Atlantisz

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 55
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6753
  Merchard
  Felhasználó

  .

  #11421
  Szpacsek
  Felhasználó

  Létezett, és nagyon fejlettek voltak!
  Az Atlanti -óceánban volt, a mai Nagy- Bahama -zátony teületén, közel Floridához.

  #11422
  pleh
  Felhasználó

  Rengeteget olvastam err?l és mint sokan mások (emberiség nagy része) én is töltöttem ott néhány “el?z?” életet.

  Egész civilizációjuk a Lemuriai mintára épült. Ami egyébként egy máshonnan ide érkez? ember szer? faj egyik kolóniája volt (rokonaink). Fizikálisan szinte ugyan olyanok mint mi, méretbeli különbségek vannak (és tudatosságbeli). T?lük származunk.
  Ez a terület galaktikus okokból fontos “állomás” volt számukra.

  ?ket megel?z?en itt 2 bizonyos reptiloid faj uralkodott, az itt él? fejlett eml?söket rabszolga sorba juttatva. Akik azonban visszavágtak.
  Tehát egy humanoid eml?s faj lett itt a domináns, a dinoszauruszok kihalása után, egészen a gyíkok megérkeztéig, de legy?zték azokat.
  Ez a bizonyos eml?s faj a delfinekkel volt (van) közeli rokonságban. Az egyébként hüll? fennhatóságba tartozó szeletén az ?rnek, a gyorsan fejl?d? eml?sökre itt nem néztek jó szemmel.
  Ezért e lények egy másik csillagrendszer fejl?d? egyedeit a mi ?seinket felkarolták és felgyorsították fejl?désüket, hogy segítsenek itt.
  Amúgy ezen lények nagy része elment a Föld bolygóról. Csak következtetek, de mai napig visszajárnak segítgetni. Szerintem ?k azok akiket kis szürkéknek hívunk (cet szer? lények).

  Az élet egy “magas” szintjén léteztek a Lemuriaiak, békés nép volt, de kíváncsi terjeszked? és nagy tudású ezzel járó hatalommal. Itt gy?zedelmeskedtek (sok évezreddel kés?bb ide jöttek és elkergették a megmaradt “gyíkokat”), Naprendszer egy másik bolygóján (ami mára már csak aszteroida öv) is legy?zték a hüll?ket, miközben az megsemmisült.
  Azonban Marsi és Vénuszi kolóniájuk a bolygókkal együtt elpusztult.
  A Földön hoztak létre új kolóniát.

  Ez volt Lemuria ami végül elsüllyedt a Hold pályájának szándékos elmozdításának és mozgás irányának megváltoztatása következtében (részben küls? és bels? viszályok rásegítésével).

  Atlantisz civilizációját is ?k alapozták meg, azonban id?vel ott más felfogásban kezdtek gondolkodni, ami hatalom átvételhez vezetett és Lemuria pusztulásához. (Hold pályának módosítása).
  Ebben az ellenségeskedésben más Földi Lemuriai kolóniák is részt vettek (lásd Baghavad-Gita az “Istenek” háborúja.)

  Ekkor létesítettek egyébként a Lemuriai és követ?i túlél?k egy föld alatti “birodalmat” Shambalát vagy Aghartát ki, hogy nevezi. Mai napig létezik.
  Pontos helyüket még az Atlantisziak sem ismerték, ez is volt a céljuk a túlél?knek. Elvonultak és háttérb?l néha segítgettek(nek).

  Atlantiszról: egy hatalmas vulkán volt azon a kontinensen (az “?si Atlaszon”), ami bizonyos események hatására beindult és folyamatosan évszázadok alatt került egyre mélyebbre, az akkor már csak sziget világ.
  Aranykorukat ez el?ttre lehetne datálni. Ezt követ?en már hanyatlani kezdett ez a civilizáció.
  A vulkáni tevékenység beindulását els? sorban egy meteor okozta. Amit akkori széthúzások miatt nem állítottak meg id?ben pedig megtehették volna. Lényegében önmagukat pusztították el. Bár részben ez küls? befolyásolás ráhatás eredménye is nagy valószín?séggel (az említett 2 reptiloid faj), de ez csak feltevés.
  E széthúzás egyik eredménye többek között egy félresikerült kísérlet, ami a mostani Bermuda 3 szög területén történt. Valamiféle állandóan nyitott “térkapu” lett ott.

