Válasz erre: Krónikák egy másik világból

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból Válasz erre: Krónikák egy másik világból

#20958
Bison
Felhasználó

Idézet fentr?l:

“Akkor menjünk föl a hegyre,
hegy-párkányok határába.
Hadd menjek föl a magasba,
föl a magas k?-hazába,
hold-párkányok alá menjünk,
vízömlésbe, zuhogásba!

“Zöld szél. Zöldbe borult ágak.
Bárka ring a tenger fodrán,
ló és lovas hegyre hágnak.

***

Ne feledd:

A tengerészgyalogos hátizsákomban ott van a Biblia mellett Madách és Dante is.

15. szín ismét

AZ ÚR
Karod er?s – szived emelkedett:
Végetlen a tér, mely munkára hív,
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd
Szünetlenül, mely visszaint s emel,
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed
Zajában elnémúl ez égi szó,
E gyönge n? tisztább lelk?lete,
Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és szíverén kereszt?l
Költészetté fog és dallá szür?dni.
E két eszközzel álland oldalodnál,
Balsors s szerencse közt mind-egyaránt,
Vigasztaló, mosolygó géniusz.

Te, Lucifer meg, egy gyür? te is
Mindenségemben – m?ködjél tovább:
Hideg tudásod, d?re tagadásod
Lesz az éleszt?, mely forrásba hoz,
S eltántorítja bár – az mit se tesz –
Egy percre az embert, majd visszatér.
De b?nhödésed végtelen leend
Szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol,
Szép és nemesnek új csirája lesz. –

ANGYALOK KARA
Szabadon b?n és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha
A tömeg hálátlan is lesz,
Mert ne azt tekintse célul,
Önbecsét csak, ki nagyot tesz,
Szégyenelve tenni másképp;
És e szégyen öntudatja
A hitványat földre szegzi,
A dics?et felragadja, –
Ámde útad felségében
Ne vakítson el a képzet,
Hogy, amit téssz, azt az Isten
Dics?ségére te végzed,
És ? éppen rád szorulna,
Mint végzése eszközére:
S?t te nyertél t?le díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette. –

ÉVA
Ah, értem a dalt, hála Istenemnek!

ÁDÁM
Gyanítom én is, és fogom követni.
Csak az a vég! – csak azt tudnám feledni! –

AZ ÚR
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!