A föld elfeledett történelme :

News Fórumok Az emberiség rejtélyei A múlt rejtélyei A föld elfeledett történelme :

22 bejegyzés megtekintése - 1-22 / 22
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6890
  M3H4N1C
  Adminisztrátor

  A föld elfeledett történelmehttp://foldimennyorszag.hu/7CE8D001-4484-45AC-9389-88700E9DCDC4.htmlAtlantisztól a vízözönighttp://foldimennyorszag.hu/C7A35154-2495-4043-9ED9-D0F1B51ED92A.html A vízözön utánhttp://foldimennyorszag.hu/34848A32-D0E2-440E-9113-B26B6FE14AB2.html Olvassa el mindenki szeretném ha err?l mindenki tudomást szerezne!Tagok az információ begy?jtés után feltehetik itt a kérdéseiket.

  #24394
  ewelyn
  Felhasználó

  Kedves Mehanic, én ezt az oldalt már legalább 3 éve látogatom, heti rendszerességgel.Úgy t?nik, a dolgok kezdenek manifesztálódni.
  A kérdésem az lenne, van-e valamilyen konkrét infod arról, h mikor? Engem ez érdekel els?sorban.Azt tudom, h számtalan akadályoztatás, és el?re nem látható események nehezítik meg a megvalósulást az ellener? részér?l, de ha ebben tudsz segíteni, akkor el?re is köszi.

  #24397
  Szpacsek
  Felhasználó

  Hát, err?l én még nem hallottam így, ebben a formában, mehanic!
  De NEM NÉZLEK HÜLYÉNEK egyáltalán!
  Bolondnak sem.
  Hyborneáról nem hallottam, Hiperboreáról (Hüperboreáról), Borhíneáról már igen – Atlantisszal kapcsolatban – de azok meg kés?bb voltak, nem 2 millió éve.

  #24399
  ewelyn
  Felhasználó

  ha minden igaz, megjöttek

  -link-

  ld még

  -link-

  legújabb bejegyzése és

  2012felemelkedes.blog.hu

  #24400
  M3H4N1C
  Adminisztrátor

  Most már hallottál szpacsek! 🙂

  #24404
  ewelyn
  Felhasználó

  Kedves Mehanic, emailben kaptam, remélem, nem baj, h felteszem ide.Ashtar parancsnok üzenete a magyarokhoz

  A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága
  Magyarország

  Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
  2012 június 24. Nyári Napforduló id?szaka
  S.O.S.

  undefined Ashtar Parancsnok vagyok a Fény Galaktikus Szövetségének a képviseletében:

  Földi Testvéreim!

  A mostani id?szak fordulópontot jelent nem csak a Föld és a Nap egymáshoz való viszonyában, hanem a földi energiarendszerek viszonylatában is. A nyári napfordulón a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka. A fény uralkodik a sötétségen. Energiarendszereitekben történt változtatás eredményeit pedig a következ?kben adom át nektek.

  Az Atya és Teremt? Anyánk engedélyével tudtotokra hozzuk az alábbiakat. A mai nappal, pontosan a ti általatok nyári napfordulónak nevezett id?szakra értük el azt a csodálatos és áldásos egyensúlyt, amelyért évezredek óta, de Krisztus halálától kezdve égi paktum szerint, megbízatásunk volt. Tudtotokon kívül megszámlálhatatlan intelligens lény és entitás, volt kirendelve galaxisunk egyensúlyának a megteremtésére. Mindjárt szólok arról, milyen egyensúlyról is van szó.

  El?bb azt kell megértenetek, hogy a Fény Galaktikus Szövetsége az Atya küldöttsége. Több ezer tagot számlál a galaxisunk minden területér?l – vannak köztünk földiek is néhányan. Az Atyának terve van a földiekkel. Így megteremtette a Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát. Az Atya és Teremt? Anyánk parancsára Magyarország energetikai rendszerébe ágyaztuk bele a Földi Helytartóság rendszerét, úgy ahogyan az ?si id?k óta ide tervezték! A magyarság feladata lesz a Földön a Fény Szövetségének a Helytartóságát felállítani, m?ködésbe hozni és tartani. Ebben a szervezésben kérünk benneteket az együttm?ködésre. Következ? jelentkezésem alkalmával pontosítom, mit is jelent majd ez számotokra.

  Ti magyarok vagytok az a nép, aki többekkel együtt, egészen közel van az Atya és Teremt? Anyánk szívéhez! Tolmácsolom nagyrabecsülésüket és végtelen szeretetüket irántatok. A mai nappal végtelen áldáshullámokban energia érkezik T?lük a Föld nev? bolygóra, mert úgy ítélik meg, hogy készen álltok. Lakóhelyetek területén és környékén hárommillióhétszáthatvankétezer nyitott szívet tartanak nyílván, amelynek száma naponta cca. 100 f?vel n?. Ezért a Helytartóságot itt kívánják beágyazni a Föld energiarendszerébe?

  A mai naptól fogva, magam, Ashtar Parancsnok vagyok az Atya által megbízva azzal, hogy id?szakosan a segítségetekre legyek. A Helytartóság üzemeltetésének szabályaira vonatkozóan pontos tervet kaptok.

  De el?ször nézzük, mit is jelent az, hogy az energetikai rendszerekben végérvényesen egyensúly alakult ki. A sötét er?kkel a mai nappal együttm?ködési szerz?dés került aláírásra. Err?l azonban azt kell tudnotok, hogy a sötét oldal ezeket sohasem szokta betartani, vagy csak rövid id?re. Azért íratjuk a szerz?déseket mégis alá, mert a Szövetségünk küldetése az, hogy ne csak gyengítsük ?ket, de ha lehet, emeljük ?ket vissza az Atyai Tudatosság közelébe. Esélyt kapnak a javításra és a hazatérésre. Amennyiben nem mutatnak együttm?ködést, akkor pontosan tudják, hogy mi vár rájuk. Kies és kopár bolygókra szám?zi az Atya ?ket, ahol egymást tudják csak szipolyozni a végtelenségig. Az még számukra is maga a pokol. Ezért megalkudtak.

  De ne féljetek! Rálátásunk van a m?ködésükre, és ezt ?k tudják. A Földön csak azokat tartjuk meg végleg, akik tényleg nyitottak a fejl?désre és igyekeznek. Bár okozhatnak nektek még kellemetlenségeket, addig, amíg a kitelepítések folynak?

  A rendkívüli helyzet az, hogy a részükr?l történ? aláírás egyfajta er?fölény el?tt való f?hajtás, a Fény er?fölénye el?tt, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem fogják sokáig betartani. Azonban megnyugtató ett?l fogva, hogy az aláírás egyben azt jelenti, hogy nem fognak meglep?dni, ha beavatkozunk. Tulajdonképpen ezzel a paktummal a be nem avatkozás feloldását írtuk alá! Ez mindenképpen jó hír nektek Drága Testvérek!

  Hogy oly mértékben megn?tt a világos oldal ereje – ezért hála nektek, Drága Testvéreim! Sokan a Földr?l dolgoztatok azért, hogy a sötét oldal többé ne tudjon felülkerekedni. Azt mondtam: ne tudjon felülkerekedni és nem azt, hogy nem fog többé támadni. Nehéz id?szak el?tt álltok, mert a sötét oldal csak látszólag paktál a Fény Galaktikus Szövetségével, ugyanis érzi, hogy szorul a hurok a torkán. Fondorlatokkal készül, és cselt sz?. Ezúton tudatjuk, hogy minden tervér?l értesültünk. Az Atya és a Teremt? Anyánk a legtöbb támadó eszközét megsemmisítette, vagy hatástalanította. Nem maradt más eszköze, mint a félelemkeltés.