  A Föld különböz? pontjain kolóniákat létesítettek, melyek utána is gyakran háborúzgattak egymással. Lemuria hagyomány életszemlélet? kolóniák ellen els? sorban.
  Ez id?tájban a háborúk okozta problémák miatt, olyan változások álltak be a Földön, amik következtében az emberek mutálódtak némileg. Fizikálisan kisebbek és alacsonyabb tudatszint?vé váltak.

  Ekkortól már ritkaság volt fejlett fegyver használata. Az elvétve megmaradt Atlantiszi-Lemuriai technikát csak azok tudták használni akik közvetlen leszármazottai voltak a túlél?knek és beavatták ?ket. Ezeket varázslatoknak és csodáknak titulálták. E miatt és az egyébként is bizonyos ismereteik miatt hosszabb élettartamot megél? leszármazottakat félistennek- istennek tartották. Id?vel azonban a tudás öröklésének útja megszakadt. Vagy más területekre tev?dött át, bizonyos okokból (lázadások, járványok…). Valószín?leg ezen technikák közül sok más kezére került, amiket használni tudtak, de lemásolni, gyártani akkoriban nem.
  E tudás nagy része el is veszett, részben pedig újra “feltalálták” a reinkarnálódott lelkek (pl atom bomba, lézer, elektromosság…).
  Miután már biztos volt világuk elsüllyedése sokan ezen helyekre telepedtek le és az ott él? népek felett uralkodtak, rengeteg tudást átadva.
  Ilyenek voltak pl a kés?bb Egyiptomi, Tibeti(ami egyébként talán legjobban tükrözi ma létez? világunkban a Lemuriai életszemléletet) vagy Maja és más területek is. Ez volt az ? hagyatékuk. Innen már hellyel közel ismert a történelmünk.

  #11423
  Szpacsek
  Felhasználó

  Az “Atlantisz” szó azt jelent egyébként szó szerint, pontosan, hogy: ” Atlasz lánya”.

  A Csendes -óceánban volt ” Mu ” kontnens is. ” Ra – Mu “, a ” Nap Fia” volt ott a mindenkori királynak a címe, titulusa. A király egyben f?pap is volt. De fontos, hogy Mu nem királyság volt, hanem egy kultúra.

  #11424
  Szpacsek
  Felhasználó

  Sambhala vagy ” Shangri-la “, az Tibett?l északra van, úgy tudom, Agartha pedig Pakisztán , Kasmír környékén talán. Vagy Afganisztán északi részén, ezt nem tudom.

  #11425
  pleh
  Felhasználó

  Igen.
  Még annyit, hogy ezek az emberek az atlantisziak és “segít?ik”, a háborújuk okozta vízözön után az új környezeti viszonyok miatt megváltozó (mutálódó) emberiséget rabszolgasorba akarták hajtani.
  Részben sikerült is nekik. Ez volt az az id?szak amikor az “istenek” köztük életek és irányítottak minket.
  Innen valóak a Nibiru (ami egy mesterséges “?r bolygó”a Naprendszer körül) valamint az óriás emberekr?l való feljegyzések. Akik lényegében az ?seink csak ?k nem mutálódtak és fejl?dtek vissza.
  Azonban valamikor még id?számításunk el?tt el mentek a galaktikus háborúk miatt. Fontosabb dolguk volt és itt hagyták az elkorcsosult emberiséget. A Nibiru pályáját pedig megváltoztatták, hogy annak gravitációs mez?je ne legyen pusztító hatással Földre, tehát attól nem kell tartanunk.
  A Nibirun éltek amíg itt a változások elkorcsosították az embereket.
  Egyébként is más frekvencián rezeg az a “bolygó”, ezért sokat nem látnánk bel?le. Nincs köze a 2012-es id?ponthoz.

  A dimenzióváltás sincs pontos id?höz kötve, ez rajtunk áll.
  Ezzel nyerjük vissza régi tudatosságunkat, s?t túl is szárnyaljuk az akkori 4D-s szintet elvileg. Ez valamiféle fels?bb hatalom régen eldöntött terve, hogy megóvjuk ezt a bolygót (ami jelent?s egyedi él? könyvtár a glaxisunkban) amire lényegében az emberiség eredetileg teremtetett.

