet meggátolandó adják. Tudom biztosan ezt. De rá voltam kényszerítve, hogy használjam.
A: És azt hiszed, hogy mérgezõ?
D: Száz százalékosan.
A: De mi a célja ennek a tömeges mérgezésnek?
D: Ez elsõsorban az 1960 után születettekre vonatkozik. Akkor a Föld karmája elkezdett megtisztulni és elkezdtek fejlettebb lények is reinkarnálódni ide. Addig is voltak, de tömeges inkarnációra gondolok, amely 1990 és 1996 után élezõdött ki. Az újonnan jöttek képesek voltak bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni. Legyen köztünk szólva, nem tudom, hogy miért nevezitek így, mert azok nagyon normálisak. Ezek nagy veszélyt jelentettek az anunnakikra, aki nem álcázhatták volna magukat. Ezért kísérleteket végeztek és arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a vegyszerekkel való mérgezés. Ahogy nem tudták volna rákényszeríteni a teljes lakosságot, hogy a gyógyszereket vegyen be, kitalálták az ételmérgezést. Nagyon egyszerû. Nem veszed észre, hogy minden évben növekszik ezeknek az anyagoknak a koncentrációja?
A: Nem.
D: Mert megszoktad és már nem zavar. A balszerencséjük, lényegében a miénk is, hogy hamarosan nem lesz, amit kezdeniük ezekkel a vegyszerekkel és ezért más gépezeteket találtak ki, sokkal erõsebbeket, amelyekkel interferenciát csinálnak köztünk és a Mátrix között.
A: Milyen gépezeteket?
D: Reléket, mobil telefont, energia bombákat és gamma sugarakat.
A: Nem hiszem el.
D: Miért?
A: Ha meghalunk, õk mit csinálnak?
D: Mi nem fogunk mind meghalni. Egyre többen halnak meg, de nem a teljes lakosság. Akik megmaradnak, azok az õk rabszolgáik lesznek. Egyfajta élõ babák. Ez az, amit õk szeretnének, de tudom biztosan, hogy nem így fog történni.
A: De mi történik?
D: Jó és szép lesz. Jelenleg éppen a Mátrix dolgozik a Föld beállításán. Problémáink lesznek, mind a felszínen, a levegõben, vagy az idõjárás miatt, mind gazdaságilag.
A: Tudom, mondtad már nekem. Vásároljunk földmûvelõ eszközöket, magokat… kertes házat…
D: Igen. Jó lenne.
A: Pénzt tehetünk félre és szükség esetén kivehetjük azt.
D: Hamarosan bebukik a bankrendszer. Mindenhol. A pénznek nem lesz értéke.
A: Hogy érted hamarosan?
D: Valahol 2009 végén vagy 2010 elején.
A: Ilyen hamar?
D: Igen. Minél hamarabb, annál jobb, mert a Földnek meg kell tisztulnia ezektõl a rezgésektõl és mindentõl, ami gazdasági manipulációnak nevezhetõ. Túl sokat voltunk az anunnakik elnyomása alatt.
A: És eszünk majd?
A: Amink van, vagy amit termelünk. Muszáj, legyen egy kis élelmiszer tartalékunk, fontos tudni ezt a dolgot.
A: Nem hangzik valami jól!
D: Nagyon is jó. Én személyesen alig várom, hogy már túl legyünk a 2012-ön, valójában 2013 februárja után minden stabilizálódni fog és egy új korszak fog bekövetkezni. A Föld és lakóinak korszaka. A jó, béke korszaka. Tudnod kell, hogy a földiek jók. Mindenki, aki az inuakik DNS-ét hordozza, különleges. Majdnem mindenki tovább megy.
A: De hányan vannak?
D: Nagyon sokan. Nem tudnám megszámolni, de látom õket az utcán. Testvéremként ismerem fel õket. Románia különben nagyon tiszta ebbõl a szempontból. Itt kevés az anunnaki vér. Vannak itt is, de nagyon kevesen.
A: De hogy ismerheted fel õket?
D: Én a szeretteimet a rezgésük alapján ismerem fel. Rájuk nézek és tudom. Te is meg tudod csinálni ezt.
A: És a negatívakat?
D: Próbáljuk ki a következõt! Nézz annak a személynek a szemébe, akivel beszélsz. Csak a szemébe. Ne nézd a mosolyát vagy a gesztusait. Nézz és kérdezd meg, hogy inuaki vagy anunnaki. A fölöttes éned válaszolni fog.
A: És ha megtudom, hogy anunnaki, mit teszek?
D: Kérd meg az énedet, hogy mutassa meg a természetét, és akkor meg fogod érteni, a legtöbb, amit tenned kell, hogy kikerüld õket. Hogy ne hallgass a tanácsaikra és az utasításaikra.
A: De õk tudják, hogy anunnakik?
D: Egyesek igen, a legtöbbjük viszont nem. Csak azok, akik fent vannak. Ezeknek elmagyarázták és elfogadták a feltételeket, mi több tudatosan részt vettek a bolygó leigázásában.
A: És akik nem tudják, nem tudunk azokon segíteni?
D: Nem. Mert azok a rossz felé hajlanak. Mindenki valahonnan belülrõl jön. Mit gondolsz, miért léteznek azok az okkult pénzügyi társaságok, miért csak egyesek iratkoznak be bizonyos szervezetekbe, miért csak egyesek akarnak teljes embertömegeknek kárt okozni?
A: És ezekkel az emberekkel mi fog történni?
D: Õk a saját útjukat fogják követni. Nem avatkozhatunk be a Mátrix terveibe.
A: De ha vannak mégis olyan személyek, akik meg szeretnének változni? Ezeknek nem engedetik meg, hogy maradjanak?
D: Nem. Õk nem tudnak az új energiának megfelelni. Más felépítésük van. Saját útjukat járják.
A: Én mégsem hiszem el, hogy mindenki, aki anunnaki vérrel rendelkezik, egy csoporthoz tartozik. Kell létezniük még olyan embereknek, akik nem tartoznak egyetlen csoporthoz sem!
D: Higgyél nekem, hogy nem léteznek. Ez olyasvalami, ami nem magyarázható meg. Õk rezgésszinten ismerhetõek fel és annak ellenére, hogy nem tudatosult bennük, hogy miért csinálják ezt, szervezetekbe rendezõdnek.
A: És mindenki a szervezetbõl anunnaki DNS-sel rendelkezik,
D: Nem. Beléptek azok is, akiknek nincs meg ez a DNS-ük. Ezeknek megadatik az a lehetõség, hogy megváltozzanak.
A: De miért hiszed, hogy ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak, ha énjük nem érezte?
D: Csak kíváncsiságból, félelembõl, vagy abból a vágyból, hogy felmenjenek a társadalmi ranglétrán, mert jelenleg ez a legjobb manapság. Talán egyesek a szüleiktõl örökölték, akiknek helytelen valóságot mutattak be. Rengeteg oka van ennek.
