Válasz erre: Spiritualizmus

News Fórumok Kávézó Társalgó Spiritualizmus Válasz erre: Spiritualizmus

#132796
wolfi
Felhasználó

A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete

2014. Január 14.
Sheldan Nidle által

(a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! Jó hírekkel térünk vissza! Földi társaink szorgosan biztosítják, hogy a nektek szánt dolgok a vágyaink szerint nyilvánuljanak meg. Lényeges, hogy szabadok legyetek, jólétben, és hogy a hozzátok erősített adósságok sora tovaszálljon. Ez a jólét nem igazán egy ajándék; sokkal inkább az, hogy hálánkat ki tudjuk fejezni irántatok, hogy képesek vagytok fenntartani az emberiség új korszakának elhozása iránti készségeteket és akaratotokat. Mindegyikőtöknek van bátorsága, hogy segítsen nekünk az által, hogy kimutatja szándékát, amikor újraértékelt valutát (RV currency) vásárol, vagy másféleképpen vesz részt a különféle jólétprogramokban. Most kapjátok meg mindannyiunk elismerését a sok létfontosságú projektben való isteni együttműködésetekért. Több is jön. Ezek a gyors szakaszok fogják lehetővé tenni az új kormányzás kiemelkedését. Ráadásul, a szándékotok lehetővé teszi nekünk, hogy törvényesen letartóztassunk, aztán bíróság elé állítsunk egy sereg sötét összeesküvő “gazfickót”. Ez a művelet ismét együttműködéseteken alapszik. Ezek az események hamarosan a közzétételhez vezetnek. Akkor közvetlenebbül tudunk szólni hozzátok, és felállíthatjuk a terepet a tömeges landolásokhoz. Sok mindent le kell kommunikálnunk veletek egy nagyon rövid időperióduson belül.

A jelenlegi sötétség által szponzorált kormányaitok folyton egyfajta közönyt és komoly ellenségeskedést mutatnak felénk. Láttuk az évtizedek során, ahogyan titkos műveleteiket felhasználva hajóflottákat küldtek pályára, hogy provokáljanak minket a naprendszerben, és egyértelműsítsék a távozásunk iránti vágyukat. Válaszul, mi a Mennyország szent rendelkezései iránti mély elkötelezettségünket számos találkozón elismételtük. Legutóbb, egyenesen megtámadtak minket járműveikkel, és arra akartak késztetni, hogy bizonyos földalatti bázisokat leromboljunk, ami azért lett kitervelve, hogy egy általános háborút kezdeményezhessenek ellenünk, de mindezt elhárítottuk. Nem azért vagyunk itt, hogy harcoljunk. A Mennyország rendelkezésére vagyunk itt, hogy visszavezessünk benneteket a teljes tudatosságba. Soha nem arra szántak titeket, hogy valaki ingósága legyetek. Már semmilyen mentség velük szemben nem elfogadható. Itt vagyunk, hogy egy törvényes erőszakmentes tudatosságváltás védnökei legyünk. Egy hatalmas előrehaladás van most a bolygó felszínén, mely a teljes tudatosság, a szabadság, és a személyes szuverenitásotok iránt van elkötelezve.

Azt a feladatot kaptuk, hogy védelmezzük ezt az előrehaladást, és segítsük gyarapodását. Ezt tesszük. Nem azért vagyunk itt, hogy a technológiai fölényünk használatán keresztül űzzük ki a sötétséget. A ti bátorságotoknak, ravaszságotoknak, és elkötelezettségeteknek kell biztosítania a nagy győzelmet azok felett, akik olyannyira alábecsültek benneteket. A mi küldetésünk felügyelni, és támogatni, a Mennyország által évtizedekkel ezelőtt megállapított módon. Megfontolt tettek sora fog sikerre jutni mindazok végett, akik oly szorgalmasan dolgoztak, ezen arrogáns senkiházik megbuktatásán. Hamarosan egy új kormányzás fog előtérbe kerülni, hogy helyreállítsa mindazt, ami az elmúlt két évtizedben eltévelyedett. Egy új jólét fog alappá válni, mely szó szerint át fogja alakítani globális társadalmatokat. Olyan egyének, akik még széles körben nem ismertek, arra fogják használni ügyes képességeiket, hogy felszíni birodalmatokat egy nagy újraegyesüléshez vezessék Agarthával és velünk. Hatalmas gyűlések lesznek egy új bölcsesség bevezetői, melyek létrehozzák a légkört a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez.

