Válasz erre: Új Föld Projekt

News Fórumok Kávézó Sziget Új Föld Projekt Válasz erre: Új Föld Projekt

#14875
Névtelen
Inaktív

Az élet értelme a tudat fejl?dése, felemelkedése, azaz az, hogy a tudat Világmindenséget alkotó különböz? energiaszinteket megtapasztalja. És itt jön a trükk: ez akkor is így van, ha erre a tényre nem vagyok tudatos, és akkor is, ha felismerem. Ám amint felismerem, van esélyem rá, hogy rengeteg szenvedést elkerüljek, illetve az általuk nyújtott tapasztalatot gyorsabban elsajátítsam.
Hosszan tartó útkeresésem során felismerem tehát, a világegyetemben két dolog létezik tehát mindössze: A tudat, valamint a mátrixot alkotó energia, melynek minden testem, beleértve a fizikait is ? része.

A kérdés lehet az, miért keresem a fejl?dést, miért keresek mindig valamit, amir?l gyakran nem is tudom mi az? Miért nem jó minden, ahogy van? A válasz: MERT NEM VAGYOK SZABAD. Sokféle értelemben. A mátrix fogva tart? mivel a tudatom nem szabad. És amíg ki nem szabadul, a tudat addig keres, fejl?dik, hogy az önmagához vezet? utat meglelje.

Amint a tudatoddal kezdem azonosítani magam, elhárulnak az akadályok az életemben, mivel tudom, hogy minden kérdésre a válasz bennem van. Megkérdezem magam és hallgatok a válaszra. Mire vágyok: a válasz SZABADSÁGRA! Hogy milyen szabadságra…?

Sokfélére: anyagira, szexuálisra, vélemény, gondolati, érzelmi szabadságra és végül spirituális felszabadulásra. A tudatos keresés során észreveszem, hogy ezek a vágyak tulajdonképpen egy-egy anyagi és szubtilis testemnek felelnek meg. Miután tudatossá válok arra, hogy a tudat az igaz lényem, fejl?désemhez szükséges segítséget csak magamtól kérek. Nincs küls? mester csak én. A kezdeti félelmeimet legy?zve ez minden önbizalom és valódi fejl?dés alapja, mely igazi szabadságvágyat hoz létre többdimenziós lényem minden szintjén.

Így alakul ki az osztatlan egyén, aki kötöttségekt?l és vezetettségt?l mentes. Teremt? és teremtett is egyben? és mindennek tudatában is van. Nem követ küls? Istent, ám mégis isteni utat követ, mert mestere saját kozmikus tudata?
Így van Tamás? 🙂