Válasz erre: A föld elfeledett történelme :

News Fórumok Az emberiség rejtélyei A múlt rejtélyei A föld elfeledett történelme : Válasz erre: A föld elfeledett történelme :

#24404
ewelyn
Felhasználó

Kedves Mehanic, emailben kaptam, remélem, nem baj, h felteszem ide.Ashtar parancsnok üzenete a magyarokhoz

A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága
Magyarország

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 június 24. Nyári Napforduló id?szaka
S.O.S.

undefined Ashtar Parancsnok vagyok a Fény Galaktikus Szövetségének a képviseletében:

Földi Testvéreim!

A mostani id?szak fordulópontot jelent nem csak a Föld és a Nap egymáshoz való viszonyában, hanem a földi energiarendszerek viszonylatában is. A nyári napfordulón a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka. A fény uralkodik a sötétségen. Energiarendszereitekben történt változtatás eredményeit pedig a következ?kben adom át nektek.

Az Atya és Teremt? Anyánk engedélyével tudtotokra hozzuk az alábbiakat. A mai nappal, pontosan a ti általatok nyári napfordulónak nevezett id?szakra értük el azt a csodálatos és áldásos egyensúlyt, amelyért évezredek óta, de Krisztus halálától kezdve égi paktum szerint, megbízatásunk volt. Tudtotokon kívül megszámlálhatatlan intelligens lény és entitás, volt kirendelve galaxisunk egyensúlyának a megteremtésére. Mindjárt szólok arról, milyen egyensúlyról is van szó.

El?bb azt kell megértenetek, hogy a Fény Galaktikus Szövetsége az Atya küldöttsége. Több ezer tagot számlál a galaxisunk minden területér?l – vannak köztünk földiek is néhányan. Az Atyának terve van a földiekkel. Így megteremtette a Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát. Az Atya és Teremt? Anyánk parancsára Magyarország energetikai rendszerébe ágyaztuk bele a Földi Helytartóság rendszerét, úgy ahogyan az ?si id?k óta ide tervezték! A magyarság feladata lesz a Földön a Fény Szövetségének a Helytartóságát felállítani, m?ködésbe hozni és tartani. Ebben a szervezésben kérünk benneteket az együttm?ködésre. Következ? jelentkezésem alkalmával pontosítom, mit is jelent majd ez számotokra.

Ti magyarok vagytok az a nép, aki többekkel együtt, egészen közel van az Atya és Teremt? Anyánk szívéhez! Tolmácsolom nagyrabecsülésüket és végtelen szeretetüket irántatok. A mai nappal végtelen áldáshullámokban energia érkezik T?lük a Föld nev? bolygóra, mert úgy ítélik meg, hogy készen álltok. Lakóhelyetek területén és környékén hárommillióhétszáthatvankétezer nyitott szívet tartanak nyílván, amelynek száma naponta cca. 100 f?vel n?. Ezért a Helytartóságot itt kívánják beágyazni a Föld energiarendszerébe?

A mai naptól fogva, magam, Ashtar Parancsnok vagyok az Atya által megbízva azzal, hogy id?szakosan a segítségetekre legyek. A Helytartóság üzemeltetésének szabályaira vonatkozóan pontos tervet kaptok.

De el?ször nézzük, mit is jelent az, hogy az energetikai rendszerekben végérvényesen egyensúly alakult ki. A sötét er?kkel a mai nappal együttm?ködési szerz?dés került aláírásra. Err?l azonban azt kell tudnotok, hogy a sötét oldal ezeket sohasem szokta betartani, vagy csak rövid id?re. Azért íratjuk a szerz?déseket mégis alá, mert a Szövetségünk küldetése az, hogy ne csak gyengítsük ?ket, de ha lehet, emeljük ?ket vissza az Atyai Tudatosság közelébe. Esélyt kapnak a javításra és a hazatérésre. Amennyiben nem mutatnak együttm?ködést, akkor pontosan tudják, hogy mi vár rájuk. Kies és kopár bolygókra szám?zi az Atya ?ket, ahol egymást tudják csak szipolyozni a végtelenségig. Az még számukra is maga a pokol. Ezért megalkudtak.

De ne féljetek! Rálátásunk van a m?ködésükre, és ezt ?k tudják. A Földön csak azokat tartjuk meg végleg, akik tényleg nyitottak a fejl?désre és igyekeznek. Bár okozhatnak nektek még kellemetlenségeket, addig, amíg a kitelepítések folynak?

A rendkívüli helyzet az, hogy a részükr?l történ? aláírás egyfajta er?fölény el?tt való f?hajtás, a Fény er?fölénye el?tt, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem fogják sokáig betartani. Azonban megnyugtató ett?l fogva, hogy az aláírás egyben azt jelenti, hogy nem fognak meglep?dni, ha beavatkozunk. Tulajdonképpen ezzel a paktummal a be nem avatkozás feloldását írtuk alá! Ez mindenképpen jó hír nektek Drága Testvérek!

Hogy oly mértékben megn?tt a világos oldal ereje – ezért hála nektek, Drága Testvéreim! Sokan a Földr?l dolgoztatok azért, hogy a sötét oldal többé ne tudjon felülkerekedni. Azt mondtam: ne tudjon felülkerekedni és nem azt, hogy nem fog többé támadni. Nehéz id?szak el?tt álltok, mert a sötét oldal csak látszólag paktál a Fény Galaktikus Szövetségével, ugyanis érzi, hogy szorul a hurok a torkán. Fondorlatokkal készül, és cselt sz?. Ezúton tudatjuk, hogy minden tervér?l értesültünk. Az Atya és a Teremt? Anyánk a legtöbb támadó eszközét megsemmisítette, vagy hatástalanította. Nem maradt más eszköze, mint a félelemkeltés.

