Home Cikkek Eltitkolják a 2014-es üstököst? – A bolygónknak ütközhet

Eltitkolják a 2014-es üstököst? – A bolygónknak ütközhet

2

A bécsi egyetem nemzetközileg elismert geológusa, Alexander Tollmann professzor szerint a Noé által átvészelt árvizet valójában egy üstökös becsapódása idézte el? 12 ezer évvel ezel?tt. Az árvizet a világ számos vallása jegyzi.

Annak ellenére, hogy ezek a feljegyzések a történelmi tényeket tekintve rendkívül szegényesek, az árvízzel kapcsolatos elbeszéléseket szinte minden történelem el?tti társadalom mítoszai és legendái alátámasztják. A megbízható információk az id? ilyen távoli szakaszáról érthet? módon igencsak hiányosak, a nyelvészeti és antropológiai kutatások e legendákat mégis i. e. 10 ezer környékére teszik.

Mindezek tudományosan is bizonyíthatók. Rendkívül magas szint? C-14 radioaktív anyagot találtak az árvíz idején élt, fosszilizálódott fákban. A becsapódás tönkretehette az ózonréteget, ami miatt nagyobb mennyiség? C-14-es izotóp képz?dött.

A mítoszokra utalva, melyek hét napégésr?l és egyéb hatalmas katasztrófákról számolnak be, Tollmann azt állítja, hogy a becsapódás pontos ideje i. e. 9600-ra tehet?. Victor Clube, az oxfordi egyetem asztrofizika-professzora egyetért Tollmann-nal, és a Noé-féle árvíz eredetér?l alkotott teóriáját teljesen hihet?nek találja. Clube szerint a civilizáció bukásának és az azt követ? sötét éveknek Európában egy hatalmas üstökös becsapódása volt az oka, úgy 1500 évvel ezel?tt.

Valós fenyegetés

A tudományos társadalom szerint több nagyobb üstökösbecsapódás is lezajlott a nem is olyan távoli múltban. 1905-ben például egy üstökös robbant fel a szibériai Tunguzka felett, körülbelül 30 megatonna er?vel, letarolva több mint 120 négyzetkilométernyi erd?s területet, ismét bebizonyítva, hogy a világ?rben haladó, hatalmas k?darabok folyamatos fenyegetést jelentenek.

meteor2014apr-usa.jpg

Potenciálisan veszélyes aszteroidák1998. március 11-én a Smithsoniai Asztrofizikai Obszervatórium bejelentette, hogy az 1997XF11 nev? aszteroida – melyet az arizonai egyetem alkalmazottja, Jim Scotti fedezett fel 1997 decemberében – 2028-ban rendkívül közel kerül majd a Földhöz. Úgy becsülték, hogy ez a hatalmas, körülbelül két kilométer átmér?j? szikla akár 77 ezer kilométerre is megközelítheti a Földet. Az 1997XF11-es aszteroidát azonnal felvették a Potenciálisan Veszélyes Aszteroidák listájára, mivel, ha a Föld útjának kiszámításakor használt tényez?k bármelyike is megváltozna, bolygónk egyenesen a k?darab útjába kerülne.

A NASA csapata azonnal tiltakozását fejezte ki, azt állítva, semmi esélyét nem látják annak, hogy az 1997XF11 a Földnek csapódjon. A következ? napon a smithsoniai csoport bejelentését visszavonta, egyetértve a NASA-val.

Eltitkolják az adatokat?

Egyesek azt állítják, hogy a NASA az olyan nagyobb aszteroidák, mint az 1997XF11 vagy az újabban felfedezett 2003QQ47 küszöbön álló becsapódását próbálja leplezni. Az egyre közelg? szerencsétlenség titokban tartásával a NASA elég id?t nyer a becsapódás megel?zésére anélkül, hogy pánikot keltene. Bárhogy legyen is, a titkolózással és az emberek meggy?zésével, miszerint semmi sem fog a Földnek csapódni, legalább megel?zik a terrort és anarchiát, ami feltételezéseik szerint id?közben elborítaná a világot.

2014-ben a Földnek ütközhet?

Amikor egy csillagász figyelmezteti az emberiséget egy aszteroida Földdel történ? lehetséges összeütközésére, mindig csak napok kérdése, hogy ?k vagy mások korrigálják a bejelentést, és kijelentsék, csak téves riasztásról volt szó. Ennek egy közismert példája a 2003-as eset, akkor azt jelentették be, hogy egy QQ47 néven ismert, egy kilométeres k?darab 2014-ben a Földnek ütközik. Mindössze pár nappal kés?bb a pánik véget ért, aminek kapcsán úgy tartják, a legvalószín?bbnek az t?nik, hogy valaki bejelentéseik visszavonására kérte a tudósokat, akik a megoldáson azóta is dolgoznak a háttérben

krater_berringer.jpg

Megnyugtató magyarázatAz üstökösök jelentette pánik kitörése ellen, melyet az utóbbi évtizedek hasonló témájú katasztrófafilmjei csak tovább fokoztak, a tudóstársadalom legtöbbször a hibalehet?ségek számával próbál védekezni. Eszerint, amikor a smithsoniaiak és a NASA csapata el?ször feldolgozta az 1997XF11 adatait, meglehet?sen kevés információt használtak fel, így a hibaküszöb magas volt. Amint a média elkezdett pánikba esni, egyéb kutatók még több adatot szolgáltattak.

24 óra múlva mindenki a nyolc év alatt begy?jtött csillagászati adatokat elemezte, hogy az aszteroida útvonalát pontosan kiszámíthassák. Ez a hibaküszöböt jelent?sen csökkentette. A megnyugtató magyarázat szerint az aszteroida több százezer kilométerrel kerül majd el minket, és a 2014-es sem jelent valós veszélyt, ám nem véletlen, hogy ennek ellenére továbbra is sokan tartanak egy esetleges becsapódástól.

Forrás: femina.hu és Alexandra Kiadó Rejtélyes esetek – A legérdekesebb összeesküvés-elméletek

2 COMMENTS