Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#27175
Qw3rtz
Felhasználó

Barátom…..
-link-

Ki ne szeretne az els? osztályban játszani?
-link-(1)
.jpg&w=1425&h=1095&ei=hyjXUOP9GMjEtAaBrYCwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1
54&vpy=163&dur=4132&hovh=197&hovw=256&tx=202&ty=94&sig=1003070346
94670930998&page=1&tbnh=142&tbnw=185&start=0&ndsp=20&ved=1t:
429,r:1,s:0,i:117

Kék bársony
-link-

Ezért maradt el a világvége
-link-