Válasz erre: Társalgó

News Fórumok Kávézó Társalgó Társalgó Válasz erre: Társalgó

#7412
Névtelen
Inaktív

A Kabbala olyan, intellektuális (értelmi, észbeli, szellemi) és spirituális eljárás, amelyet sok materialista felháborodására az új tudományos szellemnek is szoktak nevezni. A zsidóság kebelében kialakult sajátságos misztikus tanok összességét jelenti.

A Kabbalista minden írott vagy beszélt szövegben, olyan értelmet képes felfedni, amelyet a felszíni tartalom értelmezésén túlmen?en is érdemes tovább kutatni. Miként a gnosztikusok, úgy a zsidó misztikusok is titkolták tanaikat, amelyekr?l azt hirdették, hogy isteni kinyilatkoztatásból származnak, s hogy azokat a beavatottak körében nemzedékr?l nemzedékre csak szóban adták át. Kés?bb azután le is írták, melyet szigorúan ?riznek a mai napig.

A Kabbala és a bel?le ered? Tarot a világ szemlélésének módszere. Egy feltárás a misztikus vagy intuitív út összekapcsolása a türelmet igényl? tanulmányozással, a racionális úttal. Összehasonlít, és az eredményeket összegzi. A Kabbala, mint zsidó vallásbölcseleti szellemmel való folyamatos harcát, a “jónak és a rossznak” természetét megmagyarázza, másrészt, hogy a bet?kkel és a számokkal (tarot, héber abc, számmisztika) a szentírás 7 réteg? rejtelmét megfejtse, kitalálja.

A Kabbala, mint minden héber, vagy arab szó 3 bet?s t?b?l származik A QOF, BETH, és Lamed bet?kb?l áll. Jelentése: befogadni, megkapni, elfogadott, áthagyományozott tan.
A Kabbaláról szóló írások általában, hagyománynak fordítják. Hiszen a hagyomány örökség, az átadás és elfogadás köréhez kapcsolódik. Benne foglaltatik a tudás és a szokások jelent?s része.

A hagyomány olyan valóság, ami az átadó személyt?l függetlenül létezik. Azok a nemzetek, melyek képesek voltak ?seik rájuk ruházott hagyományát meg?rizni a világ változása el?l, azok a mai napig más élet és szokásrendszerekkel bírnak. A kabbala egy befogadási megértési rendszer, amit nem lehet átadni, csak a megértés és a sok-sok tapasztalat összessége vezet oda, hogy az ember befogadóvá váljék. Ezeket a titkos tanokat a kabbalisták (mebukalinok) titkos bölcsességnek (chokmá nisztarának) vagy a kabbala (hagyománynak) (chokmat hakabbalának) nevezik.
Lightness valami hasonlóra voltál kíváncsi? 😀