Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból II. Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

#23226
Elenoura
Felhasználó

Tobleron-E

Pyramid Eye,
Dimension gate…
Triangles…
Amadeus Clown (AZ) és a
Reincarne kerék

-link-

honnan is ered?
-link-

-link-

-link-

“Klaus Johann Jacobs
(December 3, 1936 ? September 11, 2008) was a German-born billionaire with a Swiss citizenship.[1]”

Rock Me Amadeus
-link-

“LUCIFER
S óh, fáraó, mégis boldog vagy-é
E képzeletben? tedd kezed szivedre.

ÁDÁM
Nem én. ?rt érzek, mondhatatlan ?rt.
De mindegy, hisz nem boldogságot esdtem,
Dics?séget csak, s az megnyílt el?ttem.
Csak a tömeg ne sejtse kínomat –
Ha sajnálhatna, nem imádna többé.

LUCIFER
Hát hogyha egykor átlátod magad,
Hogy a dics?ség percnyi d?re játék?

ÁDÁM
Az nem lehet.

LUCIFER
S ha mégis?

ÁDÁM
Halni térnék,
Megátkozván utánam a világot.

LUCIFER
Nem fogsz meghalni, bár átlátod egyszer,
S?t újra kezdesz, régi sikereddel. “

Madách: Egyiptomi szín

Reincarne kapuk:

-link-

***

Rerincarne kiköt?i móló hurok:
-link-

és a Bolondok hajója?

LUCIFER
Nem fogsz meghalni, bár átlátod egyszer,
S?t újra kezdesz, régi sikereddel.

(A dolgozó rabszolgák közül egyet a felügyel?k annyira vernek, hogy az jajveszékelve és üldözötten egész a nyílt csarnokba fut, s a trón el?tt összerogy.)

A RABSZOLGA
Uram, segíts!

(A munkások közül Éva, mint a rabszolga neje, kibontakozik, s fájdalmas sikoltással férjére borul.)

ÉVA
Hiába kéred azt,
Ki kínjainknak nem volt részese,
Nem ért, nem ért! – Halk a jajnak szava,
S a trón magas. Mért nem hívsz engemet,
Ki eltakarlak, s testemmel fogok fel
Minden csapást.

ÁDÁM (A betóduló felügyel?khöz, kik a rabszolgát s nejét ki akarják hurcolni.)
Hagyjátok ott. El innét.
(A felügyel?k el.)
Mi ismeretlen érzés száll szivembe,
Ki e n?, és mi b?ve-bája van,
Mellyel, mint lánccal, a nagy fáraót
Lerántja porban fetreng? magához? – (Felkél.)

LUCIFER
Ez ismét a szálaknak egyike,
Melyekkel gúnyul vett kör?l urad,
Eszedbe hozni hernyó voltodat,
Ha önhitedben lepkeként csapongsz.
E vékony szál, láttad már, milly er?s,
Kisiklik ujjainkból, és azért
Nem téphetem szét.

ÁDÁM (lej?ve a trón lépcs?in)
Azt ne is müveld.
Amillyen sért?, éppoly kellemes.

LUCIFER
De illetlen, hogy egy bölcs és király
Alatta nyögjön.

ÁDÁM
Mit tegyek hát?

LUCIFER (gúnnyal)
Nincsen más hátra, mint hogy a tudás
Tagadja létét e rejtett fonálnak:
S kacagja durván az er? s anyag.

ÁDÁM
Én nem birom kacagni, sem tagadni.

ÉVA
Ah, kedvesem, véred csorogva foly,
Megállitom; fáj, úgyebár, nagyon?

A RABSZOLGA
Az élet fáj csak, már nem fáj soká.

ÉVA
Nem úgy, nem úgy, mért éltél volna eddig,
Ha most halnál meg, amint föllelél.

A RABSZOLGA
Mért él a pór? – a gúlához követ
Hord az er?snek, s állítván utódot
Jármába, meghal. – Milljók egy miatt.

ÁDÁM
Ah, Lucifer, mi rettent? beszéd ez!

LUCIFER
A haldokló hagymázos ?rülése.

ÁDÁM
Mit is beszélt?

LUCIFER
Nagy fáraó, mi bánt?
No, mondhatom, hogy nagyszer? dolog:
Egy rabszolgával a földön kevesb van.

ÉVA
Neked silány szám, nékem egy világ,
Óh, jaj, ki fog majd engemet szeretni? –

A RABSZOLGA
Én többé nem. – Felejts el, n?, örökre.
(Meghal.)

ÁDÁM
Majd foglak én. El innen a halottal.
(A hullát felveszik.)

***

A Révész köszöni!

jól van, hamarosan érkezik!