7-es csatorna

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek 7-es csatorna

3 bejegyzés megtekintése - 1-3 / 3
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6901
  amazon
  Felhasználó

  A FIÚ ELS? KÖNYVE

  (2012. dec. 26.)

  [001] A Fiú Itt van!

  [002] A Hetes Csatorna a 7-ik Dimenziós tanácsra utal. ?k szabályozzák az életet a Földön és azon kívüli világokban is. Hatalmas területek kormányzói ?k, de nem közvetlen felettesei a világoknak, hanem csak közvetetten. A Fiú jelenléte okán van nyitva az Ég és a 7-es csatorna. Ha nem lenne idelenn a Fiú akkor 7-es csatorna sem lehetne. A Fiú nem ma jött, nem is tegnap. Állapota kortalan a bolygón, de id?r?l-id?re felveszik ?t és szerepet adnak neki. Igy tehát nem is Jézus volt az egyedüli Fiú a planétánkon. Sokadik ?. A mostani is a sokadik utáni következ? (lesz/van).

  [003] Hogyan vehetsz részt a Fiú munkájában? El?ször ismerd fel. Magadban. Ne kívül keresd, mert nem láthatod szemeddel. Kés?bb majd megjelenik, talán, el?tted lesz, de nem ott ahol keresed. A szemed erre nem alkalmas hogy lásd ?t. Hogy testet felvesz e? Igen, meg tudja és akár meg is mutathatja magát, de csak akkor érted meg ?t ha el?bb már bels? szemeiddel, lelkeddel is megláttad ?t. Addig nincs értelme kívül keresni. Aki kívül keresi ?t, az belül nem találta még meg.

  [004] A 7-es csatorna etápokban közvetít. Pontról pontra. Nem kell minden üzenetre figyelj, csak arra ami Neked szól. A többit hagyd meg másoknak. Egy csatorna van, sok fül, épp ezért minden fülnek kell benne elhangzania Szónak.

  [005] A legsötétebb óra ez ami a jelenésre adatott. Sötét, melyben alig maradt már fény.

  [006] A Fiú jelenlétével nyitva van immár az alvilág kapuja is. A Fiú feladata az átfolyás felügyelete. Fel vagy le. Minden és mindenki a helyére kerül. Fel vagy le.

  [007] Hatalom adatott a kezébe, melyet meg nem nyilvánulva is bír és birtokol. Él? eleven hatalom ez mely mindeneket képes és be is folyásol. ? a földi hatalom egyedüli forrása. ? ad életet és ? vesz el ha kell. Hatalma végtelen; és véges, amennyire az Atya végtelen.

  [008] A Fiú a Földhöz köt?dik immár. Feladata itt van, hatalma is ide korlátozódik, de csak átmenetileg. Feladatai fázisokra oszlik. Nem csupán egy átfolyást felügyel majd le, hanem mindazt az építést is ami ezt követi majd.

  [009] Kiterjedt birodalom az amit ? ?riz már, de még nem minden hatalma van a kezébe adva. Ma ma van, a holnaphoz még tennie kell.

  [010] A Fiú kész van, de még nem emlékszik mindenre, s a Terv sincsen teljesen a birtokában. A Tanácsé a hatalom megsz?lni a Végtelenb?l az Igét.

  [011] Az Igét vallja a Fiú, s ? teszi SZÓ-vá. A Fiú a Hang. Következmény.

  [012] Keresd meg ?t! Ha hallani akarod az Igét, melyet ? tesz Szóvá. Neked kell a Hang, hogy életed emelkedjen. De a füled erre kevés.

  [013] Áldott az Úr, aki bennem lakik. – Érd el ezt az állapotot. Legyél te az állandó állapot, melyben a Hang és így az Úr is jelen van. Ez vezet az Örök Élethez.

  [014] Lentr?l, felnyúlnak Érted. Mindegy mennyi benned a Fény, feljönnek érted. És csak akkor mennek el ha nem lesz rajtad fogás. Nem tudnak megfogni, csak akkor szabadulsz.

