Válasz erre: A föld elfeledett történelme :

News Fórumok Az emberiség rejtélyei A múlt rejtélyei A föld elfeledett történelme : Válasz erre: A föld elfeledett történelme :

#131190
wolfi
Felhasználó

Claude Vorilhon és az Elohim bolygóról jött földönkívüli mester beszélgetése, 1973. december ( részlet ) :

Mielőtt az utolsó alkalommal elválnánk egymástól, vannak-e kérdései?

– Ezékiel látomásaiban olyan emberekről beszélt, akik szkafandert viselnek, mivel az Önök bolygójának légköre nem egyezik meg a földivel. Hogyan lehetséges az, hogy jelenleg nem visel ilyen űrruhát?

– Mivel mi is folytatjuk a tudományos haladást, most már nincs rá szükségünk. Önnek úgy tűnik, hogy arcomat a szabad levegő éri, valójában pedig egy taszító sugarakból összeállított láthatatlan szkafander védi azt, melyen belül más levegőt lélegzem be, mint Ön. Ezek a sugarak átengedik a hullámokat, de az oxigénmolekulákat nem. Ez ahhoz hasonlítható, mint amikor a kikötőben buborékokat képeznek azért, hogy megakadályozzák az olaj kijutását.

– Veszélyt jelent-e az atombomba az emberiség számára?

– Igen, komoly veszélyt. De számunkra ez segítséget nyújt majd, ha le akarjuk rombolni ezt a civilizációt, abban az esetben, ha az emberek nem válnak bölccsé és békéssé. Lehetséges, hogy Önök elpusztítják saját magukat. Ha Önök még sem teszik ezt meg, de veszélyessé válnak számunkra, elegendő lesz, hogy felrobbantsuk bombakészleteiket anélkül, hogy támadó fegyvereket küldenénk ellenük. Ezt megtehetnénk vagy sugárzással vagy a telepátia segítségével úgy, hogy az egyik nagyhatalom vezetője váljék támadóvá, s ez automatikusan kiváltana egy végleges visszavágást. De ha az emberek nem akarják kitenni magukat ennek a veszélynek, elegendő, hogy a katonaság visszavonja atomfegyvereit. Óvatosan használt hatóerejük által energiát adhatnának azoknak az országoknak, melyek abban szűkölködnek, s ezáltal nagy haladást érhetnének el. De sürgősen le kellene állítani a nukleáris kísérletezéseket, mert nincsenek tisztában vele minek teszik ki magukat! Ellenben ha az emberek folytatják az atomfegyverekkel való játszadozást, az – szükség esetén – leegyszerűsíti majd a mi dolgunkat.

– Élnek nők az önök bolygóján?

– Igen, a Bibliában szó van róla és fel is jegyeztettem önnel a kérdéses fejezetet.

– Vannak gyerekeik is?

– Igen, ugyanúgy lehetnek gyerekeink ahogy Önöknek.

A TÚLNÉPESEDÉS

– De arról is beszélt nekem, hogy Önök olyasféle halhatatlanok. Hogyan védekeznek a túlnépesedés ellen?

– Valóban, ez a kérdés hamarosan felmerül majd a Földön is. Ennek megoldására – s ezt azonnal véghez kell vinni, mivel jelenleg elég nagy számban vannak már – ki kell fejleszteni a fogamzásgátlást és szigorú törvényeket hozni, mely csak két gyermeket engedélyez a nőknek. Ha kettő egyenlő kettővel, akkor a népesség nem fog tovább növekedni. És megfigyeljük majd, hogyan oldják meg Önök ezt a problémát. Ez is egy intelligencia teszt, hogy kiérdemlik-e örökségünket. Íme a megoldás az Önök – akik átlagéletkora 75 év -jelenlegi problémájára! Természetesen a mi számunkra a probléma másképp vetődik fel. Nem vagyunk halhatatlanok. Egy kis sebészeti beavatkozás – oda, amit a biblia élet fának nevez – segítségével tízszer hosszabb ideig élhetünk, mint Önök. Vannak gyermekeink és az előbb említett szabályt alkalmazzuk: 2 szülő, 2 gyerek, s ezáltal népességünk állandó.