A: És mit kell ezeknek tenniük, hogy alkalmazkodhassanak az új rezgésekhez?
D: Semmit. A Mátrix fogja eldönteni ezt. Ha az általuk hozott zavarok nem annyira veszélyesek, akkor megengedik nekik az anunnakik mátrixszegmensébõl való kilépésüket. Ha az általuk okozott rendellenességek súlyosak, akkor ez van… az õk döntésük volt és ezekkel fognak továbbmenni… Sajnos!
A: De én arra gondolok, hogy talán kapnak még egy esélyt. Nem tudták!
D: Mi nem segíthetünk rajtuk. Csak õk tudnák ezt megcsinálni. Megkérdezhetik a Mátrixot, kapcsolatba lépve a fölöttes énükkel. Csak így kaphatnak választ erre a kérdésre. Ha nincs hozzáférésük ezekhez a kérdésekhez, akkor nagy baj van. Én nem tudom, mit tehetnek még.
A: Mond csak, akiknek köze van ezekhez a szervezetekhez, de nincs az anunnakikhoz… Sokan vannak?
D: Igen. Még többen, mint mennyien kéne, hogy legyenek.
A: Nálunk is?
D: Igen. Tényleg nagyon sokan. Sajnos, mert itt valami különleges fog történni.
A: Igen, mondtad.
D: Álljunk meg.

Dávid elmenése után bekapcsolom a számítógépet és beütöm a fluort, a tobozmirigyet és meglepõdöm a talált információk mennyiségén. A legtöbb adat a http://www.fluoridealert.org címen található. Megtudom innen, hogy 1990-ig nem végeztek semmilyen vizsgálatot a fluor tobozmirigyre gyakorolt hatásán. Tudnunk kell, hogy a tobozmirigy egy kicsi mirigy, amely a két agyfélteke között helyezkedik el. Szerepe a melatonin váladék termelésének szabályozásában van. A melatonin egy hormon, amely segít a pubertás szabályozásában, és ugyanakkor megvédi a szervezetet a szabadgyököknek a sejtekre gyakorolt káros hatása ellen.

E tanulmány elsõ futára Jennifer Luke doktor volt, az angliai Surrey egyetemrõl, aki bebizonyította, hogy a tobozmirigy a fluor által megtámadott elsõ célpont, és ennek az elemnek a nagymennyiségû tárolása súlyos mûködészavarokhoz vezet, korai idõszakban kiváltja a pubertást és csökkenti szervezetet a szabadgyökökkel szembeni védekezését.

Ugyanezen a honlapon megtudjuk, hogy a fluor a magzatnál genetikai mutációkat létrehozó faktor, ami növeli a rák veszélyét. Egy sor tanulmány állítja, hogy a fluor a felelõs a csontrákért is. Természetesen ezek a kísérletek az elején tartanak, még a laboratóriumi vizsgálatok stádiumát jelentik. A dolog hátulütõje, hogy ezeket nem veszik figyelembe, mint mindent, ami nem felel meg. Gondoljanak csak arra mit jelent az ipar számára, ha bebizonyítanák, hogy a fluor mérgezõ! Mindenesetre azt ajánlom, hogy végigolvassák ezeket az oldalakat. Sok érdekes információt találnak itt.
Még megtudom azt is az internetrõl, hogy a tobozmirigy energetikailag segít az elõ szervezetnek a Föld új rezgésére való alkalmazkodásában.
Rájövök, hogy mindezek elérhetõek számunkra. Bárki hozzájuk férhet, elolvashatja, megértheti, de szükség van valakire, aki felhívja rá a figyelmünket, aki felráz bennünket. De miért?

IX

A: Beszélhetnénk ma néhány kezelésrõl vagy terápiáról?
D: Igen.
A: Tudnál valamit mondani a rákgyógyításról?
D: A rák akkor keletkezik, amikor a személy ellenszegül a Mátrixszal. Ha valaki megszegi a küldetését, ha kilépik a karmikus nyomdából, akkor a szervezet reagál és kifejleszti a betegséget. Hozomány is lehet, vagyis a lélek ezzel a problémával érkezik, de mindvégig fennáll a meggyógyulás lehetõsége. Tudnod kell, hogy ez nem egy büntetés. Ellenkezõleg. Egy nagy segítség. Akiknek megadatik az esély, hogy megtisztuljanak ettõl a betegségtõl, azok nagyon kedvesek a Teremtõnek.
A: Ez számomra már sok!
D: De miért? Nem szeretnéd figyelmeztetni a gyermekedet, mielõtt az egy helyrehozhatatlan hibát követne el, ami után sok száz év szenvedés várna rá? Így tesz a Mátrix is. Küld egy üzenetet. De ha az ember figyelembe venné, kijavítaná, megtisztítaná magát az életével szembeszegülõ gondolatoktól, formáktól, energiáktól és meggyógyulna. Sajnos ez a dolog nem köztudott.
A: De adj egy példát, hogyan kell eljárni.
D: Adj egy konkrét példát. Kire gondolsz?
A: Van egy betegem, akinek daganat van a gyomrában. Mit kell csinálnia?
D: Elsõsorban tudnia kell, hogy a tumor egy élõ entitás és sajátos megnyilvánulási mechanizmusa van. Az a beteged által létrehozott program által került a testbe. Amit elsõsorban neki tennie kell, hogy kezdjen el kommunikálni vele. Hogy harag nélkül, szeretettel kezdjen beszélni vele, hogy köszönje meg a jöttét, hogy megbetegítette a testet, hogy megértette a figyelmeztetést, a vészjelzést. Aztán meg kell változtatnia az életét és a gondolkodásmódját. Utasítsa vissza a negatív, pesszimista lényekkel való kapcsolatba kerülést, utasítsa vissza a szomorú történetek meghallgatását, ne nézzen olyan filmeket és híreket, amelyek negatív töltéssel rendelkeznek, tudatosan étkezzen.
A: Hogy tudatosan étkezzen?
D: Vagyis tartsa be a diétát. Utasítsa vissza az állati zsírokat vagy vegyszerrel kezelt élelmiszereket. Legyen minden természetes. Csak természetes szappanokkal mosakodjon és kerülje a klórt és a fluort.
A: És mennyi ideig kell ezt a dolgot csinálnia?
D: Amíg a tumor eltûnik.
A: Ennyi az egész?
D: Nem. Ahogy mondtam a tumor egy élõ entitás, miután megköszönte, hogy jött, meg kell kérnie, hogy elmenjen, hogy megértette az üzenetet és megváltoztatja az életét. Nagyon fontos, hogy megváltozzon a valóságban, mert másképpen nem lesz esélye a sikerre. Tegye a kezét a helyre, ahol az található, miközben beszél a tumorral. Képzelje el, hogy a jobb kezébõl szeretet, csend, béke, elfogadás árad ki. Párhuzamosan ezzel kérjen bocsánatot a Mátrixtól, kérje bármilyen általa hozott zavar eltüntetését. A legtöbbször a Mátrix válaszol erre. Ötleteket, embereket és képeket küld bizonyos eseményekrõl. Ez azt jelenti, hogy ott van a probléma. Minden, amit tenni kell, hogy meg kell változtatni az elmében az illetõ tevékenység polaritását.
