Home Cikkek Egy másik amerikai kontakt is meger?sítette az augusztus 4-i Els? Kapcsolatfelvételt

Egy másik amerikai kontakt is meger?sítette az augusztus 4-i Els? Kapcsolatfelvételt

46

Kérdés, hogy valóban azok a lények jönnek-e, akiknek mondják magukat. Egy azonban biztos: bels? intuícióink fogják velünk tudatni, kikkel állunk szemben, amennyiben hallgatunk arra a bizonyos bels? hangra. Aki nem rendelkezik komolyabb spirituális képességekkel, az se riadjon meg, mert Földünkön rengeteg olyan ember él, akik már képesek használni bels? érzékeiket ésm paranormális képességeket. Ilyen emberek az úgynevezett kristálygyermekek, vagy fénymunkások is, akik minden bizonnyal felhívják a figyelmet arra, ha vigyáznunk kell azokkal, akik eljönnek.

Alighanem mindenki nagy érdekl?déssel fogja várni az eseményt, amennyiben valóban bekövetkezik a Kapcsolatfelvétel, valószín?leg sokan barátságosan és ámulattal fognak állni a dologhoz, ami talán így van jól. Mindenesetre érdemes meg?rizni tárgyilagossáunkat és figyelni azokra a jelekre, melyek biztosítanak minket arról, hogy pozitív, vagy negatív kapcsolat jött el. Reméljük azonban, hogy ha tényleg a pozitív fajok jönnek el, a hadsereg nem fogja a hollywood-i filmekb?l jól ismert módon rakétákkal fogadni ?ket, mert azzal csak jobban leírjuk magunkat. Holott már amúgy egy primitív, barbár népségnek számítunk kozmikus körökben.

További felmerül? kérdések:

– Hogyan és mikor fogják eltávolítani a még most is jelen lév? hüll?-annunaki népséget?
– Csak Londonban fognak megjelenni?
– Hogyan léphetünk majd személyes kapcsolatba velük?
– Akik spirituálisan nem érettek, azok is kapcsolatba léphetnek velük?
– Amennyiben nem fog bekövetkezni ez az esemény, hihetünk-e továbbra is ennek a két kontaktnak?
– Ha pozitívak, mi lesz a kormány ellenlépése?
– Ha negatívak, mit kezdenek majd az ellenszegül?kkel?

Az üzenet:

Salusa üzenete
csatornázta Mike Quinsey
2012 július 30

Kedveseim, ahogy számos forrásból tudjátok, elértünk egy olyan pontot, amikor isteni utasításra késedelem nélkül cselekednünk kell, hogy nyilvánosságra hozzuk a jelenlétünket. Különlegesen nagy türelmet tanúsítottunk a vezet?itek felé, sok lehet?séget adva nekik, hogy megtegyék a szükséges lépéseket a felszabadításotokra az Illuminati fennhatósága alól. Tudjuk, hogy a vezet?k is, mint sok más ember félnek t?lük, de ezt félre kell tenni, hogy az igazság kiderülhessen. Az Olimpia egy olyan kirakat, amire az egész világ figyelme irányul, és ki sem találhatnánk jobb alkalmat rá, ahol nyilvánosságra hozhatjuk.
Az id? gyorsan rohan, és meg kell ragadnunk a lehet?séget, hogy bemutatkozhassunk nektek.

Néhányan még mindig azt választják, hogy nem hisznek az üzeneteinkben, de ez az ? szabad választásuk, amit mi tiszteletben tartunk. Mindazonáltal itt van a Felemelkedés fontos ténye és a sok tennivaló az utolsó napokra, így tovább már nem várhatunk.
Szövetségeseink olyan messzire mentek el, amennyire elvárt volt t?lük, de teljes szabadságra van szükségük, hogy nagy el?rehaladást érhessenek el a végs? kötelezettségeik teljesítésében. Tehát, nagyon röviden összefoglalva a teljes kitakarítási folyamat beindulhat anélkül, hogy a sötétek azt továbbra is akadályoznák.
Az életetek bizonyos mértékben teljesen fejre áll majd, bár sokan már felkészültek erre. Reméljük néhány vezet? odafigyel a felkérésünkre és nem vár addig, amíg kénytelenek leszünk beavatkozni, de ha kell mi teljesen készen állunk arra is.