  #11426
  Szpacsek
  Felhasználó

  Atlantiszon:
  “Az embernek egyre lejjebb és lejjebb kellett ereszkednie a fizikai világba, az iránt egyre nagyobb érdekl?dést kellett mutatnia.A szellemi világban azonban, a halál és az újabb születés közti id?szakban az élmények ugyanilyen mértékben árnyszer?bbekké, halványabbakká váltak. Minél életteljesebb lett az emberek fizikai világbeli tudata, minél szívesebben tartózkodtak benne, minél több törvényét fedezték fel, a szellemi világban annál árnyszer?bb lett a tudatuk.
  Az emberek a görög-római kultúrkorszak alatt élték át a szellemi világhoz tartozó tudatuk mélypontját. Miel?tt azonban az ember ebbe a materiális mélységbe alászállt volna, fizikai testén belül még nem volt rá lehet?sége, hogy átélje azt, amit át kell élnie, amikor a születése és halála közti id?szakban be akar teknteni a szellemi világba. ”

  ” Beavatáskor az ember olyan képességekre tesz szert, amelyek segítségével magasabbrend? testiségében észlel?szerveket, látószerveket alakíthat ki. “

  #11427
  wanderer
  Felhasználó

  Nem tudom hallottatok e Rudolf Steiner-r?l, de ? elég sokat írt és sok el?adást tartott Európában az Atlantisziakról, és az elöttük él? fajokról. Igaz ez már áttér az ezotériára, de ? az Akasha krónikából sz?rte ki az összes információt, az pedig a leghitelesebb forrás talán.

  #11428
  Szpacsek
  Felhasználó

  Na, hát az el?z? hozzászólásom éppen egy Rudolf Steiner könyvb?l lett kimásolva. 🙂

  #11429
  wanderer
  Felhasználó

  Uhhh tényleg, ismer?s is volt a szöveg, de olyan rég olvastam a könyvet hogy nem tudtam hogy onnan való 🙂

  #11430
  kifli89
  Felhasználó

  Lehet, hogy hülye kérdés lesz, de…
  …mi az az Akasha-krónika? :O

  #11431
  wanderer
  Felhasználó

  Ez ezoterikus kifejezés, nem tudom mennyire vagy otthon az ezotériában, és mennyire vagy vele szkeptikus, szóval amit írok az egy jelenleg az ezotériában használt és elfogadott leírás az akasha krónika kifejezésre.
  Akasha Krónika:
  Az egyetemes tudat, a téren és id?n kívül létez? egyetemes könyvtár, mely egyid?s az univerzummal.
  ebben a könyvtárban minden megtalálható ami történt az univerzumban, minden ember emléke, érzése, az összes kimondott szó, és ez nem hamis adat, ez a leghitelesebb adatforrás, Rudolf Steiner innen olvasta ki Jézus igazi életének történéseit, az emberiség történetét, Atlantisz és Mu történetét. de ebb?l minden kiolvasható. Viszont nagyon kevesen olvasnak bel?le, mivel csak megváltozott tudatállapot szükséges hozzá, azaz meditáció útján lehet elérni, de nem holmi egyszer? meditációval, mivel ez egy olyan magas szinten helyezkedik el amihez pontosan rá kell hangolódni a rezgészintjére. Ebbe a könyvtárba minden feljegyzésre kerül, ami megtörtént, ami most történik, és ami megtörténhet. Tehát igen benne van az emberiség jöv?je, minden egyes ember jöv?je, vagyis az összes lehetséges jöv?, mivel nem egy van. röviden ennyi… hosszan pedig egy párnapos beszélgetés lenne mire kifejteném hogy mi is az akasha.

  #11432
  Névtelen
  Inaktív

  A pálmalevél…Indiában..

  #11433
  Névtelen
  Inaktív

  Illetve, mindenkinek van egy pálmalevél tekercse amiben személyre szólóan megvan az ilet? egész élete, születést?l a haláláig.

