Home Cikkek Forgatókönyvek 2012-r?l, vagyis mi várható?

Forgatókönyvek 2012-r?l, vagyis mi várható?

2

Ma a hatalmi elit a globalizáció utolsó simításainál tart, készen állva a világkormány felállítására.

Az összkép sokkal többet elárul, mint az egyes részek külön-külön:

1. A pénzügyi összeomlás

A globális pénzrendszert 2008 óta mesterségesen tartják életben. Ben Bernanke, Timothy Geithner és az USA gazdasági kommandós-csapata (Robert Rubin, Larry Summers, a Goldman Sachs, a Citigroup és a JP Morgan mega-bankárai az angol jegybankkal és az EKB-val együttm?ködve) egy lépést sem tesznek a lakosság és a haldokló gazdaság megmentése érdekében.

Több ezermilliárd dollárt injekcióztak az elit bankokba és a f?vonalas média segítségével elhitették a világgal, hogy bizonyos bankok túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak. Ahogy azt Orwell írta: ?Túl hatalmas a bukáshoz.?
Miért? Mert nem a kormányok felügyelik és irányítják a Goldman Sachs, Citicorp, HSBC, Deutsche Bank és JP Morgan Chase féle óriásokat, hanem pont fordítva.

2. Gazdasági válságok

A ?destruktív, széls?séges kapitalizmus? a nemzeti és területi gazdaságok tönkretételén ügyködik, olyan rabszolgatartó-gulág egységekké alakítva azokat, amit még Sztálin is megirigyelt volna. Problémáink nem a világ valós gazdaságából erednek (amely úgy-ahogy m?köd?képes állapotban van), hanem a hamis pénzügyi, banki és spekulációs világból.

3. Társadalmi zavargások

A görög, ír, portugál és izlandi, valamint a lehetséges olasz, spanyol és egyéb összeomlások egyre er?szakosabb társadalmi zavargásokhoz vezetnek, nem kímélve Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat sem.

4. Járványok

A napokban hallhattuk, hogy készen van a “H 5 N 1”, az eddigi leghalálosabb influenza vírus, melynek halálozási aránya 50%-os lehet. Egyre több ?influenza meglepetésre? számíthatunk, melyek kötelez? oltásokhoz vezetnek majd, jó alkalmat szolgáltatva a beinjekciózható RFID chipek ?er?szakmentes? bevezetéséhez, melyek az emberi DNS konkrét szakaszait veszik kezelésbe. Faji és etnikai alapon m?köd? népességszabályozási kampányok?

5. Globális felmelegedés

Miközben a globális gazdaságot ?növekedésmentes üzemmódba? helyezték, a gazdasági hajtóer?ket a fogyasztás csökkentésére állították át. Vajon az elit által a világra er?ltetett karbon kredit rendszer is a teljes társadalmi kontrol egyik eszköze? Ma már tudjuk, hogy igen.

6. Terrortámadások megrendelésre

Ez az elit egyik kedvenc joker lapja a játszmában, amit akkor vet be, ha egy új válságot akar elindítani vagy a világkormányhoz vezet? utat lerövidíteni. Vajon az új 9/11-nél is nagyobb támadások az újabb globális háborúkat, megszállásokat és népirtásokat hivatottak el?készíteni? Egy nagyváros elleni nukleáris merénylet, amit az elit ellenségeire lehet kenni hogy hangzik?

Pl. 2012. OLIMPIA – LONDON ???

Már most is sokan észrevették és hivatalosan is foglalkoznak vele: Miért lehet pont a ZION feliratot kirakni a London 2012 olimpia logójából és miért száll füst egy másik hivatalos logón?
Illetve miért egy-szem? a logó figurája ?

7. Általános háború a közel-keleten

Közben bejelentette Irán, hogy országa elleni szankciók esetén lezárja a Hormuzi-szorost, ahol a világ olajtermelésének 40%-a halad keresztül. Közben a nagyhatalmak tengerészeti egységei, vadászrepül?i és egész hadseregei készen állnak a támadásra Szíria, Irán és még ki tudja ki ellen.

