Home Cikkek Élet nyomára bukkantak a Vénuszon?

Élet nyomára bukkantak a Vénuszon?

28

Az Orosz Tudományakadémia Űrkutatási Intézetének kutatója, Leonyid Kszafomaliti a Vénuszról készült harmincéves felvételeket tanulmányozva jutott megdöbbentő felfedezésre. Kszafomaliti állítása szerint a bolygó felszínén az élet nyomai fedezhetők fel.

A hatvanas évekig a népszerű sci-fi szerzők több novellájában is feltűnt a Vénuszon felfedezett élet, ám a tudomány végül felülkerekedett a fikción. Az amerikai Mariner- és az orosz Venera-szondák segítségével a tudósok megállapították, hogy a Vénusz az összes közeli bolygó közül a legbarátságtalanabb légkörrel rendelkezik. A bolygó átlaghőmérséklete a 480 Celsius fokot is meghaladja, a légkör nyomása pedig 92-szerese a földinek.

Kszanfomaliti tanulmánya épp ezért t?nik szürreálisnak. Ez azonban nem akadályozta meg a Solar System Research szaklapot abban, hogy publikálják az ?rkutató felfedezését. A kivonat szerint Kszanfomaliti azt állítja, hogy az 1982-es felvételeken, amelyeket a Venera 13 készített, tisztán kivehet? egy lemez, egy fekete fül, illetve egy skorpió. A kutató szerint az észlelt objektumok felbukkanás után alakot váltanak, majd ismét elt?nnek. Mi lenne, ha elfelejtenénk a jelenlegi elméleteket a Vénuszon nem létez? életr?l? Az objektumok alakváltó képessége arra enged következtetni, hogy él?lényekr?l van szó – elmélkedik Kszanfomaliti a tanulmányban.

Az említett cikket egyel?re nem hozták nyilvánosságra, de gyanítható, hogy az orosz ?rkutató nem eddig ismeretlen létformákat, hanem a fénytörés játékát fedezte fel a harmincéves fotókon. Elméletileg azonban nem zárható ki, hogy létezhessen élet a Vénuszon. A Földön már korábban is felfedeztek olyan mikrobákat, amelyek a felszíni nyomás ezerszeresét is képesek elviselni, ez pedig csupán töredéke annak, amit a Vénuszon kéne elviselnie egy él?lénynek. Az is elképzelhet?, hogy egyes létformák képesek elviselni a Vénusz savas és radioaktív légkörét. A 480 Celsius-fokos h?mérséklet azonban kizáró ok lehet. A legfrissebb tanulmányok szerint az él? szervezet t?r?képessége 150 Celsius fok; efölött a DNS-lánc szétesik. Nem túl valószín? tehát, hogy fekete fülek és skorpióra emlékeztet? lények élnének a Vénusz felszínén.

Azonban az elképzelhet?, hogy ezek a lények más frekvenciatartományban mozognak, csak valamilyen oknál fogva láthatóvá váltak a 3 dimenziós térben. Ahogyan Omnec Onec nev? kontakta és a Groom Lake-is beszámoló is alátámasztja – a Vénuszon – csak úgy mint a többi bolygó – más rezgéssíkon nyüzsög az élett?l.


Felhívnánk a figyelmet korábbi hírünkre is, amelyben beszámolnak a bolygók jellegér?l más frekvenciákon.

A hírben szerepl? videó szövegének egy részlete:

“…Az információk alapján, amiket összegy?jtöttem és amelyekr?l eligazítást
kaptam, saját síkunkban minden bolygó, csillag és galaxis, illetve
univerzum – ahogyan mi látjuk – *ezekben a másik dimenziókban is létezik*.
Rájöttünk, és err?l eligazítást is kaptunk, hogy *legalább négy másik
dimenzió is létezik* *( megj : már amit a NASA is észlel, csak elhallgat! )*

Mint már elmondtam, minden általunk ismert bolygó, és minden galaxis
ezekben a más dimenziókban is létezik.

Ugyanakkor minden bolygó/galaxis/csillag eltér? formát ölt. Ezt
legegyszer?bben úgy lehet elmagyarázni, ha megnézzük Jupiter bolygónkat,
ami naprendszerünk távolabbi részén van.