A: Elmondanád érthetõbben?
D: Amikor a Mátrixhoz kapcsolódom és megjelenik a fejemben a szomszéd, akivel összevesztem, akkor tudni fogom, hogy a probléma ott van. Meg kell próbálnom visszaállítani a harmóniát. Elõször bocsánatot kérek a Mátrixtól és megkérem, hogy engedje meg kitörölni ezt a zavart. Aztán megpróbálok kapcsolatba lépni az illetõ személlyel és kibékülök vele.
A: Jó, de ha az személy már nem él vagy elköltözött valahova és nem tudom, hol van?
D: Akkor beszélek a Mátrixszal és a teljes szeretetem, harmóniám küldöm el neki gondolatatban, és megkérem, hogy adja át annak a személynek, bárhol is van. Ez olyan, mint amikor a bûneidért imádkozol, amelyek valójában zavarok. A Mátrix tudja, melyek azok és azonnal intézkedik, kitörölve azokat.
A: Ez azt jelenti, hogy ha én a Mátrixhoz imádkozom megbocsájtásért, mert megöltem egy embert, a Mátrix megbocsájt nekem?
D: Igen.
A: És újból megtehetem ezt?
D: Szívbõl jövõ megbocsájtásra gondolok. Megismételni a hibát és utána megbocsájtásért esedezni nem más, mint képmutatás. Azt gondolod, hogy a Mátrix nem jegyzi fel? Ez olyan, mint amikor magadat próbálnád becsapni.
A: De a gyilkosság az gyilkosság. A Mátrix megbocsájt?
D: Néha valaki életének kioltása nem egyenlõ a gyilkossággal. Lehet, ez egy létezõ zavar kisimítása. Ebben az esetben az ember szabadságvesztéssel fizet meg a Földön, de a Mátrixban csak egy tett eltörlését jelenti.
A: De tegyük fel, hogy megöltünk valakit, ami nem karmikus eredetû. Mi történik, amikor bocsánatot kérek?
D: Ha a kérés teljesen szívbõl jön, ha megbánod, a Mátrix feljegyzi ezt magának. A zavart viszont csak egy ellentétes tettel lehet megszüntetni. Vagyis a megölt személy a gyilkosod lesz egy másik életben. Amikor ahhoz a ponthoz jutsz, ahol meg kell fizetned az életeddel, a Mátrix figyelembe veszi, hogy õszintén megbántad a tettedet, és aminek halálnak kell lennie egy egyszerû sérüléssé alakul, vagy valamilyen problémád lesz, de életben maradsz.

A: Vagyis ha elvesztem a lábamat vagy a kezemet, azt kell tudnom róla, hogy megérdemeltem?
D: Természetesen.
A: De akik szervbeültetést kapnak?
D: Azok életét egy másik életbõl, vagy más életekbõl tartozó személy menti meg. Egyes nemes lelkek tudják, hogy valamelyik kedvesüknek kell reinkarnálódnia, hogy szenvedjen és kínlódjon valamiért. Akkor a jogukat kérik, hogy lejöjjenek a Földre azért, hogy meghaljanak és megmentsék azt.
Ez a kapcsolattípus viszont nagyon ritka. Ez valójában bizonyos tartozások visszaadása. Egy ember meghal, mások viszont e halálnak köszönhetõen esélyt kapnak az életre. Tehát aki feláldozta magát, törölte a számláját és saját élete után nézhet a következõ reinkarnáció során.
A: Vannak olyan emberek, akik szervátültetésen estek át és azt mondják, hogy bizonyos szokásokra tettek szert, amelyekkel nem rendelkeztek azelõtt, mások éppenséggel érzik a szervadó jelenlétét. Ezt hogyan magyaráznád meg?
D: Minden tárgy, dolog vagy a mi esetünkben testrész megõrzi annak a személynek a tulajdonságait, akié volt. Itt a sejtek memóriájáról van szó, amelyekbõl az illetõ szerv felépül. Tudnod kell, hogy a sejtek élõ létezõk es egymástól függetlenek. Azok bizonyos tetteit vagy kívánságait rögzíthetik a hordozó személynek. Amikor bekerülnek egy új szervezetbe, akkor nem csinálnak mást, mint amire meg voltak tanítva. Így magyarázható, hogy a személy kezd bizonyos dolgokat elõnyben részesíteni vagy új szokásai lesznek. Ehhez a dologhoz hozzáadódik az is, hogy az donor valamiképpen kapcsolatban marad azzal, akinek a testrészét adta. Ez nem lesz életre szóló kapcsolat, csak addig fog tartani, amíg az elment lélek úgy látja, hogy a szerv tökétesen beintegrálódott a befogadó ember testébe és elméjébe. Ez egyfajta segítség.
A: De miért csak egyesek érzik a jelenlétet és mások nem?
D: Mindenkinek kell éreznie, mert az adományozó lélek jelen van, de a különbség az elfogadásban és tudatosulásban rejlik. Vannak személyek, akik keresnek, akik turkálnak és megtudják az igazságot, míg mások megtagadják, hogy erre gondoljanak és innen bizonyos torlaszok származnak, amelyek bármilyen kapcsolatot és kommunikációt megakadályoznak. Minden az elmétõl és az Igazság iránti vágytól függ.
A: Vannak viszont olyan személyek, akik kidobják a transzplantációt.
D: Igen. Ezeknek vagy olyan szervet ültettek be, amelyet nem nekik szántak, vagy nem tudtak kapcsolatba kerülni vele és rezgési és energetikai kapcsolatot létesíteni vele és így a szervezet betolakodóként kezelte.
A: És mit tehetnének azért, hogy a szervezet elfogadja azt?
D: Beszéljenek vele. Köszöntsék az új testben, köszönjék meg neki a segítséget, kérjék meg, hogy optimálisan dolgozzon és kerüljenek teljes harmóniába az új testrésszel, köszönjék meg a donornak az áldozatot, kérjék a Mátrixot, hogy az tüntesse el a zavarokat, amelyek miatt szenvednek. Ennyit kéne tenni… De tudod, én mit nem értek? Miért kéne ebbe a helyzetbe kerülnöd? Miért lenne szükséged szervátültetésre? Az ember meggyógyulhat, mielõtt ebbe a helyzetbe kerülne.
A: De hát azt mondtad, hogy bizonyos problémák karmikus jellegûek…
D: Igen, viszont azokat is meg lehet oldani másképpen, fájdalommentesen, olyan ellentétekkel, amelyek megszüntetik az ezek alapjául szolgáló gondolat-energia-formákat.
A: Vagyis?