  Tehát, talán tudom érzékeltetni, hogy a sötét er?k túlsúlya, amely eddig jellemz? volt a Földre kiegyenlít?dött. Nem számszakilag, ugyanis még többen vannak a hitetlenek és a gyarlók, de azok mindig könny?nek találtatnak az Atya mérlegén. Tudnotok kell, hogy ti mentettétek meg a bolygótokat az energetikai feszültségekt?l és a nagyobb sérülésekt?l. Ne is várjatok óriási katasztrófákat, mert nem lesznek. A Kárpát-medence védve van az Atya és Teremt? Anyánk által. Menedék lesz az országotok. Már most sokan érkeznek a tudtotokkal és a tudtotokon kívül is. F?leg azok, akik ezekr?l a hírekr?l, ugyan más csatornákból, – akár a sötét oldaléból is – de tudomást szereztek. A betelepülések száma rohamosan megszaporodik.

  Arra kérem a magyar Testvéreket! Ne menjetek külföldre! Sehol sincs biztonság a magyar embernek, egyedül az Atya oltalma alatt! Szükség van a kezetek és szívetek erejére! Ha mégis arra kényszerültök, hogy elhagyjátok a Medencét, végezzetek szolgálatot. Tudatos szolgálatot!

  Az egyensúly, amir?l beszélek, még törékeny! Ez még nem a célállomás! T?letek függ, hogy a mérleg melyik serpeny?jébe pakoltok. A Fény vagy a sötétség oldalára. Az Atya számít rátok, mint nyitott szív? népre! Hallgassátok, amit kér t?letek, és ne késlekedjetek megcselekedni azt! A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát ezért bízza a gondotokra.

  Amit eddig a Szövetség el tudott végezni a légteretekben, a bolygó mágneses energiamezejében, valamint a sötét er?k által felállított földi energiamez?k gyengítésével, azt megtette. Tudnotok kell, hogy alaptétel: a sötét oldalnak a Fénnyel szemben nincs ereje. Neki csak akkor akad tér, ha valaki a fenti alaptételt nem ismeri. Addig tud a sötétség rajtatok él?sködni, amíg nem tudatos a késztetés bennetek a jótettekre, a szeretetben való létre, az Atyához és Teremt? Anyánkhoz való köt?désre és az ? törvényeinek az ismeretére, valamint azok betartására.

  Ett?l kezdve a ti dolgotok a folytatás. Természetesen mögöttetek állunk, és minden információt és segítséget azonnal szállítunk a kérdéseitekhez.

  Tehát, ha mindent jól értelmeztek, akkor mostanra rájöhettetek, miért volt fontos a mai nap a paktumok aláírására. Az egyensúly volt a mai nap célja és ünnepélyesen jelentem, ezt el is értük. A nyári napforduló fényessége hozzásegített minket a Földön a nyerésre. Hálából, ma este a déli égbolton és a Göncöl csillagkép környékén bemutatjuk nektek a flottánkat. Omega nev? cirkálónk tartózkodik a légteretekben több utazóhajóval együtt! A Flottát helyettesem, Babelhos, ifjú, szíriuszi kapitányom vezeti. Fényjelzésekkel, villogással adja majd tudtotokra, hogy a Szövetségünk ünnepel! Az a Szövetség, amelynek mától hivatalosan is a tagjai vagytok, az Atya megbízatásából!

  Nem volt még ehhez hasonló a több ezer éves fennállásunk óta! Küldötteink ugyan voltak a Földr?l, de egy egész nép meghívására még nem volt példa! Ez mutatja az Atya és Teremt? Anyánk szeretetét és háláját irántatok!

  Örömtüzeket gyújtunk a szívetekben, és együtt ujjongunk a több ezer éves munka boldog befejezésével. Mától kezdve, ha figyeltek ránk, akkor fordított arányosan a földi éjszaka hosszabbodásával, egyre növelhetitek a Fényt a szívetekben és a világotokban. A Téli napforduló ekkor ragyogással köszönti majd decemberben az új földi évciklust!

  Ha nem hallgattok ránk, és nem fogadjátok meg a tanácsainkat, még visszájára is fordulhat minden! Tehát Testvérek! Figyeljetek, mert rendkívül fontos az üzenet! Mától mindenkire szüksége van a Fény Galaktikus Szövetségének! Ett?l kezdve rajtatok a sor! Mi már mindent elrendeztünk, hogy nektek sikerüljön, de mostantól hatványozottan lépjen a tudatosság az életetekbe!

  A Földi Helytartóságról szóló Atyai tervek a birtokomban vannak. Hamarosan jelentkezem a kifejtésével és a számotokra való közzététellel!

  Ma az öröm napja van!! Gyújtsatok örömtüzet otthonotokban egy héten keresztül! Megszületett az Égi Királyság teljes valóságában! Hála az Atyának, a Teremt? Anyánknak, és Néktek!

  Az Atya és Teremt? Anyánk forró áldását küldi rátok ezen a héten! Fürödjetek benne és élvezzétek a hozadékait! Folyamatosan árad rátok a kegyelem! Boldog Gyermekei Galaxisunknak!

  Áldás és legmélyebb tisztelet Nektek a Szíriusz ?B? nev? bolygóról

  Ashtar Parancsnok

  #24405
  Szpacsek
  Felhasználó
  ewelyn wrote

  ha minden igaz, megjöttek

  -link-

  ld még

  -link-

  legújabb bejegyzése és

  2012felemelkedes.blog.hu

  Ewelyn, a 2. linked nagyon jó … Agartháról is olvastam benne, mondjuk én arról már eddig is tudtam meg a Központi Napról …. Meg olvastam benne Szent Germain grófról is! Aki II. Rákóczi Ferenc fiaként született, Magyarországon! Utána Franciaországba került! Na, persze, én már ezt is tudtam, csak azért írom, hogy másoknak a figyelmét is felhívjam rá. Mert Szent Germain jó, nagyon, és, ? az egyik olyan személy, akinek jelent?s befolyása van a földi dolgok alakulására.

  #24406
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ezt sem tudtam, hogy Ashtar Sheran parancsnok a Szíriusz B-r?l származik!

  Az egyébként nem bolygó, hanem csillag. A bolygóin úgytudom, hüll?k és hüll?szer? lények élnek…. akár intelligensek is …. de lehet hogy rosszul tudom!
  A Szíriusz az egy kett?s csillag…az biztos. Tehát van Szíriusz A, és Szíriusz B.
  És a Szíriusz A-n élnek az emberszer? lények, illetve annak bolygóin, azthittem! Úgy tudtam! De akkor ezek szerint nem, mert a Szíriusz B-n…..na, mindegy… Szíriusz – Szíriusz. az a lényeg.
  (Van Szíriusz C csillag is de annak nincs jelent?sége.. az kicsi…)

  Jó, nagyon hogy itt tisztázódnak a dolgok, vagy új dolgokat tudhat meg az ember!

  Egyébként a Szíriusz az a kett?scsillag, amelyr?l már az afrikai, Mali-i dogonok is tudtak, réges-rég óta…. már akkor is ismerték, amikor még az európai csillagászok föl sem fedezték a Szíriusz A — B-t a távcsöveikkel!!!!! ?si sziklarajzaikon szerepel. Történeteket tudnak róla.

  #24407
  ewelyn
  Felhasználó

  Szia Szpacsek, nekem is rémlik, h olvastam ilyesmit, miszerint a Szíriusz B-n nem emberi lények élnek.De az is lehet, h ezt az ellener? próbálja széthinteni.Nem tudom, de ha megtudok infot, ide beírom.Most mindenesetre várom Ashtar kapitány által beígért köv. útmutatást, ha kapom és Mehanicnak nincs ellenére, be fogom ide linkelni.

