Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból II. Válasz erre: Krónikák egy másik világból II.

#23841
amazon
Felhasználó

Laár András felhívást intézett Hozzánk:

“Most, hogy a mai meditációmat elvégeztem, néhány gondolatot hozzáf?znék.
Én a mostani helyzetben, már csak kizárólag közös tudatunk teremt? erejében hiszek, már ami a dolgok jobbra fordulását illeti.

Nem hiszek a politikai megoldásokban, nem hiszek a különböz? politikai irányzatokban, nem hiszek a fegyveres felkelésben, a terrorizmusban.
Nem hiszek abban, hogy létezik egyedül üdvözít? vallás, de abban hiszek, hogy minden vallás útján elérhet? az üdvözülés.
S?t hiszek abban, hogy ehhez még vallás sem kell.
Hiszek abban, hogy minden ember eredend?en jó szándékú, szeretetteljes, és hogy mindenki voltaképpen ugyanattól boldog.
A békét?l, a szeretett?l, a belátástól, a bölcsességt?l.
Ezért gondolom, hogy eljött az ideje a valódi összefogásnak.
A közös tudat színterén kell összefognunk, hiszen mindnyájan ugyanattól szenvedünk, és ugyanattól vagyunk boldogok.
Nem b?nösöket kell keresni, és megbüntetni, akiknek a nyakába varrhatjuk jelenlegi, kilátástalannak t?n? helyzetünket, hanem tudati úton, magunkban kell létrehoznunk a jót.
Ez a jó “közös jó”.
Szeretet, bölcsesség, gyógyító er?.
Mindnyájunknak erre van szükségünk. Er?sítsük fel saját életünkben, és akkor a környezetünkben is feler?södik.
Csináljuk együtt, és akkor az ereje megsokszorozódik.

Ha úgy kezdek meditálni, hogy tudom, hogy épp most ugyanebben az id?ben rajtam kívül még sok százan, vagy akár sok ezren is ugyanazt óhajtják, akkor biztos lehetek abban, hogy a közös tudat teremt? ereje révén, az, amit ennyien egyszerre óhajtunk, létre fog jönni.
Képzeljétek el, ha mindnyájan ugyanezt érezzük, ha mindnyájan biztosak vagyunk ebben a teremt? er?ben, amit együtt gerjesztünk, akkor ez az er? mekkorává dagadhat!
Nem tamáskodni kell, hogy vajon m?ködik-e, vagy nem, hanem csinálni!
Ha mostantól együtt meditálunk – nem fizikailag, hanem szellemileg együtt – akkor mindenki, aki ebben részt vesz, meg fogja tapasztalni az áldást, ami ezzel együtt jár.

A keresztények imádkozhatnak Jézushoz, vagy Máriához, hogy részesítse ?ket a szeretet, bölcsesség, gyógyító er? áldásában, a buddhisták mondhatják a Gyógyító Buddha mantráját, mindenki a saját hite szerint idézze meg ezeket az áldásos er?ket és akkor ezek – csodák csodája – meg fognak jelenni.
Ebben teljes mértékben biztos vagyok!
Üdv és béke! Laár András

Minden este fél 11-t?l 11-ig ” -link-

-link-
?http://www.facebook.com/tundertantra

Egy gyertya kíséretében:

Regina della Pace:

-link-

-link-