D: Vagyis ha tudod, hogy egy másik életben valakinek rosszat csináltál és szenvedned kell, miért ne próbálnál neki jót tenni ebben az életben, hogy ellensúlyozd a töltését.
A: Csodálatos lenne, de nem tudjuk ki ellen tettük.
D: De, tudhatjuk. A fontos, hogy akarnod kell ezt és az élet abba helyzetbe állít, amikor visszaadhatod az adósságaidat. Fõleg ebben a periódusban az embernek megvan az esélye, hogy helyrehozza mindazt, amit elrontott. Minden zavar megszüntethetõ, ha tiszta szívbõl akarod. De a legfontosabb, hogy tudatosan éljünk, hogy próbálunk meg ne generálni több ilyen, élet és a szellemi fejlõdés ellenes gondolat-energia-formát. Ha nem csinálnánk több rosszat, ha megértenénk, hogy mi egymáshoz kötõdünk, hogy minden, ami körülvesz bennünket, hozzánk tartozik, és hogy segítenünk kell és részt kell vennünk aktívan az egyensúly megõrzésében, akkor minden tökéletes lenne.
A: Igen, de néha akaratlanul rosszat csinálsz…
D: Nem létezik ilyesmi! Hogy csinálhatnál akaratlanul rosszat, amikor megvan az a mérlegelési… gondolkodási képességed. Megtehetsz valamit, vagy vissza is utasíthatod. Meg van a lehetõséged, hogy ítélkezés alapján dönts. Minden olyan tettet, gondolatot vagy akciót, ami kárt okoz egy létezõnek, itt emberre, növényre, állatra vagy a Földre gondolok, vagy ami bármilyen tönkretevést jelent, Mátrix ellenes tettnek hívják és negatív gondolat-energia-formát hoz létre, amely elmegy, zavart okoz, és többnyire visszatér.
A: Azok nem maradnak a Mátrixban?
D: Az elején, nagy részben, a Mátrixban maradtak, és ezeket vagy egy életben kapták vissza, vagy részleteiben több élet során a létrehozott negatív energia nagyságának függvényében. Most, mivel a Földnek és ebbe beleértve a mátrixszegmensét minél tisztábbnak kell lennie, a létrehozott energiák visszaküldõdnek. Ezt azt jelenti, hogy az embernek az általa létrehozott energiákkal kell szembenéznie. A Mátrix megtagadja a befogadásukat. Ezért jelenik meg az életben mindenféle akadály, balszerencse vagy betegség. Ezekkel fizetünk meg. Visszakapjuk mindazt, amit adtunk, amit érdemlünk.
A: És ez jó?
D: Persze. Ez egy plusz esély arra, hogy továbbmenjünk, különben egy másik életre kéne várnunk, hogy megvalósuljon a harmónia és erre nincs már nem lehetõség.
A: Ez azt jelenti, hogy az utolsó inkarnációnkat éljük?
D: Nem. Az utolsó inkarnációnkat éljük, amelyben meg tudjuk változtatni a karmát. Az ugrás után is fognak lelkek jönni a Földre, de csak azok lesznek, akik nem vittek nagy zavarokat a Mátrixba. Nem érted, hogy a Föld egy új korszak felé halad… a jó… a spiritualitás… a béke korszaka felé?
A: Értem, de nem tudom elképzelni, hogy mi lesz.
D: Ugyanaz lesz, mint az Inuán. Béke, szeretet és harmónia. Az embereknek meg kell érteniük, hogy a háborúk, a konfliktusok, a rossz, a negatív gondolat-energia-formák idejének vége. A Föld megtanulta ezeket az aspektusokat és most tovább lépik… és mi vele együtt megyünk.

A: Mond csak… mennyi idõ alatt lesz olyan, mint az Inuán?
D: Nem tudom felbecsülni. Az emberek megértésétõl függ. A Föld valóban megcsinálja az ugrást, a dolgok 2013 után fognak beállítódni… de hogy mennyi idõ alatt fog megvalósulni a harmónia, nem tudom. Normális esetben 2013 februárja után jó kell következnie, hogy aztán évvégére minden stabilizálódjon.
A: Úgy értsem, hogy 2012 után egy évig fog tartani a Föld és az emberek stabilizálódása?
D: Valami hasonló… de függ…
A: Vagyis?
D: A Földbolygó 2012 végén fogja meglépni az ugrást. Akik itt maradnak, azoknak úgy gondolatban, mint tettekben át kell alakulniuk. Ha nem lesznek felkészülve, akkor nem sikerülhet nekik, a mátrixmezõ pedig egy megtisztító impulzust fog küldeni. Ez azt jelenti, hogy megint történni fog valami, ami kiválogatja a lakosságot. Ez után aztán teljesen csend lesz. Ha azonban az emberek megértik, akkor a Mátrix lecsillapodik és minden rendben fog lezajlani.
A: Hogy fog kiválasztódni a lakosság?
D: Különbözõ kataklizmákkal vagy betegségekkel, konfliktusokkal? sok módja van ennek. Akárhogy is nem számít. Sajnálatos lenne, ha valami történne.
A: Tehát biztos, függetlenül attól, hogy mit csinálnak, vagy mit gondolnak az emberek, 2013 után csend lesz.
D: Ahogy én látom… igen.
A: Mi még találkozunk?
D: Én azt a feladatot kaptam, hogy ebben az évben tízszer találkozzunk. Ennyi van beprogramozva. Biztos, hogy találkozni fogunk 2012 után.
A: Megmondanád, hogy miért választottál engem?
D: Nem választottalak, küldve voltam. Szerepelt a küldetésünkben, hogy találkozzunk és akkor megvalósult a lehetõsége ennek az akciónak.
A: De miért pont én?
D: Mert neked teljesen tiszta inuaki DNS-ed van. Kapcsolatod van mindkét mátrixszegmenssel, az Inuáéval és a Földével. Te pont olyan vagy, mint én.
A: Talán, de nem tudatosult bennem ezt a dolog.
D: Nem is kell. Mostanra volt beprogramozva, hogy megtörténjen és meg is történt. Így kellett lennie. Mostantól kezdve a saját erõdbõl fogsz új információkhoz jutni. Alkalmaznod kell azokat.
A: Alkalmazni fogom…
D: Meg fogod látni, hogy használni fogod azokat. Románia egy különleges hely. Küldetése van.
A: Ezt mondtad már nekem. Miféle missziója?
D: Innen fog az elindulni a dolgok új megismerése. Innen fog egy olyan ember elindulni, aki elmagyarázza és segít az embereknek, hogy tudatosítsák a küldetésüket. A meg jövetelét be fogják harangozni.
A: Ki fogja beharangozni?
D: Egy férfi.
A: Létezik ez a férfi?
D: Már régóta létezik. Valójában most idõs ember, de csak néhány éve ezelõtt értette meg a hivatását. Õ elkezdte már mondani, hogy ki fog megjönni…
A: Mint Keresztelõ János?
D: Egy olyan lélek, aki János tulajdonságait hordozza, és ugyanúgy hívják most is.