  #11434
  wanderer
  Felhasználó

  méghozzás vatiswarankoil-ban ahol ezt a pálmalevelet egy Naadi olvassa fel neked, mert csak ? képes rá, de a pálma levélnek nem sok köze van az igazi akashához, csak egy Edgar Cayce általírt könyv hátsó borítóján van egy kis összegzés melyben próbálja az író az akashát és a pálmaleveleket valamiféle összefüggésbe hozni…

  De ha jól emlékszem akkor nincs ott minden ember teljes élete, csak azoké akiknek meg kell tudniuk hogy mi vár rájuk jelen életükben, és el fognak vándorolni vatiswarankoil-ba hogy meghalgassák a Naadi-t…

  #11435
  monolit
  Felhasználó

  Sajnos számunkra már az Akasha krónika is a múlté. Tettek róla, hogy ne legyen többé elérhet?.

  #11436
  Névtelen
  Inaktív
  #11437
  Névtelen
  Inaktív

  Érdekes “egyveleget” találtam. Hátha valakit érdekel..Oszter Tamás
  Magyarország pálmalevél “nagykövete” aki volt Indiában és ott felhatalmazták arra hogy aki nálunk kíváncsi arra hogy szerepel e valamelyik levélen az megtudhassa a róla leírtakat. ? el?adást is tartott Miskolcon ezzel kapcsolatban…

  #11438
  Szpacsek
  Felhasználó

  Nagyon jó linket tettél be Lüty?. Hogy kell betenni linkeket? Én is akarok betenni !

  #11439
  wanderer
  Felhasználó
  monolit wrote

  Sajnos számunkra már az Akasha krónika is a múlté. Tettek róla, hogy ne legyen többé elérhet?.

  Ezt hogy érted monolit? az akasha nem olyan dolog amit bárki elvehetne t?lünk. fejtsd ki b?vebben

  #11440
  Névtelen
  Inaktív
  #11441
  Névtelen
  Inaktív

  Azért ebb?l is van egy kis peták..jó csak vicceltem de látom ez már határ idejét múlta dátumok szerint..

  #11442
  Szpacsek
  Felhasználó

  Magyarországon 162 ezer embernek van pálmalevele !! 🙂 😛

  #11443
  kifli89
  Felhasználó
  wanderer wrote

  monolit wrote

  Sajnos számunkra már az Akasha krónika is a múlté. Tettek róla, hogy ne legyen többé elérhet?.

  Ezt hogy érted monolit? az akasha nem olyan dolog amit bárki elvehetne t?lünk. fejtsd ki b?vebben

  Én is kérem azt a “b?vebb kifejtést”
  Mármint ha ez (elvileg) bárkinek elérhet?, akkor ez most hogy jött? Vagy ez csak ugratás?

  #11444
  Szpacsek
  Felhasználó

  Én értem, hogy mit mond monolit… De hogyha meg kéne fogalmazni, vagy elmagyarázni, elmondani, hát az nehéz lenne nekem, többek közt azért, mert nem is értek hozzá annyira…

  #11445
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ezek még ilyen id?számítás el?tti dolgok, 2000 évnél régebben voltak jellemz?ek. Ma már nem “divat”. ( Vagy egyenesen az “özönvíz el?ttiek”.)
  De az meglehet, hogy Indiában, és a hindu, buddhista vallásokban, még ma is teljesen érvényesek, használatosak..!! Szóval, közismertek, széles körben elterjedettek ezekben a kultúrákban, vallásokban, énszerintem. De itt nálunk, nem elterjedtek.

  #11446
  monolit
  Felhasználó

  Az Akasha-krónikával kapcsolatos információt Drunvaló könyvében olvastam, a Hajnalhozók-ban is van rá utalás. Én sem akartam elhinni: megkérdeztem ezért még két nagytudású, ezotériában jártas embert, és ?k is alátámasztották ezt az információt.
  Az egyik még annyit mondott: embernek született aki ezt m?velte, és tudatosan, szándékosan tette tönkre hogy ne tudják elérni a benne tárolodó információkat.

  Az, hogy szinte minden, valamit is adó tanfolyam, hozzáférés drága, sok pénzbe kerül, annak szerintem megvan a magyarázata. Ha belegondoltok, ki miért akar ilyen tudást tanfolyamon megszerezni, magatok is rájöttök.

  #11447
  monolit
  Felhasználó

  kedves Szpacsek, nem tudom mire gondoltál, én mire gondolhatok….. de elolvasva amit irtál, már én sem tudom, mit gondoljak….

