Válasz erre: Társalgó

News Fórumok Kávézó Társalgó Társalgó Válasz erre: Társalgó

#7413
Névtelen
Inaktív

A Kabbala, mint tanulási út öt részre osztható.
1. SZÓBELI KABBALA: szóban mestert?l éveken átkapott tanítás.
2. ÍROTT KABBALA: a hagyomány szerint a világegyetem leírásával foglalkozik.
3. IRODALMI KABBALA: a kabbalisztikus szövegek, különösen a Biblia megfejtésével foglalkozik.
4. SZIMBOLIKUS KABBALA: a szimbolika saját élettapasztalataink megértésével és egységes értelmezésével foglalkozik. Miszerint amivel kapcsolatba kerülünk, valami mélyebb dolog szimbolikus megjelenésének köszönhet?. Ez els?sorban az Élet Fája ábráira alapul.
5. GYAKORLATI KABBALA: a kabbala különféle mozzanatai, hogyan alkalmazhatók a fejl?dés és minden szint? változás el?idézésére.
A Kabbalát és a benne foglalt tanításokat, csak a babilóniai egyetem professzorai taníthatták!

Legjelent?sebb elméleti Kabbalista alkotások:
Széfer Széfer Yetzirah, Széfer Bahir, Széfer Zohár, Szifra-Di Ceniuta, Idrá Rabbá, Idrá Zutá, Rajá Mehemná, Tikunné Zohár, Széfer Rázéde Razin, Széfer Hékalót, Zóhár Chadás, Midrás Ha Neelám. Nézzük, hogy mit is tartalmaznak-e remekm?vek.

Széfer Yetzirah: az alakzat, teremtés könyve.
A hagyomány azt ?rzi, hogy KR. után 100 körül élt felvilágosult zsidó misztikus AKIBA rabbi tollából származik. (Habár ezt nagyon sokan támadják). Kevesebb, mint 2000 ezer szóból áll. Rövidsége ellenére a Világegyetem eredetével és ezen belül az ember szerepével foglakozik. Különös hangsúlyt helyez a héber ábc- re, mely a Világegyetem megértésének a kulcsa. A Széfer Yetzirahban akkora tudás és olyan bölcsesség rejlik, hogy sok tudósnak az a véleménye, hogy Akiba rabbi inkább egy ?si hagyományt jegyzett le, mint saját revalációit (felismerés). A vékony könyv, mely a Szent Bölcsességet (chokmát), vagy a görög Szófiát mutatja be, az els? nyomdában kiadott példányként, 1562-ben Mantuában látott napvilágot.

Le van írva a könyvben, hogy Isten a Világegyetemet a 10 Szefira (szám, emanáció, szféra, tartó) és a Héber abc 22 mássalhangzójának a manifesztációja (kinyilatkoztatás, kijelentés, megnyilvánulás,) által, melyek a világ épít?anyagai, teremtette meg.

A szefirot, vagy szefira szó gyökere a széfer iget?, mely a következ? bet?kb?l áll: Szamekh, péh, rés, mely három jelentéssel bír: számolni, beszélni, írni. A számok nem, mint egyszer? mennyiségek szerepelnek itt, hanem mint a Világegyetem princípiumai, azaz a teremtés fokozatai.

Az els? Szefira: Ronakh, Khajim, az Él? Isten lehelete.
A Ronakh-ból (lehelet, leveg?, szellem,) származik a Leveg? elem, mely azonosul az Éterrel, ami viszont megoszlik anyagi és nem anyagi ( materiális és inmateriális ) Éterre. Ebb?l az els?dleges leveg?b?l születik meg a víz és a t?z, valamint az abc 22 bet?je. Az ?svízb?l a kozmikus kaosz származik ( Teremtés el?tti állapot ) az eredend? t?zb?l, pedig a Dicsfény Trónja ( hely ) születik, valamint az angyalok rendjei. A szövegben a Teremtés világrahozás kifejezésére nem használják sem a lacoh, sem a baroch igét, hanem a khakok szót. HET, QOF, QOF. Ennek jelentése héberül arabul egyaránt: vésni, egy törvényt rögzíteni.