Home Földönkívüliek El tudnánk-e rejtőzni az idegen civilizációk elől?

El tudnánk-e rejtőzni az idegen civilizációk elől?

0

David Kipping csillagász az elmúlt napokban a Columbi Egyetemen tartott előadásán arról számolt be, milyen módon tudnánk “elrejteni” a Földet az űrbéli látogatók elől.

Azzal tisztában vagyunk, hogy több évtizede sugározzuk a rádió és televíziós jeleket a világűrbe, nem gondolva arra, hogy ennek milyen következménye lehet kozmikus értelemben. Ezzel kapcsolatban Stephen Hawking már kifejezte aggodalmát mondván, hogy a történelem újra megismétlődhet: vagyis könnyen előfordulhat, hogy fejlett civilizációk leigáznak minket, mint ahogy tették azt más emberi kultúrák egymással a múltban.

Megfelelő technológiai feltételek mellett szándék kérdése, hogy felfedjük vagy éppen elrejtsük magunkat. Ugyanígy fejlett civilizációk is képesek lehetnek láthatatlannak maradni vagy éppen megmutatkozni.

Az, hogy hogyan fedezünk fel, hogyan pillanthatunk meg vagy éppen elemezhetünk más bolygókat, nem egy bonyolult dolog: amikor a bolygó elhalad a csillaga előtt, akkor a csillag fénye elhalványul, mivel a bolygó kitakarja azt, láthatóvá téve magát. Így meg lehet azt figyelni. A NASA Kepler nevű teleszkópja már számtalan bolygót fedezett fel ilyen módon.

Fejlett civilizációk minden bizonnyal tisztában vannak azzal, hogy ezzel a megfigeléssel láthatóvá válik a bolygójuk. Ha viszont ezt nem akarják, akkor bizonyosan vannak módszereik arra, hogy leplezzék magukat. De hogyan lehetnek képesek erre?

Vegyük figyelembe, hogy egy bolygó láthatóságáról akkor beszélünk, amikor a csillag fénye elhalványul. Ahhoz viszont, hogy ez ne történjen meg, ellentétes helyzetet kell teremteni: azaz növelni a fényességet, hogy ne lehessen a bolygót észrevenni. David Kipping szerint erre a legalkalmasabb eszköz a lézer. A csillagokkal ellentétben ugyanis, a lézer nem diffúz, hanem irányított fény, mellyel lefedhetik akár az egész Naprendszerünket, miközben fényárban úszik a bolygójuk, láthatatlanná téve azt.

Ha a Kepler teleszkópon lenne ilyen eszköz, akkor körülbelül 30 MW teljesítményű fényforrásra lenne szükség, melyet oda irányíthatunk, ahol gyanúnk szerint van értelmes élet és nem akarjuk felfedni magunkat. Fejlett idegen civilizációk azonban rendelkezhetnek olyan technológiával, amely képes lehet érzékelni az álcázást. Ez fordítva aligha elképzelhető. Ugyanis ők még képesek is lennénk felépíteni egy álcázó rendszert elfogadható áron, az ő álcázórendszerüket nem lennénk képesek rzékelni a fejlettségi szintek miatt.

De miért lehet szüksége egy fejlett civilizációnak, hogy álcázza magát? Ennek alighanem biztos ami biztos alpú oka van. Ha ugyanis egy másik civilizáció gyors növekedésnek indul, akkor nem árt rejtve maradni előttük, amíg meg nem bizonyosodk egyik civilizáció arról, hogy a másik barátságos. Ezzel időt is nyer az adott faj, melynek során megfigyelheti, miként halad a másik faj evolúciója.

Egy álcázó rendszer működhet azonban fordítva is: ha egy civilizáció láthatóvá akarj magát tenni, ezt nagyon könnyen megteheti: egyszerűen csak olyan adottságokat kell teremtenie a bolygójukon, melyek teljesen eltérnek a természetestől: valami furcsát kell felmutatniuk, amit biztosan nem hozhat létre a természet és feltűnő a tudósok számára.

Létezhetnek ilyen jelek az univerzumban? Lehetséges. Figyelnünk kell a különös, rendellenes fényjelenségeket, ami mesterségesen eőállított információt is hordozhat, idegen civilizáció lenyomatával..

Ezt a fajta keresést az emberi kíváncsiság vezérli. De hogy nekünk álcázni kellene-e bolygónkat vagy sem, ez mindannyiaunk döntése kellene hogy legyen.

Willgard Krause képe a Pixabay -en