  #11448
  Szpacsek
  Felhasználó

  Gondold ugyanazt amit eddig. Ez ne legyen probléma. ( Ha rám hallgatsz, arra gondolsz, amire akarsz…! ) 😀

  #11449
  wanderer
  Felhasználó

  Nos csak hogy egy kicsit tisztán lássatok, az Akasha Krónika az embert?l független létezik, még az ember keletkezése el?tt létezett, mint már írtam átitatja az egész univerzumot, ezt úgy kell elképzelni mint egy Világegyetem méret? számítógépes adatbázist, csak ennek akkora az adattára hogy képes feldolgozni minden információt ami az univerzumban történik, többek között a földön történteket is. ebben tárolódik az összes ember által kimondott szó, az emberek érzései, és jelenleg is íródik bele az adat. s?t még az emberek jöv?je is benne van, pontosabban az összes alternatíva ami szerint jöv?jük alakulhat. ezt nem ember hozta létre, így ember nem is teheti tönkre. Ismerem Drunvaló könyveit, és tanításait, viszont azok az információk amiket lekér a fels?bbrend? énjét?l és a mesterekt?l nem mind hitelesek, és ez nem az ? hibájából adódik hanem abból hogy az információnak egy finomabb éterikus világból le kell transzformálódnia egy sokkal dúrvább fizikai világba (a miénkbe), és ez ugyanolyan mint pl egy zenei formátumnál mikor konvertálunk egy file-t akkor veszt a min?ségéb?l. a lényeg hogy az akasha mint írtam téren és id?n kívül létezik, emberi aggyal ez szinte felfoghatatlan azoknak akik nem olvastak eleget a témában, hisz az emberi agy a tér és az id? keretei közé van szorítva :). De nem lehetetlen a ráhangolódás lásd Edgar Cayce, Rudolf Steiner, Guido Huber…

  #11450
  pleh
  Felhasználó

  Ezt tönkre tenni ember által olyan lenne kb, mintha egy hangya bemenne a világunk legnagyobb könyvtárába (azt hiszem az angol nemzeti könyvtár az most) aztán ott elkezdené rugdosni kis ízelt lábával a polcokat lábait amik e miatt összed?lnének. 😀
  Mindezt persze úgy, hogy folyamatosan takarítókkal van tele a könyvtár az ilyen kis kártev?k miatt. 🙂

  Szóval ezt nem tudom ki mondta, honnan hallottad, de ez lehetetlen. Egyébként az Akasha krónikába nem “csak” az emberiséggel kapcsolatos történések vannak feljegyezve hanem, az egész univerzumunké!
  Csak, hogy kicsit átláthatóbb legyen, hogy ezt egy ember vagy bármi más nem fogja tudni eltünteti. 🙂

  #11451
  Névtelen
  Inaktív

  :DD

  #11452
  monolit
  Felhasználó

  Igen, igazatok van, én fogalmaztam rosszul! Az els? hozzászólásomban szerepl? állitás talán pontosabb, az Akashaban szerepl? adatok nem hozzáférhet?ek! Ezt nem csak Drunvaló mondja, mint irtam, hanem más források is meger?sitik. Ha jól értelmeztem, ez az 1990-es években történt, tehát E. Cayce és a többiek még használhatták. Az Akasha is energia, ezért hatni is lehet rá. Nem tudhatod, aki vagy akik tették azok milyen energiával, adottsággal születtek ide le. Akik használták az Akashát, azok is elérték valamilyen módon, és használták tartalmát. Nálam sokkal jobban értetek a számjtógéphez, én csak ezen a téren a billenty?zetig terjedek tudásilag, de azt tudom, milyen károkat tud okozni egy másfajta rezgés ha belekerül. Lehet ez virus, vagy valamilyen alkatrészhiba miatt megszaladó energia stb. Miért olyan hihetetlen akkor ez számotokra? Nem tudom, hogy az adatbázis keveredett -e össze, vagy a hozzáférést akadályozzák valahogy, de megtanulhattátok volna már, hogy a TUDAT erejével szinte MINDENT el lehet érni. Sajnos ugyanannyi rosszat is lehet vele okozni, mint jót. Megint csak földhözragadt módon értelmeztek!
  És kedves Pleh, ilyen földhözragadt gondolkodást pont t?led nem vártam! Bocs!