A: És tudja a világ? Hallottak róla?
D: Csak egy páran. Viszont még nem érkezett el az ideje, hogy meghallják a hangját, annak ellenére, hogy már nincsen sok.
A: És õ hozza meg az új Messiás eljövetelének a hírét?
D: Igen.
A: Vagyis Jézusét?
D: Aki mint Megvilágosító fog eljönni sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel Jézus rendelkezett, de becsülettel szólva õt ellopták, meghamisították. De õ még más tulajdonságokat is hordoz magával, azokét a lényekét, akik itt éltek.
A: Azokra gondolsz, akik az mindenkor a hitet terjesztették?
D: Igen. Akik feltárták az Igazságot. Minden tulajdonságuk megvan abban, aki jönni fog.
A: De õ nincs közöttünk? Nem született még meg?
D: Õ nem fog megszületni. A test, akiét felveszi majd, itt van, megszületett. De õ nincs még benne.
A: Ez azt jelenti, hogy be fog lépni egy olyan testbe, amely már itt van Földön?
D: Igen.
A: Ez a test Romániában van?
D: Igen
A: Megmondanád, hol van?
D: Nem, mert nem tudom ki az. Csak a Mátrix tartalmazza ezt az információt. És természetesen a Teremtõ.

Én csak azt tudom, ami történni fog. Románia volt kiválasztva erre a feladatra. Ezért a mi országunk nagy részben védve lesz azoktól az eseményektõl, amelyek jönnek. Románia fontos élelmiszersegélyezõ ország lesz. Még más küldetése is lesz az új világban, de ezeket most nem mondhatom el.
Akárhogy is egy szentelt földön élünk. Még a növények is tudják, nézd csak meg hány gyógynövényünk van, mennyire változatosak. Valóban értékelni kéne azokat. Az embernek egyszerû természethez fordulással képesnek kell lennie harmonizálódni, de õ ezt még nem értette meg. Mindenesetre a tény, hogy most, itt, ezeket az idõket éljük, gondolkodásra kéne okot adnia. Meg kéne értenünk, hogy ez a fejlõdésünk esélye. Ugyanakkor elmondható, hogy amikor õ eljön, ugyanúgy belépik majd a neki szánt testbe, mint a mindannyinkéba.
A: Elmagyaráznád?
D: Abban a pillanatban, hogy fizikailag itt lesz a Földön, az õ energiája mindannyinkéba be fog hatolni, kompatibilisé téve vele. Ez hasonló ahhoz, mint amikor valaki egy plusz információt, energiát és fényt ad nekünk, hogy képesek legyünk a bolygó új koordinátáihoz igazodni. Belénk hatol a lélegzete és mi másfélék leszünk: jobbak, fejlettebbek, megértõbbek. Meg fogjuk érteni, hogy valóban testvérek vagyunk, és kinyilvánítjuk majd ezt. Körülbelül ennyi. Meg szeretnék állni.

A: Mielõtt befejeznénk a mai beszélgetést, meg szeretnék még kérdezni egy dolgot.
D: Parancsolj.
A: Mi tudni fogjuk, hogy másfélék vagyunk? Tudatosítjuk ezt a dolgot?
D: Igen. A Mátrix elkezdett már dolgozni ezen. Egy ideje magas frekvenciájú gondolat-energia-formákat kapunk. Ez a üzenettovábbítás abból célból van, hogy megemelje a rezgési és energetikai szintünket, hogy képesek legyünk befogadni ezt a mennyei lélegzetet. Egyesek érzik már és elkezdtek saját magukkal dolgozni, mások nem értették még meg, hogy miért érzik másképpen magukat, de kivétel nélkül mindenki ki van téve ennek a magas energiájú bombázásnak. Még az anunnakik is ugyanabban a helyzetben vannak, azzal a különbséggel, hogy ezt nagy veszélyként élik, és ezért igyekszenek lépéseket tenni. Mindezen változásoknak a célja, hogy felkészítsen a magasabb energiatöltet befogadására. Ez a magasabb energia egyszerre lesz adva és ezért a szervezetünknek teljesen rá kell hangolódnia és kész kell lennie ennek befogadására. Abban a pillanatban, hogy megkapjuk, megtudjuk, hogy mirõl van szó és milyen csodálatos ajándékot kaptunk. Olyan ez, mintha valaki fényt gyújtana az elménkben, elkezdjük másképpen megérteni a dolgokat és végre meg fogjuk érteni az Igazságot.
A: És mindenki egyformán fogja megkapni ezt az energiát, amely a Mátrixból jön?
D: Igen, de különbözõ képen fogjuk fel. Egyesek egyáltalán nem fogják befogadni.
A: Miért?
D: Õk azok, akik más szintek felé mennek. A Mátrix tudja ezt a dolgot, és ezért megakadályozta ezek energetikai hozzáférését. Mert nekik ez az energia feltöltõdés ártalmas lenne. Õk a fejlõdés más fokán állnak és más utat kell végigjárniuk. Ez azt jelentené, hogy nem felelnének meg az új mátrixszegmensüknek és ki lennének onnan téve, ami miatt blokkolva lennének az inkarnáció alól és várniuk kéne, amíg a teljes szegmensük kompatibilis lesz velük.
A: És ez rossz dolog?
D: Igen, mert elvennék tõlük a gyors fejlõdés esélyét. Nekik ismeretlen ideig kéne egy helyben maradniuk. A csoporttal menve kitûnhetnének, befejezhetnék a programozásukat, saját maguk tehetnének meg dolgokat, ami megemelné a rezgésszintjüket.
A: Köszönöm. Álljunk itt meg.

X

A: Ez az utolsó találkozásunk. Tudd, hogy hiányozni fogsz.
D: Te is nekem, de ne feledd, hogy mentális szinten bármikor kommunikálhatunk.
A: Talán te igen, de nekem még tanulnom kell.
D: Persze, hogy tudunk. Meglátod.
A: Mirõl szeretnél ma beszélni?
D: Az anunnakikról szeretnék beszélni.
A: Kérlek.
D: Õk az életük legszomorúbb periódusát élik most.
A: Miért?
D: Mert tudják, hogy hamarosan leleplezõdnek. Az õk idejük a végéhez közeledik és megtesznek bármit, hogy megakadályozzák ezt. Tudják, hogy az emberi elme olyan hullámokat bocsájt ki, amely megmódosíthatják a teret és az idõt és befolyásolhatják a Mátrixot. Ezért õk mindent megragadnak, hogy befolyásolják a népességet, hogy azok olyan gondolat-energia-formákat hozzanak létre, amely legalább egy ideig megakadályozhatja a változást.
A: De õk saját magukra nem tudják létrehozni ezeket a blokkoló energiákat?
