Válasz erre: A valódi UFO kutatás

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek A valódi UFO kutatás Válasz erre: A valódi UFO kutatás

#13222
Tamas
Felhasználó

Tények és igazságok

‘Magyar X-akták’ címmel jelent meg egy cikk a 2009. júliusi Ufómagazinban.

Ez egy interjú, melyet Dr. Opál Sándorral készítettek, egy olyan személlyel, aki sok titkot tud, és ÉPPEN EZÉRT MINDIG A HÁTTÉRBEN M?KÖDÖTT/M?KÖDIK.

Részlet a bevezetésb?l és az interjúból :

“…Az alábbi beszélgetés Dr. Opál Sándorral, a hadtudományok kandidátusával, az MTA köztestületének tagjával, a Hübners Who is Who Társaság kitüntetett és különleges tagjával készült, aki korábban, a belügyminisztériumban végzett tudományos munkája során a hazai ufológia észlelések véleményezésével is foglalkozott.

A bennfentesek azt is tudják róla, hogy a rendszerváltást megel?z?en igen jó kapcsolata volt nemcsak a rend?r és honvédtábornokokkal, hanem még Kádár Jánossal is. S?t alezredesként annak egyik titkos biztonságpolitikai tanácsadója volt…

…S most… következzenek a megdöbbent? tények :

– Ön szerint igaz-e… , hogy hazánk jelent?s ufológiai gy?jteménnyel rendelkezik, amelyet a nagyhatalmak is tanulmányoznak?

– Tudomásom szerint igen. A rejtekhelyét azonban én sem ismerem. Angol, amerikai és más régészek is konzultáltak magyar kollégáikkal régészeti és ufológiai szempontból fontos hazai leletekkel kapcsolatban.

– Miért nem tud err?l a közvélemény?

A hun-magyar törzsszövetség egykor hatalmas területre kiterjed? katonai nagyhatalom volt. Biztos helyekre elrejtve, hazánk ebb?l a korszakból is ?riz ufológiai szempontból fontos, értékes leleteket. Ezek Magyarország legféltettebb és legvédetettebb értékei. Sem a török, sem az osztrák, sem a német megszállók nem tudták, hogy hol vannak, és még a szovjet hader?k is csak egy részükr?l szereztek tudomást.

Hazánk ma is az ufók kedvelt célpontja – sík területeinket el?szeretettel használják átszállására. Nem csoda, hogy jelent?s ufológiai tapasztalataink vannak. Hogy err?l miért nem tudnak az emberek? Nálunk mindig is nagy hagyományai voltak az ilyen kérdésekben szerintem káros titkolózásnak. Sokkal jobb lenne, ha az emberek megismernék a valóságot.

– Mi az igazság Ön szerint?

Az emberek valószín?leg nem tudják, hogy 1972-ben a Szovjetunió kérésére Magyarországon hozták létre a legnagyobb európai ufómegfigyelési hálózatot…. A központi ufómegfigyel? állomás Ózd környékén volt, a többit az Alföldön és a Kisalföldön helyezték el. Kádár János is nagyon fontosnak tartotta a rendszert, rendszeresen kért jelentést a m?ködésér?l. Ezzel kapcsolatban nagy hibának vélem, hogy 1994-95-ben a magyar honvédség meteorológiai megfigyel?állomását felszámolták, mert azok nagyon hasznos adatokat szolgáltattak. A rendszerváltást követ?en a Határ?r cim? lap és már belügyi újságok is beszámoltak arról, hogy ufók titkos katonai objektumokat próbáltak meg felderíteni hazánkban. A hatóságok csak akkoriban több, mint 2000 lakossági bejelentést kaptak…”