Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#24710
Bison
Felhasználó

Az “éjszakai tolvaj esetei”

?Akkor ketten lesznek a mez?n; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony ?röl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában j? el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában j? el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban j? el az embernek Fia.? (Mt 24, 40-44)

?Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy j? el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.? (1 Thessz 5, 2-6)

?Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és er?sítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten el?tt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.? (Jel 3, 1-3)

?A hatodik angyal is kitölté az ? poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet fel?l jöv? királyoknak út készíttessék. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kij?ni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gy?jtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. (Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és ?rzi az ? ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ? rútságát.) Egybegy?jték azért ?ket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.? (Jel 16, 12-16)

?Az Úr napja pedig úgy j? majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lév? dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek t?zbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ? ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szepl? nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.? (2. Pét 3, 10-14

***

A tanács egyértelmü. Sztem.
Végül is mindenki leadta a figyelmeztetést.
Ur-unk is és Jézus is.

***

Széljegyzet:

40 (42) nap a sivatagban

?? akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.? (Mt 24, 21-22)

?Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyr?l Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen: (Dániel 9, 27-nél: iszonyatos bálvány, lásd új ford. Biblia)
? Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;? Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.? (Mt 24, 15-16, 20-21)

***

A Biblia olvasójának ajánlom, hogy ne a Biblia magyarázókra figyeljenek, ne is rám, hanem a saját érzéseikre és józan eszükre és után olvassa el a Koránt is.