Beszámolók az emberiség túlélési képességének negatív tényér?l

News Fórumok UFO-k UFO észlelések Beszámolók az emberiség túlélési képességének negatív tényér?l

6 bejegyzés megtekintése - 1-6 / 6
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6862
  Tachyon
  Felhasználó

  1.) Beszámoló: Az a véleményem, hogy nem érdekli az emberiséget, hogy mi lehet a fenntartható életének a megoldása. Egyáltalán nem számít az a tudás és motiváltság, ami nem pénztálcákat mozgat meg els? k?rben a gyarapodás érdekében. Csak az számít a realizációban. ami meggazdagít. Aki nem így gondolkodik, még hülyének is nézik és csak a megalázást kapja. Ezért fogunk kipusztulni.

  #18757
  Tachyon
  Felhasználó

  2.) Beszámoló: UNIVERZUM SZABÁLYRENDSZERE ÉS AZ EMBERISÉG KIPUSZTULÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE ENERGETIKAI SZINTEN

  Azt a bizonyos igazán nagy szingularitás szint? fejl?dést már a régi kutatók is egybehangzóan el?re jelezték, mégse akarjuk tudomásul venni, hogy jönne magától is, de nem hadlyuk, ezért kipusztulhatunk!
  Jelenleg teljesen reális a helyzet ennek a bekövetkezésére, mármint egy olyan globális emberiség általi kipusztulásra, ami a teljes emberi faj elt?nését a jelenlegi összetettebb él?lényrendszerekkel produkálni fogja. Nem a magyarországi borúlátás hozza ki bel?lem ezeket a gondolatokat, hanem annak a reális és kézenfogható jelenlegi fejletségi szintünk nagysága és totális stagnálása abba az irányban, ami igazi fejl?déseket produkálhat az emberiségnek. Mit értek igazi fejl?désen? Az eddigiek amit írtam csak bemelegítésnek számítanak -link-, ennél sokkal nagyobb horderej? fejl?désnövekedési képességet. Mivel ez a fejl?désnövekedési képességünk teljesen minimalizálódott és stagnált ( mert kutatások vannak csak nem mindegy hogy milyenek és milyen szint?ek valamint kik adják az intuíció magját a kutatási irányoknál. Ha azon személyek fejletsége és globális rálátási képessége gyenge, csak alsóbbrend? kutatási irányok lesznek a mérvadóak, amik az emberiséget sehova nem vezetik. Mik ezek: pl. a kényelmünkre irányuló fejlesztések amik nem az igazi fejl?désünket szolgálják csak a környezet romba döntését.

  Jelen pillanatban:

  70% kényelmi fejlesztés
  20% jöv? kutatásainak hobbi és fizetésért kutatok cím? intuícióval lév? kutatási eredmények
  10%-ra tehet? azon kutatók köre akik tényleg az igazán új technológiák felé nyúlva dolgoznak intuícióval és komoly agyi munkával az igazán mérvadó fejlesztésekért ( ezeknek a fejlesztéseknek az elterjesztése a globális piac által teljesen befékezett mert féltik a pozícionális helyzet?ket a globális cégek)

  Mindezeket összegezve nagyon kevés fejl?désnövekedési képességet mutat fel az emberiség globálisan!

  Most amit leírok, ahhoz tényleg egy széleslátás szükséges de: az univerzum teremtett bennünket és nem csak úgy vagyunk! Minden az energetizált folyamatokra alapozva van jelen teljesen mindegy, hogy ember, bolygó, fekete anyag! Ebbe a kozmoszi rendszerben a kvantumméret?nek és az óriásinak is megfelel? szabályrendszerbeli m?ködése van, aminek meg kell felelni mert rendszert képeznek! Az emberiség ennek jelenleg úgy felel meg, hogy energetizáltan maga az ember nem fenntartható azaz az univerzumi szabályrendszer alapján megsemmisítésre és újbóli teljesen egyszer? univerzumi épít?k?re bontódik ami a humán szerkezet elpusztítását jelenti energetizáltan!

  Mit jelent ez?

  AZ EMBER=UNIVERZUMI ENERGIA ÁLTAL JELENIDEJ? BEFEKTETETT ENERGIÁLYA NEM TÉR?L MEG, MERT AZ EMBERISÉG NEM FEJ?DIK AZAZ A BEVITT ENERGIA FEJL?DÉSBEN NEM KONVERTÁLÓDIK ÁT ÍGY UNIVERZUM NYELVÉN EGY NEM FENNTARTHATÓ ENERGIAEGYSÉGET JELENTÜNK! VAN EGY ENERGIA BEMENETÜNK ÉS NINCS ÁTKONVERTÁLT FEJL?DÉSI ENERGIA KIMENETÜNK TEHÁT MEGSEMMISÜLÜNK! AZ UNIVERZUM EGYENSÚLY TÖRVÉNYE MINDENRE VONATKOZIK AZ EMBERRE IS! HALMOZZUK MAGUNKBAN AZ ENERGIÁT ÉS KI PEDIG NEM JÖN ÁT NEM KONVERTÁLÓDIK. ARÁNYTALANSÁGOT TEREMTÜNK RÁADÁSÚL A TUDATUNK TELJESEN KÖZÖNYÖSEN ÁLL HOZZÁ TEHÁT FEL SE FOGJUK.