Nos, a mi számunkra ez egy halálos gáznem? bolygó, teljesen lakatlan. Ha
azonban egy magasabb dimenzióból nézzük a Jupitert, azt látjuk, hogy teljes
formájában megváltozik. Többé már nem halálos gázbolygónak látjuk, *hanem
egy szilárd, más szín? bolygónak, ahol** élet van. *Ezt azért is tudjuk, és
azért is igaz, mert *a kormánynak olyan technológia áll a rendelkezésére,
amellyel észlelni tudja ezeket a magasabb dimenziókat, *és lényegében némi
betekintése van abba, hogy milyennek látszik a naprendszer”odaát”, ahogyan
mi hívjuk, ezekben a más dimenziókban.

Nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudunk az univerzumról és annak
m?ködésér?l, de az itt elmondott tényekr?l meger?síthetem, hogy valósak, és
azokról tájékozattak engem, és utasítást kaptam azokkal kapcsolatban a
velem dolgozó emberekkel együtt.

Nem vagyunk egyedül az univerzumban. Idegen lények vannak a mi
?rdimenziónkban, csakúgy, mint más dimenziókban. A Föld bolygó ( megj : még
a fejl?désének ) korai szakaszában van, talán azt mondhatnánk, hogy
iskolában jár, ha úgy akarjuk, ahol mi, mint lények addig élünk, amíg a
magasabb dimenziókban nem kerülünk…”

28 COMMENTS

 1. azt tartom felháborítónak, hogy ezek az elvakult hülyék a földi élet kialakulását veszik alapul az összes “idegen” bolygón az miért olyan elképzelhetetlen, hogy a földi extremofil mikróbákhoz és férgekhez hasonló más bolygón lév? lényekb?l kialakulhattak összetettebb szervezetek?
  extremofilok azok amik olyan helyen élnek meg, mely elviselhetetlen egy felszíni él?lénynek, több 100 vagy ezer fokon, oxigén és víz nélküli több ezer méter mélyen fekv? barlangokban élnek meg. ezek kb a vénusz jellemz?i is. én hiszem, vagyis hinni akarom, hogy a vénuszon vannak bonyolultabb él?lények a mikróbáknál. s?t talán még fejlett intelligens (ember szer?) él?lények is, mint ahogy Eisenhover aktából kiderült

  [ módosítva 25 Jan : 19:38 ]

 2. Az utolsó mondattal nagyon egyetértek: Más rezgéssíkon!

  Szóval más rezgéssíkon lehet élet a Vénuszon, ugyanúgy, mint ahogy a Szaturnuszon is! (protugalonok).

  Mert azért, tényleg, gondoljunk bele, túl nagy forróság van a Vénuszon (480 Celsius-fok) ahhoz hogy emberek vagy állatok élhessenek ott mint a Földünkön …..! 🙂

  De valahogy mégiscsak lehet ott élet, fejlett, intelligens lények is lakhatnak ott…. Csak más rezgéssíkon élnek akkor, mindenképpen!

  [ módosítva 31 Jan : 20:32 ]

 3. Én már láttam fényképen Protugalonokat. A Szaturnusz lakóit!

  Amikor az 1970-es években az Egyesült Államok elnökével találkoztak az USA–ban !

  A Színes UFO-ban volt!

  Hát, és… igen ! Nagyon elképeszt?en néztek ki, de az nem az igazi külsejük volt, ami akkor volt látható mert a Földi leveg? miatt egy légz?készüléket kellett viselniük.
  Szóval azt hogy valójában hogyan is néznek ki, azt nem tudja senki. (Mármint mi emberek, nem tudjuk) 🙂

  [ módosítva 31 Jan : 20:35 ]

 4. A rezgéssik gondolom létsik erre gondolt Szpacsek. Egyre több tudós meg van róla gy?z?dve, hogy a Földön is létezhetnek párhuzamos létsikok és ha ez igaz a Földre akkor valószin?leg igaz a többi bolygóra is s?t az egész univerzumra.

