Válasz erre: Krónikák egy másik világból

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból Válasz erre: Krónikák egy másik világból

#21729
zplus
Felhasználó

-link-

Képzeld el

Nekako zbunjeno ?ekamo dane da odletimo – Valahogy..összezavarodva várjuk a napokat, hogy elrepüljünk
?to pre – minél el?bb
tamo gde sti?e se kasnije – ahová kés?bb érkezünk
gde neko ?eka na nas. – ahol valaki vár ránk.

Ako ti jave nekad – Ha egyszer szólnak
Da vi?e nema me – hogy már nem vagyok
Ako ti jave nekad – ha egyszer szólnak
Mo?da mene ni bilo nije – hogy lehet nem is voltam
Zamisli me – képzelj el

En-den-di-ni-sava-raka-ti-ni
Sava-raka-tika-taka-elem-belem-
buf
En-den-di-ni-sava-raka-ti-ni
Sava-raka-tika-taka-
truf
(antanténusz-szórakaténusz..)

Nekako zbunjeno ljuljamo klatno ?ivota – Valahogy.. zavartan hintáztatjuk az élet ingáját
Zadnji put – utoljára
Koje k’o sneg na toplom dlanu – (akiket-minket) mint a havat a meleg tenyéren
Topi nas zauvek – elolvaszt minket örökre

Ako ti jave nekad..

-link-

Csodaország

Napustimo svet, sve dalji od srca – Elhagyjuk a világot, egyre távolodunk a szivt?l
U sumrak kroz plamen znam, odlaze svi – tudom, hogy a félhomályban a t?zön keresztül megy el mindenki

U ovoj noci dok hodas uz mene – Ebben az éjszakában,mig mellettem jössz
Znam hiljade ljudi koje doziva glas – Tudok embereket ezrével,akik hivják a hangot

I can’t help, falling in love with you
You know that I can’t help, falling in love with you

Senke su svuda, senke smo mi – Árnyak vannak mindenütt, árnyak vagyunk mi is
Imas li snage svet promeniti? – Van-e er?d a világot megváltoztatni (+világot váltani-switch to)
Plivaj dalje i dalje, nemoj cekati brod – ússz tovább és tovább, ne várd a hajót
Svi smo deca zemlje, neko doziva – mi mindannyian a föld gyermekei vagyunk, valaki hiv..

I can’t help, falling in love with you
You know that I can’t help, falling in love with you

Wise man said only fools rush in
But I can’t help falling in love

-link-

Vise nisam na zemlji – Már nem vagyok a földön
U meni rusi se sve – bennem összeomlott mindent
Toliko toga slomilo je – annyi minden összetörte
Poslednju zelju – az utolsó kivánságomat
Da shvatim da smo ljudi – hogy megértsem, hogy emberek vagyunk

Vise nisam na zemlji – már nem vagyok a földön
Evo pustam telo da leti visoko – engedem a testemet magasan repülni
Previse umoran da gledam – túl fáradt vagyok,hogy nézzem
Ovu igru koju zovemo strah – ezt a játékot, amit félelemnek hivunk

Ne boli me mama – Nem fáj Anya
Ovaj poslednji dan – ez az utolsó nap
Ne ne ne boli me mama – nem nem nem fáj Anya
Ja dalje putujem sam – én tovább egyedül utazok

Mama da li ovo je kraj – Anya! ez a vég
O kom si pricala – amelyr?l meséltél?
Vec vidim daleki svet spava – már látom a távoli világot, alszik
Molim sunce da ne probudi ga, – kérem a napot,hogy ne ébressze fel

Ne boli me mama..

Mama ne – Anya.. ne..
Mama ne

Stigao sam svi ovde lazu – Megérkeztem, mindenki azt hazudja –
Da na zemlji je raj – hogy a földön van a menyország
Takav ne zelim – olyat nem akarok
Nisi me ucila da smejem se sam – nem arra tanitottál, hogy egyedül nevessek

Mama ne boli me..