Válasz erre: Felosztás: Krónikák egy másik világból IV.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Felosztás: Krónikák egy másik világból IV. Válasz erre: Felosztás: Krónikák egy másik világból IV.

#28495
istvanka85
Felhasználó

L?art pour l?art – Art for art’s sake – “Ars gratia artis

Láz-Adó Leonidas

A lélek allegóriái:

Pet?fi Sándor:

A SIVATAG LAKÓI

Ott a zerge a k?sziklán
S legelészi a mohot,
Ott van a sas, fenn-röptében
Közelíti a napot,
Ott a liget fái közt zeng
Az apró madársereg,
Ott a fák alatt a kígyó
Csúszik-mászik és sziszeg,
Ott van a strucc, a homokba
Dugta ostoba fejit,

Ott a krokodíl a sásban
Sírja sátán-könnyeit,

Ottan ássa a hiéna
A halottak lakhelyét,
Ott a tigris, üvöltözve
Vérszemmel néz szerteszét…
Egy hiányzik: az oroszlán;
Hol vagyon ?? hova lett?
Tán megölték? tán eltévedt,
Járván messze földeket?
Messze járt, de el nem tévedt,
És vadásztak bár reá,
Meg nem ölték, nem ölhették,
Mert magát ? nem hagyá.
De csatája hosszu, nagy volt
S megviselte erejét,
S hogy ezt ismét összeszedje,
Csendes helyre rejtezék.
Nyugszik a fáradt oroszlán
Pálmafának ernyején…
Nyugszom én fáradt oroszlán
Feleségem kebelén.

Koltó, 1847. szeptember 9.

***

-link-