– Hányan vannak?

– Kb. 7 milliárdan.

– Hat napon keresztül találkoztunk, minden nap visszament bolygójukra?

– Nem. Egy bolygóközi űrhajóra mentem, mely állandóan földközelben van és bázisul szolgál.

– Hányan vannak ezen az űrhajón?

– Heten, mivel bolygónkon hét tartomány van. Minden tartomány egy képviselője megtalálható az űrhajón, és ha hozzáadjuk az űrhajó két felelősét, az állandó létszám kilenc.

– Mi történik majd, ha az emberek pontosan azt teszik amit Önök kívánnak?

– Hivatalosan eljövünk majd az Ön által épített rezidenciába, ahova Ön által meghívatjuk a legfontosabb országok képviselőit azért, hogy elérjük a Föld népeinek teljes egyesülését. S ha mindez rendben folyik le, lassanként megosztjuk tudásunkat az emberiséggel. Megfigyelvén, hogyan hasznosítják azt, meglátjuk, átadhatjuk-e minden ismeretünket, s ezáltal átengedhetjük Önöket az “űrkorszakba” a mi 25.000 évvel fejlettebb tudományunk örököseként.

– Az önök világa az egyetlen, mely ilyen tudományos szinttel rendelkezik?

– A világűrnek ezen a részén igen. De megszámlálhatatlan az olyan emberhez hasonló lények által lakott világ, melyeknek tudományos szintje alacsonyabb a mienkénél de jóval magasabb az Önökénél.

AZ ÖRÖKLÉT TITKA

– Tízszer olyan hosszú ideig élnek, mint mi?

– Testünk átlagosan tízszer olyan hosszú ideig él, mint a maguké, ugyanúgy mint a Biblia első emberei : 750 – 1200 év között. De elménk, tehát valódi személyiségünk valóban halhatatlan lehet. Elmagyaráztam önnek, hogy egy test bármely sejtjéből újra teremthetjük az egész lényt új anyagok segítségével : amikor képességeink teljes birtokában vagyunk s agyunk is legnagyobb teljesítményét nyújtja, sebészeti úton kivetetünk testünkből egy parányi részecskét, melyet megőrzünk. Amikor meghalunk, e kis részecskéből kivonnak egy sejtet, melynek alapján újra teremtik az egész testet olyannak, mint amilyen korábban volt, vagyis annak minden tudományos ismeretével és személyiségével. De a test most új anyagokat tartalmaz és ismét ezer év áll előtte! És ez így folytatódik a végtelenségig!

De a túlnépesedés elkerülése végett csak a zseniknek van joguk az efféle örök élethez. Ezért a bolygónk minden lakosa kivetet testéből egy részecskét egy bizonyos korban és reméli, hogy halála után “újra születhet”. Remélik, s úgy élnek, hogy kiérdemeljék ezt a feltámadást. Az Örökkévalók Tanácsa minden évben összeül egy “utolsó ítéletre” , hogy eldöntsék, kik azok, akik az utolsó évben meghaltak s megérdemelnek még egy lehetőséget. Három életen át az illető próbaidejét tölti s ezután az Örökkévalók Tanácsa összeül, s az illető munkájának fényében eldöntik, kiérdemli-e, hogy az Örökkévalók Tanácsának örökös tagja legyen. Attól a pillanattól kezdve, hogy egy új életet kívánunk, nincs jogunk ahhoz, hogy gyermekeink legyenek! Természetesen ez nem akadályozza meg a szerelmet. Ezáltal érthető, hogy miért akartak a tudósok, akik az örökkévalók tanácsának tagjai voltak, más bolygókon életet teremteni!

– Hogyan nevezik magukat?

– Ha nevet akar adni nekünk, bár a mi nyelvünkön embereknek hívjuk magunkat, nevezzen minket “Elohim”-nak, mivel az “égből jöttünk”.

– Milyen nyelven beszélnek bolygójukon?

– Hivatalos nyelvünk nagyon hasonlít a régi héber nyelvhez.

– Minden nap itt beszélgettünk. Nem félt attól, hogy más emberek meglepnek minket?