  [015] Akik Lentr?l jönnek, nem ismernek könyörületet, se szeretetet. Éhesek. Azért jönnek hogy egyenek. Húst. Emberit. Válogatás nélkül. Esélyed csak a fényedben van. A saját er?db?l vitt fáklyádban. Mert ezek a lények nem szeretik a tüzet, a lélek tüzét.

  [016] Lángolj! És életet adsz másoknak is. Te légy a Fáklya! Emberek melegít?je. S kinek él a szíve meg is melegszik ott. Melletted.

  [017] Ha nincsen már semmi mentséged, vagy nem tudod mit tegyél: borulj az Úr elé. Add meg magad. Odaadás, átélés.

  [018] A Fiú küldetése nehéz és harag lesz mindenhol. A félelem gyártja a gy?löletet. Félelem a szembesülést?l. Pedig Nem a Fiú a tükör, hanem a lelkiismeret. A lelkiismeret a Szentlélekben ölt testet.

  [019] Van olyan kárhozat amikor már az Ima és a Sírás sem elég. De enélkül biztos a halál gy?zelme felettünk. És egyszer vége van, a szenvedésnek is és az örök élet kapui megnyílnak majd. Az Igazaknak, akik még talpon vannak. Akik még élnek. Mert hittek és er?sek voltak az Úrban. Bennük lakott ?, aki elküldötte és id?r?l-id?re felkelti a Fiút. Hogy Szoljon. Emlékeztessen az ösvényre, a következményekre és a Haza szeretetére. A Hazára, mely nem földi, nem anyagi, hanem égi, mennyei.

  [020] Van csoda! Nem emberi eredet?, de létezik csoda. Ma is.

  [021] Két állapot lesz kiélez?dve el?tted. Az áldás vagy a kárhozat. Az egyik irányba el leszel vonva. Magához ragad az egyik állapota. Nincsenek mások. Nincsenek és nem lesznek kiskapuk. Választani sem kell már. Csak örvénylesz erre vagy arra. S ezt a Fiú felügyeli. A vállán nyugszik a Te sorsod. Feladata ez. Megbizatása elindult. Újra.

  [022] Ha élhetsz, az nem csak rajtad múlik már. Lehet terve van Veled Valakinek. S ha a Valaki életet vehet el, adhat is. Talán csak esélynek hívod, de több annál. Lehet?ség, út, irány, feladat. Már a létezésed is lehet egy feladat. Néha csak egy állapot maga a küldetés. Lenni. Ha túlélsz poklot és mérleget, az nem csak magad okán lesz. Kellesz valahova, számítanak Rád. Fels?bb Er?k. Valamiért. Talán kiderül, vagy soha. Mégis megtörténhet. Nem minden T?led függ. Tévhit.

  [023] A Fiú hatásköre bonyolult. Mert tételesen más és más. A Szóban végrehajtó, küldött csupán, de teremtésben részes, helyzetekben amelyeket a Tanács szab meg el?tte. Más jogosultsága is van. Adhat életet. El is vehet. Ekkor Szabályzó. Nincs önkény. Megvannak az élet passzusai minden bolygónak, s ezen keretek között ? is dönthet így vagy úgy. Súlya van a szavának. Felette áll egy bolygó törvénykönyvének, de nem minden sorban társura a Tanács döntéseinek, alárendelt sokszor. Ilyenkor végrehajtó. Hatalma van viszont szólni, a Végtelenhez adni a véleményét. Ebb?l lesz az ötlet amit a Tanács végrehajtat. Körforgás, mely a Fiútól indul. Láthatóan bonyolult. Más és más. És még megannyi más.

  -link-

  #30443
  amazon
  Felhasználó

  AZ APOKALIPSZIS ÍRÁS

  2012. dec. 28.

