Home Paranormális jelenségek Emlékezo viz

Emlékezo viz

0

Masaru Emoto japán tudós tizenkét évi munka után írhatta meg a The Message from the Water (Üzenet a vízb?l) cím? könyvét. Amiben nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a víz nemcsak információkat, de érzelmeket és tudatállapotokat is elraktározhat!

Könyvében bemutatta az úgynevezett információ-kristályokat, amelyeket a vízb?l választott ki, és amiket szerinte a világ bármelyik laboratóriumában el?állíthatnak más kutatók is. Igaz, mindez klasszikus ?áltudománynak? számít az akadémikusok szemében, de Emotót mindez nem izgatja. Tudja, amit tud.

Például három év alatt tízezer fényképet készített. Kiderült, hogy a kristályok optimális létrejöttére a mínusz 5 fokos vízben lehet számítani. A hópelyhekhez hasonlatos hatszöglet? képz?dmények kizárólag jó vagy rossz érzéseket, negatív vagy pozitív eseményeket jeleznek, aminthogy a színük is utal erre. Könyvében a kutató be is mutatta a száz legszebb felvételt.

A tudós egy japán város, Kobe vízvezetékéb?l nyert vízben is készített felvételeket közvetlenül az ottani tragikus földrengés után. Látható a könyvben, hogy az információ-kristályok valamilyen szörny?, ?absztrakt?, szétfolyó, z?rzavaros képet mutattak. A három hónappal kés?bb ugyanabból a vezetékes vízb?l vett minták alapján készült felvételeken már hatszöglet? sárga ?virág? (kristály) jelzi, hogy a városban minden rendben van.

1984 óta egy amerikai biokémikus, dr. Lee Stanley Lorenzen is végzett ugyanilyen kisérleteket. Például a Kaukázusból az ottani kefirt (a ?hosszú élet titkát?), az Andokból pedig a már nálunk is ismert ?macskaköröm? nev? gyógynövényt hozta az USA-ba. Sima csapvízbe kevert ezekb?l az anyagokból, majd azt el?bb 200- majd 400-szoros higításban juttatta a kísérleti vízbe. A víz az információ-kristályok tanúsága szerint nemcsak emlékezett erre a két anyagra, de meg is ?rizte azokat, és még ilyen hihetetlen higításban is alkalmazható volt kés?bb, mint gyógyvíz!

A két tudós ma már együtt dolgozik. Most azzal foglalkoznak, hogy egy-egy pohár víznek jó és rossz szavakat mondanak, illetve valamit jót vagy rosszat ábrázoló fényképek mellé állítják. Híreik szerint más szín?, pozitív kristályok alakulnak ki abban a vízben, amelyiknek a JÓ, a SZERETET, TERÉZ ANYA szavakat sugallják, és negatívak, ha Adolf Hitlerrel, az ördöggel, a rosszal, a gy?lölettel hozzák ?ket kapcsolatba. Ha pedig egy ilyen pohár pozitív vizet átöntenek egy addig közömbös másik pohár vízbe, s a két folyadék összekeveredik, akkor lefagyasztás után a nagyobb vízmennyiségb?l is ilyen pozitív kristályok választhatók ki, és ez mikroszkóp alatt is jól megfigyelhet?. Kísérleti személyeket arra is megkértek, hogy egy adott pohár vízbe csak pozitív gondolatokat, fogalmakat sugározzanak. Az addig ?üres?, információk nélküli folyadékban ezek után megjelentek a pozitív információk.

Földrengések és más katasztrófák során sikerült bebizonyítani, hogy az ember körül található víz – a vezetékes, a folyók, a tavak vize – együtt szenved az emberekkel. Ha nekünk rossz, akkor a szenvedéseink valamiképpen – pszichikai úton? – átszivárognak.

A két kutató egy id? után zenét sugárzott be a kísérleti folyadékokba. Desztillált víz kapott különféle zenéket, általában klasszikus szerz?kt?l: Mozart, Bach, Chopin, Beethoven zenéje áradt feléjük. A víz különben be volt fagyva, lévén hogy e kísérleteket az optimális mínusz 5 fokon hajtották végre. Az egész éjszakára két hangszóró közé állított folyadék folyamatosan kapta a zenét. Reggel aztán kiolvasztották, és mikroszkóp alatt tekintették meg a kristályokat.

Jellemz?, hogy minden zeneszerz? munkája más és másféle információ-kristályokat állított el?. Mellesleg az információ a vízbe vihet? írással vagy kimondott szavakkal is. Ha egy teljesen zavaros, algás víznek órákon át azt sugallták, hogy ?hullámzik, hullámzik?, akkor kés?bb már szép, tisztaságra utaló kristályokat mutatott a korábbi komor, szorult helyzetet sugalló negatív információk helyett. Ha két teljesen egyforma, zárt edényben lév? víz közül az egyikre ?angyal?, a másikra ?ördög? feliratú papírt tettek egy éjszakára, akkor reggelre a két kiolvasztott folyadék kristályai egymástól teljesen eltér? pozitív és negatív képet mutattak.