Belső Föld

18 bejegyzés megtekintése - 51-68 / 68
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #15760
  horatzio
  Felhasználó
  Edward0316 wrote

  mivan? a Föld már börtönbolygó?
  Elég nagy szopás elítéltként leélni egy egész életet… generációkon át.

  Inkább tanuló bolygónak mondanám. A börtön az maga a Világ.
  Képzeld el, hogy az ember valóban el tud jutni más bolygókra, szerinted meddig bírná ki, hogy le ne igázza? Ezért van, hogy csak Szellemileg érett lelkek léphetnek valóban tovább. Ha ebbe bele tudunk gondolni, önös érdekek nélkül, akkor Igaz szívvel tudunk válaszolni a kérdésre:
  Felel?sséggel tudok viseltetni más lények iránt, ha még a saját fajtám, testvéreim ellen tudok fordulni?
  Ha nem tudok szeretni mindenkit – még egyszer Mindenkit-, akkor az nem fog kialakulni máshol sem.
  Ezért nem legyinthet az ember, hogy a másik még nincs “olyan” érett, meg nem elég fényes…, vagy mindenkit szeretsz, vagy hazudod a szeretetet.
  Ez nem neked szól, mert mint írtam, inkább valld, hogy nem hiszel, mint hazugan hangoztasd Istent.
  Ezért nem is járok templomba, nem hiszek az egyházban, mert a legtöbb ember ott úgy gondolja, hogy ha a kötelez? köröket, mint az ima, gyónás….rendszeresen befutja, akkor borítékolva a mennyország.
  És ezért nem szeretitek ti sem az e féle hitet, mert érzitek a hazugságot mögötte, mert ha a sok templomba járó embernek csak a fele is igazán gondolná azt amir?l imádkozik, igazán tudna könyörögni egy lélekért, akkor sokkal több lélek lenne már felszabadítva.

  A lényeg nem is a hit, hanem a kíváncsiság, hogy az ember megtudja honnan jött és hová tart. Csak számolni kell azokkal az er?kkel, amik nem akarják, hogy az ember megtudja az Igazságot.
  De ezek a témák, mint a Bels? Föld, Telos is közelebb vihetnek az Igazsághoz, mert valami hasonló helyr?l jöttünk, de még talán ennél is sokkal, sokkal jobb helyr?l. A léleknek szüksége van arra, hogy gondolatainkkal elképzeljük a helyet ahová tartunk és arra is szüksége van, hogy megmondjuk neki, milyennek is kell lennie, mi az amit jól csináltunk eddig, mi az amin változtatni kell- ez a tanulás.

  #15761
  Névtelen
  Vendég

  valóban. mikor kolumbusz felfedezte amerikát, azonnal leigázta az ?slakosokat,anélkül, h megismerte volna ?ket el?tte.
  el?ször be kell vezetni az emberiséget más fajok kultúráiba, megtanítani, h miféle fajok léteznek, stb…
  a föld egy nagy üreges iskola XD

  #15762
  horatzio
  Felhasználó
  Edward0316 wrote

  valóban. mikor kolumbusz felfedezte amerikát, azonnal leigázta az ?slakosokat,anélkül, h megismerte volna ?ket el?tte.
  el?ször be kell vezetni az emberiséget más fajok kultúráiba, megtanítani, h miféle fajok léteznek, stb…
  a föld egy nagy üreges iskola XD

  Ha ezt a fajta utat választjátok, soha ne felejtsetek el a csillogás mögé nézni. Ezért vagyunk megáldva józan paraszti ésszel.
  Sok faj közülük valóban magasabb szeretet szintjén létezik, mint az ember, DE ?k sem tökéletesek, hiszen az anyagban élnek, akárcsak mi.
  Van testük, vannak ?rhajóik, vannak házaik, civilizációjuk, tehát nem a tiszta Szellemi megnyilvánulás van jelen náluk sem.

  Ezért kell külön választani a tanaikat és szemlélni azt a szeretet oldaláról és az anyag oldaláról (félelem).
  Ami szeretet gyakorlásról, szeretet közösségr?l, testvériségr?l, segítésr?l…szól, azt érdemes befogadni, tehát ami a léleknek szó.
  A többi nagyrészt az elmét veszi célba és az anyagi-testi világról szól.

  #15763
  Névtelen
  Vendég

  háziállatuk is van??
  elképzelem ahogy a Szürke István reggel enni ad a foszforszekáló pikkelyes tyúkoknak, a kis Szürke Pistike pedig összeszedi a tyúkpetéket.
  Szürkéné megfeji a vízi kókusztehenet, és a friss kókusztehéntejb?l lekvárt csinál.
  a kupola, vagy kristály alakú házukat 6 lábú 5 méter marmagasságú csivava ?rzi, akit minden héten 1x kell etetni, emberrel (ez megmagyarázná az elt?néseket) XDDDD
  A szomszéd Reptilián család pedig folyton Pistike antigravitációs hifijének a zajára panaszkodik.
  Ilyen egy nap Szürkééknél.
  XDXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  #15764
  Edward0316
  Vendég

  ehhez nem kevés alkohol kellett, becsüljétek meg xDDDD

  #15765
  Névtelen
  Vendég

  Ezt ma írtam. Remélem elnyeri a tetszését mindenkinek.
  -link-

  #15766
  Wessyl
  Felhasználó

  Elnyerte! 🙂

  #15767
  Névtelen
  Vendég

  hála a jó égnek 😀

  #15768
  Wessyl
  Felhasználó

  Bels? Föld…. Gears of War…! Ki ismeri? 🙂
  Nagyon jó játék és még igazság is lapulhat meg benne : / 😀

  #15769
  Wessyl
  Felhasználó

  Egy kis videó róla:
  -link-

  #126091
  wolfi
  Felhasználó

  Joanna Cherry interjúja Sharula Dux-al /A Telos-i hercegn?vel/

  Sharula Dux Telosból itt él a felszínen közöttünk.