8. Környezeti katasztrófák és ?balesetek?

A Szovjetunió végnapjait elindító 1986-os csernobili baleset megmutatta a világnak és a szovjet népnek, hogy az állam nem képes kezelni saját nukleáris létesítményeit. 2010 áprilisában láthattuk, a BP fúrótornya miatt bekövetkezett ökológiai katasztrófát a Mexikói-öbölben, majd röviddel utána, 2011 márciusában a sokkal súlyosabb és jelenleg is tartó fukusimai nukleáris szerencsétlenséget. Ezek a balesetek vajon véletlenül történtek? Ki tudja.

9. Vezet? politikusok és vallási vezet?k ellen, az elit ellenségei által elkövetett merényletek

A Mossad, a CIA és az MI6 tökélyre fejlesztették az ilyen piszkos munkák kivitelezését.

10. Az USA által ?latornak? min?sített országok elleni támadások

Ki lesz a következ?? Irán? Szíria? Észak-Korea?

11. Megrendezett vallási események

A tömegek egyre er?söd? igénye valami többre, valamilyen célra az életükben nagyon sebezhet?vé teszi ?ket egy hollywoodi stílusú, 3D-s hologram el?adásra, ami megkísérelheti elhitetni velük Jézus második eljövetelét. Egy elektronikus ?messiás?, aki az elit céljaival összhangban cselekszik? Ki merne ?isten? ellen fordulni?

12. Megrendezett kapcsolatteremtés földönkívüliekkel

Ez is egy lehetséges opció. Az emberiség jelent?s részét sikerült meggy?zni a földönkívüliek létezésér?l. A hologram technológia itt is kapóra jöhet és segíthet megrendezni egy földönkívüli ?rhajó földre szállását, például a Fehérház gyepén, kihangsúlyozva természetesen mennyire fontos, hogy az emberiség egységes frontot alkotva fogadja a földönkívüliek érkezését. Újabb ürügy a világkormány szükségességére?
Mi a közös ezekben az egymással összefügg? ?válságokban?? Globális felmelegedés, járványok, ?nemzetközi terrorizmus?, pénzügyi összeomlás, gazdasági válság vagy akár egy földönkívüli kontaktus?
Közben folyamatos és lépésr?l lépésre történik a szabadságjogok eltörlése!

Pl. Határozatlan idej? fogvatartásról és internálásról szóló törvény elfogadása, az internet cenzúrázása és azonnal lekapcsolás lehet?sége, országok nemzeti szuverenításának megszüntetése… és sorolhatnánk

13. Valós kapcsolatfelvétel a földönkívüliekkel, ?rhajók és dimenziókapuk megjelenése

Amennyiben a jelenlegi ütemben halad Földünk társadalmi és politikai berendezkedése, azzal nem csak magunkat veszélyeztetjük, hanem veszélyessé válunk a galaktikus társadalmakra is. Olyan viselkedést tanúsítunk, amely ellentmond a magasszint? spirituális irányelveknek. Több kontakta szerint a felemelkedni vágyókon segíteni fognak és 2012-ben egy megtörténik az Els? Kapcsolatfelvétel. Ugyancsak ezzel párhuzamosan a világ több helyein dimenziókapuk nyílnak meg, ahol lehet?ség lesz átmenni más frekvenciákon rezg? világokba.

Mindegyik pont azt hivatott bizonyítani, hogy egyetlen nemzet sem képes megbirkózni a problémákkal önmagában, így kezelésükhöz mindenképpen egy világkormány felállítására van szükség.

2012-r?l egy dolgot biztosan tudunk: résen kell lennünk, aminek kulcsa a jól informáltság. Fontos, hogy megértsük, mi folyik a világban a valóságban. Azt nézzük, ami történik, ne azt, amit a globális televíziós csatornák és médiumok urai próbálnak elhitetni velünk.

vilaghelyzete.blogspot.com / paranormal.hu

2 COMMENTS

 1. Hogy mi történik Magyarországon? A Kormányzati Ellen?rzési Hivatalhoz fordult az Egyesületünk végs? elkeseredésében, de ezidáig semmi:

  Tisztelt Dr. Gaál Szabolcs Barna Elnök Úr!