A következ? id?szak megmutatja kik tartoznak a Fényhez, mivel ?k lesznek képesek továbblépni a mi áldásunkkal, elvéve az irányítást azoktól akik nem. Le akarunk állítani minden olyan akciót, ami arra irányul, hogy korlátozzák azt a kevés szabadságotokat is ami még megmaradt. Nagyon jó lelkek vannak itt a Fényb?l, azért pontosan ebben az id?ben, hogy kezeljék az ilyen dolgokat. Ezidáig túl sok korrupttá vált ember volt magas pozícióban, és ezért nem tudhattátok kiben bízhattok. Ennek meg kell változnia, és mi vagyunk azok akik segítenek nektek, mivel mi pontosan tudjuk, hogy az emberekben milyen szinten van jelen a Fény, hogy vajon tisztességesek-e és szívükön viselik-e mások érdekeit.

Tudjuk, hogy sok éven keresztül mennyi csalódásban volt részetek, amikor a reményeitek különböz? okokból meghiúsultak. Azonban, Isten által felhatalmazva mi nem látunk rá okot, hogy miért ne az Olimpia nagy látványossága legyen az a nagy kirakat, amiben megmutatjuk a létezésünket és a mi következ? részünket az evolúciótokban. Ennek a körnek a vége egy történelmi esemény, amir?l sokáig fognak még beszélni ebben az egész univerzumban. Ahogy azt gyakran mondtuk nektek, a felemelkedésetek Földanyával egy különleges esemény. A biztos sikereteken nyugszik az egész univerzum jöv?je, ezért sok civilizáció tekint tisztelettel és csodálattal az elkövetkez? felemelkedésetekre.

Annak ellenére, hogy készültök már erre egy ideje, tudjuk, hogy el fog állni a lélegzetetek, mert ez egy er?teljes folyamat és az egész világra kiterjed. Így vagy úgy, de minden egyes léleknek részt kell vennie, tehát fel kell készülnie erre. Ahol a Gondviselés jelen van, ott nincsenek hibák, csak tökéletesség, tehát biztosak lehettek benne, hogy a végeredmény az lesz, hogy mindenki oda kerül, ahová kerülni szándékozott. Hosszú utat tettetek meg, hogy oda eljussatok ahol ma vagytok, a jöv?tök pedig ennek folytatása lesz, az evolúciótok következ? fázisában.
Ne aggódjatok azért, hogy pontosan mit jelent ez számotokra, mivel ezt id?ben meg fogják mondani nektek. Biztosak lehettek benne, hogy sok spirituális lény osztozik az utazásotokban, és jobban ismer titeket mint ahogy ti saját magatokat, és pontosan azon a módon fogtok fejl?dni ami a legjobb nektek.

A fénymunkások készüljenek fel, hogy az ? feladatuk lesz megnyugtatni az embereket maguk körül, és biztosítani ?ket, hogy ne féljenek attól ami történik. Nem tudjuk biztosítani, hogy néhány napon belül, de hamarosan lesz rá lehet?ségünk, hogy szabadon és közvetlenül szólítsunk meg benneteket. Nem a ti módszereiteket használjuk, mert azok túl elavultak számunkra, a mieink pedig olyanok, hogy nem marad olyan velünk szemben álló ember, aki megakadályozhatná, hogy kommunikáljunk veletek. Jól ismerünk titeket, és sok rögzített címünk van, ami pontos és alkalmas arra, hogy továbbítsunk nektek részleteket, amiket érteni fogtok. Olyan izgatottan várjuk a veletek való találkozás lehet?ségét ahogy ti, de az els? lépés az els?, és a jelenlétünk napvilágra hozatala most a legfontosabb.