  [001] A világok omlásáról. Figyelj. Ne arra fokuszáld a figyelmed ami összeomlik, hanem arra ami megmarad. Mert sokkal több omlik most a mélybe, mint ami valójában talpon maradhat. Elvétetnek életek és helyzetek, s a helyzetekben múltak. A múltak megsz?nésével eltörl?dik az emlék. Figyelj, követeld a múltat, s veled maradhat az id?d végezetéig.

  [002] Ne hallgass azokra akik semmit sem ?riznek, pláne pedig azokra akik mindent. ?rizkedj az ígéretekt?l, mert most senki emberfia nem ígérhet már semmit, mert minden hatalmat elvétettem t?le. Minden hatalom elvétetett. Eljött ennek is az ideje. És mégis béke lesz. Mert a hatalmat gyakorló békés, szeretetteli. Vádja nem t?le ered, nem magából árad, szava nem hideg, de érc penge él?.

  [003] Gyakorold az alázatot, alkalmazkodj a mához. Nincsenek holnapok, csak pillanatok sorai vannak már. Egy lineáris folyam. Inkább t?nj ostobának a mások szemében mint holnap halott.

  [004] Nem végleges a maradók száma, de jól kiszámítható hogy mennyien bírják majd ki a lépcs?ket. Nincs elveszett élet, csak az itthez és mosthoz képest. Mert a holnap világaiban mindenkinek helyet adnak.

  [005] Az itt és a most a Fiú szívéhez igazodik, ez a mérce, ez a hullámtér origója. Innen indul az élet és itt ér véget a valóság. Ebben a vibrációban méretik meg az Igazság. S mint a rostán kihull bel?le a Hamis. Az emlékek feltisztulnak, mint a higany kiköpi magából a koszt.

  [006] Ne várd a holnapot, csak a mára készülj. Minden nap egy élet amely megtölthet? széppel, fénnyel, igazsággal. Csak az egy nap számít. Az amelyiket éled. A most.

  [007] Ne várd a halált és ne is félj t?le. Majd eldönti hogy kellesz e neki.

  [008] Vágyaid semmisek, óhajod néma. Majd kés?bb álmodozz, ha kapsz rá teret a Fiútól. Mert a vágyak helye a térbe íródik, de a tér kulcsai a Fiú kebelébe záródtak. Immár három napja.

  [009] Szövetet sz? Veled a Fiú. Szövetét adja az Új Id?nek. Kebelében fogan az új id?, s te lehetsz a társa, ki szövi tovább az életet. Vágy nélkül, odaadón, igaz hittel, egyenes háttal.

  [010] Számára Te vagy a jöv?, benned látja és éli meg a holnapokat. Mert ? a Most.

  #30444
  amazon
  Felhasználó

  A KELETKEZÉS ÚTJA

  (2012. dec. 30.)

  [001] A folyamat nem az Istent?l ered. Nem ? a Teremt?. ? az Álmodó. Az Álmot nem valósítja meg de meghagyja hogy megvalósuljon. Erre testületeket szül, engedélyezi nekik az alkotást és hagyja hogy meglegyenek az álmok. Hogy Legyenek.

  [002] A testület nem teremtés. A testület ? maga, elkülönülve. Viszonylagilag. Nincs olyan hogy Isten nélkül van valami, mégis a Teremtés nem az Isten dolga, hanem a Tied.

  [003] Ki vagy Te? A hordozó. A hordozó lényege abban áll, hogy hordozza mindazokat a lehet?ségeket (hozzáféréseket), amivel az álmot közvetlenül tudod olvasni, mégis kell hozzá figyelem hogy lásd is, halld is ezeket.

  [004] A hordozó nemcsak a hatalmat hordozza a teremtésre, hanem a hozzáférés jogát is. Ez a jog ?s eleve meglév? állapot. Megkaptad és megkapta minden ember teremtés. A harc azért dúl, hogy kié legyen a te hozzáférési jogod. Mert minél több jog van valakinél annál többet valósíthat meg az Álomból a maga kénye szerint. A hatalom ebben áll, hogy er?s vagy teremteni. Ennyi.