  #24408
  ewelyn
  Felhasználó

  Úgy érzem, még ezt fel kell tennem

  -link-

  az eddigiek alapján (bár a vidi kb 2 hónapja készült) sok hasonlóságot látok eközt és Ashtar kapitány üzije közt.Lehet, h a Teremt?nek mégiscsak van különleges terve velünk, magyarokkal? Ahogy pl Pio atya is mondta,, h sok szenvedés után innen fog kiindulni a Fény és terjed szét a Földön?

  #24409
  M3H4N1C
  Adminisztrátor

  Csak nyugodtan Ewelyn!

  #24410
  ewelyn
  Felhasználó

  köszi Mehanic 🙂

  #24411
  Szpacsek
  Felhasználó

  Jól mondod ewelyn …. a Fény, a Tudás a sötét, tudatlan, nehéz id?k után, talán épp Magyarországról kiindulva fog szétterjedni újra a Földön…. lehet ! És a szeretet is! 🙂

  #24412
  Szpacsek
  Felhasználó
  mehanic wrote

  <span style=”color: #ff0000″><strong><em> A föld elfeledett történelme</em></strong></span>: <a href=”http://foldimennyorszag.hu/7CE8D001-4484-45AC-9389-
  88700E9DCDC4.html”>http://foldimennyorszag.hu/7CE8D001-4484-45AC-
  9389-88700E9DCDC4.html</a><div><br /></div><div><span style=”color: #ff0000″><strong><em>Atlantisztól a vízözönig</em></strong></span>:  <a href=”http://foldimennyorszag.hu/C7A35154-2495-4043-9ED9-
  D0F1B51ED92A.html”>http://foldimennyorszag.hu/C7A35154-2495-4043-
  9ED9-D0F1B51ED92A.html</a> </div><div><br /></div><div><span style=”color: #ff0000″><strong><em>A vízözön után</em></strong></span>:  <a href=”http://foldimennyorszag.hu/34848A32-D0E2-440E-9113-
  B26B6FE14AB2.html”>http://foldimennyorszag.hu/34848A32-D0E2-440E-
  9113-B26B6FE14AB2.html</a> <br /><div><div><br /></div><div>Olvassa el mindenki szeretném ha err?l mindenki tudomást szerezne!</div><div>Tagok az információ begy?jtés után feltehetik itt a kérdéseiket.</div> </div></div>

  A 2. részhez:
  Nah…. err?l az ázsiai Yü Birodalomról sem hallottam még, mechanic! (Most már igen.)

  A Ráma Birodalomról viszont már hallottam — csak nem tudtam, hogy hol volt!! Most már tudom: az Indus völgyében…. De ez nem a kés?bbi, Indus-völgyi civilizáció volt…szóval nem a Harappa — Mohendzso-Dáró féle civilizáció! Mert azt az anunnakik alapították.!??? És az kés?bb volt, nem Atlantisz és Mu idejében.

  Na és ezt sem tudtam eddig: hogy Seth fiai a sumérek!

  A Nagy Vízözön viszont nem akkor volt, mint a szöveg írja. Nem i. e. 4000-ben. Hanem, i.e. 11 500 körül. (Vagy: i.e. 9500 körül.)

  #24413
  Szpacsek
  Felhasználó

  Lemuria viszont nem alakulhatott meg 900 000 éve ….. Mert az Mu volt, és 150 000 éve jött létre. Legalábbis a civilizáció. De akiknek az utódai alapították — ?k is csak i. e. 300 000-ben jöttek ide, a Földön kívülr?l…. Mu szigetére…. Ataiszon éltek a lemuriaiak, de Ataisz az Mu UTÁN volt, nem? Szóval i. e. 11531 után!! Ataisz volt Mu utódkontinense! Egy szigetbirodalom volt, egy szigetekb?l álló birodalom, Nan Madol f?várossal Mikronéziában, Ponape szigetén!! Épp ezért épült Nan Madol is szigetekre, méghozzá mesterséges szigetekre — hogy ezt szimbolizálja.!

  Szóval ez szerintem így volt, és nem értem, hogy mi jött létre (Lemuria) (??) 900 000 éve….
  BÁR: lehet, hogy Lemuria az Indiai-óceánban, Madagaszkár és a Maláj-félsziget között (valahol középtájon) volt… mert ott is volt egy szárazföld!! És LEMURIA ennek a neve volt, ebben én biztos vagyok! Ugyanis a lemur maki, ez a majomfajta, Madagaszkáron honos. 🙂 🙂

  Ataiszon, Ata-Íziszen is éltek Lemuriaiak egyesek szerint. Ezt is hallottam. Bár szerintem Ataiszon — ataisziak éltek. (pl. a hunok el?dei… Dorozsma f?városukkal.)

  Ennyit szetettem volna hozzátenni a történethez!

  #24414
  Szpacsek
  Felhasználó

  EGYIPTOMnak a megalakulása viszont tényleg i. e. 9400 körül volt..! Azaz kb. 100 évvel a Vízözön után. Atlantisz elsüllyedése után. Mert Poszeídia szigete i. e. 9564-ben süllyedt el. Ez volt Atlantisz utolsó, legtovább fennmaradt szigete.

  És Atlantisz, mint tudjuk, a Vízözönkor süllyedt el.
  Az óriások (nephilimek) faja is a Vízözönkor halt ki. (egy kevesen az óriások közül ekkor még túlélték a vízözönt, de a következ? id?kben ?k is kihaltak. A következ? évezredekben.)

  (ezt elmondták az egyiptomi papság képvisel?i is Szolónnak, aki i.e. 571-ben látogatott el hozzájuk az egyiptomi Szaiszba. És itt és ekkor értesült Szolón Atlantiszról ….. és 100 év múlva, 3 nemzedék után ?t?le Platón! Aki a Timaioszban és a Kritiászban (a m?veiben) megemlítette és részletesen leírta Atlantiszt.)

  Ahogy a szaiszi papok mondták Szolónnak: “9000 évvel ezel?tt süllyedt el”…. (ez pont megegyezik!). “Héraklész oszlopain túl volt” (Héraklész oszlopai=a Gibraltári-szoros) Ez is így igaz. De ez nem azt jelenti, hogy KÖZVETLENÜL utána, hogy mindjárt a szoros utáni vizeken… (mint az sokan képzelik..)!! Hanem, távolabb t?le! Csak szemben vele, azaz nagyjából ugyanazon a szélességi körön. Közel Észak-Amerikához! (a Karib-tenger térségében.)
  Ugyanis:
  “Atlantisz nagyobb volt, mint Líbia és Kisázsia együtt… mégsem nevezhet? kontinensnek, csak szigetnek.” (–mondták a szaiszi papok.) “–A rajta túl, vele szemben szárazföldet viszont már jogosan lehet kontinensnek nevezni.”
  És ez az Atlantisszal szemben elhelyezked?, nagy, földrésznyi méret? szárazföld pedig, nem más volt, mint Észak-Amerika.