Lehet?ségünk nyílik felfedni, hogy milyen sok módon segítettük már eddig is a civilizációtokat, anélkül, hogy a munkánkból eddig bármi nyilvánosságra került volna. Ez több ezer évre nyúlik vissza, hogy amikor elkezdtétek élni a különböz? életeiteket a sok Földeteken létez? fajba inkarnálódva. Ez része volt a tapasztalatotoknak, ami képessé tett arra, hogy spirituálisan fejl?djetek, megértve ezáltal a visszavezet? utat a magasabb dimenziókba ahonnét jöttetek. Tartsátok az emlékezetetekben, hogy önként jöttetek a Földre, és oly sok lehet?séget kaptatok, hogy megtaláljátok a kivezet? utat a dualitásból. Mindannyian nagyszer?bbek lettetek ett?l, és elmondhatjátok, hogy ebb?l nyertetek ösztönzést és végeztétek el a dolgot remek stílusban. Nem kell már többé újra élnetek ezekért a tapasztalatokért, kivéve persze ha valamilyen okból vágytok rá, hogy megtegyétek.

Meg kell még értenetek a sok különböz? id?vonal és dimenzió funkcióját, de ez is meg fog történni a megfelel? id?ben, amikor a leginkább a javatokat szolgálja. Mindazonáltal most elmondjuk nektek, hogy minden ami egyszer létezett most is létezik egy bizonyos szinten, ezért lehetséges visszamenni az id?ben és újra élni az elmúlt életeket. Természetesen utazhattok a jöv?be is, hogy megnézzetek minden valószín? vonalat. Ez az, amit sok látnok használt, hogy megjósolja a jöv?t, de ez természetesen még nyitva áll a változásra. Ezért nem tanácsos túl mereven ragaszkodni a régi próféciákhoz, mert az id? közben megváltoztathatta az eljövend? eseményeket. Jó példa erre a mostani id?szakotok, ami semmiképpen sem lesz olyan katasztrofális, mint ahogy azt el?re látták. Felemeltétek magatokat és Földanyát, a Fény olyan nagy mértékben megnövekedett, beburkolva az utatokat, hogy sokkal békésebb változások lesznek mint ahogy az régebben lehetségesnek látszott.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és sokan közületek már tudják, hogy ez a következ? hét az utolsó lehet?ség a vezet?iteknek, hogy válaszoljanak a követeléseinkre. Ha ismét visszautasítanak bennünket, akkor magunk indulunk el, és megismertetjük magunkat olyan módon, hogy a jelenlétünket ne lehessen többé letagadni vagy elrejteni. Igen, határid?t is adtunk, augusztus 4 szombat, és nem tovább, ellenkez? esetben a dolgokat a saját kezünkbe vesszük.

Köszönjük SaLuSa!!!

46 COMMENTS

 1. Én is nagyon kíváncsi vagyok!? Van egy gyanúm, hogy ebb?l se lesz semmi, mint sok másból se lett, pedig ránk férne egy komolyabb változás(fejl?dés), mert ami most van az egy fostalicska:( Ha nem történik semmi, akkor még annyira se fognak hinni ebben az egészben!

 2. Nem fog megtörténni 4edikén a kapcsolatfelvétel,mert még nem jött el az ideje!

  anunnakinak a volt csatlósait még nem zárták el a holografikus környezetbe!

  Mikor ez megtörténik és teljesen likvidálják ?ket a valóságunkból akkor azt be fogják jelenteni!

  Egy sor kormányváltással fog elkezd?dni az els? kapcsolatfelvétel melynek tagjai a fény galaktikus föderációból származnak!

  Szépen apránként el lesz mondva és be lesznek mutatva a fény galaktikus föderációjának kisebb teknológiái: pl replikátor,0pont generátor, antigravitáció meg persze a föld elfeledett történelme amit a fórumban olvashattok!

 3. Úristen XD úgy bírom az ilyen történetírókat.Ez nem a Men In Black.hanem a valóság.Már rég történt volna kapcsolatfelvétel ha megtehették volna.Mivel elméletileg ilyen primitívek vagyunk hozzájuk képest akkor miért nem lebegtek be eddig csak simán hogy csá mi vagyunk az ?rlények? Augusztus 4.-én meg csak szimplán augusztus 4. lesz. max ez az egész jó reklám fogás hogy mindenki bámulja az olimpiát.Na meg még valami miért nem akkor a nyitóünnepségen jöttek?Miért pont 4.?Akkor tuti még többen nézték.

