Válasz erre: Krónikák egy másik világból

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból Válasz erre: Krónikák egy másik világból

#21721
Bison
Felhasználó

Friedrich Nietzsche

ZARATHUSTRA BESZÉDE

A HÁROM ÁTVÁLTOZÁSRÓL

A szellem három átváltozását beszélem el néktek: miként lesz a szellemb?l teve, és a tevéb?l oroszlán, és miként lesz az oroszlán gyermekké végül.
Sok van, ami a szellemnek súlyos, ami súlyos az er?s, teherbíró szellemnek, melyben tisztelet lakozik: arra vágyik az ? ereje, ami súlyos és a legsúlyosabb.
Súly? Mi az? kérdi a teherbíró szellem, és letérdel, akár a teve, hogy jól megrakodják.
A legnagyobb súly? Mi az, ti h?sök? kérdi a teherbíró szellem – már hátamra is veszem, hogy örvendjek er?mnek.
Ugyan nem ez-e a legsúlyosabb: megalázkodni, hogy fájdalmat okozzunk önnön fennhéjázásunknak? Kigúnyolni bölcsességünket, hogy fennen ragyoghasson balgaságunk?
Vagy talán ez: odahagyni minden dolgainkat, mid?n gy?zelmi ünnepet ülnek? Magas hegyekre mászni, hogy megkísértsük a kísért?t?
Vagy talán ez: a megismerés makkján és füvén élni csak, hogy lelkünk éhezze az igazságot?
Vagy talán ez: betegen is hazaküldeni a vigasztalókat, és süketek barátjául szeg?dni, akik nem hallják meg soha, hogy mit akarsz?
Vagy talán ez: piszkos vízbe merülni, ha az igazság vize az, és nem utasítani el sem a hideg békákat, sem a forró varangyokat?
Vagy talán ez: szeretni, akik megvetnek bennünket, és kezet nyújtani a kísértetnek, aki riogatni jött?
A teherbíró szellem magára veszi mind ezt a súlyt: akár a teve, mikor megrakodva nekivág a sivatagnak, sivatagának éppúgy vág neki ? is.
Ámde a legkietlenebb sivatagban megtörténik a második átváltozás: oroszlán lesz a szellemb?l ott, és szabadságot rabol magának, hogy ? legyen ura önnön sivatagának.
Utolsó urát keresi ott: neki akar ellensége lenni, neki és utolsó istenének, gy?zelmet akar a hatalmas sárkánnyal küzdve.
Ugyan ki az a hatalmas sárkány, aki a szellemnek többé nem úr és nem isten? A hatalmas sárkány neve: “Kötelmed”. Az oroszlán szelleme azonban így szól: “Akarom”.
Útjában hever a “Kötelmed”, az aranyban csillogó pikkelyes állat, és minden pikkelyén ott csillog aranylón: “Kötelmed!”
Ezredéves értékek csillognak minden pikkelyén, és így szól minden sárkányok leghatalmasabbika: “Minden dolgok értéke – énrajtam csillog.”
“Minden érték megteremtetett immár, és minden teremtett érték – én vagyok. Bizony mondom, nincs többé ?Akarom?!” Így szól a sárkány.
Testvéreim, mi végre kell hát, hogy oroszlánná változzék a szellem? Mért nem elég a teherhordó állat, mely csupa lemondás és tisztelet?
Új értékeket teremteni – erre még az oroszlán sem képes: de megteremteni az új teremtés szabadságát – erre jó az oroszlán hatalma.
Hogy szabadságot teremtsen, és szent nemet mondjon a kötelességre: erre kell, testvéreim, az oroszlán.
Új értékek jogát birtokba venni – a legiszonyúbb elbirtoklás ez a teherbíró és tiszteletteljes szellem számára. Bizony mondom néktek, bitorlásnak tartja azt, és ragadozó állatok cselekedetének.
“Kötelmed”: egykoron nem volt, mit szentebbül szeretett volna nála, most pedig ?rületre és önkényre lel immár a legszentebb szentségben is, hogy szabadságot raboljon magának szeretetét?l: ez a rablás bizony oroszlánt kíván.
De mondjátok csak, testvéreim, mire képes még a gyermek, amire az oroszlán sem képes? Mi végre kell a ragadozó oroszlánnak még gyermekké is lennie?
Ártatlanság a gyermek és feledés, újrakezdés, játék, önmagából kipördül? kerék, els? mozdulat, szent igenlés.
Bizony mondom, testvéreim, a teremtés játékához kell a szent igenlés: saját akaratát akarja hát a szellem, saját világát nyeri el a világa-vesztett. A szellem három átváltozását beszéltem el néktek: miként lett a szellemb?l teve, és a tevéb?l oroszlán, és miként lett az oroszlán gyermekké végül. –
Így szólott Zarathustra. És abban a városban id?zött akkoron, amelynek neve: tarka tehén.

***

Akarom

A Kard

Akarod?

***

Dali: The Infant…

Nézd meg a haját!

Jó a sérója!

A lába 4-es…

-link-