  Ezeket sikerült komoly, hosszadalmas kutatásaim során kideríteni!
  De ezeket az információkat, dolgokat, sajnos eléggé kevesen tudják! Sokan vagy rosszul tudják (pl. azthiszik, Atlantisz a Földközi-tengerben volt valahol Görögországnál..), vagy egyáltalán nem is tudják. 😐 😐

  Végül:
  Még egy infó, egy friss hír:
  Idén megtalálta egy régész kutatócsoport Atlantisz f?városát..! Amelyet Platón leírt! A körgy?r?kkel, vizesárkokkal.!! Csak még nem tárták fel teljesen! A Karib-tengerben van. De hogy egész pontosan hol, azt nem árulták el a kutatók ….. gondolom, azért nem, hogy nehogy avatatlan kezekbe kerüljenek az ottani leletek, kincsek… szóval nehogy m?kincsrabók, -keresked?k, stb. kifosszák ezt a ritka értékes helyet! 🙂
  Egyébként én mint ‘Atlantisz-szakért?’ — tudom azt is hogy a város neve — Atlantisz f?városáé — Poszeidónisz volt.

  #24415
  M3H4N1C
  Adminisztrátor

  Szpacsek le van írva,hogy Kr. e 9500-ban a mennybolt egyik fele összeomlott amikor atlantiszt elpusztították (aztán mesterségesen helyreállították)  akkor is volt vízözön azt meg kell hagyni,de nem akkora mint amikor az egészet lerombolták a rámai-líbiai-egyiptomi háborúban Kr. e 4000-ben.

  #24416
  Switch
  Felhasználó

  Mechanic az amiröl a Bhagavad Gitaban írnak ugye? Ahol az égi város elpusztult, és atomháborúk voltak a Földön.

  #24417
  ewelyn
  Felhasználó

  Ashtar parancsnok 2. üzenete a magyarokhoz:

  A Földi Helytartóság létrejöttének okai

  Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
  2012 június 25-26.

  undefined Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.

  Földi Testvéreim!

  Az Atya és Teremt? Anyánk által felruházott jogomnál fogva köszöntelek benneteket abban a reményben, hogy ugyanolyan tiszta és egyértelm?en világos szándék vezérel titeket is a velünk való együttm?ködésre, mint bennünket.

  Szívetek telve van félelemmel, aggodalommal és a legtöbbetekre a teljes zavarodottság jellemz?. Ne féljetek, és ne aggodalmaskodjatok! Minden kérdésetekre választ kaptok a megfelel? ütemben és id?ben. A Mindeneket teremt? Atyaisten és végtelen kiáradása, a saját közös galaxisunkat is létrehozó Teremt? Anyánk megbízásából határtalan szeretetet, tiszteletet és megbecsülést kell kifejeznem felétek!

  ?k úgy ítélik meg, hogy a szívetek a helyén van, annak ellenére, hogy évszázadokon át, csapások sújtottak benneteket! Még mindig nem vagytok túl, sem a nemzeteiteket terhel? kihívásokon, sem az egyéni szinten átvészelend? nehézségeken. Azonban egy dolog teljességgel bizonyos és vigaszt hoz a számotokra: az Atya és Teremt? Anyánk megel?legezett bizalmánál fogva, közvetlen kapcsolatot élvezhet mostantól velük mindenki, aki meghallja hívásukat. A sötét oldal által, a köztetek lév? kapcsolattengelyt folyamatosan bomlasztó és zavaró körülményeket elhárítottuk, és a tengelyt meger?sítve, DNS kódjaitok áthangolásával, visszaállítottuk a számotokra.

  E kapcsolat a rendelkezésetekre állt, amióta világ a világ. Azonban legtöbbetek, küls? hatások folytán, elkülönült T?lük és levált a Velük való kapcsolattartásról. A legtöbb gondotokat ez okozta. A nagy ugrás nemzeteitek részér?l még hátra van. A legnagyobb er?feszítés el?tt álltok, amikor is elcsigázva, félelmekt?l legyengülve kell kibontanotok magatokból azt, ami er?tök diadalán is nagy tettnek számítana. Eljött a pillanat, hogy megteremtsétek lelki, mentális és fizikai szintjeiteken, el?ször individuálisan, majd egymással karöltve azt a modellt, amely a világot van hivatva áthangolni szakrális energiákra. Pontosan részletezem legközelebbi jelentkezésemkor ennek a módját.

  Ezért az Atyai Jóság megadta néktek azt a kegyelmet, hogy visszaadja népeteknek a reményt és hathatós segítséggel, a hátatok mögé, segít? er?ket helyezett. Bebizonyítottátok az évezredek és évszázadok során alkalmasságotokat és elhivatottságotokat. Mindeközben, tudatom veletek, hogy hatalmas pártfogóitok közbenjárásával mindez megvalósult.

  Boldogságos Nagyasszonyunk, akit ti Máriának neveztek, szüntelen imájával emeli népetek erejét. Nem tudjátok, milyen er? lakik az ? szívében, hogy milyen elismert és nagyra becsült Lénye ? az Univerzumunknak! Ismerik nevét a galaxis távoli sarkaiban is! Földi Édesanyja az Atyai Fiúnak, aki a tisztaság erényével ajándékozta meg szíveiteket és azt a földterületet, ahová csak a lábaitok lépnek. A földterület, amelyr?l beszélek, most koncentráltan az általatok Kárpát-medencének nevezett terület és környéke, amelyre a figyelem hatványozottan összpontosul.

  Különös gondot fordítunk arra, hogy megismerjétek és felismerjétek az ? szándékaikat veletek kapcsolatban. Tudnotok kell, hogy mi magunk is, ahogyan ti magatok is, az ? akaratukból, szeretetükb?l és teremt? kreativitásukból ered?en létezünk. A mi együttes munkánk eredménye adja majd meg annak az isteni tervnek a megvalósulását, amelyen szüntelenül és folyamatosan dolgozunk az ? késztetésükre!

  Ne tévesszen meg benneteket a tudás hatalma, amelyet fel?lünk éreztek és tapasztaltok! Univerzumunk legtöbb galaxisában több száz millió bolygón, több ezer milliárd intelligens lény él. Köztük vannak olyan helyek, ahol még csak csírájában, de már tudatosnak mondható a lét. Vannak olyan helyek, ahol test nélkül, csak energiaformában valósulhat meg az élet. Ismerünk olyan bolygókat, ahol más életformák találhatók, mint amit a ti szemetek megszokott. Valamint léteznek olyan lakott objektumok, mint a mienk is, a Szíriusz csillagképben, ahol a ti, alaki formátokhoz hasonló, humanoidnak nevezett testben létezünk.

  Érezhet?en gazdagság és sokféleség jellemz? a Galaxisunkra. Vannak, akik tudásban el?rébb tartanak, és vannak, akik jócskán lemaradnak a tietek mögött. Ez számunkra természetes és régen elfogadott. Amiért mindezt ennyire részletesen vázolom nektek, azért van, mert óva intenélek benneteket, hogy engem, vagy a Galaktikus Föderáció bármely tagját istenként kezeljétek, és lelketekben nekik szolgáljatok. Nagy tévedés lenne. Mi magunk is szolgálatot végzünk. Tekintsetek ránk szomszédként, segít? és támogató háttérként, vagy barátokként. Az Atyát és Teremt? Anyánk teremtését szolgáljuk. Az ? parancsait teljesítjük. Tesszük ezt akkor is, amikor rendelkezésetekre állunk azzal a céllal, hogy megmutassuk a Hozzájuk visszafelé vezet? utat és bebizonyítsuk, hogy csakis az isteni tervbe ill? életnek van súlya, eredménye és jelent?sége az univerzumban.