  #11453
  wanderer
  Felhasználó

  Ne haragudj, de számomra ez felfoghatatlan, az embereknek max az olvasás engedélyezett az akashából, írni nem tudnak bele, és változtatni sem, ez olyan mint mikor valamihez van hozzáférési engedélyünk, vagy épp nincs, az akashához olvasás szinten van engedélyünk, és az is csak a kiváltságosoknak.

  #11454
  monolit
  Felhasználó

  Kedves Wanderer, ez a te problémád. Amit leirtam nem aszerint irtam hogy én mit hiszek vagy mi az amit fel tudok fogni, és nem én találtam ki. Több forrásbó lis ugyanaz jött ki. Javaslom, te is érdekl?dj, kutakodj. Bár ne lenne igazam, én örülnék neki a legjobban!

  #11455
  wanderer
  Felhasználó

  Rendben van, ne haragudj ha sért?nek vagy tolakodónak, esetleg kötekedésnek vetted az el?z? hozzászólásom, csak az ember van mikor elfogult egy adott témában, hisz próbál arra alapozni amit hallott, olvasott, és hiszi hogy az az igazság, én is ebbe a hibába estem, ezért ne haragudj. Csak én is próbálom megtalálni az utam, ami a helyes és igaz, de sajnos az Ego-nak köszönhet?en néha tévútra térek.

  #11456
  pleh
  Felhasználó

  Monolit itt nem arról van szó, hogy tudatunkkal nem lehetünk képesek sok mindenre hanem arról, hogy nálunk jóval tudatosabb entitások felügyelik ezt a “rendszert”, aminek m?ködése nem csak ránk van hatással hanem világok MILLIÓIRA.
  Egyetlen nagy tudású embernek született entitás sem tehet ebben kárt.

  Az egyetlen amit itt tehenek, hogy a mi tudati szintünk rombolását okozhatják. Többek között ilyen hírek elterjesztésével. Nem véletlen, hogy ennyire er?s hatással volt rád is ez, ugyanis ilyen lépték? energiákat fektettek abba, hogy ezt sokan elfogadják. Olyanok is akiket említettél. Mert ha elhitetik velünk ezt, akkor az a mi gondolati rendszerünkben úgy is fog megjelenni!
  Így saját magunk döntéséb?l, akaratunkból nem fogjuk tudni olvasni.

  Egy kis gondolat ébreszt?, hogy mir?l is beszélünk “dióhéjban”:

  “Az akasha szanszkrit eredet? szó, ragyogót jelent, de a “lényegre”, illetve az “?rre” is utal. Az akasha az ötödik elem, a t?z, a víz, a föld és a leveg? után az éter. A jelenségek tér-id? világa mögötti láthatatlan valóságát nevezték már világszellemnek, világléleknek, egyete­mes, finom-anyagú energia mez?nek, kvintesszenciának, nagy mágikus ágensnek, kozmikus fluidumnak és még folytathatnánk. A nevek változnak, a tartalom azonban, amit jelölnek, mégis ugyanaz maradt. Az akasha az indiai Upanisádok szerint a kozmosszal együtt kelet­kezett, energiával teli tér, tömény szubsztancia, amely betölti az egész teret, és mindent megteremt ami csak létezik benne.”

  #11457
  monolit
  Felhasználó

  Kedves Pleh, írásod els? részével elméletileg egyetértenék, ha nem állna fenn a mostani helyzet. Mint mondtam, nem én találtam ki.

  A mi tudati szintünkkel kapcsolatban csak annyit, nem e miatt tart ott, ahol tart. Aki nár ott tart, hogy olvashatná az Akashát, az nem a mi gondolataink hatása alatt fogja olvasni vagy nem olvasni. Igen, rám is er?s hatással volt ez a hír, mert egykor én is reménykedtem abban, hogy talán én is beléphetek oda egyszer. Több ok miatt ma már nincs ilyen célom. De ha lenne, Tanítóm segíségét kérném. Aki pedig ilyen szintre el tud jutni, az már több tanitóval, mesterrel is valószin?leg bizalmas kapcsolatban áll, nem innen fogja megtudni mi újság. Akiket emlitettem, azokra nagyon sok ember – köztük én is – mint vezet?re, oktatóra tekintek, és nem feltételezem róluk, (ami persze nem jelenti azt, hogy tévedhetetlenek) hogy szándékosan ilyen súlyú ügyben a mi gondolati rendszerünket zilálják, rombolják. És abban is biztos vagyok, mindent megtesznek hogy visszacsinálják a dolgot.