Tehát, talán tudom érzékeltetni, hogy a sötét er?k túlsúlya, amely eddig jellemz? volt a Földre kiegyenlít?dött. Nem számszakilag, ugyanis még többen vannak a hitetlenek és a gyarlók, de azok mindig könny?nek találtatnak az Atya mérlegén. Tudnotok kell, hogy ti mentettétek meg a bolygótokat az energetikai feszültségekt?l és a nagyobb sérülésekt?l. Ne is várjatok óriási katasztrófákat, mert nem lesznek. A Kárpát-medence védve van az Atya és Teremt? Anyánk által. Menedék lesz az országotok. Már most sokan érkeznek a tudtotokkal és a tudtotokon kívül is. F?leg azok, akik ezekr?l a hírekr?l, ugyan más csatornákból, – akár a sötét oldaléból is – de tudomást szereztek. A betelepülések száma rohamosan megszaporodik.

Arra kérem a magyar Testvéreket! Ne menjetek külföldre! Sehol sincs biztonság a magyar embernek, egyedül az Atya oltalma alatt! Szükség van a kezetek és szívetek erejére! Ha mégis arra kényszerültök, hogy elhagyjátok a Medencét, végezzetek szolgálatot. Tudatos szolgálatot!

Az egyensúly, amir?l beszélek, még törékeny! Ez még nem a célállomás! T?letek függ, hogy a mérleg melyik serpeny?jébe pakoltok. A Fény vagy a sötétség oldalára. Az Atya számít rátok, mint nyitott szív? népre! Hallgassátok, amit kér t?letek, és ne késlekedjetek megcselekedni azt! A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát ezért bízza a gondotokra.

Amit eddig a Szövetség el tudott végezni a légteretekben, a bolygó mágneses energiamezejében, valamint a sötét er?k által felállított földi energiamez?k gyengítésével, azt megtette. Tudnotok kell, hogy alaptétel: a sötét oldalnak a Fénnyel szemben nincs ereje. Neki csak akkor akad tér, ha valaki a fenti alaptételt nem ismeri. Addig tud a sötétség rajtatok él?sködni, amíg nem tudatos a késztetés bennetek a jótettekre, a szeretetben való létre, az Atyához és Teremt? Anyánkhoz való köt?désre és az ? törvényeinek az ismeretére, valamint azok betartására.

Ett?l kezdve a ti dolgotok a folytatás. Természetesen mögöttetek állunk, és minden információt és segítséget azonnal szállítunk a kérdéseitekhez.

Tehát, ha mindent jól értelmeztek, akkor mostanra rájöhettetek, miért volt fontos a mai nap a paktumok aláírására. Az egyensúly volt a mai nap célja és ünnepélyesen jelentem, ezt el is értük. A nyári napforduló fényessége hozzásegített minket a Földön a nyerésre. Hálából, ma este a déli égbolton és a Göncöl csillagkép környékén bemutatjuk nektek a flottánkat. Omega nev? cirkálónk tartózkodik a légteretekben több utazóhajóval együtt! A Flottát helyettesem, Babelhos, ifjú, szíriuszi kapitányom vezeti. Fényjelzésekkel, villogással adja majd tudtotokra, hogy a Szövetségünk ünnepel! Az a Szövetség, amelynek mától hivatalosan is a tagjai vagytok, az Atya megbízatásából!

Nem volt még ehhez hasonló a több ezer éves fennállásunk óta! Küldötteink ugyan voltak a Földr?l, de egy egész nép meghívására még nem volt példa! Ez mutatja az Atya és Teremt? Anyánk szeretetét és háláját irántatok!

Örömtüzeket gyújtunk a szívetekben, és együtt ujjongunk a több ezer éves munka boldog befejezésével. Mától kezdve, ha figyeltek ránk, akkor fordított arányosan a földi éjszaka hosszabbodásával, egyre növelhetitek a Fényt a szívetekben és a világotokban. A Téli napforduló ekkor ragyogással köszönti majd decemberben az új földi évciklust!

Ha nem hallgattok ránk, és nem fogadjátok meg a tanácsainkat, még visszájára is fordulhat minden! Tehát Testvérek! Figyeljetek, mert rendkívül fontos az üzenet! Mától mindenkire szüksége van a Fény Galaktikus Szövetségének! Ett?l kezdve rajtatok a sor! Mi már mindent elrendeztünk, hogy nektek sikerüljön, de mostantól hatványozottan lépjen a tudatosság az életetekbe!

A Földi Helytartóságról szóló Atyai tervek a birtokomban vannak. Hamarosan jelentkezem a kifejtésével és a számotokra való közzététellel!

Ma az öröm napja van!! Gyújtsatok örömtüzet otthonotokban egy héten keresztül! Megszületett az Égi Királyság teljes valóságában! Hála az Atyának, a Teremt? Anyánknak, és Néktek!

Az Atya és Teremt? Anyánk forró áldását küldi rátok ezen a héten! Fürödjetek benne és élvezzétek a hozadékait! Folyamatosan árad rátok a kegyelem! Boldog Gyermekei Galaxisunknak!

Áldás és legmélyebb tisztelet Nektek a Szíriusz ?B? nev? bolygóról

Ashtar Parancsnok