  Tévedés lenne a részetekr?l az is, ha azt gondolnátok, hogy ez a fajta együttm?ködés ett?l fogva olyan tudást adna a kezetekbe, amelynek befogadására nem vagytok még felkészülve. Nincs itt err?l még szó! Nem azért nem adunk át nektek bizonyos ismereteket, mert meg szeretnénk tartani magunknak, hanem egészen egyszer?en azért, mert univerzumi tézisek alapján nem avatkozhatunk be az evolúció egyetemes törvényeibe. Sajnos ? azt kell mondanom, ? hogy már így is sok, olyan technológiával bír a Föld, amelynek használatára az ember még nem érett. Okozott számunkra ez a tény az elmúlt kétszáz földi évben elég gondot és munkát, ugyanis helyrehozhatatlan károkat sikerült el?idéznetek velük a Föld mágneses terében, védelmi szféráiban és az általatok tér-id? síknak nevezett szinteken. Itt els?sorban a csillagközb?l származó, és általatok fegyverként használt energiahordozókról, baktériumokról és technológiákról van szó!

  A földi, természetes evolúció arra a szakaszra érkezett, ahol a spirituális integráció szükségessége elkerülhetetlen, és ez az egyetlen kivezet? út, a teljes pusztulásba vezet?, csakis anyagi szemlélet? világ irányultságából.

  Az együttm?ködésünk fázisai fokozatosan lesznek kiterjesztve, és mindig attól függ majd az intenzitása és a felületek kitágítása, amilyen ütemben haladtok a különböz? szinteken. Türelmetlenségre semmi ok! Akár még több földi évet is igénybe vehet az, hogy földi viszonylatban egyáltalán igazodni tudjatok az univerzumi Rendhez.

  Ezért, els? körben, a bolygótokon megvalósítandó, els?, közös és teljes bolygóra kiterjed? feladatunk: a Földi Helytartóság mintázatára és segítségével, az Atyához való visszakapcsolódás el?segítése: egyéni, majd nemzeti szinteken, lelki, mentális és fizikai síkokon, majd valamennyi energia tengelyen. Alapvet?en ennek a tételnek a teljes bolygóra vetítve teljesülnie kell.

  Azonban ennek els?dleges feltétele, hogy a Helytartóságot felállítsuk és m?ködtessük, egy, a Föld fizikai síkján üzemeltetett szupra-mentális ( kiterjesztett elme) alapú modellel demonstrálva a bizonyítékot a fenntarthatóságra.

  Ahhoz, hogy ezt az alapfeltételt közösen elérhessük és ügyünket a többi nemzet el?tt példamutatásotok segítségével, közösen levezényelhessük, az Atya megbízza nemzeteteket, amely már most alkalmasnak t?nik a feladat megoldására. Ugyanúgy, ahogy ez a nemzet, mindig, a történelem kritikus id?szakaiban felvállalta az Atyával való szoros együttm?ködés feltételeit és tehertételeit, még akkor is így volt ez, amikor a fizikai szenvedésetek árán megtapasztalva, logikátok minden erejét bevetve úgy gondoltátok, hogy itt a vég. Ennek ellenére nemzetetek lelki küldetését felvállalva mégis hagyta a zsarnokokat ?tenni a dolgukat?, engedtetek ?belevágni? a saját húsotokba, mert legbelül tudtátok, hogy az igazi lelki feltámadás a fizikai lét fájdalmán keresztül sugárzik át! Ez volt az igazi sorsfeladatotok! Ez volt a vállalásotok! Az Atyai Fiú bemutatta nektek, hogyan is kell ezt jól végezni: szelídséggel, és mindig új er?re kelve! Immáron bevégeztetett! Megtettétek, amit meg kellett tennetek! Felismertétek utatok fontosságát és meghajoltatok az Atyai akarat el?tt, nemzeti szinten! A 3,7 millió körüli létszám ezt jelzi. Ez az oka, a meghívásotoknak!

  A Földi Helytartóság energiamintáit a Kárpát-medence fölött elterül? Atyai Tudatosság energiamezejébe ágyaztuk bele. Ezek a munkálatok jó ideje folynak és észleltük is a magatoktól való rácsatlakozást, még azel?tt, hogy felhívtuk volna rá a figyelmeteket. Az a késztetés, hogy tegyetek valamit az Egység érdekében, vagy a nagyszámú, és a felemelkedést célzó kisebb csoportosulások megjelenése, vagy az egyéni szívek ébredése, mind-mind, ezekre az energiamintákra reagálva alakultak ki, és a saját ütemükhöz képest, sokkal gyorsabban fejl?dtek. A Föld népességére vetítve ugyanez az aktivitás csak szórványosan jellemz?, amíg a Kárpát-medencében és környékén hatványozottan er?söd? tendenciát mutat.

  Amikor ma már a több, mint 3,7 millió f?r?l beszélünk, akkor err?l a tendenciáról beszélünk és nem a felemelkedett mestereitek számáról. Az Atya a szívetek szándékát, és nyitásra való hajlandóságát mérlegeli.

  Mit jelent akkor tehát a Fény Galaktikus Föderációjának Földi Helytartósága? Nem kevesebbet jelent ez a számotokra, magatokat MAG népnek tisztel?, a Boldogságos Nagyasszonyunk és az Atyai Fiú népének nemzeti örököseként nevezett nemzetnek, mint azt a felkérést, hogy szívetekben erre a feladatra készen állva, megmutassátok a Föld többi nemzetének az egységbe rendez?désen keresztüli, lelki felemelkedés csodáját, legyetek akár a Kárpát-medencében, vagy bárhol szétszórva a világ minden táján.

  A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága a Föderációba ágyazva, önálló egységként képviselteti magát. A Helytartóság, a Fény Galaktikus Szövetségének egyéb irányításában nem vesz részt, csakis a Földet érint? kérdésekben, és egyenl?re, azokban is támogatással csupán. Ez egészen addig fog tartani, amíg ki nem alakul az a tagság, amelynek magas integritású, és fejlett felel?sségérzettel bíró tagjai képesek lesznek a Helytartóság m?ködését egymaguk is megtartani. Kaptok hozzá segítséget.

  A tagság a Helytartóságban önként vállalt, és addig tart, ameddig a személy, szabad akaratából úgy dönt. A Helytartóságnak, egyenl?re, nincs és nem is lesz földi helytartója, egészen addig, amíg a ?beüzemelés? folyamata zajlik. A Földi Helytartóság szakrális vezet?it az Atya fogja kinevezni id?vel, amelynek a dátumát, egyenl?re, még mi sem ismerjük. Türelemre és összpontosításra kérlek benneteket! Az Univerzumot is Égi Törvények m?ködtetik és nem vezet?k. Csak akkor képes egy helytartó rendet és harmóniát megtartani, ha teljes mértékben együtt tud m?ködni az univerzumi törvényekkel. Ma, a földi ember csak nagyon kis százalékában ismeri az Univerzumi Rendet. Ezekr?l folyamatában pontos tanításokat kaptok a Föderáció vezényletével. Tudósaink, teológusaink már elkezdték veletek a munkát. Készüljetek fel rá, mert közvetít?ket nevezünk ki a munka elvégzésére. Ennek egy részét már kapjátok a földi küldöttségünk tagjain keresztül.

  A Fény Galaktikus Föderációja/Szövetsége tulajdonképpen az a szervezet, amely az Univerzumunk békéjét, egységét, m?ködésének harmóniáját, evolúciós rendjének védelmét van hivatva biztosítani. Ugyanolyan szervezet, mint például a ti kormányaitokon belül, mondjuk a városszépít? egyesület. (Itt Ashtar Parancsnok jelezte, hogy olyan egyesületet írjak, amely semmiképpen nem karhatalmi er?, de mindenképpen a bels? késztetésb?l fakadó jobbítás a célja. Bár jelzem, hogy ?gyenge? a példa, mert ugyanakkor, olyan tiszteletet parancsoló er? sugárzik a Föderáció szó hallatán, amelyhez a Földön fogható sincs – Júlia megj.)