 4. Emberek, legyetek már kicsit optimistábbak. Miért pont aug. 4-én jönnek leszállni? Na vajon miért? Mert az a nap szombat, Szabbath, munka szüneti nap, értitek? Mikor jöjjenek le ha nem Szabbathkor?
  Shalom tezsvíreim :DD

 5. Figyelemmel kisérem a GF csatornázásokat és idén már többször is megemlítették az április és májusi hónapra tervezett felfedést! De akkor még fenntartották a dátumok módosítását! Viszont azt is mondták, hogy nemsokára elfogy a sötétek lehet?sége a megadásukat illet?en!

 6. Teljes szívemb?l kívánom hogy a Sziriusziak és a Plejádiak felvegyék az emberekkel a kapcsolatot,és utána a felemelkedett mesterek és felfedjék magukat,és a felszínre jöjjenek ahogy a terv szerint van az Atlantiszi lemúriak?

 7. flashpoint! Semmi konkrétumot ne várj mert nincs! Én annyira álmélkodok az embereken hogy már szókincsem sincs amit leírhatnék arra hogy egyesek mennyire belemennek ebbe a játékba és azért hinni olyan dolgokban ami eleve túl megy minden fantázián, az veszélyes!!

 8. Én is szoktam nézel?dni és hiszem, hogy vannak, lehetnek civilizáltabb fajok valahol, mert miért ne… De annyira “csodálom” azokat, akik bizton állítják és még tudják is:) Akkor miért nem gy?znek meg pl. engem is!? De ne úgy, hogy higgyed má el…:D

 9. Hát igazán nem látjátok, hogy mi történik! Végre eljön az ARANYKOR, amit már több ezer éve megjósoltak.
  Én örömmel várom ?ket, és szívesen segítek Nekik. Mert csak nekünk lesz jobb ezen a világon! Minden el?re meg van írva, és most beteljesedik! Minden az Atya akarata és parancsa szerint!
  Legyetek boldogok!

 10. Ez így igaz Lutyo.Csakhogy ez az álmom rendkívül élénk volt és áttetsz?.
  Évekkel ezel?tt megálmodtam a legkisebb gyermekem jövetelét, nevezetesen fizikailag még nem volt jele, de én már tudtam, h útban van 😀 az is egy nagyon élénk álomkép volt.

 11. -link-

  Kerion, 2012.08.02 16:23)

  Június utolsó hetében jött egy “üzenet” – hogy már csak 40 napot kell várni. Akkor még nem lehetett tudni hogy ez mire vonatkozik. Aztán egy hete “beugrott” a képbe a Mária név augusztus 2.-ai vagy 4.-ei dátummal. Ezután pedig “jött” az “info” a neten az augusztus 6.-ai Színe-Változás-ról – lásd alant az írást – a képbe, majd Fecu “hullócsillaga” az Északi Korona/Mária Koszorúja fel?l. Id?rendi sorrendben folytatva, ekkor “ugrott be” – vált láthatóvá – egy 1-2 másodperces, szinte láthatatlan jelenet a Ház a tónál cím? filmb?l. Melyben Alex/Keanu Reeves a tóparton ül a kutyájával. A bal keze szemmel láthatóan “elváltozik” – nem emberivé. Amolyan összetett piramis alakú virágformát ölt. A jelenet – rejtetten – azt üzeni hogy Alex valójában táltos-avatár, emberi alakot öltött “átváltozós-földönkívüli”. A “színe-változás” is ezt jelenti. Pontosabban az oda-vissza “alakulás” – illúzió-sík/dimenzió-váltás – lehet?ségét.
  Erre mi történik ? Jön egy úgymond “plejádi csatornázó ZION-ból” és azt “közvetíti” nekünk július 27.-ei dátummal hogy augusztus 4.-én megjelennek az olimpián a “plejádiak” – hoppá. Természetesen a vaskor-végi cionista és egyéb 6almasokat segítend?. Érthetetlen hogy miért Bill Clinton a favorit a plejádiaknál, meg azok akik tönkrevágták a bolygót és az emberiséget. Ez egyébként nonszensz – már csak azért is mert a FÖLDÖN-KÍVÜLIEK MI VAGYUNK – és MI VÁLTOZUNK ÁT – amikor szükséges. És nem ténylegesen idegenek jönnek ide a már leszerepelt démonkratikus háborúskodókkal tárgyalni. Tehát a “másik oldal” is beleer?sített – megpróbálja “beel?zve-lenyúlni” a Kárpát-medencei dolgokat.
  Micah TheGuardian “plejádi csatonázó” üzenete a -link- – honlap címlapjánál magyarul
  birrusadhu2.blogspot.hu/2012/07/disclosure.html – eredetiben -link-