  A szerz? el?szava:
  Sharula Dux hercegn? egy olyan n?, akit több évvel ezel?tt ismertem meg. Az üzenetei egyszer?ek, mégis bámulatosak: ? Telosból, egy Lemúriai városból való, mely a Shasta-hegy alatt található. Azért jött a felszínre, hogy elkezdje megosztani az ? kultúráját a miénkkel úgy, hogy mindkett? el?nyére legyen, és a kett? egyetlen teljes civilizációvá váljon.

  Az évek alatt többször találkoztam vele, hallottam Sharulát beszélni. Nagyon körültekint?en hallgattam: soha nem hallottam t?le ellentmondásos információt, pedig az információ a mi füleink számára összetett. ? szerény; jó humorérzéke van, és csomó szeretetet ad a körülötte lév?knek. Olyan érzés, mintha egy öreg bölcs lélek lenne.

  1995-ben Sharula engedélyével összekombináltam a Telosról szóló két magnófelvételén rögzített információt azzal, amelyekre még emlékeztem a kérdéseimre és mások kérdéseire adott válaszaiból. Egy interjú formájában adtam közzé ezeket. ? teljes mértékben jóváhagyta ezt.

  JC: Sharula, miért épült fel Telos?

  SD: Huszonötezer évvel ezel?tt, két nagy civilizációja volt a Földnek. Az egyik Lemúria, vagy Mu kontinensén volt, ami magába foglalta a Csendes óceánt, a mai Egyesült Államok nyugati részét, és Ázsiából részeket. A másik Atlantisz volt, ami sokkal nagyobb volt a mostani Atlanti óceánnál, és Afrika részeinél, és Európánál. Történt egy nézeteltérés a két civilizáció között az emberi faj többi részének szociális és politikai fejl?dése tekintetében: Lemúria azt akarta, hogy a föld kisebb fejlett civilizációi maradjanak szabadok, Atlantisz viszont irányítani, kontrollálni akarta ?ket. Hosszadalmas háború tört ki kettejük között. Ezek a háborúk annyira elkomolyodtak – még termonukleáris fegyverzetet is alkalmaztak -, hogy olyan karmikus energiák indultak be, melyek végül elsüllyesztették mindkét kontinenst.

  JC: Ti használtatok termonukleáris fegyvert? Van erre valamilyen bizonyíték, amit láthatunk még manapság?

  SD: Igen, a Góbi sivatag és a Szahara sivatag csak kett? ezek közül. A háborút követ?en, számos lemúriai Melchizedek pap és papn? a jöv?be tekintett, és el?re megmondta a kontinens elsüllyedését. Elkezdetek egy helyet keresni az átköltözéshez. Megállapodtak a Shasta-hegyben, ami Lemúria keleti részén állt, ami egy már szentnek tekintett nagy hegy, és biztonságosnak vélték a közelg? kataklizma tekintetében. Elhatározták, hogy a föld alatt építkeznek, részben a Földrengések miatt, melyeket a két kontinens elsüllyedése okoz, és részben azért, mert a Föld légköri köpenye elt?nt, így a felszíni életet káros ultra-ibolya sugarak érik. Miközben eldöntötték, hogy hol lehet megépíteni városukat, egy nagy kupolaszer? üregre bukkantak a Shasta-hegy belsejében, ami több négyzetmérföld terület?, és több száz láb magas. Ez lett Telos fels? szintje.

  JC: Miért neveték el "Telos"-nak?

  SD: A mai Egyesült Államok egész délnyugati térségét akkoriban Telos-nak hívták, ami a "szellemmel való egyesülést" jelenti, úgyhogy ezt a nevet választották a városnak. Négy szint épült a fels? szint alatt, összesen öt szint, és a város egészen két millió ember befogadására lett megépítve.

  JC: Hány ember él Telos-ban most?

  SD: Másfél millió. De csak 25.000 emberrel indult, akik 100 évvel Lemúria elsüllyedése el?tt költöztek oda. A többiek közül nagyon kevesen élték át a földrengéseket, szök?árakat, és a süllyedéshez társuló vulkanikus tevékenységeket.

  JC: Mikor volt ez?

  SD: Közel 12.000 évvel ezel?tt.

  JC: Mi a helyzet az Atlantisziakkal? ?k is építettek földalatti várost?

  SD: Igen, a Mato Grosso síkság alatt Brazíliában.

  JC: Van még más földalatti város is?

  SD: Igen, a tény az, hogy földalatti városok egész csoportja létezik, amit Agartha Hálózatnak hívnak. A Lemúriaiak kérvényt nyújtottak be az Agartha Hálózathoz, hogy a tagjaivá válhassanak. De mivel az Agartha városok népe bölcs és er?szakmentes, Lemúriának meg kellett gy?znie Agarthát, hogy tanultak a hibáikból, és megkezdik a béke folyamatát. Ez meg is történt.

  JC: Hány város van az Agartha Hálózatban?

  SD: Százhúsz.

  JC: Pontosan hol van Telos a Shasta-hegy alatt?

