Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#28699
her01
Felhasználó

Robo-S-T-Us the Baker bakker megtaláltalak:

Ez a szó ?frisset, élénket, bátrat, er?set? jelent; latinban a robostus szó felel meg neki.
-link-

A KERESZT-TEOLÓGIÁJÁTÓL AZ ÖSSZEOMLÁSIG
Béke
Id?be tellett, amíg a reflexivitás követelése véglegesen rátelepedett Luther kereszt-teológiájára és az alázat és b?nbánat spiritualitására. 1519 körül írt munkáiban ugyan még nem adta fel teljesen ezeket, de már nem ezek a f? problémái, a középpontba az új hit-fogalom kerül. Eszerint a hit lényegét tekintve már nincs összekötve az önmegtagadással és alázattal. Ezentúl valami egészen más tulajdonságnak kell a hitet min?sítenie: ?hetykén? kell hinni. Ez a szó ?frisset, élénket, bátrat, er?set? jelent; latinban a robostus szó felel meg neki. A hit hetykesége nem következik szükségszer?en a statuálásból vagy a reflexivitás doktrínájából. De az a tény, hogy az alázatot váltja le, igen jelent?s. Egyúttal rámutat a Luther belsejében zajló változásra, és egyúttal a reflexivitás ideájával való kapcsolatában olyan irányba mutat, amelyen Luther nemsokára tovább fog haladni.
Azt kell mondanunk, hogy a reflexív hit doktrínája a béke és vigasz utáni vágyakozás kifejez?dése. Luther kétségbeesetten kapaszkodott Szent Bernát prédikációjának fent idézett kijelentéseihez, hogy magának és hallgatóinak ezt mondhassa: alapjában véve a békét, a biztonságot kellene birtokolnunk. Azért követeli, hogy a gyónás szentségét fogadónak reflexíven kell hinnie, hogy az a feloldozásban megkapja a békét.
De nem a béke boldogsága, mint ilyen vezetett eme doktrína megszilárdításához, hanem Luthernek az a szokása, hogy saját élményeit általános normaként interpretálja, valamint az a tény, hogy egy kegyelemteljes lelki élmény sajnos nem tartóztatható, és hogy az a hív?, aki a lelki sötétséget és félelmet egyszer már átélte, számíthat rá, hogy ezt valamikor újra átéli. (Isten szándéka szerint valójában azért, hogy lelkileg tovább érjen.)

The Librarian
-link-