Válasz erre: Visszatér?, el?rejelz? álmok.

News Fórumok UFO-k UFO észlelések Visszatér?, el?rejelz? álmok. Válasz erre: Visszatér?, el?rejelz? álmok.

#7158
Névtelen
Vendég
timea wrote

Szerintem az álmoknak részben lehet jelent?ságet tulajdonítani de nem tudjuk hogy mit jelent mert nem szó szerint kell azt érteni.

Az, hogy mi is jelent álmot, egy igen elvont fogalom, és érdemes is részletesen belemenni ebbe. Másokkal ellentétben én nem csak részese vagyok az álmaimnak, de sok esetben teremt?i is, mi több, elemz?i is. Mióta tudatosan gondolkodom, és foglalkoztat a paranormális kutatás (2005-2006) azóta sokkal több id?t fordítok arra, hogy a részesült álom OKÁT, és KAPCSÁT keressem, és ne csupán, mint egy filmverziót, tároljak el elmémben.
Minden álomnak gyökere van, az álom ugyanis három elemb?l épül fel.
Az els?, és talán a legfontosabb, a dejavu. Csakis olyan helyszínr?l álmodhatsz, amir?l képanyag van eltárolva a memóriádban. Mivel azonban ez csupán kezdetleges néz?pont, így a második legfontosabb elem a lelkiállapot. Mindenki olyan álmokat él meg, amilyen lelkiállapotban van, így ha valaki ingerült, stresszes, negatív, bár ez csupán elmélet, hajlamosabb a rém álomképek megélésére, de ez akkor is megtörténhet, ha csupán zavar van fejében. (Ha tudod, hogy néz ki New York, ám még nem jártál ott, ugyanúgy megélheted életszer?en is, s?t, még korábbi reinkarnációid megéléseib?l is meríthet szellemünk, ha szükséges).
A harmadik eleme álmainknak a tudat. Az ismert információ, és az ingerre való hajlam is meghatározza az álom hosszát, min?ségét, vagy akár tartalmát is. Nyilvánvalóan, akiknek agyuk valami oknál fogva nehezebben áll rá a REM fázisú alvásra, azoknak rövidebb, összekapottabb álmai vannak, esetleg több részletben érkeznek, mint azoknál, akik képesek nagyobb, er?teljesebb álmot is befogadni, azoknál egyben. Információtudásunk is meghatározhatja álmainkban megélt történések min?ségét, és mi több, öntudatunk kreativitása, és logikája dönt?szerep, mert akinek eléggé vág az esze, és jól beleéli magát minden helyzetbe (magas empátia) az képes a valóságtól távol álló álom tudatos szerepl?jévé válni, és esetleg így akár a jöv?t is befolyásolhatja azzal, hogy álmában már tapasztalatot szerzett egy adott szituáció megoldására. Az álom nem feltétlenül jöv?kép, de mindenesetre a térid?nek kés?bbi állapotában tükröz egy szituációt, amit neked, mint álmodónak nem csupán meg kell élned, de magadra is vagy utalva, mint helyzetmegoldó. Arra azonban ügyelni kell, hogy ha túlzott teremt?je akarsz lenni az álomnak, és nem csupán tudatos teremt?je, úgy az álmodat szétdúlhatod, megszakíthatod, átmásíthatod, és így elveszti jelent?ségét.
A valóság (fizikai tér) és az álom (képzelt vizuális térid?) egyformán hatással lehet személyiségünkre, tapasztalatunkra, és értelmünkre, mi több, az álom fejl?d?kepésséggel jár, így aki gyakorta álmodik, az kreatív, fogékony, fejl?d?kepés. Én a mai gondolkodásmóddal ellentétben serkenteném a gyerekeknél, hogy írják meg álmaikat, és kés?bb már legyenek tudatos szerepl?ik álmaiknak, és nem csupán eltolnám magamtól a szituációt, hogy csak, mert gyerek, még álmodik. Az álom végigkíséri életünket, és célja a személyiségünk formálása. Sajnos a feln?tt korosztályban ritka az álomra fogékony egyén, mivel kisagyalapi mirigyük, és er?s materiális gondolkodásuk megakadályozza, hogy aurájukban szellemi képz?dmény keletkezzen, akár fantázia segítségével is.
Para