  SD: A kupolás barlang legnagyobb része a Shasta-hegy alapja fölé esik, és a kupola teteje körülbelül a hegy felénél van. Az ötödik legalsó szint körülbelül egy mérföldre van a föld szintje alatt. Minden egyes szint sok négyzetméteres.

  JC: Mik vannak Telos különböz? szintjein?

  SD: A kupola alatti fels? szint a város f? része. A legtöbb ember ott él, a kereskedelem legnagyobb része ott folyik, és ott vannak a mi közösségi épületeink is. Ez Telos szíve és lelke. Közvetlen a középpontjában van a Templom – egy templomos társadalom vagyunk -, ami úgy lett megépítve, hogy 10.000 embert tud befogadni. Fehér szín? és piramis formájú, és egy "él? k?" a csúcsköve, mely egy olyan anyag, ami a Vénuszról származik. Kristálynak látszik, és a színspektrum összes sugarát árasztja magából. A Templom a Melchizedek Rendnek lett ajánlva, ami az univerzumunk egy kozmikus papsága, mely az Istenség legmagasabb szintjei által nekünk adott fényterv megtestesítésének lett elkötelezve. A fels? szinten vannak a tanácsépületeink és a feljegyzéseink épületei. Vannak feljegyzéseink Lemúriáról, Atlantiszról, Egyiptomról, és más korai földi civilizációkról, és még más bolygók civilizációiról is. Van egy épület Teloson belül, ami a kommunikációt menedzseli Telos és Agartha más földalatti városai, és bolygón kívüli helyek között. Ez figyelemmel követi a felszínr?l érkez? rádió és TV adást is.

  JC: Mi a helyzet a kikapcsolódással? Szórakoztok ti Telosban?

  SD: Valójában igen! Vannak szórakozóhelyeink sportokhoz, játékokhoz, filmekhez, zenékhez, és táncokhoz. Van egy csomó a Star Trek-ben lév? Holofedélzethez hasonlító helyünk, ahol virtuális valóságokat teremthetünk meg magunknak bármilyen kaland számára, amit csak akarunk: megmászhatunk egy hegyet, úszhatunk egy folyóban, visszamehetünk a történelemben, stb.

  JC: H?ha!

  SD: Van egy épületünk, amiben multi-tracking amino-bázisú számítógépeknek ad helyet. Ezek a számítógépek élnek. A Krisztus-tudaton m?ködnek, és ezért nem lehet elrontani ?ket. Képesek olvasni múltbéli feljegyzéseket, képesek olvasni elmúlt életeinket, ha azt kívánjuk, és akár meg is mutatják azokat nekünk; képesek olvasni az aurát, vagy meggyógyítani a testet, és elmondani amire csak szükségünk van. Le tudják játszani "lelkünk dallamát" ami segít tisztán meditálni, valamint képesek kommunikálni is velünk lélek szinten. Képesek kommunikálni az egész galaxison át. Segítenek kiképezni a Krisztus-tudatot az emberekben, és elég sokat támaszkodunk rájuk.

  JC: Milyen csodálatos dolog.

  SD: A második szinten vannak az osztálytermeink, a ruha, a bútor, és más dolgok gyártása, és még emberek is élnek ott. A harmadik szinten hidropónikus kertjeink vannak, ahol az összes élelmünket termeljük. Vegetáriánusok vagyunk 12.000 éve, és zöldségeken, gyümölcsökön, diókon, magvakon, szójababon, stb. élünk. A terményeink vízben n?nek; némi ásványt adunk hozzá, de nem trágyázunk és nem merítjük ki a talajt sem. A terményeink sokkal gyorsabban n?nek a felszínihez képest, és képesek vagyunk néhány négyzetméter területen megtermelni 1,5 millió ember táplálékát, és elég változatos, kedvelt étrendet tudunk nyújtani.

  JC: Érkezik valamilyen ellátmányotok a felszínr?l?

  SD: Nem, más Agarthai városokkal kereskedünk. A negyedik szint fele hidropónikus kertekb?l áll, egy része gyártás, és egy rész természet. Az ötödik szint a mi természeti szintünk. Az emberek relaxálni jönnek ide. Létrehoztunk tavakat és magas fák n?nek – parkszer? atmoszféra van. Állatok élnek ott, néhányuk már nem létezik a felszínen, mint pl. a kardfogú tigris, a masztodon, és a do-do madár. Képesek voltunk megóvni ?ket, és elhozni Telosba.

  JC: Állatkertekben tarjátok ?ket?

  SD: Nem, az emberek és az állatok békésen egymás mellett élnek Telosban. A húsev?ket betanítottuk, hogy vegetáriánus táplálékot egyenek, és fokozatosan elt?nt az agressziójuk. Szó szerint az oroszlán együtt alszik a báránnyal! És valójában, körültekint?en, játszhatsz a nagy macskával is!

  JC: Hogy éltek a föld alatt? Van világításotok?

  SD: Igen, van egy eljárásunk, amivel nagy kristálytartalmú köveket összeolvasztunk egy elektromágneses energia er?mez?vel. Ez a k? kristálymátrixával azt okozza, hogy egy olyan polaritást teremt, ami lehet?vé teszi a k?nek, hogy láthatatlan sugarakat szívjon magába, és aztán kisugározza azokat egy látható, teljes spektrumú fényként. A kövek olyanokká válnak, mint egy kis nap, körülbelül 500.000 évig. Éjjel elhalványítjuk ?ket, hogy ugyanolyan 24 órás napjaink legyenek, mint nektek a felszínen.

  JC: Mi a helyzet a leveg?vel? Hogyan kaptok elegend? oxigént?

