Válasz erre: Visszatér?, el?rejelz? álmok.

News Fórumok UFO-k UFO észlelések Visszatér?, el?rejelz? álmok. Válasz erre: Visszatér?, el?rejelz? álmok.

#6993
senkise
Felhasználó

Egy tegnap el?tti álmom:

“”Nem tudom mikor és hol kezd?dött, de rettent?en szomorú voltam. Émelyegtem, viszolyogtam a világtól ami körbevesz. Ahol éltünk akkoriban, a hely hasonlított India szegénynegyedihez. Ahogyan teltek a napok, ez csak egyre rosszabb lett. Egyik nap már éreztem, ha nem változik semmi, abba belehalok. A testem sírni akart, behunytam a szemem, hogy megnyugodjak. Hogy ez sikerült, avagy sem, már nem volt lényeges, valami történt. Miután lezártam a szemem, hirtelen bevillant a túloldal és éreztem, hogy egyre közelebb kerülök hozzá, a gondolataim tisztábbak lettek. Ez az oldal a halálként ismeretes, de nem csupán ennyi, bár akkor még nem láttam mást, de éreztem hogy valami sokkal több. Percekkel kés?bb kinyitottam a szemem és újra a szomorú valóság várt. Nem tétováztam, szinte azonnal meditálni kezdtem és próbáltam elérni a túloldalt. Még hosszú percekig hallottam a meglep?dött emberek kérdéseit a valóság eme síkjából, hogy mit is csinálok, mintha próbáltak volna ott tartani. Közben éreztem, hogy egyre messzebb és messzebb járok, a hangok egyre távolabbról hallatszottak, már utaztam az id?n kívül. A következ? pillanatban már egy másik életemben voltam, ahol tudtam mi történt és már ennek megfelel?en is éltem, tanultam az el?z?ekb?l. Ebben az id?ben történt, hogy nagyon jó kapcsolatokra tettem szert, lett egy nagyon jó barátom, a lélek szintjén értettük meg egymást, benne is tudatosult az út. Az életem viszont lassan a végéhez közeledett és öreg barátommal együtt elhatároztuk a jó barátságunkra alapozva, hogy egyszerre lépünk át a következ? életünkbe. Az ?ébredés? fájdalmasabb volt mint vártam, nem láttam ?t sehol, ekkor tudatosult, hogy nem sikerült amit elterveztünk, ámbár azt is tudtam, hogy ez csak azért nem sikerült, mert valaki beavatkozott. Ekkor hirtelen beugrott egy kép, jóérzés töltött el, nem, ? nem lehetett? Ekkor egy hozzám közel álló ember valója megváltozott és megjelent az, akit sokan sok néven ismernek, lényének alapja a gonosz volt. Kétségbeesve kértem, legalább utoljára hadd lássam a jó barátom, ekkor egy pillanatra megváltozott a gonosz arca. Újra látva a barátom, a szívem bizalommal telt meg a jöv?t illet?en és bár kissé szomorú voltam, tudtam hogy jól van, csak egy másik életben. A gonosz persze nem tétovázott és gyorsan visszaváltozott saját képébe. Szemmel fel nem ismerhet? lény volt, csak is lélekkel látható. Nevetett, szórakozott rajtam, incselkedett, szinte mámorban úszott, amiért sikerült beavatkoznia. Elöntött a düh és rátámadtam, nem voltam hatással a lényére, túl er?s volt, de akkor sem adtam fel. Megjegyezte vigyorgása közben, hogy ha most megteszi azt, hogy elhagyja az elfoglalt testet, akkor megölöm az embert és az rettenetes b?n lesz. Tudtam azt, hogy ez számára is negatív dolog lenne, nem véletlenül szólt.”