Válasz erre: Krónikák egy másik világból

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból Válasz erre: Krónikák egy másik világból

#21833
Bison
Felhasználó

Ez nem válasz a fenti levére, egymás mellett megférnek:

Az Oroszlán Király
(sumér nyelven az oroszlán: magaru)

Pet?fi Sándor:

A GYÁVA FAJ, A TÖRPE LELKEK…

A gyáva faj, a törpe lelkek,
Kik nem szégyenlik magokat
Sápadni, ha kezemben a lant
Egy-egy merészebb hangot ad,
Ha a közelget? viharnak
Megérint hírmondó szele,
S dalom, mint elkapott mdár, a
Földr?l magasba száll vele.

A vész csak készül?ben van még,
És nem szakít le egyebet,
Mint ajkamról egy-egy hangos szót,
A fákról egy-egy levelet;
Hah, majd ha minden erejével
Fog dúlni és üvölteni,
S szivem mélyét forgatja föl s a
Fát gyökerestül tépi ki!

Mit mondotok, mit tesztek akkor,
Ha a világnak sarkai
Földindulástul, mennydörgéstül
T?b?l meg fognak ingani,
Ha összevesz, mint négy vadállat,
És pusztít mind a négy elem,
S én vérbe mártott lantomat majd
Véres kezekkel pengetem!

Pest, 1848. május

***

A RAB OROSZLÁN

A végtelen birodalom helyett
Adának néki egy kis ketrecet!

Vasrostélyos kicsiny ketrecben áll
Az oroszlán, a sivatag-király.

Hagyjátok ?t békében állani,
Szentségtelenség háborítani.

Ha elrablák a szabadságot t?le,
Hadd gondolkozzék legalább fel?le;

Ha el nem éri a fa sudarát,
Hadd lépjen árnyékára legalább.

Ott áll mer?en, méltóságosan,
Még mostan is mily méltósága van!

Elvették szabadságát, mindenét,
De nem vehették h?s tekintetét.

Mer?en áll, miként a piramíd, amely
Sokszor nézett reá komor köveivel.

Ott járnak kósza gondolatjai,
Magát szül?földére képzeli,

Amelynek sivatagjait vele
Együtt zúgá be a szamum szele.

Ez a szép föld, ez volt a szép id?!…
De tömlöcének ?re j?,

S merengésének eltünik világa,
Mert vesszejével ?t ez f?be vágta.

Vessz? s egy ily fickó parancsol néki,
Oh minden égnek minden istenségi!

Ilyen mélyen hajolt magas feje,
Ilyen gyalázatot kell t?rnie!

S a bámuló, otromba néptömeg
Gyalázatán még egy nagyot röhög.

Hogy mersz pisszenni, léha söpredék?
Ha szét találja törni tömlöcét,

Ugy összetéphet, ugy széjjeltagolhat,
Hogy lelked sem marad meg a pokolnak!

Pest, 1848. január

***

GYALÁZATOS VILÁG

Gyalázatos világ! mit nem gondolsz ki még?
Hogy szívemet sebezd…
De mért panaszlanék?
Hisz ami megtörtént: mind, mind várhattam ezt.
Az én pályám nem mindennapi pálya,
S ki új utat tör: gaz és tüske várja.

Uj pályámon paréj, tövis közt gázolok;
De megyek egyaránt,
Bár fájdalmas dolog,
Ha sziszeg? kigyók mérges fulánkja bánt.
(Az én utamban sok a kígyófészek
S hogy eltiporjam, én beléje lépek!)

Jó, hogy sebemre az ég orvosságot ad.
Keblem varázsfüve
A büszke öntudat,
Mely t?lem már oly sok fájdalmat elveve.
Ha ez nem volna, a kígyók marása
Eddig szivemnek közepében ásna.

Mardossatok csak hát, ti kígyófajzatok!
Eltiprom köztetek,
Kit eltiporhatok,
S akit nem: azt majd az id? gyilkolja meg;
Mert az id? a jobb lelkek segéde,
Kiáll ezeknek védelmezésére.

Id?, h? gyámolóm! benned megbízhatom,
Ha úton-útfelen
Sárral dobáltatom…
Ha senki nem lesz is, leszesz te majd velem;
Amelyet a szennyes világ dobott rám,
Megtisztitod te majd a sártul orcám!

Pest, 1845. augusztus

***

EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET…

Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek k?szirt, mit a hegyr?l a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le… –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
“Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelett?l nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
És fátyolos zászlók kiséretével
A h?söket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

Pest, 1846. december

***

A fenti versek után, hogy érthet?bb legyen a világszabadság:

A mai Irak területén:
-link-

Az a helyzet, hogy mint azt Z. Sitchin és Palóczi Horváth ádám is megírta (100x linkeltem), ránk lesz engedve a Kráken (görög mitologia) még a Bada Bumm el?tt.

Ha a hibridek nem teljesítik WW3 kötelmeiket akkor is jönnek izolált helyekre. Ha a Föld védelme nem nullázódik le, akkor részben megteszik majd.

Ezt tudnotok kell.

Dr. Genya hozzásegítette a földi ellenálló elitet (nem láthatzóan – mert a sakk(kört) és a nem sajét gonolatokat még sokan nem értik) annyi tudáshoz, eszközhöz, hogy némi ellenállás azért legyen, ez is növeli a színpadjáték izgalmát végül is egy m?vésszel van dolgunk aki el?re megtervezett mindent szénb?l-vérb?l-könny(v)b?l és szarból.

Személyre bontva aki annyit lát már a mátrixól mint ti, az oroszlánszívet és a küzdelmet javaslom, jót tesz a léleknek. Küzdelem, gy?lölet nélkül.

Végül is nem lehet haragudni keltet?kben szív nélkül nevelt 80%-os aggyal közeled? 4 újjas gyilkológép “vérrokonokra”.

A lelket tekintve már jobban állunk, mint ?k, pedig mindenkire vár valaki, rájuk is (8mm vagonos kisislós c. sci-fi)

-link-

-link-

-link-

ismétlem a TRB egy légypapír:
-link-

vannak “beásva” is ett?l nem messze egy Euler ( sakkban a lólépés és Boticelli Vénusz és Mars (térd) vagy Leonardeo Last supper (a bal oldali rejtett kezes késes és abból huzott Euler 3 szög) forma is:
30°30’38.59″S 115°22’56.32″E

ezzel is szembe kell nézni majd néhány embernek a Földön.

Ne Fékezz! Ez nem False:
-link-