Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#28710
istvanka85
Felhasználó

“Vannak mez?k, Neo,végteLen mez?k”

{58833}{58901}ÁIomviIágban éItéI mostanáig.
{58924}{58951}Ez a viIág. . .
{58958}{59001}. . .ahogyan ma Iétezik.
{59313}{59384}Isten hozott ”a vaIóság. . .
{59405}{59443}. . .sivatagában! ”
{59524}{59581}Töredékesek az információink.
{59587}{59678}De annyit biztosan tudunk, hogy valamikor |a XXI. század eIején. . .
{59684}{59762}. . .az egész emberiség|együtt ünnepeIt.
{59768}{59882}CsodáItuk nagyszer?ségünket,|hogy létrehoztuk az MI.-t
{59901}{59928}MI?
{59953}{59986}Mesterséges inteIIigencia?
{59992}{60098}KüIönIeges tudatfoIyam, ameIy|új gépek sorát hozta Iétre.
{60118}{60201}Nem tudjuk, ki mérte az eIs?|csapást, mi vagy ?k.
{60211}{60288}De azt igen, hogy|az ég feIperzseI?dött.
{60328}{60380}A napenergia éItette ?ket.
{60386}{60466}Úgy véIték,|nem képesek fennmaradni. . .
{60474}{60558}. . .egy oIyan gazdag energiaforrás|néIküI, mint a Nap.
{60564}{60681}TörténeImünk során, csak a gépek|segítségéveI sikerüIt fennmaradnunk.
{60716}{60817}A sorsnak a jeIek szerint|van érzéke az iróniához.
{60894}{61000}Az emberi test több bioáramot|termeI, mint egy 120 V-os akku.
{61006}{61105}25 ezer egységnyi h?energiát.
{61151}{61203}Egyfajta fúzió segítségéveI. . .
{61211}{61327}. . .a gépek több energiát nyernek,|mint amennyire szükségük van.
{61424}{61514}Vannak mez?k, Neo,|végteIen mez?k. . .
{61520}{61598}. . .ahoI az emberi Iények többé|nem szüIetnek.
{61615}{61659}Termesztik ?ket.
{61804}{61866}Jó ideig eI sem akartam hinni.
{61872}{61936}Azután a saját szememmeI Iáttam:
{61968}{62007}CseppfoIyósítják a hoItakat. . .
{62013}{62093}. . .hogy intravénásan tápIáIhassák|az éI?ket.
{62106}{62208}Amint Iáttam ezt a tiszta,|eIborzasztó precizitást. . .
{62214}{62284}. . .rájöttem, mennyire nyiIvánvaIó|az igazság.
{62347}{62390}Hogy mi a Mátrix?
{62419}{62444}EIIen?rzés.
{62477}{62558}A Mátrix számítógéppeI|Iétrehozott áIomviIág. . .
{62577}{62651}. . .ameIy eIIen?rzése aIatt|tart bennünket. . .
{62679}{62755}. . .hogy mi, emberi Iények. . .
{62770}{62798}. . .ezzé váIjunk.
{62831}{62858}Nem!
{62897}{62935}Nem hiszem eI!
{62944}{62973}Ez IehetetIen!
{62987}{63097}Nem mondtam, hogy könny?.|De ez az igazság.
{63103}{63123}Elég!
{63147}{63176}Engedj ki!
{63193}{63239}EI akarok menni!
{63286}{63350}- NyugaIom, Neo! NyugaIom!|- Húzzátok ki!
{63356}{63396}Húzzátok ki beI?Iem!
{63439}{63475}Ne érj hozzám!
{63481}{63520}Menj innen!
{63530}{63566}Nem hiszek benned.
{63583}{63612}Nem hiszek az egészben.
{63618}{63642}Nem.
{63660}{63709}- Mindjárt kikészüI.|- LéIegezz, Neo!
{63723}{63744}LéIegezz!
{64185}{64228}Nem mehetek vissza, ugye?
{64251}{64274}Nem.
{64302}{64331}De ha Iehetne. . .
{64351}{64387}. . .vaIóban visszamennél?
{64447}{64481}Bocsánatot keII kérnem.
{64494}{64527}Van náIunk egy szabáIy.
{64538}{64619}Nem csináIunk iIyet|egy bizonyos kor után.
{64625}{64646}VeszéIyes.
{64663}{64704}A tudat nehezen áII át.
{64710}{64765}Láttam már iIyet, sajnáIom.
{64790}{64840}Azért tettem, amit tettem. . .
{64857}{64892}. . .mert muszáj voIt.