Válasz erre: Szellemek,földön túli hangok, furcsa árnyak!

News Fórumok Parajelenségek Szellemek és kísértetek Szellemek,földön túli hangok, furcsa árnyak! Válasz erre: Szellemek,földön túli hangok, furcsa árnyak!

#13883
Névtelen
Inaktív
wolf wrote

Kovács – Magyar András: Szellemtan
-link-

“Akik semmiféle értéket nem képviselnek, vagy egyenesen károsak a közre, nem vagyok hajlandó elfogadni közpénzb?l dotálásra érdemes egyháznak. Annak, aki kétségbeesett és természettudományos téren analfabéta embereket távgyógyít pénzért, és a földönkívüliekt?l szerzett er?re hivatkozik, nem szabad több pénzt adni, mint amit szegény szerencsétlenek saját elhatározásukból áldoztak rá. S?t, én csalásért bíróságra vitetném a hiszékenység vámszed?it. Hasonlóan azt is, aki már nem tudott elhelyezkedni a telített agykontroll-piacon, s?t reikib?l sem szedte meg magát, ezért talizmánokat árul, és az újbabonás ezotériát vegyítve a m?-?smagyar vallásokkal, majd minden, az állatok védelmét leszögez? közmegegyezést felrúgva lovat áldoz beugrós dzsemborikon. Továbbmenve felháborítónak tartom, hogy egy a nácizmus okkult, neopogány ideológiai hátterét hirdet? egyház milliókat kap az adófizet?k pénzéb?l. Mégis, milyen tevékenység az, amit támogatunk? Csalás, emberek butítása és embertelen eszmék terjesztése. Közérdek ez? Egy cseppet sem.

Jellemz?, hogy a ?természetgyógyászat? címke mögé bújva placebókkal üzletel? szélhámosságok akkor alakultak egyházzá, amikor a csalások elharapózása miatt szigorították a természetgyógyászok tevékenységét irányító jogszabályokat. Így született a tévén keresztül ?gyógyító energiákat? közvetít? Gyurcsok József vállalkozásából az Egyetemes Szeretet Egyháza és Kovács András csontkovács pacientúrájából az ?smagyar Táltos Egyház. Villás Béla eleinte agykontrollal vigéckedett, tett egy kiruccanást a reiki területére, aztán kiszélesítette a portfolióját, megalapította az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyházát. Mára már mágus ?, ráolvas, ördög?z és lovat áldoz. Utóbbi cselekményével kiverte a biztosítékot az állatvéd?knél.

Annál érdekesebb a Metafizikai Hagyomány Centruma néven bejegyzett egyház. Bár maga is a modern okkultizmus képvisel?je, elveti a New Age kalmárszemlélet?, zavaros, vallástalan vallásosságát. Szellemi el?deiként az antimodernizmus olyan filozofikus író képvisel?it emlegeti, mint Julius Evola, René Guenon és Hamvas Béla. Az egyház a Sacrum Imperium cím?, a fasizmus és nácizmus ? párhuzamosan kereszténység és racionalizmus ellenes ? okkult vonalát követ? periodika szerz?i köré csoportosul. Vélhet?en valós szellemi meggy?z?dés vezérli a híveket, és nem az ezotéria-divatot meglovagoló, kelend? vallásokat összefércel? üzletszer? álegyház. Nem egyszer?en megcélozzák azokat (és f?leg azok pénztárcáját), akiket sem a természettudományokra alapozott szkeptikus-racionális, sem a hagyományos kereszténység kínálta világfelfogás nem elégít ki (többnyire úgy nem elégít ki, hogy egyiket sem ismerik). Ugyanolyan következetességgel küzdenek az okkult hagyomány (saját szavaikkal élve: traditionalis metaphisica) általuk vulgárisnak nevezett hétköznapi, szerintük rontott formái ellen, legyenek azok a n?i magazinok horoszkópjai, vagy az ?úgynevezett energia-miszticizmus?. Akár a javukra is írhatnánk mindezt, ha az a szellemi vonal, amit képviselnek, nem lenne gyökeresen szembeszegül? az elfogadott társadalmi normákkal. Maguk a szellemi el?zmények sem voltak másra hivatottak, mint a modern világgal és annak értékeivel, az abban megtalálhatóval való szembefordulás, ami totalitárius diktatúrákban látta megvalósulni az emberiség magára találását. Ezeknek a gyökereknek megfelel?en a világnézetük antiszemita, elveti a liberális demokráciát, a pszichoanalízist, a szexuális kisebbségek elfogadását, a pacifizmust és humánumot. Mind a kereszténységet, mind a modern tudományosságot olyan fekélynek tartják, ami ellensége a ?fajnak? és az ??si tudásnak egyaránt.? Legjobban egy olyan totális diktatúrában éreznék magukat, ami kiirtja az általuk károsnak tartott szellemi irányzatokat.

Gyurcsok József és az Egyetemes Szeretet Egyháza 1,5 millióval részesült az adóforintokból. Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 5,3 milliót kapott állami kiegészítésként, bruttó 8 milliót kasszírozhatott. Az okkult nácik 1,9 milliót kaptak közpénzb?l a nézeteik terjesztésére az összesen hárommilliós utalásból.”
Mindezek mellett ismétlem, lehet másnak Más a véleménye…
-A-