Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#27693
istvanka85
Felhasználó

“Ez a harc lesz a végs?”

“A Föld fog sarkából kid?lni,
semmik vagyunk s minden leszünk”

-link-

Gloster, a kés?bbi III. Richard, már VI. Henrikben bemutatja magát s el?re jelzi jövend? tetteit, mid?n leszúrva a királyt (VI. Henrik. III. r. V. felv. 7. szín), így szól:

Ha van még benned csak egy szikra élet,
Le a pokolba! s mondd, én küldtelek,
Ki nem szeretett, félt s könyörült soha
?Gyakorta mondá, emlékszem, anyám,
Lábbal el?re jöttem a világra.
?És úgy születtem: nyilván mutatá ez,
Hogy mardosó, hogy morgó eb legyek.
Ha testem az ég hát így formálta: lelkem
Egyenl? félszeggé pokol tegye.
Testvérem nincs, nincs egy testvérvonásom,
S szeretet, ez égi szó az ?sz fejeknek,
Csak a hasonlók lelkében tanyázzon,
Bennem ne! Én csak én vagyok magam.
Clarence, vigyázz! elzárod a fényt el?lem:
Sötét napot hozok reád ezért;
Jóslatokat sugdosva szerteszórok,
Hogy Eduárd remegjen élteért,
S hogy meggyógyuljon, halálod leszek.
Henrik király s herczegje halva már:
Rajtad a sor! aztán a többiek.
Mi sem vagyok, míg minden nem leszek.

1:23:21

-link-

“A dolgok megismérése azzal kezd?dik, hogy megszámoljuk azokat és megnézzük annak ere-detét”

q.q.

o o
~ ~

“Ennek a pokoli programmnak végrehajtása III. Richard drámája. “

-link-