 5. Elég szomorú, hogy az emberi létformát veszik alapul mindenhez, mert nem tudnak egy szemernyit sem elvonatkoztatni ett?l a 3D-s testt?l….. és bele sem gondolnak hogy azon kivül a megnyilvánulási formák száma alakja végtelen.
  Hallottam a vénuszbeliekr?l…… a Plejádok lakóiról az Orionbeliekr?l és még sok más, a mi galaxisunkban lakó intelligens lényekr?l…nem beszélve a párhuzamos dimenziók lakóiról és a fénylényekr?l…stb stb…….miért ne lehetne a Vénuszon is valamely létforma….szerintem van….csak nem emberi!:|

 6. George Adamskit ‘megutaztatták’ és tanítgatták különböz? dolgokra a Vénusziak. Err?l csak keveset tudok. De azt olvastam, hogy érdekes dolgokat mondtak neki, miközben az ?rben néhányszor utazást tettek az UFO-ban.(a Vénuszi ?rhajóban.)
  Egy Mester volt ott aki beszélt Adamskinak különböz? dolgokról.
  [ módosítva 28 Jan : 02:13 ]

 7. Már nincs meg nekem, az az újság, Switch!
  😐
  Egy 2001. körüli Színes UFO-ban volt a cikk meg a kép.
  már nincsen meg bel?le nekem egy példány sem!
  Ufómagazinból sem.
  ************************************************************
  *

  Az interneten meg nem tudom megvan-e az a fénykép valahol, és ha igen, hol. 😐
  Szaturnuszi lények voltak a fényképen. Ketten–ha jólemlékszek. És éppen az (akkori) amerikai elnökkel tárgyalnak a fotón.
  Akkoriban csak olvastam ezeket az újságokat, de nem tettem el, mert nem gondoltam volna, hogy én még valamikor az UFO-kutatással komolyabban fogok foglalkozni. Csak érdekl?d? voltam.

  De most hogy már 3 éve van internetem, olyan sok anyagot találtam itt a földönkívüliekr?l, hogy elkezdtem mégiscsak komolyabban foglalkozni velük! 🙂

  [ módosítva 31 Jan : 20:39 ]

 8. Mikor el?ször olvastam róla egy régi Ufó magazinban én is igaznak gondoltam aztán minél több kontakta beszámolóját elolvastam egyre kevésbé kezdtem hinni nekik, túl vallásos jelleggel közelitették meg a dolgot ezzel kialakitva az úgymond UFO vallást és ?ket nevezték UFO prófétáknak. Meg a másik dolog volt Adamskinak olyan fotója amir?l kiderült kés?bb, hogy hamisitvány. Lehet történt vele valami csak utánna még ? is rá tett egy lapáttal mikor látta, hogy a média mennyire felkapja az esetét. Ugyanez volt a helyzet a Gulf Breeze-i esetben. Ott valóban láttak UFO-kat abban az id?ben csak nem annyit mint amennyit állitólag Ed Walters lefényképezett. Ezek ilyen félig igaz dolgok szerintem.

 9. Szerintem is ez a helyzet. Hogy történt valami Adamskival, szóval találkozott az UFO-val a ’40-es években, aztán a Vénuszbeliek repültek vele néhányszor a Naprendszerben… ahogy írtam is ehhez a hírhez !
  Persze ett?l még lehet hamisítvány az Adamski némely UFO-fényképként “beadott” fotója. Elég zavaros történeteket adott el? Adamski, az 1950-es, ’60–as években az UFO-élményeir?l …….

  Viszont az szerintem mindenképp igaz lehet hogy a Vénuszlakókkal utazásokat tett az ?rben az ? UFO-jukban. Olvastam err?l itt a neten is.

  [ módosítva 31 Jan : 20:42 ]

 10. mulder87 — igen. A Gulf Breeze-i 1988-as esetek..

  (Le vannak írva az ott történtek részletesen — aki nem ismeri és el akarja olvasni — Hargitay Károly: Negyedik típusú találkozások c. könyvének egyik fejezetében.)

  Ed Walters tényleg jó sokszor látott ott UFO-t akkor…és le is fényképezte. 🙂

  [ módosítva 28 Jan : 16:24 ]

 11. Szerintem a Gulf Breeze-i esetnél sokkal hitelesebbek a Hudson völgyi UFO észlelések amir?l az Éjszakai ostrom cim? könyv is szól. De azért vannak Gulf Breeze-i esetnek is megmagyarázhatatlan részletei valami ott is történt. Nekem is megvan Harghitai Károly könyve én is olvastam.

 12. Tisztelt GONDOLKOD!

  “Mi az, hogy rezgés sík? Ez a dolog, hogy bizonyítható? Megint olyan dolgokról beszélgetünk amire semmi bizonyíték nincs csak a fantázia végtelen hatalma. Mint a slidersben?” Erre a hozzászólásodra szeretnék reagálni.