D: Nem, mert ez csak a mi ajándékunk. Mi a Mátrix gyermekei vagyunk, és mi megfelelünk a szegmensünknek. Õk egyfajta élõsködök. Csak mi tudjuk megváltoztatni vagy meggátolni azt. Nekik csak az a lehetõségük van, hogy olyan energiákat küldjenek, amelyek tompulttá tesznek a Mátrixból érkezõ információk befogadásához, meg van a lehetõségük, hogy megváltoztassák a gondolkodásunkat, de a Föld sorsával kapcsolatban semmit sem tudnak tenni.
A: És hogy akarnak befolyásolni?
D: Félelemmel. Õk a pánik, félelem, gyûlölet, materializmus nagy mesterei. Õk ezeknek az érzéseknek tehetséges terjesztõi. A jelenpillanatban az Igazság árasztja el a Földet. Ez befolyásolja a gondolatainkat. Mi mindannyian elkezdtünk kérdéseket feltenni, kutatni, hogy megtaláljuk az igazságot. Vannak emberek, akik megértették már, hogy mi történik, mik vagyunk, honnan jövünk és hova megyünk. A hangjuk kezd hallhatóvá válni. Egyre többet beszélnek 2012-rõl, a sarkok felcserélõdésérõl, különbözõ gazdasági krízisekrõl vagy a globális felmelegedésrõl. Akik megteszik, azok komoly bizonyítékokat sorakoztatnak fel, de mindig léteznek olyanok, akik vagy megkérdõjelezik ezeket az információkat, vagy bevezetik a kataklizma, pusztulás, halál gondolatát. Minden, amit mondani szeretnék, hogy ennek így kell lennie. Mert ahhoz, hogy mi továbbmehessünk, fel kell hagynunk a régi szokásainkkal, fel kell szabadulnunk a megismerés korlátaitól és teljes szívünkbõl kell elfogadnunk mindazt, ami jönni fog; a világnak szenvednie kell, de ez rövid idejû szenvedés lesz. Inuának száz évek kellettek, hogy az új rezgéshez alkalmazkodjon. Nekünk csak egy pár év fog kelleni. Ez a Mátrix ajándéka.
A: És nekünk mit kell csinálnunk?
D: Akarnunk kell a változást. El kell küldenünk a Mátrix felé azokat a gondolat-energia-formákat, amelyekben kérjük, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Minél több ember fog gondolatban egyesülni, úgy lesz az ugrás könnyebb, gyorsabb, nagy veszteségektõl mentes.
A: De a Mátrix nem csinálja meg ezeket a változásokat anélkül, hogy mi aktívan részt vennénk benne?
D: De igen, de a változás annál fájdalmasabb és nehezebb lesz, mivel a mátrixnak az összes ellenséges erõt el kell távolítania, hogy létrejöjjön az egyensúly. Csak az után, hogy a zavarókat eltávolította a Föld mátrixszegmensébõl, lehet szó harmóniáról. Ellenkezõleg, ha a teljes emberiség összedolgozik, akkor a Mátrixba bekerülõ gondolat-energia-formák segítenek, és a Mátrix a maga rendjén, figyelembe veszi, hogy nincsenek ellenséges tényezõk, ennek megfelelõen válaszol, csökkentve a veszteségeket.
A: Felfogod, hogy lehetetlen a teljes emberiséget rávenni, hogy egyformán gondolkodjon?
D: Nem lehetetlen. Minden ember, aki alárendeli magát az új mátrixszélnek segíteni fog, hogy ennek az ereje megnövekedjen, ami exponenciális megnöveli az aktív résztvevõk számát. Ahogy már mondtam neked, ne feledd, hogy a többség adja a hangot.
A: Még mindig nem értem, hogy az anunnakik miért nem hagynak békén. Talán õket is el fogjuk fogadni.
D: Nem tudjuk elfogadni, mert ha ismertük volna a valóságban, már rég elûztük volna. De ha mégis elfogadnánk, akkor sem tudnának itt maradni, mert nem felelnének meg a Föld új rezgésszintjének. Másfelõl az emberek végre megértik majd, hogy saját maguk urai. Hogy képesek egyedül irányítani, anélkül, hogy kormányok, bizonyos családok, bankok rabszolgái lennének, hogy nem függnek senkitõl és semmitõl. Most van itt az ideje, hogy felébredjünk és kezdjünk el érezni, kezünkbe vegyük az életünket. Nem kell többet lenyelnünk a napi méregadaginkat. Eljött a mi idõnk. Ezt nem tudják az anunnakik elfogadni.
A: Mit kell tennünk?
D: Meg kell értenünk, hogy mi mind egyformák vagyunk, hogy a gondolataink csodálatosak, és amit akarunk, az meg is fog történni. Mindenkinek akarnia kell a változást, közeledjünk mentálisan ahhoz a ponthoz, ahol a Föld megcsinálja az ugrást, segítsük azt, gondolkodjunk pozitívan, vegyünk részt aktívan ennek a programnak a terjesztésében.
A: Igen, de hogyan?
D: Beszéljünk az emberekkel, a szeretteinkkel, a barátainkkal a közeledõ változásokról. Magyarázzuk meg nekik, mit jelent ez a változás és miért van szükség rá. Meg kell mutatnunk nekik, hogy nincsen semmi veszély, hogy valami természetes dolog, hogy mindennek van logikája, és hogy mi részt veszünk ebben a mennyei tervben. Támogassuk õket, hogy megtegyenek bizonyos minimális biztonsági intézkedéseket, hogy könnyedén átjussanak ezen az átmeneti idõszakon. Körülbelül ennyit kell tennünk.
A: Milyen biztonsági intézkedésekre gondolsz?
D: Elsõsorban egy kevés élelmiszer tartalékra, magokra, szerszámokra és mindenre, ami élelmet és menedéket jelent, másodsorban pedig a mentális felkészülésre. Sokkal könnyebb egy nélkülözési idõszakon keresztülmenni, amikor tudod, hogy az átmeneti és a végén valami jó vár rád. Ha ellenkezõleg, félelemmel gondolunk valamire, akkor a gondolat-energia-formák, amelyeket mi létrehozunk ugyanolyan rezgéseket vonzanak hozzánk és ez azt csinálja, hogy a tudatos és a tudatalatti elviselhetetlen mennyiségû negatív információnak lesz kitéve, ami vagy az élõ szervezet saját maga tönkretevésének folyamatát fogja elindítani, vagy a lélek elhagyja a Föld mátrixszegmensét, de egyik sem jó lehetõség. Miért kéne egy ilyen lehetõséget elszalasztani? Minden lélek millió éveket dolgozott, hogy eljusson ide, nagy hiba lenne ebben a percben megbukni. A mi feladatunk, hogy felébresszük az emberiséget, hogy megmondjuk nekik, hogy megpróbáljuk megértetni velük, vagy legalább akarjanak részletesebb információk után kutatni. Meg kell érteniük, hogy az a valóság, amit manapság megélünk, az egy általunk, az elménk által létrehozott valóság, de ez el van ferdítve, meg van csonkítva. Igaz, hogy mi vagyunk azok, akik ezt megtettük, befolyásoltak, zsaroltak, beültettek, de ez nem csökkenti a hibánkat. Mi vagyunk az egyedüli felelõsek. Most van az ideje, hogy nem bocsájt meg nekünk semmi. Meg kell mondanunk mindent, amit hiszünk. Mindenkinek közülünk. Nincs már idõnk arra, hogy elrejtõzzünk, hogy arra gondoljunk, mit mond a szomszéd, ha megtudja, mit hiszünk. Arra kell gondolnunk, hogy mit fog mondani a szomszéd, ha megtudja, hogy én tudtam, mi fog jönni, de magamban tartottam…
A: De az emberek teljesen bolondnak néznének…
D: És akkor mi van? Egyesek egyenesen bolondnak gondolnak, mások csatlakoznak az elképzeléseidhez, mások pedig a saját válaszaikat keresnék… Arra kell gondolnod, hogy hány emberen segíthetnél, hányat tudnál megmenteni, hánynak változtatnád meg a gondolkodását. Számít az, hogy hányan ítélnek el, vagy az, hogy hánynak segítettél?
