Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#27409
istvanka85
Felhasználó

Dekadens Transcendence – Dead Can Dance

-link-

-link-

-link-(philosophy)

A transzcendencia egy többféleképpen meghatározott filozófiai és teológiai fogalom. A szó a latin transcendo (?átlépek?) igéb?l származik, és olyan lehetséges valóságra utal, amelynek megismeréséhez az embernek át kell lépnie köznapi értelemben vett határait. Hasonló értelemben használatos az ugyancsak tág jelentéskörrel bíró ?természetfölötti? szó is.

A vallásos szóhasználatban a transzcendencia kifejezéssel els?dleges értelemben a teremtetlen létez?re, vagyis Istenre szokás utalni. Ugyanakkor a két szó tartalma közé mégsem lehet egyenl?ségjelet tenni: a transzcendencia fogalomkörébe tartoznak mindazon tartalmak (értve ezalatt személyeket és állapotokat egyaránt), amelyek megközelítésére az emberi megismerés biológiailag is leírható és értelmezhet? eszközei alkalmatlanok.

-link-(philosophy)

‘322
-link-