Válasz erre: Élet 2012 után

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Élet 2012 után Válasz erre: Élet 2012 után

#14168
Tachyon
Felhasználó

MAJA 2012 JÓSLAT ÉS AMI MÖGÖTTE HÚZÓDIK

Véleményem szerint a naptár az emberekre vonatkoztatott id?folyamat elemzését tartalmazza a múlt-jelen-jöv? viszonyításában az akkori tudásuk által megalapozva. Tehát fordítva nézve a dolgokat:

2012 katasztrófák ténylegesen fognak bekövetkezni. Nem fokozatosan mivel egyik katasztrófahelyzetünkre se jellemz? a lassú megjelenés, hanem a hirtelen nagyenergiájú er?s kölcsönhatást generáló helyzetek jelennek meg. Az emberiség döntött. Nem hajlandó a fejl?désre és a szellemi teljesít?képessége kiterjesztésére akkora mértékben, hogy az egyébként törvényszer?en megjelen? természeti er?ket saját maga életben tartása érdekében kezelni tudja.

Lényeg 2012 az emberiség döntése jelenti a jóslat bekövetkezésének 2 értelmét. Azaz ha tudunk fejl?dni és felvenni a harcot a környezeti problémákkal korszakváltás lesz mert nagymérték? szingularitás nagyságú technológiai fejl?dés veszi kezdetét… ha nem, befejez?dik az emberiség civilizációs fennmaradása, nem egyik napról a másikra, de 2012 a mérföldk? a biztos kipusztulásunkra. Érthet? és logikus felvetése a maja naptárnak, mert már véleményem szerint ?k is érzékeltek egy olyan ciklikussági megjelenést, ami az emberiséget egy fokozatos fejl?dési pályán tartva hagyná túlélni.

Mivel látom, hogy az emberiség fejl?désének merre kellene haladnia ahhoz, hogy az univerzum törvényszer?ségeihez alkalmazkodni tudjon és egy olyan egyeddé alakuljon, mely egy fejlettebb energiadinamikai képességgel megáldva folytatná élettevékenységét biztosan állíthatom, hogy err?l az útról letértünk.

Ez végeredményben azt jelenti stagnáltunk a fejl?désben és nem felelünk meg az ember elé támasztott kihívásoknak, pedig az a rengeteg energia és tervezett életfenntartási folyamat, ami eddig elkísérte az egyedfejl?désünket megérdemelne annyi tiszteletet, hogy miután tudatos humán síkra léptünk felfogjuk vagy legalább megpróbáljuk megérteni azt, hogy nem hiába kaptak létjogosultságot azok a felhívások, amik katasztrófa helyzetet jósolnak és most már tudományosan is alátámasztanak.

Megoldás lehetne, de talán most már jobb, ha úgy írom lehetett volna a szellemi képességeink további nagyarányú fejlesztése, de mivel a globális társadalmunk olyan pénzügyi vezérlés alatti társadalmi folyamatokat végez, ami nem engedi a más irányba való fejl?dési kitörési pontokat, s?t még a megfelel? sz?rést sem, aláírtuk a halálos ítéletünket a 21. századra.

Az emberiség döntése teljesül mindezek által, alkalmatlanok vagyunk a túlélésre, ugyanis azt a természett?l pénzért nem lehet megvenni. Nevetségesen hangzik, de világirányítóink így látják a körülöttük lév? világot, azaz illúzióban ringatják magukat, pedig a felel?sség az irányítással együtt járna, de úgyis feleslegesen írom hiszen nem fogják fel sajnos.