  SD: Létrehoztunk egy öko-szosztémát. Elegend? oxigént kapunk az itt növ? növényekb?l és fákból, bár megy néhány ventilátor a felszínre is. A víz némely területeken nagy sebességgel halad, cirkuláltatja a leveg?t, és a negatív ionokat. Ez annyira hatásos, hogy egyre kevesebb leveg? ventilátorunk van, és ez jó, mert még a Shasta-hegy körüli leveg? is már egyre szennyezettebb.

  JC: Hogyan közlekedtek Telos környékén?

  SD: Egy csomót sétálunk, de van három módszerünk, amivel gyorsabban utazhatunk. Az egyik kristálytechnológián alapul, és úgy néz ki, mint egy kosár. Belelépünk, és a kosár az elménkkel van vezérelve – emelkedj fel a leveg?be és lebegj el a célig. Ezt a város körüli utazásokra használjuk. A második módszer egy elektromágneses szán, ami úgy néz ki, mint egy hójáró, és a városon belül is használjuk. A Shasta-hegyt?l a Lassen-hegyig, egy Telosnyi terjedelem (kb. 50 mérföld táv), és néhány perc alatt jutunk el oda. A harmadik az elektromágneses vonatok, amik ezer mérföldeket tesznek meg óránként olyan csöveken keresztül, amik soha nem érintik az oldalukat. Hasonlítanak ezek a ti földalattijaitokhoz, és ezekkel utazunk a bolygón lév? más földalatti városokba.

  JC: Úgy építitek meg a csöveiteket, mint mi a földalatti alagútjainkat?

  SD: Nem. Mi a csöveinket egy olyan fúrógéppel hozzuk létre, ami úgy megolvasztja a követ és a földet, hogy fehéren izzik, és aztán azonnal le is h?ti, ez által gyémánt keménység?, vízszilárdságú anyagot képez, ami elég elasztikus ahhoz, hogy egy földrengéskor úgy alakuljon, mint a gumi. Ugyanilyen módon építjük a falakat is, és vannak még az óceán vize alatt is földalatti városok, amik ugyanilyen módon épültek. Készülünk elhozni ezt a technológiát a felszínre, amikor az id? erre megfelel?vé válik.

  JC: Sharula, te lennél az a "Bonnie", aki a Shasta-hegy: Az ?sök Otthona c. könyv egyik szerz?je?

  SD: Igen, én vagyok az. Azokban a napokban egy olyan nevet használtam, ami jobban illik a ti társadalmatokhoz. De amikor eljöttem a felszínre, hogy itt maradjak egy ideig, a valódi nevemet akartam használni.

  JC: Vannak itt fenn velünk mások is Telos-ból?

  SD: Igen, vannak az összes földalatti városból olyan emberek, akik összefonódtak a felszíni élettel, mindkét civilizáció hasznára. Néhányan közölük jól ismertek.

  JC: Hogyan jön fel egy Telos-i a felszínre?

  SD: Van rá három mód. Vannak bejáratok a Shasta-hegyen, melyek el vannak látva holografikus kivetít? eszközökkel, amik kívülr?l nézve láthatatlanná teszik ?ket. Ha valaki élvezni kívánja a csillagokat, vagy sétálni akar egy kicsit a hegyen, ezeket az eszközöket használja. A második mód az, hogy egy csövet használ pl. Los Angelesbe, vagy az Agartha hálózat más földalatti városába való utazáshoz. És végül egy felderít? hajó használata, az "?rhajóink" közül egy kisebb.

  JC: Akkor azok közül a hajók közül, amiket látunk, néhány a tiétek?

  SD: Igen, mi Ezüst Flottának nevezzük ?ket. A felderít? hajóink mellett van három nagy anyahajónk is. Amikor az anyahajó kijön – a hegy fizikailag megnyílik – de nem akarjuk megijeszteni az embereket, úgyhogy feltaláltunk olyan gépezeteket, amik ilyenkor egy álcázó felh?t hoznak létre – ezeket hívjátok ti "felh?-hajóknak".

  JC: Közülünk le tudna menni a felszínr?l valaki Telos-ba?

  SD: Telos-ban nincs ítélkezés mások felett, és telepátiát használunk elméink között. A legtöbb ember a felszínen ítélkez? gondolatokkal rendelkezik, és ezek fizikai fájdalmat okoznak egy Telosi számára. Néhányakat azonban már hívtak meg, hogy jöjjön le, leginkább spirituális mesterek tanítványait. Ahogy a világ nagyobb fényre és szeretetre vált, a mi két társadalmunk össze fog jönni. Ez egy régóta várt és örömteli id?!

  JC: Mit gondolsz, mikor lehet ez?

  SD: Még nem tudjuk; amikor elegend? felkészültség lesz a felszíni emberekben.

  JC: Le tudnál írni egy tipikus Telos-i életet a születést?l kezdve?

  SD: Nos, amikor egy n? el?ször megbizonyosodik róla, hogy terhes, elmegy egy templomszobába, ahol egy csomó szeret? támogatást kap, és gyönyör? képek és zene veszi körül. Látja a gyermekét, miként gyönyör? és tökéletes. Ez a szeretet és tökéletesség azonnal a sejtjeibe kerül. Csodás épít?kövek! mindkét szül? nagy szeretettel beszél a gyermekhez, énekel neki, stb. Úgyhogy valóban tudja, hogy szeretik és várják ?t. A terhesség csak három hónapig tart.

  JC: Három hónap! De hogy marad életben a gyermek?

  SD: Ennyire van szüksége a méhben; a megszületésekor igazán egészséges és er?s.

