Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#27903
istvanka85
Felhasználó

Jézus és a Re – in -KarNe

János Evangéliuma

Jn 8.44
A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdett?l fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.
Jn 8.45
Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek.
Jn 8.46
Ki vádolhat b?nnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem?
Jn 8.47
Aki az Istent?l való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istent?l valók.”
Jn 8.48
A zsidók erre rátámadtak: “Hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögt?l megszállottnak mondunk?”
Jn 8.49
“Nem vagyok ördögt?l megszállott – felelte Jézus -, hanem tisztelem Atyámat, ti ellenben gyalázattal illettek,
Jn 8.50
noha nem keresem a magam dics?ségét, hisz van, aki keresse és ítéletet mondjon.
Jn 8.51
Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.”
Jn 8.52
A zsidók közbevágtak: “Most aztán igazán meggy?z?dtünk róla, hogy ördögt?l megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre.
Jn 8.53
Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ? meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?”
Jn 8.54
Jézus így válaszolt: “Ha én dics?íteném meg magam, mit sem érne a dics?ségem. Atyám dics?ít meg, akir?l azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
Jn 8.55
de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
Jn 8.56
Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.”
Jn 8.57
A zsidók felháborodtak: “Ötvenesztend?s sem vagy, s láttad Ábrahámot?”
Jn 8.58
Jézus így válaszolt: “Bizony, bizony, mondom nektek: Miel?tt Ábrahám lett, én vagyok.”