  EGY EGYSZER? PÉLDA: HA VAN EGY ÉL?LÉNY A FÖLDÖN AMI MELEGÍTI MAGÁT H?ENERGIÁVAL ÉS LEADNI NEM ADJA LE EGYÁLTALÁN, MIVEL ÉL?LÉNY KIPUSZTÚL A TÚLHEVÜLÉST?L.

  Maga a kipusztulás emberre történ? behatási iránya: véleményem szerint humán részr?l indul és nem küls? környezeti katasztrófaként. Nem vírus stb. hanem az ember sajátos meglév? energetizált szerkezetének a szétesése a teljes szervezetre nézve. Nem lehet legy?zni, kezelni és a teljes globális humán energiát azaz emberiséget egyaránt érinti.

  Mivel genetikailag eleve kódolva vagyunk és ráadásul a fejl?désre univerzum által elképzelhet?, hogy egy eleve erre a forgatókönyvre már meglév? kombináció szerepel is bennünk. Így lenne logikus és az univerzumi egyensúlyi szabályokat nézve bebiztosított energetizált folyamat univerzum-ember között nem megfelel? kölcsönhatásnál!

  #18758
  Hegel
  Felhasználó

  Tachyon, az emberi szellemmel=tudattal te sem foglalkozol mint energiával és az univerzum tudatának bövüléseként????

  Ugyanis az EMBER dolga ez!

  Az anyagot szellemiesitse!

  Kezdve a saját testén majd a környezetén, merthát lehet ugy is megélni hogy annyirra vágyjon az ember amennyit elérhet és annyit érhet el amennyire vágyik!

  Igaz ehhez pont olyannak kell lenni mint ahol megjegyzed fentebb hogy kinevetik…ÉS? ha mást szórakoztat hogy engem hülyének lát hát hadd szórakozzon…nekem meg igy a jó!

  Genetikailag pedig tartalmazzuk az univerzumban fellehet? humanoidok összes DNS készletét. Tehát ha nem is a tyúkólhoz vagy magtárhoz hasónló a föld de mégis rengeteg pozitivum van ahhoz hogy az ember a földön jól öntudatosan érezhesse magát…..feltéve ha pár alfahim nem rontaná le ezt az állapotot.

  Más:
  Az univerzumban is körforgás van, nekem olybá tünik hogy a földünk a naprendszerrel együtt az alkyoneval ulyan óramühöz hasonlit ahol a föld egyfajta spirálon f?l alá mozog…mikor alant van az utvonalán(szerpentin) akkor egyfajta tudati s?tétedés is velejár az emberi elméket tekintve mikor pedig felfelé indul ezen a spirálon emelkedés történik a tudatban is.

  “Ahogy fent ugy lent, ahogy kint ugy bent, és forditva”

  Most egy fordulóhoz érkezett a naprendszer vele a föld, igy a felemelkedés (nem a (uj édzs vagy hogyafrancba hijják) hanem valóságosan a tudat is emelkedik a földdel(naprendszerrel).

  És ez igy mehet évmilliókon át.

  (Az emberi kihalások is nekem erre engednek következtetni)

  #18759
  headhunter0002
  Felhasználó

  this is very very ncie and wonderful post,

  #18760
  Wessyl
  Felhasználó

  Can you read Hungarian, but you can’t write?

  #18761
  Stranger
  Felhasználó

  Következ? a harci helyzet: A tudományos kutatások jelenleg nem technológiai hanem sokkal inkább profitorientáltabb irányzékúak. a profitorientáltság pedig a valódi fejl?désnek gátat szab. a másig legnagyobb gát a szerz?i jog védelem, amit nem a tudósok szabnak meg hanem az ostoba politikusok, akik alapvet?en az olajipar marionettbábúi. tehát hiába m?ködik egy szuper találmány, a szakma még kuruzslással is vádolja, és lehúzza. és az olajipar még rátesz egy lapáttal hogy az energetikai jelleg? kitatások minél inkább zsákuccák és meghamisított tudományágak fejl?djenek ki.

  az irányelvük egyszer?: építsünk egy gigantikus szerkezetet ami semmi hasznot nem termel, és olyan kutatási szvérában kutasson amire igazából az emberiségnek semmi szüksége, semmi haszna hanem pl az ?srobbanást és a naprendszer kialakulását kutassa atomi szinten. vagy akármilyen baromságot ami már gyakorlatilag lerágott csont.

  a tudományos fejl?dés kulcsa a megosztottság lenne. sok kis különálló kutatóegyetem ami Freeware módon megossza a világgal a kutatási eredményeiknek legapróbb részletét. Jelenleg az ilyen “kishal” kutatóintézeteket az olajipar megeszi vacsorára, és csírájában fojtja el. hogy offshore cégek jelennek meg a tudósaink mellett, majd váratlanul elt?nnek a pályázaton nyert kutatásra szánt összeggel. ezzel aknázva alá a szakma hírnevét.

  A legkonkrétabb példa erre Egely György kutatásai és csapata. megépítette a Fúziós reaktorát a sufniban, de a kutatási pénzzel valaki meglógott, a politikusok vaj mi keveset értenek az atomfizikához, így a nagyobb dumás de kevésbé profi kutató nagyobb pályázatokat nyer. A tudósok nem diplomaták, sem profi menedszerek, így hát marad a sufnitudomány és az alapítványok hirdetése.

  -link-

6 bejegyzés megtekintése - 1-6 / 6

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.