  Bolygóinkról kiválasztott küldöttek munkája segíti a Föderáció munkáját. A velünk dolgozó földi tagjaink is ez ideig választás és egyéni felkérés alapján kerültek velünk kapcsolatba. Nemzetetek néhány képvisel?je ez év januárja óta dolgozik ezen a nagy ügyön velünk karöltve, de a konkrét célokra vonatkozó titoktartás eddig kötötte ?ket. Mostantól ez feloldásra került.

  ?k vannak megbízva annak pontosításával, mit is jelent az Univerzum Rendje, valamint telepatikus képességeiken keresztül a velünk való, közvetlen kapcsolattartással. A megbízásuk nem kizárólagos! Hamarosan emeljük a számát közvetlen kapcsolattartóinknak! A meghívást lélekszinten integrálják a telepatikus kommunikációban jártas személyek! Teljes bizonyosságot éreznek majd a meghívás fel?l. Feltétlen, egymás közti egyeztetés és kapcsolatfelvétel az alapja a pontos adatátvitelnek és a közös nyelvnek. Annak lebonyolítását, hogy miként találtok egymásra, és milyen felületen érintkeztek, a gondjaitokra bízom.

  A titkos büszkeség pátosza, ami most a szívemb?l szól, ritkán kap el ilyen hévvel, mert hivatásom pártatlanságra szólít! De tudnotok kell, hogy nemzetetek és a Szíriusz bolygó lakói között a legszorosabb családi szálak futnak. Lélekközösségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy számos, szíriuszi t?r?l fakadt, földi inkarnált él köztetek a fejl?dést el?segítve! Büszkén és a legforróbb szeretetemmel vállaltam a megbízatást a veletek való együttm?ködésre, Drága Test-Véreim! Beosztásomnál és hivatásomnál fogva soha nem tehetek kivételt veletek, és nem lehetek részrehajló sem! De azt megígérhetem, hogy személyes ügyemnek tekintem a közös ügyünket, és nem sajnálok egyetlen percet sem, amelyet veletek tölthetek.

  Áldás Népetekre, ma éppen az Orion csillag légteréb?l

  ASHTAR Parancsnok

  #24418
  M3H4N1C
  Adminisztrátor

  Switch nem tudom,hogy mit írnak a Bhagavad Gitaban!
  Égi városról még nem halottam semmit.

  #131190
  wolfi
  Felhasználó

  Claude Vorilhon és az Elohim bolygóról jött földönkívüli mester beszélgetése, 1973. december ( részlet ) :

  Mielőtt az utolsó alkalommal elválnánk egymástól, vannak-e kérdései?

  – Ezékiel látomásaiban olyan emberekről beszélt, akik szkafandert viselnek, mivel az Önök bolygójának légköre nem egyezik meg a földivel. Hogyan lehetséges az, hogy jelenleg nem visel ilyen űrruhát?

  – Mivel mi is folytatjuk a tudományos haladást, most már nincs rá szükségünk. Önnek úgy tűnik, hogy arcomat a szabad levegő éri, valójában pedig egy taszító sugarakból összeállított láthatatlan szkafander védi azt, melyen belül más levegőt lélegzem be, mint Ön. Ezek a sugarak átengedik a hullámokat, de az oxigénmolekulákat nem. Ez ahhoz hasonlítható, mint amikor a kikötőben buborékokat képeznek azért, hogy megakadályozzák az olaj kijutását.

  – Veszélyt jelent-e az atombomba az emberiség számára?

  – Igen, komoly veszélyt. De számunkra ez segítséget nyújt majd, ha le akarjuk rombolni ezt a civilizációt, abban az esetben, ha az emberek nem válnak bölccsé és békéssé. Lehetséges, hogy Önök elpusztítják saját magukat. Ha Önök még sem teszik ezt meg, de veszélyessé válnak számunkra, elegendő lesz, hogy felrobbantsuk bombakészleteiket anélkül, hogy támadó fegyvereket küldenénk ellenük. Ezt megtehetnénk vagy sugárzással vagy a telepátia segítségével úgy, hogy az egyik nagyhatalom vezetője váljék támadóvá, s ez automatikusan kiváltana egy végleges visszavágást. De ha az emberek nem akarják kitenni magukat ennek a veszélynek, elegendő, hogy a katonaság visszavonja atomfegyvereit. Óvatosan használt hatóerejük által energiát adhatnának azoknak az országoknak, melyek abban szűkölködnek, s ezáltal nagy haladást érhetnének el. De sürgősen le kellene állítani a nukleáris kísérletezéseket, mert nincsenek tisztában vele minek teszik ki magukat! Ellenben ha az emberek folytatják az atomfegyverekkel való játszadozást, az – szükség esetén – leegyszerűsíti majd a mi dolgunkat.

  – Élnek nők az önök bolygóján?

  – Igen, a Bibliában szó van róla és fel is jegyeztettem önnel a kérdéses fejezetet.

  – Vannak gyerekeik is?

  – Igen, ugyanúgy lehetnek gyerekeink ahogy Önöknek.

  A TÚLNÉPESEDÉS

  – De arról is beszélt nekem, hogy Önök olyasféle halhatatlanok. Hogyan védekeznek a túlnépesedés ellen?

  – Valóban, ez a kérdés hamarosan felmerül majd a Földön is. Ennek megoldására – s ezt azonnal véghez kell vinni, mivel jelenleg elég nagy számban vannak már – ki kell fejleszteni a fogamzásgátlást és szigorú törvényeket hozni, mely csak két gyermeket engedélyez a nőknek. Ha kettő egyenlő kettővel, akkor a népesség nem fog tovább növekedni. És megfigyeljük majd, hogyan oldják meg Önök ezt a problémát. Ez is egy intelligencia teszt, hogy kiérdemlik-e örökségünket. Íme a megoldás az Önök – akik átlagéletkora 75 év -jelenlegi problémájára! Természetesen a mi számunkra a probléma másképp vetődik fel. Nem vagyunk halhatatlanok. Egy kis sebészeti beavatkozás – oda, amit a biblia élet fának nevez – segítségével tízszer hosszabb ideig élhetünk, mint Önök. Vannak gyermekeink és az előbb említett szabályt alkalmazzuk: 2 szülő, 2 gyerek, s ezáltal népességünk állandó.

  – Hányan vannak?

  – Kb. 7 milliárdan.

  – Hat napon keresztül találkoztunk, minden nap visszament bolygójukra?

  – Nem. Egy bolygóközi űrhajóra mentem, mely állandóan földközelben van és bázisul szolgál.

  – Hányan vannak ezen az űrhajón?

  – Heten, mivel bolygónkon hét tartomány van. Minden tartomány egy képviselője megtalálható az űrhajón, és ha hozzáadjuk az űrhajó két felelősét, az állandó létszám kilenc.

  – Mi történik majd, ha az emberek pontosan azt teszik amit Önök kívánnak?

  – Hivatalosan eljövünk majd az Ön által épített rezidenciába, ahova Ön által meghívatjuk a legfontosabb országok képviselőit azért, hogy elérjük a Föld népeinek teljes egyesülését. S ha mindez rendben folyik le, lassanként megosztjuk tudásunkat az emberiséggel. Megfigyelvén, hogyan hasznosítják azt, meglátjuk, átadhatjuk-e minden ismeretünket, s ezáltal átengedhetjük Önöket az “űrkorszakba” a mi 25.000 évvel fejlettebb tudományunk örököseként.

  – Az önök világa az egyetlen, mely ilyen tudományos szinttel rendelkezik?

  – A világűrnek ezen a részén igen. De megszámlálhatatlan az olyan emberhez hasonló lények által lakott világ, melyeknek tudományos szintje alacsonyabb a mienkénél de jóval magasabb az Önökénél.