  [005] Az ember hatalma nem annyi mint az Istené vagy a Tanácsoké. Mindenkinek van másra hatalma, de az Ember az els? a sorban akinek még hatalma van teremteni, lekövetni az álmot. Légy olvasója az Isten akaratának, vagyis álmának. Az akarat, csak egy álom. AZ ÁLOM.

  [006] A Tanácsok hatalma több mint az emberé. ?k több jogot kaptak az álom beteljesítésére. Többlet szervük van látni a Valóságot és azt is ami amögött van. Többlet annyi mint készség érezni, értelmezni, látni, felfogni mindazt ami Van. Jelen van.

  [007] A Tanács is következmény, ahogy az ember. De teremtés szempontból egyformák, csak más-más jogkörökkel. De mind csak az AtyaIsten álmából dolgozhatnak. Más nincs.

  [008] Készség és hatalom adatott tehát a kezedbe és a fejedbe hogy megvalósíts egy álmot, amelyiket te képességeid alapján meg tudsz valósítani. Rendelkezhetsz vele. Nem kell válogatnod, mert ugyis a legjobb fog mindig megtalálni. Amire a legmegfelel?bb vagy és leszel. Megtalál a feladat. Te képezd magad, szüntelen, hogy minden valamire való feladat Téged is képes legyen megtalálni. S amiben vagy abban hozd ki a tökéleteset! Ennyi az élet. Nem kell törekedned nagy álmokra, hanem csak arra hogy fejlettebb legyen a rendszered. A fejed, a szíved, a lelked, a bels? mentoraid. Mert ha megfelelsz egy tudatnak, akkor ott megvár téged a már megálmodott valóság, és te lehetsz az aki azt valóra váltja. Az Álmok készen állnak, várnak Rád.

  [009] A legtökéletesebb teremt? az Ember. A Tanácsoknak bár több a beleszólása a valóságba mégis több a korlátja is. Az Ember nem ilyen. ? a legszabadabb, azt tehet amit akar. Meg is halhat úgy hogy nem tett semmi egyebet csak élt. De lehet élni úgy is hogy álmokat valósít meg. Ez a küldetés. Álmok nélkül mit ér az élet? Az álom sosem a Tied. Mindig az Istené. Eléd volt téve s te felvetted, mert kész voltál rá.

  [010] Kinek az álmát éled? Ez a földi hatalom központi kérdése. Akinél van az álom ? a megvalósító. Csakhogy kit?l eredt az az álom amit Te éppen megvalósítasz? Ki tudja megmondani hogy helyes e, vagyis Isteni eredet? e az álom amit éppen élsz? A lelkiismereted, a benned lakó Szentlélek a válasz rá. Hallgasd meg és tudni fogod, helyes álmok útján vagy e? Ennyi az egész.

  [011] Figyelj a lelkedre, mert ? mondja meg hogy hol a helyed. Lehet értelmetlen sok minden ami körülvesz mégis ha a lelked hangját hallva tudod hogy most ott a helyes lét, akkor ne habozz, légy ott továbbra is. De ha nem hallod a lelked szavát és rossz helyen élsz akkor el?bb utóbb beteg leszel. Komolyan beteg, nem nátha. Légy mindenkor a helyeden és boldog életed lesz, vagy legalábbis meglesz az er?d hozzá. Legyen mindig er?d megtalálni a helyet ahol lenned kell és ?rizd a munkát amit végzel. Higyj benne hogy Igaz amit teszel, de a hited alapuljon a lelked hangján. Mert a lelkedben a Szentlélek is szól. S ez már az Isten Álmának határa.

  [012] Fogadj örök h?séget a lelkednek, a szent Szavaknak mik a Szíveden át szólnak a lelkedben és meglátod nem ízlelsz bánatot, nem szenved a lelked másokért vagy a sors igazságtalansága felett, törekedj bels? életet élni. A küls? következmény.

3 bejegyzés megtekintése - 1-3 / 3

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.