  JC: Micsoda különbség!

  SD: Amikor a baba készen áll a megszületésre, az anya elmegy a templom egyik születési részlegébe, ahol egy szülész papn? segíti. A szülés víz alatt történik – fájdalommentes -, ez a legjobb az anya és a baba számára is.

  JC: Miért ez a jó módszer?

  SD: Mint az általában a felszínen van, a baba köldökzsinórját jóval az el?tt már elvágják, hogy készen állna, vagy képes lenne könnyedén és természetesen lélegezni. Gyakran meg is ütik, hogy beindítsák a lélegzését, úgyhogy az els? lélegzetvétel fájdalmas és rettenetes. Ez ahhoz vezet, hogy az emberek lezárják a lélegzetüket az életük során – félig élnek! – és ez olyan betegségekhez vezet, mint t?d?tágulás és más tüd?problémák.

  Amikor egy bébi megszületik Telos-ban, azonnal a meleg vízbe csúszik bele. Otthon érzi magát. Ez azzal folytatódik, hogy talán fél óráig még a köldökzsinórral összekötve marad az anyával, míg lebeg és kipiheni a születési eljárást, és eközben szeretik és üdvözlik ?t a szülei. Végül, elkezd teljesen egyedül lélegezni. Csak akkor vágják el a köldökzsinórt egy lézerrel, teljesen fájdalommentesen.

  A következ? két évben az apa otthon marad, hogy segítse a gyermek életének ezen kulcsfontosságú részét. Létfontosságú, hogy mind az apa, mind az anya, a férfiasság és a n?iesség jelen legyen, mivel a gyermeknek teljesen kiegyensúlyozottnak kell lennie. Minden egyes gyermek kap tizenkét keresztszül?t, a leggyakrabb esetben a saját gyermekeikkel együtt. Id?t töltenek el mindezen családokkal, és elkezdik úgy érezni, hogy az egész világ egy család. Ez elveszi a kedvüket a klikkek létrehozásától, és lágyítja a merev családi mintákat.

  Az oktatás három évesen kezd?dik, ami a gyermek intelligenciájára és nem a tudatlanságára alapul. Meditációt tanul, olvasást, táncot, sportokat, matematikát, színészetet, absztrakt fogalmakat, színm?-írást. A gyerekeket megtanítják maguktól gondolkodni, és dolgokat kidolgozni. Egy "játssz és tanulj" koncepció keretein belül, megtanulják az er?szakmentes önkifejezést. Öt éves kortól kezdve, asztrális projekciót tanulnak úgy, hogy a gyermek ki tudjon utazni a testb?l, és sok dolgot megtanulhasson. Meglátogatják a múltbéli feljegyzéseket, és megtekintik az önmagukról szóló történelmet; ellátogatnak a felszínre, és akár más bolygókra is. Megtanulják, hogy az angyalok valósak, és kifejlesztik az ahhoz szükséges hitet, hogy a láthatatlanból láthatót manifesztáljanak. Önmagukban bölcsekké és er?sekké válnak; nincs semmilyen áldozat.

  A tinédzserkori éveket mi az "átmeneti ?rület éveinek" nevezzük. A srácok csatlakoznak más hasonló korúakhoz bölcs és szeret? feln?ttek felügyelete alatt. Játékokat alakítanak ki, esetleg néhány napon át vadul futnak az alsóbb barlangokban, sikítanak és üvöltenek, és határozottan kiengedik az energiájukat. Teljes feln?ttekké n?nek – nincs alkoholizmus és más függ?ségek.

  JC: Van bármiféle elmebetegség Telos-ban?

  SD: Nincs.

  JC: Bármilyen b?ntett?

  SD: Nincs.

  JC: Mi a helyzet a szegénységgel?

  SD: Nincs, mindenkinek megvan az ami szükséges és amit akar.

  JC: Milyen egy tipikus otthon?

  SD: A házak szent geometrián alapulnak, leginkább gömbök. Nyilvános épületeink úgy néznek ki, mint az ?si Görögöké.

  JC: Van elektromosságotok és olyan készülékeitek, mint nekünk?

  SD: Kifejlesztettünk gépezetet rá, hogy az éterb?l csapolja az energiát, úgyhogy nincs szükségünk elektromosságra. Néhány készülékünk hasonlít a tiétekhez, de sokkal fejlettebbek. Ráadásul van egy replikátorunk, mint a Star Trek tévéshow-tokban, de leginkább az emberek maguk szeretnek f?zni.

  JC: Az ételetek olyan, mint a felszíni vegetáriánusoknak?

  SD: Nagyon hasonlít. Szereztünk már néhány ötletet t?letek; imádjuk a pizzát! A csokoládét is.

  JC: Vannak Telos-ban háziállataitok?

  SD: Igen, csakúgy mint nektek.

  JC: Milyen magasak a Telosiak általgosan?

  SD: Nagyjából egy lábbal (30 cm) magasabbak a felszíni népeknél.

  JC: És mi az átlag életkor?

  SD: Nincs öregedés Telos-ban. Genetikailag teljesen ugyanolyanok vagyunk, mint ti, de mi nem öregszünk; mi nem. Van néhány amerikai indián Telos-ban, és ?k több száz, vagy mégtöbb évesek.

  JC: Te hány éves vagy?

  SD: 269. A legtöbb Telos-i néhány száz és néhány ezer év közötti. Az egyik ember 30.000 éve van a testében. Viccesen a "Leghosszabbnak" becézzük!