  AZ ÖRÖKLÉT TITKA

  – Tízszer olyan hosszú ideig élnek, mint mi?

  – Testünk átlagosan tízszer olyan hosszú ideig él, mint a maguké, ugyanúgy mint a Biblia első emberei : 750 – 1200 év között. De elménk, tehát valódi személyiségünk valóban halhatatlan lehet. Elmagyaráztam önnek, hogy egy test bármely sejtjéből újra teremthetjük az egész lényt új anyagok segítségével : amikor képességeink teljes birtokában vagyunk s agyunk is legnagyobb teljesítményét nyújtja, sebészeti úton kivetetünk testünkből egy parányi részecskét, melyet megőrzünk. Amikor meghalunk, e kis részecskéből kivonnak egy sejtet, melynek alapján újra teremtik az egész testet olyannak, mint amilyen korábban volt, vagyis annak minden tudományos ismeretével és személyiségével. De a test most új anyagokat tartalmaz és ismét ezer év áll előtte! És ez így folytatódik a végtelenségig!

  De a túlnépesedés elkerülése végett csak a zseniknek van joguk az efféle örök élethez. Ezért a bolygónk minden lakosa kivetet testéből egy részecskét egy bizonyos korban és reméli, hogy halála után “újra születhet”. Remélik, s úgy élnek, hogy kiérdemeljék ezt a feltámadást. Az Örökkévalók Tanácsa minden évben összeül egy “utolsó ítéletre” , hogy eldöntsék, kik azok, akik az utolsó évben meghaltak s megérdemelnek még egy lehetőséget. Három életen át az illető próbaidejét tölti s ezután az Örökkévalók Tanácsa összeül, s az illető munkájának fényében eldöntik, kiérdemli-e, hogy az Örökkévalók Tanácsának örökös tagja legyen. Attól a pillanattól kezdve, hogy egy új életet kívánunk, nincs jogunk ahhoz, hogy gyermekeink legyenek! Természetesen ez nem akadályozza meg a szerelmet. Ezáltal érthető, hogy miért akartak a tudósok, akik az örökkévalók tanácsának tagjai voltak, más bolygókon életet teremteni!

  – Hogyan nevezik magukat?

  – Ha nevet akar adni nekünk, bár a mi nyelvünkön embereknek hívjuk magunkat, nevezzen minket “Elohim”-nak, mivel az “égből jöttünk”.

  – Milyen nyelven beszélnek bolygójukon?

  – Hivatalos nyelvünk nagyon hasonlít a régi héber nyelvhez.

  – Minden nap itt beszélgettünk. Nem félt attól, hogy más emberek meglepnek minket?

  – Egy automatikus rendszer azonnal figyelmeztetett volna, ha valaki veszélyes közelségbe kerül akár a levegőben akár a földön.

  – Hogyan élnek és dolgoznak az emberek önöknél?

  – Gyakorlatilag CSAK szellemi munkát végzünk, mivel tudományos szintünk megengedi, hogy robotokat alkalmazzunk mindenre. És csak akkor dolgozunk, amikor kedvünk van hozzá és akkor is kizárólag az agyunkkal. Csak a művészek és sportolók “dolgoznak” testükkel , de ez az ő választásuk. A nálunk nagyon magasan fokon kifejlesztett atomenergia csaknem kimeríthetetlen energiát biztosít, különösen mióta felismertük az atom zárt rendszerben történő alkalmazását és a napenergia használatát. Ezen kívül más energiahordozóink is vannak. Nem feltétlenül az urániumot alkalmazzuk atomreaktorainkban. Léteznek egyszerűbb és kevésbé veszélyes anyagok is.

  – De ha olyan sokáig élnek, s nem dolgoznak, nem unatkoznak?

  – Nem, mivel mindannyian olyan dolgokat csinálunk, amit SZERETÜNK, s főleg szeretjük EGYMÁST! Szépnek találjuk asszonyainkat és ki is használjuk az adódó alkalmakat.

  – A házasság létezik?

  – Nem. A nők és a férfiak SZABADOK! Vannak ugyan párok, mert akik úgy döntenek, hogy együtt akarnak élni, megtehetik, de akármikor visszavehetik szabadságukat. Nálunk mindenki szeret mindenkit! Az irigység nem létezik, mivel mindenki hozzájuthat mindenhez és nincsen magántulajdon sem. Ellenben számos orvosunk rendszeres szellemi felülvizsgálatot végez. Akiknél a legkisebb elmezavar mutatkozik – mely olyan cselekedetekhez vezethet amely mások szabadságát gátolhatja vagy életét veszélyezteti – azonnali kezelés alá kerülnek, mely visszavezeti őket az egyenes útra.

  – Le tudná írni egy átlag ember egy napját Önöknél?

  – Reggel felkel, letisztálkodik – nálunk mindenhol találhatók medencék – megreggelizik, majd azt teszi amihez éppen kedve van. Mindenki “dolgozik”, de azért mert KEDVÜK van hozzá, ugyanis a pénz nem létezik! Ezért akik dolgoznak mindig TÖKÉLETESEN végzik dolgukat mivel ÖNSZÁNTUKBÓL teszik azt! Csak az örökéletűeknek vannak pontosan meghatározott feladataik, mint pl. azon elektronikus agyak és komputerek ellenőrzése, melyek olyan alapvető szükségleteket látnak el, mint pl. az energia és az élelmiszerek felügyelete és annak megszervezése stb.

  A 7 milliárd lakosból mindössze hétszázan örökéletűek, akik a többiektől teljesen elkülönítve élnek. Meg van a kiváltságuk, hogy örökéletűek legyenek, de kötelességük, hogy a többiekről gondoskodjanak, akik nincsenek munkára kényszerítve. Ehhez a hétszáz örökéletűhöz hozzá kell adni még kétszáztíz “próbaidőst” – évente kb. hetven vagyis tartományonként tíz . A hétmilliárd lakosra mindössze negyvenmillió gyerek jut. Csak felnőtt korukban – az illetőtől függően tizennyolc és huszonegy év között – vetik alá magukat az operációnak, mely által hétszázötven évig élhetnek. Az operációtól kezdve nekik is lehetnek gyermekeik. Ez okozza, hogy a legidősebb lakosaink az ötvenedik generációig ismerik leszármazottaikat. A hétmilliárd lakosból kb. Egymillió van tétlenül s majdnem mindnyájan orvosi kezelés alatt állnak elmekárosodás miatt. E kezelés kb. hat hónapig tart, majd gyógyultan távoznak.

  Nálunk az emberek nagy része érdeklődik a művészetek iránt, festenek, szobrászkodnak, zenélnek, írnak, filmeket forgatnak, sportolnak stb. Nálunk “szabadidő társadalom” van a szó szoros értelmében! A városok általában nagyon kis helyet foglalnak el és kb. ötszáz-ezer lakosúak. Ez valójában egy hatalmas ház amely a magasba mered, s amelyben az emberek aludhatnak, szerethetik egymást vagy azt tehetik amihez éppen kedvük van. Ezek a “ház-városok” kb. egy kilométer szélesek és magasak, s minden irányban közlekedésre használt hullámok szelik át őket. Itt az ember magára kapcsol egy övet, amivel belép a sugár-áramlatba, s ez nagyon gyorsan elviszi oda, ahova menni akar. A városok olyanok mint egy nagy kocka , így nem kebelezik be a természetet, mint ahogy ez önöknél van.