  😀

  Mária jelenések:

  -link-

 12. Sokan egyébként tévedésben vannak… Nem úgy kell ezt a mai napot elképzelni, hogy a magasabb szinteken lév?k (aka UFO-k)
  hajó hadakkal megjelennek az égen és tárt karokkal átölelik David Cameron-t az olimpián… Sokan aug. 4.-ét a sötéteknek küldött ultimátum lejárati dátumának tekintik… Közel sem biztos, hogy a mai napon megjelennek, minden esetre a közeljöv?ben biztosan… Gondolom az sem mindegy, hogy hogyan jelennek meg! Gondolom nem cél a pánik keltés…

 13. Most komolyan,ezt vki komolyan vette?Két lehet?ség van.1az olimpia néz? számának növelése.2.vmir?l elakarták terelni a figyelmünket!Amikor vmi történi fog azt úgyis megtapasztaljuk,mindenki legyen türelmes 🙂

 14. 100% tutható volt, hogy mese:D Mindenesetre a kontakták szavai mostantól mit sem érnek, ezzel teljes egészében bebizonyították, hogy otthon fabrikált mesék…… ezek után magyarázkodhatnak, aki elhiszi, hát na…

 15. Üdv!… hmmm ! Kár , hogy nem jött létre a “kapcsolatfelvétel” 🙁 ! Érdekelne a “médiumok” magyarázata ! Mindegy , várunk tovább a mindennapokba temetkezve … ! Bár , lehet nekünk kellene jobbá tennünk az életünket ! Összefogással sikerülhet !!! El?bb egymással kellene megtanulnunk megfelel?en kommunikálni … aztán , jöhetnek az “?rtesók” 🙂

 16. Fendi clutches will be exclusive in addition to unique within their feel and look. This popular FF logo design is understood around the world. We have a Fendi purse for each and every flavor. rolex shop rolex oyster watches Even if Fendi purses are extremely quality, you can get some very nice specials with a price cut Fendi handbags on the internet. In the event that people pricing is a touch too significant for ones spending budget, you happen to be a great idea to on the web to renegotiate deals Fendi handbags used ladies rolex . If you would like individual a real Fendi purse fake rolex watches for women fake rolex watches for women , you also have a number of complete takes available fake watches for sale fake watches for sale . At this moment authenticating handbags, a deduction Fendi purse remains to be planning to cost you all around should it be genuine. Several females simply would like authentic, of course, if you are

 17. on to need the US get Pakistans clearance prior to launching potential drone assaults, and supply accurate coordinates to the strikes wholesale mother of the bride dresses wholesale mother of the bride dresses . Pakistan need to have prior familiarity with prepared drone strikes”and the intended targets, plus size prom dressesplus size prom dresses parts of procedure short sleeve dress short sleeve dress , as well as the range of assaults. “That is over and above dreaming, but hats off for attempting. Zehra also wishes comprehensive ensures that a repeat of Salala under no circumstances comes about. “Salala was the horrible error by US forces that killed Pakistani troopers that shut the Nato routes that resulted in needs for an apology that resulted in relations collapsing. long sleeves dress long sleeves dress Using the anticipated opening of Nato routes, it ‘seems some in Islamabad need to hold at the

 18. impoweddingrtant first step and tw great exampCheaples of cheap wedding ideas: evening dresses long Plan a Budget WeddIdeasingSet that all important wedding budget, Beach Wedding Dresses I d totaweddinglly understand that it s your big day anthed you want it t be the most fabulous occasion possible, This dress remWeddingain very popular, They are narrower Designer Mother of the Bride Dresses. yoCheapu will be unable t finish the sketch without anyCan help, Cocktail Party Dresses especially where skimping on costs could jeopardise your day,A new stylofe of wedding dreWedding Dresses under 100ss that is gaining in populasaverity is the biascut weddYouing dress. You d not need t waitmoney for the alternation of season as luxurious,Apartments for RentD It YourselfForget about hiring a trendy wedding plIdeasanner Prom Dresses 2013 .?If you are looking for houses for rent in Wayne