  Az, hogy minden rezgésben van, egy fizikai tény. Nem csak a fénynek, rádióhullámoknak, hullám természet? anyagoknak van rezgésszámuk, hanem minden él?lénynek, tárgynak, anyagnak.

  Miel?tt valamire azt mondod, hogy semmi bizonyíték nincs rá, legalább kicsit járj utána a témának. Ajánlom figyelmedbe a holografikus világegyetem elméletét és a kvantum radír kísérletet. Itt van hozzá 2 link: -link- és -link- . Igaz hogy ezek csak közvetve érintik ezt a témakört, de bizonyos fizikai kísérletekb?l nagyon érdekes következtetések vonhatóak le. Kérlek, kicsit járj utána a témának és ha azután is ezen a véleményen leszel, hogy semmi bizonyíték nincs ezekre a dolgokra, én azt teljes mértékben tiszteletben tartom. Annyit még hozzátennék, hogy az univerzum kicsit összetettebb és érdekesebb dolog annál, minthogy bizonyos feltevéseket rögtön, vizsgálódás nélkül elvessünk.

  Üdv, hunzol
  [ módosítva 28 Jan : 15:40 ]

 13. Köszönöm a linkeket megnéztem. Az a baj, hogy mindig olyan dolgokkal jönnek el? emberek amiket vagy nem lehet látni vagy nincs rá bizonyíték vagy csak egy ember látta. Pl: (a Hold sosem látott felén ?rbázisok vannak). Sose fogjuk meglátni!! Ez számomra már idegesít? és csalódás.

 14. Ezt írta nekem is privát levélben valaki, hogy “idegesít?” vagyok mert olyan dolgokat írok, amire nincsen bizonyíték.
  Viszont én még eddig soha nem hazudtam. A legjobb tudásom szerint írtam meg azt ami szerintem az igaz, az igazság.

  🙂 🙂

  Szóval én itt nem akartam csalódást okozni senkinek, mindig is ez volt az alapelvem, a vezérelvem, amióta beregisztráltam ide.
  Lehet, hogy valakinek még így is csalódást okozok, mert sok nem-ellen?rizhet?, nem-bizonyítható dolgot írok le itt….
  Viszont már rengeteg olyant is megírtam amire VAN bizonyíték, hozzáférhet?, és vagy be is mutattam itt, vagy én láttam, vagy utána kell nézni–keresni kell és akkor meg lehet találni. Például, könyvekben, interneten. Nem kell itt most az Egyesült Államok kormányának a “Top Secret” “szigorúan titkos” UFO-aktáira gondolni. (Azokat én se ismerem, nem arról beszéltem.) 🙂

  [ módosítva 30 Jan : 15:59 ]

 15. 🙂 🙂 egyetértek, egyetértek ….. 😀

  Arra gondoltam, hogy én a You Tube-on kívül, sehonnan máshonnan nem tudok belinkelni semmit ! Mert nem lehet az én gépemr?l ! Próbáltam 1000-szer.

  Ezért mondom hogy ha bizonyíték kell keressétek meg a neten ti magatoknak, mert én nem bírok belinkelni SEMMIT !
  Csak hozzászólást tudok írni, és a You Tube-ról linkelni.

  A legnyitottabb arc meg szerintem nem én vagyok, a Paranormal.hu-n, hanem Bajezid.

  [ módosítva 31 Jan : 20:29 ]

 16. aAnd saudiovideoi formintong Beach Wedding Dresses Designer Bridesmaid Dresses .There are other organizinesCheap thint offer free wedding gwons How T Find A Wedding Dress Without Going T A Bridal Boutique. Beach Wedding Dressesor even give it for less money t girls wh cannot funds one Vintage wedding dress . Brides mToostly dongot their dress t different group for instance the orFindganizine flowergirls dresses . mostly find out girls t dongot their gowns proFindperly engage group rangesment jewelry set t their organizine s thint they can way to profit findingfrom it. you can prdressesobturn intollyly get informine on how t obtain such donine since they may way tao sell it such a lowcost price Casual Wedding Dresses .How+To+Find+A+Wedding+Dress+Without+Going+To+A+Bridal+Boutique. Pictures com/dressesguide/
  howtofindcheapweddingdressesandbridalgownsfindingcheapweddingdres
  sesforyears/ target= blank And of Bridal