Válasz erre: Negyedik típusú találkozások

News Fórumok UFO-k UFO észlelések Negyedik típusú találkozások Válasz erre: Negyedik típusú találkozások

#14541
Szpacsek
Felhasználó

Az 1947- es Roswell-i eset: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3 UFO zuhant le.
Mindháromban 3– 3 földönkívüli volt. Összesen 9.
1 maradt életben, aki a megtalálóitól az “EBE” nevet kapta.
? Airl– nek nevezte magát.
? egy katonatiszt, pilóta, mérnök volt a fajuknál.

A bázison, ahová vitték ?ket — Airlt és a halott ufonautákat — itt csak Mathilde O’Donner McElroy n?vér tudott Airllel kommunikálni.

Ezeket tudta meg t?le :
Airl a Domain nev?, galaktikus birodalomhoz tartozott. El?ször i. e 5965-ben lépett kapcsolatba a Földdel. Egyébként még ett?l is sokkal id?sebb volt és régóta teljesíti a munkáját. Feladata a Domain szolgálata, küldetésekben.
1947-ben azzal a feladattal küldték a Földre, hogy megtaláljon egy bázist a Himalájában, ami i.e. 8200 óta ott volt és 3000 társa volt ott Airl-nek. De kiderült, hogy valakik megsemmisítették a bázist és a személyzet 3000 tagja elt?nt.
A Himalája környékén él? embereket kikérdezve, arra a következtetésre jutott, hogy a Földön még fennmaradhattak az ún. “Régi Birodalom” er?i, amelynek a más bolygókon lév? központi bázisait ?k korábban már likvidálták. ( megsemmisítették).
A DOMAIN 10 000 évvel ezel?tt hatolt be el?ször ide a Tejútrendszerbe.
Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom már évmilliók óta terjeszkedik itt (is). Minden felé er?s és rejtett állásokat, bázisokat építettek ki. A Naprenszerben, a miénkben, kb. 7500 évig nagy csaták folytak a 2 er? között. Végül a DOMAIN gy?zött. I. sz . 1235-ben.
Ekkor semmisítették meg a flottáját, az utolsó itteni ?rhajóját is, a Régi Birodalomnak. És elfoglalták az összes Naprendszer-beli bázisukat.
Ennek következményeképpen, az emberiség fejl?dése a 13. sz.–tól kezdve felgyorsult, mert elmúlt a rossz hipnotikus behatása a Birodalomnak.
A Domain kisebb, de jobban szervezett, és er?sebb, mint a Birodalom.

Az ókori Egyiptomról :
I. e. 3450–t?l az egyiptomi fáraók már emberek voltak ( nem “istenek”.)
Addig, ezt megel?z?en a Régi Birodalom tagjai közül kerültek ki.
Ezután 350 évig káosz volt, Egyiptomban. Kb. i. e. 3100-ig.
Közben, i. e. 3172-t?l Dél -Amerikában a Birodalom fémet bányászott, bányásztatott. ( aranyat). Mert kellett a fém a háborúikhoz.
( A Birodalom mindenfelé a Tejútrendszerben bányászatot folytatott. )
A Domain részér?l eközben keresték a 3000 elveszett emberüket. I. e. 3114-ben kezd?dött a maja naptár szerint a mostani 5126 éves korszak, ez közismert már ! (Jöv?re ér véget ! )
Ekkor Egyiptomban is végetért a káosz. ! Egyiptom ismert történelme ekkor veszi kezdetét, amikor Ménész fáraó ( meg THOT !) egyesíti Alsó -Egyiptomot Fels? -Egyiptommal. ( Thoth hívta fel a nép figyelmét az egység szükségességére, s Ménész katonai er?vel támogatta ?t.).

Visszatérve a témámhoz :
A Domain és a Birodalom közös vonása, hogy mindkett? hierarchikus felépítés?. A fels? osztályok tagjainak nem muszáj testben lenniük. Vannak aztán olyanok, akik néha testben vannak, néha pedig nem. Van, akiknek mesterséges, csinált testük van, és mindig testben vannak. Végül, vannak a robotok. ?k háborúkhoz használhatóak. Távolról is lehet irányítani ?ket.
*** Mit mondott el Airl, Jahve Istenr?l : ***
Ez az entitás sugallta a Tóra, a Törvény szövegét, a zsidóknak. Neve: Jahveh — névtelent jelent. (Mint pl. az ‘Anonymus’ .. nagyjából úgy.)
Mózessel elhitették a Birodalom emberei — Airl elmondása alapján — hipnotikus parancsokban, utasításokban — hogy közvetlenül Isten szól hozzá. A zsidók is elhitték, hogy közvetlenül Istennel beszélnek ha Jahve szól hozzájuk. Mózest az egyistenhit terjesztésére szólították fel. Ez a történet ismeretes a Bibliából is, az Ószövetségb?l. 🙂

( Én nem tudom hogy Airl igazat mondott –e , de ezeket mondta el !! Sokak szerint, nem teljesen igaz minden, amit mondott ! ). ( De szerintem igaz ! Az ? szemszögüb?l, néz?pontjukból…. !)

Az el?bbiekkel szemben voltak a ” Védák”, amelyeket i. e. 8200 –tól a Domain hirdetett. Ekkor került a 3000 emberük a Földön fogságba, akiket 1947–ben is még Airl keresett.
**************************************************
A Régi Birodalom egyébként i. e. 208 000–ben terjesztette ki az uralmát a Földre. A Birodalom központi bázisa az Ursa Maior-on van.

Ennyit sikrtült megtudnom most a dologról, vagyis többet egy kicsit, de ezekett tartottam a legérdekesebbnek, és leírásra fontosnak.