– Egy automatikus rendszer azonnal figyelmeztetett volna, ha valaki veszélyes közelségbe kerül akár a levegőben akár a földön.

– Hogyan élnek és dolgoznak az emberek önöknél?

– Gyakorlatilag CSAK szellemi munkát végzünk, mivel tudományos szintünk megengedi, hogy robotokat alkalmazzunk mindenre. És csak akkor dolgozunk, amikor kedvünk van hozzá és akkor is kizárólag az agyunkkal. Csak a művészek és sportolók “dolgoznak” testükkel , de ez az ő választásuk. A nálunk nagyon magasan fokon kifejlesztett atomenergia csaknem kimeríthetetlen energiát biztosít, különösen mióta felismertük az atom zárt rendszerben történő alkalmazását és a napenergia használatát. Ezen kívül más energiahordozóink is vannak. Nem feltétlenül az urániumot alkalmazzuk atomreaktorainkban. Léteznek egyszerűbb és kevésbé veszélyes anyagok is.

– De ha olyan sokáig élnek, s nem dolgoznak, nem unatkoznak?

– Nem, mivel mindannyian olyan dolgokat csinálunk, amit SZERETÜNK, s főleg szeretjük EGYMÁST! Szépnek találjuk asszonyainkat és ki is használjuk az adódó alkalmakat.

– A házasság létezik?

– Nem. A nők és a férfiak SZABADOK! Vannak ugyan párok, mert akik úgy döntenek, hogy együtt akarnak élni, megtehetik, de akármikor visszavehetik szabadságukat. Nálunk mindenki szeret mindenkit! Az irigység nem létezik, mivel mindenki hozzájuthat mindenhez és nincsen magántulajdon sem. Ellenben számos orvosunk rendszeres szellemi felülvizsgálatot végez. Akiknél a legkisebb elmezavar mutatkozik – mely olyan cselekedetekhez vezethet amely mások szabadságát gátolhatja vagy életét veszélyezteti – azonnali kezelés alá kerülnek, mely visszavezeti őket az egyenes útra.

– Le tudná írni egy átlag ember egy napját Önöknél?

– Reggel felkel, letisztálkodik – nálunk mindenhol találhatók medencék – megreggelizik, majd azt teszi amihez éppen kedve van. Mindenki “dolgozik”, de azért mert KEDVÜK van hozzá, ugyanis a pénz nem létezik! Ezért akik dolgoznak mindig TÖKÉLETESEN végzik dolgukat mivel ÖNSZÁNTUKBÓL teszik azt! Csak az örökéletűeknek vannak pontosan meghatározott feladataik, mint pl. azon elektronikus agyak és komputerek ellenőrzése, melyek olyan alapvető szükségleteket látnak el, mint pl. az energia és az élelmiszerek felügyelete és annak megszervezése stb.

A 7 milliárd lakosból mindössze hétszázan örökéletűek, akik a többiektől teljesen elkülönítve élnek. Meg van a kiváltságuk, hogy örökéletűek legyenek, de kötelességük, hogy a többiekről gondoskodjanak, akik nincsenek munkára kényszerítve. Ehhez a hétszáz örökéletűhöz hozzá kell adni még kétszáztíz “próbaidőst” – évente kb. hetven vagyis tartományonként tíz . A hétmilliárd lakosra mindössze negyvenmillió gyerek jut. Csak felnőtt korukban – az illetőtől függően tizennyolc és huszonegy év között – vetik alá magukat az operációnak, mely által hétszázötven évig élhetnek. Az operációtól kezdve nekik is lehetnek gyermekeik. Ez okozza, hogy a legidősebb lakosaink az ötvenedik generációig ismerik leszármazottaikat. A hétmilliárd lakosból kb. Egymillió van tétlenül s majdnem mindnyájan orvosi kezelés alatt állnak elmekárosodás miatt. E kezelés kb. hat hónapig tart, majd gyógyultan távoznak.