A: Logikus, hogy azok, akiknek segítesz. De mit csinálhatunk? Konkrétan.
D: Elsõsorban minden nap, ami elmúlik, akarnunk kell, hogy jobbak és megértõbbek legyünk. Másodsorban mindennap felébredés után csináljunk egy rövid meditációt, amelyben próbáljunk a szeretet rezgési frekvenciájába belépni. Ez lehetõvé teszi, hogy kilépjünk a gyûlölet mátrixbeli frekvenciájából. Majd minden este, elalvás elõtt kérjük meg a Mátrixot, hogy alvás közben közvetlen kapcsolatba léphessünk vele. Így saját magunktól rákapcsolódunk, egységesen rezgünk a pulzusával és ugyanakkor lépésben maradunk azokkal a módosításokkal, amit a Földdel tesz.
A: Nem olyan nehéz!
D: Nem nehéz. Ez a legkönnyebb módja annak, hogy megváltozzunk. Testünk és az elménk radikális átalakulásokon megy keresztül, de fokozatosan, ami majd minden szempontból felkészültté tesz az eljövõ változásra. Abban a pillanatban, amikor a bolygó megcsinálja az ugrást, mi együtt leszünk ott vele és egy másik világba kivetítve fogunk felébredni, ahol nem fog többet létezni a félelem, gyûlölet és materializmus. Nem lesznek anunnakik sem, mert õk nem tudnak velünk tartani. Õk ideiglenesen egy másik térben maradnak, azok társaságában, akik rájuk hasonlítanak. Õk látják már ezt a dolgot és félnek.
Ez arra kényszeríti õket, hogy növeljék az energetikai és információs támadásaikat.
A: És hogy nyilvánulnak meg ezek a támadások?
D: Fizikai síkon, elsõsorban manipulált élelmiszerekkel bombáznak. A leghasználtabb élelmiszer a Földön a kenyér, ezért a lisztbe lehet a legkönnyebben bizonyos ?hatékony? anyagokat bejuttatni. Aztán érdekes beoltási hadjáratokat folytatnak, úgynevezett betegségek ellen. Akik nyíltan beszélnek errõl, azokat kinevetik, megbüntetik, kiközösítik. Könyveket adnak ki és mûsorokat vetítenek azzal a céllal, hogy azok bizonyítsák, hogy bizonyos elméletek, amelyeknek egyébként nyilvánvalóknak kell lenniük, hamisak. Sok módszerük van. Energetikai szinten, minden nap olyan ellenséges energiákkal bombáznak, amelyek blokkolják a szeretet csakránkat. Ez azt lehetetlené teszi számunkra, hogy felfogjuk a Mátrix által küldött hasznos energiákat.
A: Hogyan bombáznak? Folyamatosan?
D: Én naponta kétszer érzem a támadást. Egyszer éjfél körül és egyszer délben.
A: És mennyi ideig tart?
D: Kb. fél órát.
A: Ez világméretû?
D: Igen, ahogy én látom, mindenkinek küldik ezekben az idõpontokban az információt. Azt akarom mondani, hogy amikor náluk éjszaka van és dél.
A: És hogy csinálják ezt a bombázást?
D: Bizonyos készülékek segítségével, amelyek obeliszkekre hasonlítnak. Ezek gránitból vannak, de a belsejük üres. A belsejükbe különbözõ földalatti járatokon keresztül jutnak. Itt hatalmas kristályok vannak, amelyek bizonyos programokat tartalmaznak. Bizonyos idõközönként az anunnakik bemennek és leellenõrzik, megváltoztatják vagy megnövelik az adások intenzitását.
A: És hol vannak ezek az obeliszkek? A Föld belsejében vannak?
D: Kint vannak. Mindenki látja ezeket. Angliában, Amerikában, Egyiptomban, Franciaországban, mindenhol vannak. Szám szerint hét van.
A: És semmit sem tehetünk, hogy megakadályozzuk az adásukat?
D: Mi nem tudjuk megakadályozni azokat. Védekezhetünk csupán.
A: Hogyan?
D: A legjobb védelmet a réz biztosítja.
A: És hogy használjuk?
D: Viseljünk állandóan egy réz karkötõt. Fontos, hogy kerek, vagy ovális legyen. Semmi esetben sem négyszögû.
A: De mi a baj a négyszögûvel?
D: Nem felel meg az ember energia mezõjének. Nálunk minden valamiképpen kerek. Gondolkodj csak, ha csinálsz egy keresztmetszetet a törzsrõl, a kezekrõl, a fejrõl, az ujjakról, a csakrákról? minden kerek. A végtelen jele. Az anyámnak van egy négyzet alakú gyûrûje, amelyet néha a jegygyûrû mellett hord. Én látom, hogy befolyásolja a csakrákat. Tisztán látom, hogy kezdenek kisebbedni és megváltoztatják a forgási sebességüket?
A: És elégséges, hogy valami réztárgyat viseljünk?
D: Igen. Nagyon sokat segít. Az ideális az lenne, ha megvédenénk azt a szobát, ahol alszunk.
A: Hogyan?
D: Kerítsük be a szobát egy rézdróttal, vagy legalább az ágyat. A végeik viszont egymáshoz kell érjenek. Így védve leszünk. Semmi sem zavarhatja meg ezt a mezõt, fõleg ha abban a pillanatban, amikor a végeit összeérintjük, elküldjük a Mátrixba a védelem gondolatát. A réz szent.
A: Miért?
D: Mert energetikailag a szeretet rezgéséhez nagyon hasonló mezõt hoz létre.
A: Talán innen származik a réz és a Vénusz bolygó kapcsolata.