  Egy ötszáz-ezer lakosú város önöknél hússzor nagyobb területet foglal el mint nálunk. Ennek eredménye, hogy amikor a természetbe akarnak menni, az többórás útba telik, míg minálunk néhány másodpercbe. Egy várost teljes egészében ugyanaz az építész tervezi meg, azért, hogy kellemesebb látvány legyen és jobban beilleszkedjen a környezetbe.

  – De azok az emberek, akiknek semmi dolguk nincs, nem unatkoznak?

  – Nem, mivel sokféle elfoglaltságot ajánlunk nekik. Az emberek valódi értékét elismerjük s mindenki meg akarja mutatni, hogy hasznos. Hogy az a művészetekben legyen, a tudományokban, vagy a sportban, mindenki tündökölni akar azért, hogy örökéletű legyen, vagy egyszerűen csak azért, hogy elnyerje a közösség – vagy egy hölgy – csodálatát.

  Néhányan szeretik a kockázatot, és ha a halál veszélyétől megfosztanánk őket , elvesztenék életörömüket! Ezért a veszélyes sportok különösen elterjedtek. Akármilyen sérültet életre tudunk kelteni, de azok, akik e sportokat gyakorolják, csak akkor tehetik azt, ha előzőleg írásban elfogadják, hogy nincs szükségük ápolásra, ha sporttevékenységük közben elhaláloznak. Van pl. egyfajta autóversenyünk, mely Önt nagyon fellelkesítené, de ettől hevesebb játékok is, mint a box, sőt még brutálisabbak is a rugby stílusában, melyet meztelenül játszanak s minden fogás engedélyezett : box, birkózás stb. Mindez barbárnak tűnhet, de ne feledje el, hogy minden szélsőséget EGYENSÚLYBAN KELL TARTANI ahhoz, hogy a bukást elkerüljük! Egy nagyon fejlett civilizációban is kell, hogy legyenek primitív ellensúlyok! Ha népünknek nem lennének ideáljaik kedvenc sportjaikban, csak egy dologhoz lenne kedvük : MEGHALNI!

  Tisztelni kell mások életét, de tisztelni kell azt a vágyukat is, hogy MEGHALJANAK vagy a halállal játszanak, egy jól behatárolt kereteken belül. Létezik nálunk egy évenkénti verseny, ahol minden sportágban kiválasztjuk a legjobbakat az örökéletre. Mindenki csak ezért él. Minden évben, hogy az a festészetben legyen vagy az irodalomban, biológiában vagy gyógyászatban, vagyis minden specialitásban ahol az emberi elme kifejezheti magát, versenyt szerveznek minden tartományban az ottani örökéletűek szavazatával. A győztesek a fővárosba mennek, hogy ott alávessék magukat az örökéletűekből álló zsűri szavazatának, mely kijelöli a bajnokokat, akiket végül is bemutatnak az örökéletűek nagy tanácsának. Ők aztán kiválasztják azokat, akik megérdemlik, hogy próbaidősökké váljanak. Ez mindenkinek az ideálja, célja. A szórakozás tehát primitív látszatot kelthet, de a végső cél ilyen magas!

  – Tehát az örökéletűek élete teljesen különbözik a többi lakosétól?

  – Természetesen. Elkülönítve élnek a számukra fenntartott városokban, s rendszeresen üléseznek, hogy döntéseket hozzanak.

  – Hány évesek a legöregebbek?

  – A legidősebb, az Örökéletűek Tanácsának elnöke 25.000 éves, s Önnel szemben ül. Mostanáig huszonöt testben éltem, s én vagyok az első, akin ezt a kísérletet végrehajtották. Ezért vagyok én az Örökéletűek Tanácsának elnöke. Én magam vezettem a földi élet teremtését.

  – Valószínűleg felmérhetetlen tudással rendelkezik!

  – Igen, nagy tudást halmoztam fel, s már nem tudnék sokkal többet elraktározni. S ezen a téren a földi ember talán felénk kerekedik majd, mivel agyának az a része mely az ismeretek tárolására szolgál, a memória nagyobb. Az emberek tehát több tudást halmozhatnak föl s ezáltal messzebb juthatnak tudományos téren, ha erre módjuk van. S ez félemlíti meg az Örökéletűek Tanácsának ellenzékét. A földi ember gyorsabban haladhat, ha semmi nem gátolja meg abban.

  OKTATÁS VEGYI ÚTON

  – Tehát a diákoknak hatalmas tudást kell felhalmozniuk s az rengeteg időbe telik?

  – Nem, mivel egy komoly találmány segítségével, melyet a földi tudósok is kezdenek sejteni, egy tanuló, sebészeti úton “megtanulhatja” leckéit. Az Önök tudósaik mostanában ismerték fel, hogy ha egy patkány agyába befecskendeznek egy másik betanított patkány agyának memóriafolyadékából, a nem oktatott patkány is tudni fogja azt, amit a másik megtanult. Tehát átadhatjuk az ismereteket az agy memória anyagának befecskendezésével, így gyermekeinknek gyakorlatilag nincs munkájuk. Rendszeresen alávetik magukat ezen operációnak, melyhez az anyagot olyan alanyoktól veszik le, akik rendelkeznek az oktatáshoz szükséges információkkal. Így a gyerekek csak érdekes dolgokkal foglalkoznak, melyeket ők maguk választanak. Képzeletben átalakítják a világot, a sportokban és a művészetekben bontakoznak ki.

  – Önöknél soha nincs háború a tartományok között?

  – Soha. A sportversenyek eléggé fejlettek ahhoz, hogy MEGSEMMISÍTSÉK a harci ösztönt. Egyébként az a tény, hogy a fiatalok kockáztathatják életüket olyan játékokban, ahol minden egyes alkalommal több halott is van, pszichológiailag megsemmisíti a háborús ösztönt! Megengedvén azoknak, akiknél ez utóbbi túl erős, hogy saját életük kockáztatásával kielégíthessék eme vágyaikat anélkül, hogy veszélybe sodornák azokat akik ezt nem akarják.

  – Az önök világának hét népe mind hasonló?

  – Nem. Ugyanúgy mint önöknél, különböző fajták és kultúrák léteznek. A tartományok a fajtákhoz és azok kultúrájához idomulva lettek kialakítva, tiszteletben tartva mindegyik szabadságát és függetlenségét

  – Lehetséges-e, hogy egy földi ember meglátogassa az Önök bolygóját?

  – Igen, elegendő lenne, hogy felvegye az Ön légzéséhez alkalmas szkafandert, s eljöhetne. Szkafander nélkül élhetne azon a területen, ahol létrehoztuk a földi légkört és ahol a többi földi ember él, mint pl. Mózes, Illés, Jézus Krisztus és teremtésünk sok más élő tanúja, akiket ha eljön az idő, visszavihetünk a földre, hogy az Ön állításait alátámasszák.

  – Miért nem hozzák vissza őket azonnal?

  – Mert az Önök hitetlen világában, ha Jézus Krisztus visszajönne, az őrültek házába lenne bezárva! Képzeljen el egy embert, aki megérkezik Önök közé és azt állítja, hogy ő a Krisztus. Csak gúnyolódást okozna és nagyon hamar bezárnák. Ha tudományos csodákat téve közbelépnénk, hogy alátámasszuk kilétét, az újra indítaná az istenhitet, a misztikum és a természetfeletti csodálatát, amit mi szintén nem szeretnénk.

  Ekkor a kis ember utolsó ízben elköszönt tőlem, miután azt mondta, hogy csak akkor fog visszajönni, amikor a tőlem kért feladatokat elvégeztem. Ezután fölment a gépébe, mely fölszállt és eltűnt, mint a többi reggelen.

  #133866
  wolfi
  Felhasználó
22 bejegyzés megtekintése - 1-22 / 22

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.