Nálunk az emberek nagy része érdeklődik a művészetek iránt, festenek, szobrászkodnak, zenélnek, írnak, filmeket forgatnak, sportolnak stb. Nálunk “szabadidő társadalom” van a szó szoros értelmében! A városok általában nagyon kis helyet foglalnak el és kb. ötszáz-ezer lakosúak. Ez valójában egy hatalmas ház amely a magasba mered, s amelyben az emberek aludhatnak, szerethetik egymást vagy azt tehetik amihez éppen kedvük van. Ezek a “ház-városok” kb. egy kilométer szélesek és magasak, s minden irányban közlekedésre használt hullámok szelik át őket. Itt az ember magára kapcsol egy övet, amivel belép a sugár-áramlatba, s ez nagyon gyorsan elviszi oda, ahova menni akar. A városok olyanok mint egy nagy kocka , így nem kebelezik be a természetet, mint ahogy ez önöknél van.

Egy ötszáz-ezer lakosú város önöknél hússzor nagyobb területet foglal el mint nálunk. Ennek eredménye, hogy amikor a természetbe akarnak menni, az többórás útba telik, míg minálunk néhány másodpercbe. Egy várost teljes egészében ugyanaz az építész tervezi meg, azért, hogy kellemesebb látvány legyen és jobban beilleszkedjen a környezetbe.

– De azok az emberek, akiknek semmi dolguk nincs, nem unatkoznak?

– Nem, mivel sokféle elfoglaltságot ajánlunk nekik. Az emberek valódi értékét elismerjük s mindenki meg akarja mutatni, hogy hasznos. Hogy az a művészetekben legyen, a tudományokban, vagy a sportban, mindenki tündökölni akar azért, hogy örökéletű legyen, vagy egyszerűen csak azért, hogy elnyerje a közösség – vagy egy hölgy – csodálatát.

Néhányan szeretik a kockázatot, és ha a halál veszélyétől megfosztanánk őket , elvesztenék életörömüket! Ezért a veszélyes sportok különösen elterjedtek. Akármilyen sérültet életre tudunk kelteni, de azok, akik e sportokat gyakorolják, csak akkor tehetik azt, ha előzőleg írásban elfogadják, hogy nincs szükségük ápolásra, ha sporttevékenységük közben elhaláloznak. Van pl. egyfajta autóversenyünk, mely Önt nagyon fellelkesítené, de ettől hevesebb játékok is, mint a box, sőt még brutálisabbak is a rugby stílusában, melyet meztelenül játszanak s minden fogás engedélyezett : box, birkózás stb. Mindez barbárnak tűnhet, de ne feledje el, hogy minden szélsőséget EGYENSÚLYBAN KELL TARTANI ahhoz, hogy a bukást elkerüljük! Egy nagyon fejlett civilizációban is kell, hogy legyenek primitív ellensúlyok! Ha népünknek nem lennének ideáljaik kedvenc sportjaikban, csak egy dologhoz lenne kedvük : MEGHALNI!

Tisztelni kell mások életét, de tisztelni kell azt a vágyukat is, hogy MEGHALJANAK vagy a halállal játszanak, egy jól behatárolt kereteken belül. Létezik nálunk egy évenkénti verseny, ahol minden sportágban kiválasztjuk a legjobbakat az örökéletre. Mindenki csak ezért él. Minden évben, hogy az a festészetben legyen vagy az irodalomban, biológiában vagy gyógyászatban, vagyis minden specialitásban ahol az emberi elme kifejezheti magát, versenyt szerveznek minden tartományban az ottani örökéletűek szavazatával. A győztesek a fővárosba mennek, hogy ott alávessék magukat az örökéletűekből álló zsűri szavazatának, mely kijelöli a bajnokokat, akiket végül is bemutatnak az örökéletűek nagy tanácsának. Ők aztán kiválasztják azokat, akik megérdemlik, hogy próbaidősökké váljanak. Ez mindenkinek az ideálja, célja. A szórakozás tehát primitív látszatot kelthet, de a végső cél ilyen magas!

– Tehát az örökéletűek élete teljesen különbözik a többi lakosétól?

– Természetesen. Elkülönítve élnek a számukra fenntartott városokban, s rendszeresen üléseznek, hogy döntéseket hozzanak.

– Hány évesek a legöregebbek?

– A legidősebb, az Örökéletűek Tanácsának elnöke 25.000 éves, s Önnel szemben ül. Mostanáig huszonöt testben éltem, s én vagyok az első, akin ezt a kísérletet végrehajtották. Ezért vagyok én az Örökéletűek Tanácsának elnöke. Én magam vezettem a földi élet teremtését.