  A kis jegyzet az akasháról majdnem pont úgy hangzik, ahogy Dávid leirta a Mátrixot.

  Tényleg, jó lenne tudni, Dávid mit tud az Akasha elérhet?-e vagy sem?

  #11458
  monolit
  Felhasználó

  Kedves Wanderer, semmi sért?, tolakodó nem volt írásodban, semmi okom megsért?dnöm. Az egóval nekem is vannak problémáim mi tagadás, de igyekszem kordában tartani. Igen, sokszor az a baj az információkkal, hogy nem tudja az ember, kinek higgyen, mert mindent és mindennek az ellenkez?jét is megtalálod. Ezért igyekszem én is, hogy több forrásból, sokféle módon kapjam meg az információt, amire kiváncsi vagyok.

  Tulajdonképpen nagyon nehéz ez számomra is, hogy -amint pleh is irta a közös tudat manipulációt- hogy mindent meg kell rágni, milyen hatással van a kimondott szó, és vajon van-e mögötte manipulációs szándék. Nem tudok ahhoz hozzászokni, hogy állandó gyanakvásban gondolkozzak, egyenes, becsületes módon, tiszta, jobbító szándékkal írok mindent, amit írok. És ezt feltételezem másokról is.
  Hiszen feltételezem, többen is vagyunk, akik nem csupán unalom?z?nek vagyunk ezen a fórumon, hanem információkat kutatunk, és mi magunk is információt adunk át másoknak.

  #11459
  Lightness
  Felhasználó

  amúgy most is keresik. 🙂
  -link-

  -link-
  -link-
  -link-
  -link-
  -link-
  -link-

  -link-

  #11460
  Névtelen
  Inaktív

  Jó ez a gyakori “unalom?z?” beiktatás… 🙂

  #11461
  pleh
  Felhasználó
  monolit wrote

  Tulajdonképpen nagyon nehéz ez számomra is, hogy -amint pleh is irta a közös tudat manipulációt- hogy mindent meg kell rágni, milyen hatással van a kimondott szó, és vajon van-e mögötte manipulációs szándék. Nem tudok ahhoz hozzászokni, hogy állandó gyanakvásban gondolkozzak, egyenes, becsületes módon, tiszta, jobbító szándékkal írok mindent, amit írok. És ezt feltételezem másokról is.
  Hiszen feltételezem, többen is vagyunk, akik nem csupán unalom?z?nek vagyunk ezen a fórumon, hanem információkat kutatunk, és mi magunk is információt adunk át másoknak.

  Másra nem kell gyanakodnod, csak lásd mindent annak ami és fogadd el amit mondanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóságnak is kell tartanod, hiszen senki sem tévedhetetlen még ha jó szándék is vezérli.
  A fontos, hogy amikor hozzád eljut egy jelent?s információ, akkor magadban vizsgáld felül és nézz utána több helyen is miel?tt a nézeteidet meghatározná.
  Gyakran egyébként saját magunkat csapjuk be, mert nem a bels? hangra hallgatunk. Ezért sok információt nem is annak látunk ami, hanem aminek épp akarjuk. Ez nagyon jól észrevehet? azoknak az embereknek az írásaiban, könyveiben akik médiumnak nevezik magukat. Nagyon sokat torzítanak a kapott információn saját néz?pontjuk szerint.
  Ezért is olyan színes szerteágazó, gyakran egymásnak ellentmondó dolgokkal van tele az ezoterika.

  A legfontosabb dolog nem az információ, hanem a te bels? békéd.
  A nem szubjektív megismerése a dolgoknak csak azon keresztül lehetséges és jön is “magtól” utána.

