Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#24719
Bison
Felhasználó

Phenomenav 1996 port

“Teleitták magukat édes borral”
(Hát, persze. Ezt a dumát hallgatom minden nap.)

Biblia

Apostolok Cselekedetei 2. fejezet

A Szentlélek eljövetele

1 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2 Egyszerre olyan zúgás támadt az égb?l, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 3 Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4 Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböz? nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította ?ket. 5 Ez id? tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népb?l. 6 Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg ver?dött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. 7 Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: “Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? 8 Hogyan hallja hát ?ket mindegyikünk a saját anyanyelvén? 9 Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, 10 Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, 11 krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” 12 Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: “Mi lehet ez?” 13 Mások gúnyosan megjegyezték: “Teleitták magukat édes borral.”

***

Folytatás következik:

Péter beszéde

14Péter a többi tizeneggyel el?lépett, és zeng? hangon beszédet intézett hozzájuk: “Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! 15Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, 16hanem ez az, amir?l Joel próféta szólt: 17A végs? napokban – mondja Isten – kiárasztok lelkemb?l minden testre. (!!!!!!)

***

3n3rgy

Madách: 15dik szín