– Valószínűleg felmérhetetlen tudással rendelkezik!

– Igen, nagy tudást halmoztam fel, s már nem tudnék sokkal többet elraktározni. S ezen a téren a földi ember talán felénk kerekedik majd, mivel agyának az a része mely az ismeretek tárolására szolgál, a memória nagyobb. Az emberek tehát több tudást halmozhatnak föl s ezáltal messzebb juthatnak tudományos téren, ha erre módjuk van. S ez félemlíti meg az Örökéletűek Tanácsának ellenzékét. A földi ember gyorsabban haladhat, ha semmi nem gátolja meg abban.

OKTATÁS VEGYI ÚTON

– Tehát a diákoknak hatalmas tudást kell felhalmozniuk s az rengeteg időbe telik?

– Nem, mivel egy komoly találmány segítségével, melyet a földi tudósok is kezdenek sejteni, egy tanuló, sebészeti úton “megtanulhatja” leckéit. Az Önök tudósaik mostanában ismerték fel, hogy ha egy patkány agyába befecskendeznek egy másik betanított patkány agyának memóriafolyadékából, a nem oktatott patkány is tudni fogja azt, amit a másik megtanult. Tehát átadhatjuk az ismereteket az agy memória anyagának befecskendezésével, így gyermekeinknek gyakorlatilag nincs munkájuk. Rendszeresen alávetik magukat ezen operációnak, melyhez az anyagot olyan alanyoktól veszik le, akik rendelkeznek az oktatáshoz szükséges információkkal. Így a gyerekek csak érdekes dolgokkal foglalkoznak, melyeket ők maguk választanak. Képzeletben átalakítják a világot, a sportokban és a művészetekben bontakoznak ki.

– Önöknél soha nincs háború a tartományok között?

– Soha. A sportversenyek eléggé fejlettek ahhoz, hogy MEGSEMMISÍTSÉK a harci ösztönt. Egyébként az a tény, hogy a fiatalok kockáztathatják életüket olyan játékokban, ahol minden egyes alkalommal több halott is van, pszichológiailag megsemmisíti a háborús ösztönt! Megengedvén azoknak, akiknél ez utóbbi túl erős, hogy saját életük kockáztatásával kielégíthessék eme vágyaikat anélkül, hogy veszélybe sodornák azokat akik ezt nem akarják.

– Az önök világának hét népe mind hasonló?

– Nem. Ugyanúgy mint önöknél, különböző fajták és kultúrák léteznek. A tartományok a fajtákhoz és azok kultúrájához idomulva lettek kialakítva, tiszteletben tartva mindegyik szabadságát és függetlenségét

– Lehetséges-e, hogy egy földi ember meglátogassa az Önök bolygóját?

– Igen, elegendő lenne, hogy felvegye az Ön légzéséhez alkalmas szkafandert, s eljöhetne. Szkafander nélkül élhetne azon a területen, ahol létrehoztuk a földi légkört és ahol a többi földi ember él, mint pl. Mózes, Illés, Jézus Krisztus és teremtésünk sok más élő tanúja, akiket ha eljön az idő, visszavihetünk a földre, hogy az Ön állításait alátámasszák.

– Miért nem hozzák vissza őket azonnal?

– Mert az Önök hitetlen világában, ha Jézus Krisztus visszajönne, az őrültek házába lenne bezárva! Képzeljen el egy embert, aki megérkezik Önök közé és azt állítja, hogy ő a Krisztus. Csak gúnyolódást okozna és nagyon hamar bezárnák. Ha tudományos csodákat téve közbelépnénk, hogy alátámasszuk kilétét, az újra indítaná az istenhitet, a misztikum és a természetfeletti csodálatát, amit mi szintén nem szeretnénk.

Ekkor a kis ember utolsó ízben elköszönt tőlem, miután azt mondta, hogy csak akkor fog visszajönni, amikor a tőlem kért feladatokat elvégeztem. Ezután fölment a gépébe, mely fölszállt és eltűnt, mint a többi reggelen.