  JC: Akkor te fiatal vagy! Mi a helyzet a házassággal? Van olyan, hogy egy 25 éves lány egy 2.000 éves sráccal jön össze?

  SD: Gyakran! (Nevetés)

  JC: Van bármilyen halál Telos-ban?

  SD: Igen, de ritka. Id?nként meghal egy személy balesetben. Halnak meg háziállatok is.

  JC: Mi történik, amikor valaki készen áll az eltávozásra Telos-ból?

  SD: Az emberek nagy része felemelkedik – fénybe emeli a testét és a magasabb dimenziókba költözik. Mások akik talán nem állnak készen a felemelkedésre, ?k megtanulják hogyan kell elhagyni a testüket, és aztán dematerializálják azt.

  JC: Hogyan m?ködik egy olyan társadalom, ahol az emberek csak úgy vannak?

  SD: Amikor az emberek tudják, hogy olyan hosszú ideig fognak élni ameddig csak akarnak, és olyan sokáig maradnak fiatalok, amíg szeretnének, akkor teljesen másként érzékelik az életet annál, mint amit ti éreztek vele kapcsolatban a felszínen. Nincs olyan, hogy "Csak egyszer vagyunk fiatalok" féle vadulás, ami csomó alkalommal történik a ti társadalmatokkal, vakmer? viselkedéssel, és talán még drogokkal és alkohollal is. Amint több száz, vagy ezer évet élsz, meggy?z?désb?l gondoskodsz a környezetedr?l! Sokkal felel?sebb vagy. A legcsodálatosabb dolog az öregedés, vagy kiszáradás nélküli élettel kapcsolatban az, hogy megtehetsz mindent amit csak akarsz. Idefent amire valaki elegend? bölcsességet és tudást szerez ahhoz, hogy igazán élni kezdhessen, már túl öreg lesz, hogy mindezzel túl sokat kezdjen.

  JC: Hogyan kormányozzék Telost?

  SD: Van egy Tizenkét Plusz Egy f?b?l álló Tanácsunk. A tizenkett? a Templom vezet?je, aki hat n? és hat férfi, leginkább felemelkedett mesterek, nagyon bölcs emberek, akik bármilyen szituációban egyensúlyban maradnak. Mindig a saját személyes el?nyök fölé helyezik a sokak el?nyeit az által, hogy Isten akaratát követik.

  JC: Mi az a "Plusz Egy"?

  SD: Az "Egy", az vagy F?pap, vagy F?papn?, vagy Telos Királya, vagy Királyn?je. A Melchizedek Rend mindig egyensúlyban tartja a férfi és a n?i jelleget, ami létfontosságú a spirituális megvilágosodáshoz.

  JC: Ki a F?pap, vagy F?papn??

  SD: ?k társakként m?ködnek együtt. A F?pap Adama, aki egy felemelkedett mester, közvetlen Mihály Arkangyal irányítása alatt. ? egy kék sugár mester, aki támogatja az emberiség felemelkedését. A F?papn? Terra Ra. ? tanítja a diákokat a Templomban, és nagyon szeretik ?t. ? is egy felemelkedett mester.

  JC: És Telos Királya és Királynéja?

  SD: Ra és Rana Mu. Ez a felmen? ág töretlen több mint 30.000 éve. Bár a származás örökölhet?, de nem száll át automatikusan a legid?sebb fiúra, vagy lányra. A király és a királyn? dönti el, hogy melyik gyermeke, vagy unokája a legmegfelel?bb a feladatra. Akkor aztán egy teljes Templom-tréningen megy át, és Melchizedek Papjává, vagy Papn?jévé válik.

  JC: Téged "Hercegn?nek" hívnak. Van valamilyen kapcsolatod ezzel a származással?

  SD: Igen, Ra és Rana Mu lánya vagyok.

  JC: Ki hozza a kormányzati döntéseket?

  SD: A Tizenkettek Tanácsa. Amikor meghoznak egy döntést, a király és a királyn? vagy támogatja azt, vagy kérhet változtatást. Ha van egy megoldatlan kérdés, a F?papé és a F?papn?é az utolsó szó. A Tizenkettek Tanácsa alá tartozik egy alacsonyabb szint? Tizenkettek Tanácsa, ami felmerül? helyi vitákkal foglalkozik. Egyéni problémákkal, vagy érvekkel egy dönt?bíró, egy pap, vagy egy papn? foglalkozik, akik hozzáférnek a múlt akasha feljegyzéseihez.

  JC: Ez miért segít?

  SD: Mert gyakran a viták az el?z? inkarnációkból kerülnek el?. Amikor egy döntést meghoznak, minden egyes személy megérti, hogy minden érintett számára ez a legjobb, és a téma lezárva.

  JC: Van pénzetek Telos-ban?

  SD: Nincs, nekünk egy nem pénz alapú cserekereskedelmünk van.

  JC: Ez hogy m?ködik?

  SD: A kormány birtokában van minden, de nem felel?ssége kontrollálni semmit. Biztosítja például, hogy a táplálék eljusson az elosztó egységekhez. Amikor szükségünk van valamire, – étel, ruhák, bútor, m?vészeti tárgyak, könyvek, stb. – egyszer?en elmegyünk az elosztó központhoz és magunkhoz vesszük azt.

  JC: Ha az embereknek nem kell pénzért dolgozniuk Telos-ban, akkor hogyan végzik a dolgukat?

