Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból II. Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

#23820
Elenoura
Felhasználó
Elenoura wrote

Madách Imre – Az ember tragédiája
Kilencedik szín

“Ádám

Az újonchad elléptet

Oh, bár oszthatnám én is sorsotok. –
De nékem harc jutott csak, nem dics?ség,
Nem ellenség, mely által esni is dísz,
De mely rejtekb?l orvúl leskedik
Fondorlatával rám
s a szent hazára. –

Néptömeg

Mutasd meg ujjal, és halál reá!

Ádám

Akit mutatni bírok, az meg is halt.

Néptömeg

Hát a gyanúsak? – Hisz aki gyanús,
Már b?nös is, megbélyegezte a
Népérzület, ez a nem téved? jós. –
Halál, halál az arisztokratákra!
Jerünk, jerünk a börtönüregekbe,
Tegyünk törvényt, a nép törvénye szent.

A néptömeg indul a börtönökbe

Free-nch R-Evolition

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry “An Allegory of the Revolution with a portrait medallion of Jean-Jacques Rousseau (1712-78)”
-link-

Rousseau filozófiájahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Jean-
Jacques_Rousseau
Természet és társadalom
Rousseau alapvet? különbséget látott a társadalom és az emberi természet között. Szerinte az ember természetb?l fakadóan jó, de a társadalom elrontja. A társadalmat mesterségesnek látta és úgy tartotta, hogy a társadalom fejl?dése az emberi jólét ellen hat, különös tekintettel a társadalmi egymásrautaltságra.
Filozófiája szerint a társadalom negatív hatásai az erkölcsös emberben az egészséges önszeretetet büszkeségbe alakítják át. Az önszeretet az önfenntartásra való törekvéssel járó ösztönös emberi vágy, amit oksági viszony tart össze. Ezzel szemben a büszkeség nem természetes, hanem mesterséges eredet? és arra kényszeríti az embert, hogy összehasonlítsa magát másokkal, ami embereket jogtalan félelemkeltésre és arra sarkall, hogy mások fájdalmán vagy gyengeségén élvezkedjenek.