D: A réz jó irányban befolyásolja a növények fejlõdését, terápiás hatása van a tüdõre és a közeljövõben felfedezik, hogy pozitívan befolyásolja az emberi DNS-t. Ennek a fémnek a viselése lehetõvé teszi, hogy a teljes test rezgésbe kerüljön, amelynek a célja a szeretet csakrának a kinyílása. Egy idõben ennek a csakrának a kinyílásával, a szervezet megkezdheti a védekezést bármilyen energetikai támadás ellen.
A: Miért?
D: Mert ezen a ponton a léleknek a Mátrixéval azonos pulzusa van. Egy hangon rezeg vele és ezért részesül a támogatásában és védelmében. Ez azt jelenti, hogy az ember az Igazság és felemelkedés útján van, és ez a kapcsolat többé nem akadályozható meg és semmilyen esetben sem téríthetõ vissza. Meg kell értened, hogy az oka, amiért mi a Földön vagyunk, hogy hozzájáruljunk a felemelkedésében, a megváltoztatásában, és õ a maga módján egy új világgal fogja meg ajándékozni a lakóit. Pompás lesz. Más lesz, mint most. Ezért kell megértenünk, hogy segíthetünk rajta, ha pozitívan gondolkodunk, azt akarva, hogy ez a régi rendszer véget érjen, hogy egy új korszakba léphessünk be. Nem szabad mások, a magyarázataik, a félelmeik által befolyásolva lenünk. A szívünkre kell hallgatnunk. Ha azt érezzük, hogy szeretnénk, ha valami megváltozna, teljes lényegünkbõl, szívünkbõl kell akarnunk ezt a változást. Minden pillanatban a szabadságra, a változásra, a szeretetre kell gondolnunk. Mentálisan egy ideális világot kell létrehoznunk és benne kell élnünk, és reményeinkkel és vágyainkkal táplálnunk kell azt, hogy valósággá váljon. Most jött el az a pillanat, hogy megértsük, senkinek sincs joga ellopni az életünket, a sorsunkat, magunk helyett dönteni. Ezért kérlek, hogy csatlakozzatok hozzánk, akik azért jöttünk, hogy ezeket az információkat átadjuk. Kérlek, segítsetek nekünk, hogy segíthessünk rajtatok.
A: Megpróbáljuk. Nem tudom, hogy sikerül-e.
D: Csak akarnotok kell. Nem nehéz. Csak a változás gondolatának a Mátrixhoz való elindítására van szükség. Az átveszi ezt a gondolat-energia-formát, felerõsíti és megnyilvánul vele. Ennyi az egész. Minden magától fog jönni.
A: Megígérem, hogy megcsinálom.
D: És ne felejtsük el a vasárnapi mentális találkozónkat sem.
A: 22:30-kor.
D: Igen.
A: Azt hiszem, itt az ideje, hogy megálljunk. Szeretnél még mondani valamit?
D: Nem. Mindenkit szeretek és a Földet is. Remélem, hogy segítségetekre lehettem.
A: Persze.
D: Kívánom, hogy egy új világban találkozzunk.
A: Én is azt remélem, hogy látni fogjuk még egymást. Már hiányzol nekem.
D: Ahogy mondtam, mi bármikor együtt lehetünk. Akárhányszor is akarod.
A: Adj idõt, hogy megbarátkozzak elõször a mentális találkozókkal?
D: Mondtam neked. Csak akarnod kell.
A: Igen, de nehéz nekem?
D: Könnyû az. Mi mindannyian együtt lehetünk, amikor csak akarjuk.
A: Igen, de az élet nehéz helyzetek elé állít, amikor nincs idõd saját magadra, meditálásra.
D: Ezek az õk befolyásaik. Az anunnakiké. Amikor azt érzed, hogy valami egy helyben tart, leblokkol, gondolj csak rám, akik az Inuáról jöttünk, és akik ott maradtak. Mi segíteni fogunk rajtad, ugyanúgy, ahogy a többieken is segíteni fogunk, akik majd a segítségünket kérik. Mi vagyunk ti.
A: Köszönjük?
D: Szeretettel. Találkozzunk mindannyian a béke és szeretet évezredében!

Visszatekintve a találkozókra, rájövök, hogy végtelen számú kérdés lenne még, amelyekre meg szeretném tudni a választ. Talán ennyi volt nekem szánva, vagy lehet, hogy a Mátrix a nagy bölcsességével csak azokat az információkat közölte velem, amelyeket képes voltam befogadni. Nem mondhatom, hogy nem lennék felkavart, bosszús, meglepett és éppenséggel frusztrált amiatt, amit hallottam. Egyes dolgokat ismertem már, mások meg ott szúrtak meg, ahol azt gondoltam, hogy semmi sem téríthet meg, rákényszerítve, hogy rájöjjek, valójában én vagyok, aki nem tud semmit. Annak ellenére, hogy a racionalitásom rávesz bizonyos gondolatok heves elutasítására, a lelkem mélyén valami azt súgja, hogy mindez igaz. Nem vagyok még abban az állapotban, hogy objektíven elemezzek. Az egyedüli dolog, ami rávett, hogy megírjam ezt a könyvet, bemutatva a találkozásaimat ezzel a különleges lélekkel, az volt, hogy én teljes szívembõl hiszek a becsületességében és tisztaságában, a bölcs és néha a titkok súlya alatt elfáradt ragyogásában, ami sokszor visszatükrözõdött kék szemei mélyérõl.

Ezért ajánlom, hogy legalább néhány hétig próbáljuk meg levedleni felnõttességünket, próbáljuk meg egy információ éhes gyermek szemével nézni a világot, felejtsük el a régi elképzeléseinket és szokásainkat, felejtsük el, amit mások tanítottak nekünk, amit ránk kényszerítettek. Gyertek, most ettõl a pillanattól vágyakozzunk az Igazság megismerésére. Kapcsolódjunk mindannyian a Mátrixhoz, és kapjuk közvetlen tõle az információt, mondjuk el a mai naptól, nem érdekel, hogy mit mondanak a szomszédok, a kollégák, a szülõk. Mi saját magunk vagyunk. Együtt vagyunk: különálló entitások vagyunk, de a Mátrix szintjén egy szerves egységet alkotunk. Úgy, ahogy az istenség mondta e gyermek száján keresztül, különleges idõket élünk, idõket, amelyben a Földnek meg kell változnia, hogy ráhangolódhasson az új rezgésszintre. Talán életeken keresztül harcoltunk ezért a lehetõségért, talán az eget kértük vagy esedeztünk ezért a segítségért. Minden születéssel és halállal a Mátrix közelebb és közelebb hozott e fenséges pillanathoz. A mi érdemünk is, hogy eljutottunk most ide. A mi esélyünk. Gyertek, egyesítsük az erõinket, hogy áttörjük a tudatlanság, a tudománytalanság, az irrealitás, a materializmus korlátait, hogy együtt menjünk át TÚLRA, ahol talán egy jobb, békésebb, megértõbb világ vár ránk.

Mindnyájatokat szeretlek, és azt kívánom, hogy az Igazság betöltse a szíveteket. Soha ne feledjétek ezeket a szavakat: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!