Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból II. Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

#23561
amazon
Felhasználó

Születés
Kyrie eleison, Kriste eleison!
Mivel már béestvéledett,
Kérünk teremt?nk tégedet:
Hozzánk kegyelmességedet, .
Mutasd szokott ?rzésedet!

Gaz álmok távul essenek,
Rút látásink elvesszenek,
Sátánok megköttessenek,
Hogy testünk ne fertezzenek.

Istennek hív Szent Angyala!
Engem, ki ?rzésed alá
Az ‘Úr kegyelmességéb?l
Bízattam anyám méhéb?l,

T ényeddel éjjel látogass,
?rizz, vezérelj, támogass,
Hogy ördögnek álnoksága
Ne árthasson, s csalárdsága!

Fúdd el jó szél, fúdd el, hosszú útnak porát,
hosszú útnak porát, kicsi gyermek búját.
Hájdáj …

Úgy elkukuljál mamámnak bubája,
Mint madár az ágon, s a fecske a házon.
Hájdáj …

-link-

Márton Szép Ilona (A mennybe-vitt lány)

S itt es kerekedik
Egy kerek dombocska,
Rajta nevelkedik
Egy édes almafa.

Édes az almája,
Csokros e virágja,
Az alatt ül vala
Márton Szép Ilona.

Kötögeti vala
Maga koszorúját,
Ágbúl csemetéb?l,
Kósai rózsából.

Kivel hol nem éri,
Lyilyiommal fejzi.
Ott es ereszkedik
Egy gyalogösvenke.

Ösvenkén jövöget
Egy fehér báránka,
Jobb oldalán hozza
Z áldott napnak fényét,

Bal oldalán hozza
Z áldott hódnak fényét,
Sz?re-szállán hozza
Z apró csillagokat,

S e homlokán hozza
Nyócvan mise gyortyát.
— Meg ne jidj, meg ne jidj,
Márton Szép Ilona!

Mert mük hezzád jövünk,
Isten parancsolta:
E szüzeknek serge
Csak egy híján telik.

Ha te oda j?nél
Véled es betelik. —
? es elfordula,
Sirogatni foga.

Az ? édesanyja
?t ed szóval kérdi:
— Mét sírsz, mét keseregsz,
Lelkem, édes lyányom?

— Isten fizesse meg,
Lelkem, édesanyám,
Ki kilenc hónapig
Méhedbe hordozál,

Kilenc hónap mulva
E világra hoztál,
Mert én el kell menjek
Mennybe, mennyországba,

Mennybe, menyországba,
Szép szüzek sergibe. —
E mennyei ajtók
Nyitatlan megnyíltak,

Mennyei harangok
Húzatlan es szóltak,
Mennyei pohárok
Töltetlen megtöltek.

Klézse (Moldva)

-link-