  SD: Minden személy maga választja meg, hogy mit akar csinálni. Mondjuk azt mondja, hogy a hidropónikus kertekben akar dolgozni; akkor beállítja az óráját, és megtudakolja a "m?vezet?jét?l", hogy hányra kell mennie. És meg is jelenik, mert tudja, hogy mindenki jóléte függ attól, hogy ? megteszi-e a részét. Néhány ember m?vészeti dolgokat, masszázst, stb ad ajándékba. Az embereknek sok idejük van meditációra, játszani, pihenni, elmenni Templomi képzésre, és a spirituális növekedésre.

  JC: Mi a helyzet az olyan munkával, amit senki sem akar végezni, mint pl. a szemétgy?jtés?

  SD: Mi mindent közösségi szolgálattá alakítunk – akárcsak a Tizenkettek Tanácsának a tagjai is. Senki sem jobb, vagy kevesebb a a másiknál. Úgyhogy havi négy órát arra szánunk, hogy begy?jtsük és dematerializáljuk a hulladékot, kigyomláljuk a kerteket, felszedjük az állati ürüléket, stb. Ezt együtt végezzük másokkal úgy, hogy mindez egy mókává válik, miközben énekelünk, és jól érezzük magunkat.

  JC: Valóban dematerializáljátok a szemetet?

  SD: Igen.

  JS: Megtehetnénk ezt mi is a felszínen!

  JC: Az emberek kötnek házasságot Telos-ban?

  SD: Igen, kétféle házasság van nálunk, egy megkötött házasság, és egy megszentelt házasság. Amikor két ember szabadon úgy érzi, hogy igazából tennivalójuk van együtt, hogy gondoskodnak egymásról, és meg akarják látni, hogy ez hova is vezet, akkor elmennek egy paphoz, vagy papn?höz, és elkötelezik magukat egy házasságkötésre. Néha ez több száz éven át tart, de leggyakrabban rövidebb ideig. A kötött házaspároknak nincsenek gyermekeik. Ha a házasság nem m?ködik, egyszer?en elmennek ismét a paphoz, vagy papn?höz, és felbontják – nincs ellenkezés és szégyenérzet. Amikor egy házassági kötelék nagyon elmélyül és tartóssá válik, a két fél dönthet egy megszentelt házasság mellett. Ez történhet kétszáz év, vagy két hónap után is. Nagy és szép esküv?jük van. Az összes gyermek nálunk szent házasságból ered.

  JC: Te miért döntöttél úgy, hogy megházasodsz egy a Föld felszínér?l származó emberrel?

  SD: ? az én ikerlángom, lelkem férfi fele. ? úgy döntött, hogy a felszínre inkarnálódik, hogy segítsen beteljesíteni az együttm?ködésünket, ami a mi két társadalmunk egyesítése.

  JC: Az alábbi mesteri képességek közül gyakorolnak valamit a Telosiak: 1. Gondolat általi utazás (úgy, hogy a test nem marad hátra); vagy 2. az éterb?l való manifesztálás?

  SD: Azok az emberek, akik átmennek a templomi képzésen, amikor arra készen állnak, végül megtanulják ezeket a dolgokat.

  JC: Sharula, köszönöm, hogy feljöttél, hogy velünk legyél, és segíts összef?zni a két társadalmat. Mit gondolsz, mennyi ideig maradsz a felszínen?

  SD: Csak a szellemen múlik.

  ?1995, Joanna Cherry

  forrás: foldimennyorszag.hu

  #126099
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ez nagyon tetszik, különösen amit a Telos-i állatokról és világításról olvastam, ebben az interjúban.

  🙂

  #130292
  wolfi
  Felhasználó

  Hát ennyit arról a bizonyos gravitációs távcsőről, mivel nem látható még a fekete Nap sem!
  http://www.youtube.com/watch?v=PcNIyPkimec

  #130293
  wolfi
  Felhasználó

  Egy kép többet ér ezer szónál!
  Ez a fotó a MIR űrállomásról készült!
  http://www.thegreaterpicture.com/images/hole-clouds.jpg

  #131073
  wolfi
  Felhasználó

  Ezeken a videó felvételeken még az űrállomás árnyéka is rajta van, amikor elhalad az északi bejárat felett!
  A délit is lehet látni utána, és ehhez még gravitációs távcső sem kell hozzá! Ez a felvétel talán eddig a legjobb bizonyíték a Belső Föld létezéséről!
  http://www.youtube.com/watch?v=xEbmG1YyqS8

  #131132
  wolfi
  Felhasználó

  Aki nem hisz a szemének az higgyen a fülének!
  Ez a hangfelvétel, a Belső Föld és Tibet közötti alagútrendszer vagy “barlang” bejáratánál készült!
  http://www.youtube.com/watch?v=pZLlgpAqcW4

  #131137
  Szpacsek
  Felhasználó

  Sejtelmes, misztikus hang…

   

  #131187
  wolfi
  Felhasználó

  A Belső Föld Összetétele (Dianne Robbins közvetítése)

  Kérdés: Minden bolygó üreges? (A Galaktikus Parancsnokságtól Astar Seran által megválaszolva)

  Tudd, hogy van élet minden bolygón a naprendszeretekben. Ezek a fiú és lány testvérek egy nálatok magasabb dimenzióban élnek, és elektronjaik nagyobb sebességgel vibrálnak. A ti elektronjaitok hamarosan fel fognak gyorsulni, és egy olyan rátán fognak pörögni, ami a Fény ötödik dimenziójába fog hajtani titeket, ahol mind várunk rátok.