  Egyesületünk tevékenységi körére hivatkozva ( F?városi Bíróság által joger?re emelkedett Alapszabályban foglalt célkit?zésünk:
  ?Részvétel a szabadalmakat, ipari parkokat és a befektet?ket érint?
  nemzeti stratégiaalkotási folyamatokban és annak információs támogatásában, valamint szakért?i véleményalkotásban?,
  valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Kiemelt fejlesztések f?osztályától Dr. Földi Enik? f?osztályvezet?t?l ? A hazai kutatás ? fejlesztés – innováció pályázati rendszerének átalakítása során számítunk az Innohightech Egyesület szakmai észrevételeire is.?

  Olyan alrendszerbeli hiányosság pótlását kezdeményeztük a ?Tudásbázisra épül? nemzetgazdasági stratégia? kormányzati koncepciónkban a Miniszterelnökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium felé, melyre saját és más ágazatbeli szakemberek egybehangzó véleménye szerint is éget? szüksége van az ország gazdasági fejl?dését és nemzetközi versenyképességét illet?en. Az általunk készített javaslat ?Tudásbázisra épül? nemzetgazdasági stratégia? (csatolva) 29 f?s szervezete látná el azt az ?alrendszerbeli? folyamatbeli pótlást, aminek az eddigi hiányossága által akadozik a hazai K+F+I eredményeinek ipari szegmensbe történ? megfelel? integrálása külföldi t?kebevonásokkal, ami a hazai gazdaság eredményességét nagymértékben növelhetné. (Pl.: Jelenleg is aktuális keresletek vannak nemzetközileg K+F+I – ben, amire nem tudunk kielégít?en reagálni, pedig megoldható lenne, így az ország elesik ezen gazdasági lehet?ségekt?l. Ez ügyben egyeztettem a Nemzeti Külgazdasági Hivatal ? Üzletfejlesztési f?osztályán Szabó Eszter Anna vezet? tanácsadóval is és iparkamarai szinten is.)
  A kormányzati tárgyalások során egyértelm?vé vált, hogy szükséges lenne a tevékenységünk, de mivel a munkánk átfogó és több minisztériumot érint, valamint a minisztériumok forráshiány sz?kösségben vannak és ?alrendszerbeli? egység finanszírozási igény ritka náluk (véleményem szerint), így nagyon nehezen realizálódik az ügyünk, ami egy éve kezd?dött, és most is el?tárgyalási folyamatban van.
  Pályázatokat mint saját finanszírozási lehet?ség vizsgáltunk, az EU-s rendszer?nek nem felelünk meg, hazai kiírt pályázat a témánkra pedig nincs. Probléma az öner? hiánya is, amit fokoz, hogy társadalmi munkában ( egyesületként) és nem mint gazdasági szervezet végeznénk ezen tevékenységet országos hatáskörben, ami a kormánnyal is folyamatos együttm?ködést jelentene és így ez kizárja a magáncélú üzleti keretben való m?ködését.
  Mivel az ország gazdasági helyzete egyre jobban indokolja a jelenlegi válságmegoldás kezelését, kérem szíves közbenjárását az ügyben. Igaz, hogy ezek a beruházások, amiket érdemben el?mozdíthatnánk, jöv?beni államháztartásbeli tételt képeznek, de ahhoz, hogy ezek ténylegesen is befolyhassanak az államháztartásba, a lehet?ségét meg kell teremteni. Várom mihamarabbi megtisztel? szíves válaszát és segítségét.

  Megjegyzés: Több hivatalbeli levelünk van az ügyet illet?en, készséggel állok a rendelkezésére, ha ezek szükségesek vagy egyéb információ. A Miniszterelnökségr?l Dr. Fellegi Tamás és Dr. Matolcsy György miniszterekhez irányítottak, de még nem született ez idáig érdemi döntés, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ? Kiemelt fejlesztések f?osztályával léptünk ismételten kapcsolatba.

  Ide kapcsolódó linkünk, ami nem tartalmazza az összes hivatalos levelezést: -link-

  2011.12.06.