  #11462
  Szpacsek
  Felhasználó

  Lightness, köszi a linkeket !! Az els?n látszik Atlantisz egyik kiköt?városának mólója, a ” Bimini-fal”. A ” Bimini-út ” pedig, amely szintén itt van, és lejt?sen 400 métert süllyed, az vezet be a városba. Lehet hogy ez a város volt a f?város, de az is lehet, hogy csak egy kik?t?város volt, és itt kötöttek ki azok a hajók, amelyek a Nagy-tavak vidékér?l, Észak-Amerikából hozták a rezet, a sárgarezet Atlantiszba.

  #11463
  Szpacsek
  Felhasználó

  Fontos:
  2001-ben, Kuba mellett a tengerben, a San Antonio-foknál egy vízalatti várost találtak, ameyben a k? épületek sárgarézzel vannak borítva, s a város kör alakú. Ez teljesen egybevág a Platón által Atlantiszvárosról, a földrész ( Atlantisz ) f?városáról elmondottakkal. 🙂

  #11464
  wolf
  Felhasználó

  Felfedezték az ?si atlantiszi várost /angol videó/ 2011 márc.
  -link-

  #11465
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Elsüllyedt Világok — Atlantisz

  #11466
  Szpacsek
  Felhasználó
  wolf wrote

  Felfedezték az ?si atlantiszi várost /angol videó/ 2011 márc.
  -link-

  Most márciusban fölfedezték ? Mit találtak ? Err?l tud valaki valamit ? A videóban az egyiptomi piramisok vannak…! ( Ott fedezték fel Atlantiszt?!? )

  Amúgy van köze a Piramisoknak Atlantiszhoz az biztos, azt tudom…! De hogy mit találhattak………

  #11467
  Szpacsek
  Felhasználó

  A karibi térségben fedeztek fel valamit… úgy vettem ki a videóból….. piramisokat.. !!
  Atlantisz a Karibi térségben volt !!
  ( Karib –tenger, Antillák )

  #11468
  Szpacsek
  Felhasználó

  Atlantisz f?városának a neve : POSZEIDÓNIA volt.

  Ezt onnan tudtam meg, hogy Eugenio Siragusa, a kontakt, 1952-ben bels? hangott hallott, amely beszélt neki err?l, elsüllyedt kultúrákról, Hosszú papírtekercseket látott a lelki szemei el?tt, gondolatban–amelyeken jól kivehet? volt a régi kontinensek elhelyezkedése és körvonala, és a maiaknál 2-vel több kontinens volt rajta, mert rajta volt Atlantisz és Mu is.

  Atlantisz az amerikai kontinenst?l keletre terült el.

  “Termékeny országban laktak, és nagy városaik voltak. Szomszédjaik közül kit?ntek jámborságukkal, vendégszeretetükkel és emberbarátságukkal. Megszabadították a törvénytelenségt?l és az állatéhoz hasonló élett?l a legkülönböz?bb törzseket, megtanították ?ket a földm?velésre, és sok hasznos felfedezést közöltek velük” (idézet egy könyvb?l.)

  #11469
  Szpacsek
  Felhasználó

  2001-ben, fémlapokkal borított, nagy, a Stonehenge-re is hasonlító, 660 m mélyen lév? építményeket találtak Kuba mellett a tengerben, rajtuk régi feliratokkal!!!!!
  Ez szerintem biztos hogy Atlantiszi lesz ….
  A Platón által leírt Atlantiszra emlékeztet: réz lemezekkel borított k? építmények…. Ez –a Bimini-út és Bimini-fal után– a 2. megtalált maradványa Atlantisznak, szerintem. 🙂 🙂

  Ezenkívül van még egy fontos lelet. Trója felfedez?je, Schliemann,  a halála el?tt leírta, hogy  talált egy régi tárgyat a Földközi-tengerben, amelyre az volt ráírva:
  “Kronosznak, Atlantisz királyának a tulajdona.”
  Ez  akkor kerülhetett oda, amikor i. e. 9600. körül az atlantisziak hódító hadjáratot vezettek Egyiptomba és Görögországba.  Egyiptomot sikerült elfoglalniuk, de a görögök felszabadították.  A görögök földjét viszont nem sikerült elfoglalniuk az atlantiszi katonáknak.

  ÉS EKKOR:
  Platón egyik m?véb?l ismert:
  Zeusz parancsára elnyelte a föld a görög hadsereget is; — és Atlantisz kontinense is elsüllyedt a tengerben. /vagyis az óceánban/……. (I. e. 9564.)

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 55

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.