  Tájékoztatásképpen ti mindannyian egy ÜREGES FÖLDÖN éltek. Azon fiú és lány testvéreitek, akik más bolygókon laknak a Naprendszeretekben, úgyszintén olyan bolygókon élnek, aminek a magháza ÜREGES. Minden bolygó a naprendszeretekben ÜREGES, élettel BENNÜK és RAJTUK is.

  A napotoknak, Heliosnak egy Üreges magháza van, ahogyan minden napnak. Az a fény, ami a napotokból sugárzik, az hideg, és nem forró, ahogyan azt gondoltátok. Csak akkor ér el egy magasabb hőmérsékletet, amikor kapcsolatba kerül az atmoszférátokkal. Minden égitest Üreges, mivel ily módon lettek megformálva. Itt az ideje, hogy ezek az igazságok visszatérjenek a Földre!

  Mi itt a Galaktikus Parancsnokságban, az összes bolygót beutazzuk Naprendszeretekben, és láthatjuk azokat első kézből. Hamarosan nektek is meg lesz az a képességetek, hogy más bolygókra utazzatok, és szintúgy tanúi lehessetek azok valódi szerkezetének. Csak tudd, hogy mindaz amiben hittetek, az vitatott lesz, amint emelkedtek tudatosságban.

  Kérdés: Hogy néznek ki az óceánok és a hegyek a glóbusz belsejében?

  A Föld Belső része a felszíni környezet tükörképe. Minden pontosan fordítva van a Föld belsejében. A hegyláncok méretei egyenes arányban vannak a Föld üregével, és a táj fölött tornyosulnak. Az óceánok különlegesen hatalmasak, nyugodtan és sebesen özönlik körül a Földglóbusz belsejét. A levegőt harapni lehet olyan tiszta, a homok színe pedig fehér. A Központi Nap tompábban világít, mint a földfelszín napja, és a Fény a Mennyboltról tükröződik vissza.

  A városok mindegyike buja erdős, túláradó virágokkal és hatalmas fákkal teli vidékeken terül el. Minden ember által épített szerkezetet zöld növényzet nő körül. Minden szakadatlan virágzásban van, és virágba borul. Ez a szépség és a csoda földje.

  Minden tökéletes arányban áll a belső föld kerületének méreteivel. Minden különlegesen hatalmas – akárcsak a hatalmas Lények, akik a belső rész lakói, nagyobbak, mint a külső felszín halandói. Mindegyikük szép, és a boldogság mennyei állapotában vannak.

  Csak képzeljétek el azt, hogy a belső környezet a külső környezetet tükrözi; mindössze magasabbak a hegyláncok, sebesebbek az óceán áramlatai, és a növényzet jóval bujábban növekszik. Nem szükséges elképzelnetek földrészek másfajta körvonalait. A környezetünk még mindig olyan ősi szépségében van, amilyen az élet volt hajdanán a felszínen. A hegyláncok és az óceánok pontos méreteit jelenleg nem szükséges ismernetek. Amit viszont szükséges tudnotok, hogy ez a Belső Föld létezik, és a felszín társaként békésen, és pontosan annak ellentéteként létezik.

  Tudd, hogy kataklizmatikus időjárási feltételek vannak készülőben felszíni populációtok számára. Sok negatív gondolatforma oldódik ki testetekből és a Földből, és ezek drasztikus légköri kiegyensúlyozatlanságot okoznak, melynek eredményei a tornádók, a földrengések és más egyéb állapotok.

  A Föld Belsejének keresztmetszete Fent északon, ahol hidegebb van és a napok rövidebbek, az emberek elkezdik látni a változásokat az időjárásukban, és az évszakok jellegzetességeiben. A napok hosszabbá fognak válni és az évszakok egymásba fognak olvadni, mint ahogyan a Homorú Földön van.

  A Homorú Földön állandó hőmérséklet van, mely a 20-as skála alsó tartományában van. Az “állandó” hőmérséklet biztosítja az embereknek, hogy viszonylag könnyedén és komfortban éljenek, mivel nem akadályozza napi tevékenységeiket. A Homorú Föld egy Paradicsom, magas és méltóságteljes “égbe nyúló” hegyekkel, hatalmas és kristálytiszta vizű tavakkal és óceánokkal, melyek bővelkednek az életben. Az étrend a Homorú Földön szigorúan vegetáriánus, és az emberek egészségesek, izmosak és erősek.

  Ők is elkülönítették magukat a felszíni populációtól, bár szabadon jönnek és mennek a Földről azokat az űrhatókat használva, amiket a Föld belsejében lévő űrkikötőkben tartanak. Bár ők a Föld belsejében vannak, mégis szabadok és egészségesek, és bőség és béke jellemzi őket – az élet minden szükséges összetevője, ami után ti a felszínen sóvárogtok.

  Szabadon lehet utazni a Földalatti Városok között és a Homorú Föld alagútjain keresztül, a mi elektromágneses vonatainkat használva, melyek elvisznek minket a Föld egyik részéről a másikra, azon idő töredéke alatt, amelyet nektek ez igénybe vesz a felszínen. A mi szállítóeszközünk gyors és hatékony, és nem éget üzemanyagot. Ezért szennyezés sincs a föld alatt.

  Vágyunk a napra, mikor ti a felszínen szabadon utazhattok a Homorú Földre, ahol nagy örömmel és szeretettel lesztek üdvözölve. Ez a visszatérés az Éden Földjére, mely után mindannyian sóvárogtok. Mi szintén várjuk a napot, hogy mindannyian a földalatti városokban, együtt örülhessünk és ünnepelhessük veletek civilizációink Eggyé olvadását.

18 bejegyzés megtekintése - 51-68 / 68

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.