Nagy idő ez mindannyiunknak. Ami most történik, igazából csak a kezdete ezen nagyszerű “csendes forradalom” nyilvános testet öltésének. Voltak benne hullámhegyek és hullámvölgyek, melyek bizonyára frusztrációt keltettek bennetek. Ez a frusztráció most véget ér. Rengeteg békés hatalmi pozícióban lévő ember kidolgozott egy szép végkifejletet. Azt akarjuk, hogy élvezzétek ami meg fog nyilvánulni, és készítsétek fel magatokat az információra, ami sokkoló lehet számotokra, de nagyon pozitív módon. Eljött az idő, hogy kiemelkedjetek az árnyak földjéről, melyet a sötét összeesküvés épített számotokra. Azt kívánják tőletek, hogy Fényben éljetek, és sütkérezzetek a Mennyország által szabadon nektek adott isteni igazságokban. Ebben az új valóságban, vissza kell vezetnünk benneteket teljes tudatosságú énetekhez. Együtt fogjuk elhozni a Fényt ebbe a galaxisba, egy felettébb dicsőséges üzenettel együtt. Összekötőink fogják terjeszteni ezt a galaxis minden egyes szegletébe!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Jó híreket hozva érkezünk! Társaink megkezdték a jólétalapok kiosztásának eljárását. Ezek az alapok nemesfém hátterűek lesznek, és a Mennyország bőkezűségét fogják reprezentálni. Ezeket követni fogja egy globális pénz újraindítás, ami felállítja a terepet állandó jóléteteknek. Az alapok kiosztása mellett, világotok bankjainak és pénzügyi szolgáltató iparágának egy hatalmas átrendezése is megtörténik. Az elmúlt évtized ósdi módszereinek vége. Új bankengedélyek lesznek és szigorúan végrehajtott új szabályzások. Akik erősen korrupt és illegális praktikákat támogattak, le lesznek tartóztatva. Ezen eseményeket gyorsan követni fogja új kormányzás, mely ezen birodalom népei isteni együttműködésének megalapozása iránt lesz elkötelezve. A sötét összeesküvés adósság-teremtése tovább nem tolerálható. Eljön a Fény ideje, hogy átvegye ennek a valóságnak az irányítását!

Az új kormányzás el fogja törölni az államadósságot, és megszabadít benneteket a bankok és különféle tagjai által illegálisan megteremtett adósságtól. Ebben az adósság-mentes környezetben, szent nemzeti szuverenitást kaptok. Továbbá az isteni időben, egy sor világszinttű tanításba kezdünk. Ezek fogják érinteni a sok vallási filozófiátokat, melyek felszíni valóságotokat tarkítják. Ilyen, vagy olyan módon, mindannyian megtapasztaltuk ezeket a praktikákat. Fel kívánjuk fedni ennek a világnak, hogy mennyire hasonló mindegyik, és beszámolunk azokról, akiknek a szavait idézik abban a sok szövegben, melyek ezen filozófiák alapvető tanításait alkotják. Létfontosságú, hogy ezek, és más igazságok is megadassanak nektek. A sok kitalált állítást és előidézett elkülönülést, megfelelő módon félre kell tenni.

A “felemelkedésről” is tanítani szándékozunk, és arról, hogyan kerültetek mind korlátozott tudatosságba. Ezek az isteni tanítások csupán csak a kezdete annak, amit el kell mondanunk nektek. Van egy szent történet arról, hogy miért vagytok itt, és hogyan fog feltámasztani a Mennyország benneteket. Tudnotok kell róla, és szintúgy ezen küldetés részletes történetéről, és arról, hogy a Mennyország miért engedélyezte átmeneti eltévelyedéseteket. Itt vagyunk, hogy isteni irányvonalakat nyújtsunk, és elmagyarázzuk, hogy miért vannak ezek most hatályban. Itt vagyunk, hogy megnyugtassunk, és segítsünk benneteket. Itt vagyunk, hogy felügyeljünk egy nagy átmenetet, ami át fogja alakítani ezt a birodalmat, és felállítja a Szellemtől, a Belső Földről, és ezen galaxisból érkező hittestvéreitekkel való újraegyesüléseteket. Később, találkozni fogtok azokkal is, akik a Fényben vannak, más alakban, méretekben, és formákban!

Ma üzenetünkön keresztül, kifejeztük az örömét annak ami most történik ezen a bolygón. Eljön ez ideje, hogy előlépjünk, és megkezdjük komolyan átalakítani ezt az örökké változó birodalmat. Itt a jólét, az új kormányzás, és a közzététel ideje! Engedjük hát ezen csodák kezdetének megnyilvánulását! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

forrás: foldimennyorszag.hu/686D066D-F080-4B97-9014-E3CB62D010C8.html